úterý 22. listopadu 2022

Fontainebleau - up to 8B+

Po nedobrých zkušenostech s počasím v letech 2008 a 2009 jsem následující roky jezdil v zimě drtit převážně švýcarskou žulu. Moji malý kluci už pěkně běhají nicméně švýcarské kameny pro děti nejsou příliš přístupné a tak letos byl ideální čas se opět vrátit do Fontáče u užít si pískovec pospolu. Nakonec se situace vyvine tak, že jede i Štěpánova rodinka a kluci kameramani, kteří náš pobyt zdokumentovali a bude brzy online. Pobyt byl skvělý i přesto, že počasí nám příliš nepřálo, mlhy, teplo, deště, až v den odjezdu se udělala pravá lezecká podmínka.

Cul de Chien

Hajlajtem šesti lezeckých dní pro mě byl rychlý přelez boulderu Méchanique Élementaire za 8B+ v oblasti Recloses Sud. Nejtěžší je úvodní krok boulderu, jakmile se mi jej podaří udělat, proběhnu stropem do záverečného vývlaje společného s boulderem Opium, kde jednou vypadnu, podruhé pohlídám a dolízám navrchol kamene. Dalším těžkým boulderem je Ubik 8A/+ respektive jeho Assis varianta za 8B, poměrně netradiční font boulder, kde obtíže spočívají v campusování po oblinách. Variantu ze stoje se mi podaří vyladit po cca hodince, hned nalezu do Assis verze, ale déšť nás vyhání. Další den hned z první posílám i Assis variantu. Dalšími bouldery pro mě jsou Conviction 8A, Trojan War 8A, Opium 8A, L Oeil De La Cybille 7C+, Éclipse 7C

Conviction 8A by Nevělík

Dále jsem nalezl do jednoho z nejznámějších boulderů The Big Island ze 8C. I přesto, že mám kroky téměř na hranici rozpětí, tak se mi daří boulder zkrokovat, při druhé session vyladit a v den odjezdu, kdy se ochladí bylo v plánu dávat ostré pokusy, ale tvrdá kůže mi nedává šanci na přelez a v oblinách kloužu. Dobrý důvod se jednou vrátit.

The Big Island 8C by Nevělík

Nejenom jsme lezli, ale v den restu vlakem navštívili Paříž, prošli zámecké zahrady ve Fontainebleau, ale navíc není čas, týden uběhl jako voda a v ČR nás vítá zima. Jsme rád, že jsme s Kačkou a dětma vše zvládli bez problémů a těším se, až spolu zase někam za boulderingem vyrazíme.
 
Fontainebleau   
 
 
After some bad experience with weather in 2008 and 2009, I have been mostly going climbing on Swiss granite in winter. My little boys are already running on their own feet, but the Swiss rocks aren't much accessible for children, so this year was the perfect time to return to Fontainebleau and enjoy the sandstone together. In the end, Štěpán's family and the cameramen who documented our trip joined us, and the record will be available online soon. The stay was great despite the fact that the weather was not very good: we had fog, heat, rain, and only on the day of departure there were the right climbing conditions.

For me the highlight of the six climbing days was the fast climb of the Méchanique Élementaire 8B+ boulder in the Recloses Sud area. The first move of the boulder is the most difficult one, so as soon as I manage to do it, I get through the ceiling to the final part, shared with the Opium boulder, where I fall once but then I make sure to finish the climb. Another difficult boulder is the Ubik 8A/+ or its Assis version for 8B, a rather unconventional font boulder, where the difficulties lie in campus climbing along round structures. I manage to tune the stand-up version after about an hour, then I start working on the Assis version straight away, but the rain drives us away. The next day, I send the Assis version right at the first attempt. My other achievements are Conviction 8A, Trojan War 8A, Opium 8A, L Oeil De La Cybille 7C+, Éclipse 7C.

I also found one of the most famous boulders, The Big Island 8C. Despite the fact that the moves are almost out of my reach, I manage to do all of them separately, then I tune it up during the second session and on the day of departure, when it gets cold, the plan was to start with serious attempts. However, the hard skin does not give me a chance to finish the climb as I slide on the round rock. A good reason to come back one day.

Besides climbing we visited Paris by train on our rest day, we took a walk in the castle gardens in Fontainebleau, but there is no time, the week flew by and winter welcomes us back in the Czech Republic. We are glad that Kačka and the children could be there and there were no trubles and I look forward to going bouldering together again.

čtvrtek 10. listopadu 2022

Kras II - Blatant, Peklo a Kráter

Opět v Krasu, daří se mi dokončit Blatanta 8A+/B, Když je v Pekle Neděle 8B a projektuji odlez z Blatanta doleva - Kráter za 8C. Kroky jdou celkem dobře, ale cítím, že v kuse to bude záhul, tak se snažím kroky nachodit a vymyslet nějaká ulehčení – to bude dobrá challenge.

Blatant 8A+/B
 
And I'm in Kras again, I finish Blatant 8A+/B, Když je v Pekle Neděle 8B and I try to create a new project by climbing from Blatant up to the left - Kráter 8C is born. The moves seem ok, but I feel that it will be hard to connect them, so I'm trying to practice the moves as much as possible and find some cheats. I guess it woould be quite a challenge.

úterý 8. listopadu 2022

MČR v obtížnosti - 1.místo - Double Champ

O víkendu se koná MČR na Bigwallu v Praze, komorní atmosféra, skvělé cesty a celkem zima na lezení. Kvalifikacemi proběhnu bez problémů, jedna ca 9+ a druhá ca 10-/10, navečer lehce zalezu s mladou nadějí na Jungli a frčím domu za dětmi.

Kvalifikace by Chodura

V neděli razíme celá rodinka, nejprve semifinále opět ca za 10-/10 a opět se mi daří s lehkou rezervou topovat a postoupit z prvního místa do večerního finále.

Semifinále by Chodura

Záznam semifinále

Odpoledne proběhneme s kluky Dinopark a těším se na finále. 

Dinopark Praha

Obtížnosti finále se rozjedou celkem rychle, žádný velký odpočinek, všechno trošku hlídám a docela fresh dolézám do závěrečné pasáže, ale tam začne peklo na zemi v podobě malinkých modrých lištiček, udělám tři kroky a slušně mi dochází, střelí mi ruka a jdu k zemi. Vítězím a k boulder titulu přidávám i titul z obtížnosti!

Finále by Chodura

Záznam Finále

Můj Vítěz

At weekend the Czech Championship took place at Bigwall in Prague. The atmosphere was cozy and intimate, the routes were great, though the weather was a bit cold for climbing. I have no problems with the qualification routes, one is a 9+ and the second one about 10-/10, in the evening I have a climbing session at Jungle a bit with the young generation and after that I hurrry home to my kids.

On Sunday the whole family attends the semifinal, I reach the top of the 10-/10 and advance to the final from the first place.

In the afternoon I take the boys to the dino park and I'm really looking forward to the final.

I have no time for resting durign the final climb and I try to climb safely, I get to the last section of the route and I feel quite fresh but then the hell begins - the tiny blue ledges are pretty awful, I do three moves and I'm exhausted, my hand slips and I go down. However, I win and add a champion title from the lead climbing to my bouldering title!

pátek 4. listopadu 2022

Podzimní Kras

Včera výpad do Krasu, v plánu je toho hodně. Začínám v Rudicích Řádem Bílého Lva za 8B/+. Ladím kroky, úvodní silové kroky mi jdou snadno, dám si v mezidobí kratší verzi Fajnšmekra za 8A+/B, a ladím vršek. Nakonec mi zafunguje špička á la Narasaki a posílám, za mě lehčí 8B.

Řád Bílého Lva 8B

Pokračuji na novinku od Štěpána: Cheating Power 8A+/B. V úvodu se člověk musí divně natáhnout z předskalí, pak už ale naleze do převisu a musí pěkně silově zabrat, zajímavé to bude dál doleva.

Cheating Power 8A+/B

Dále jedu na Holštejn, konečně se mi podaří zkrokovat Blatanta 8A+/B, čímž se otevírají dveře do Kráteru za 8C. Krokuji, lezu různé sekvence, ale na víc než tři kroky v kuse už není energie.
 
 
Yesterday I made a trip to Kras, I have lots of things on my mind there. I start in Rudice by climbing Řád Bílého Lva 8B/+. I'm working on the moves, the power ones at the beginning go quite well. In the meantime I climb the short version of Fajnšmekr 8A+/B, and then I try the moves in the top of the boulder. In the end I'm successful with a Narasaki-like toe and I send it, I guess it could be an easy 8B.

I continue to the new Cheating Power 8A+/B boulder by Štěpán. There is a weird reach at the beginning but once you get to the overhang, it becomes a power climb. I think it would be interesting to try climbing to the left from there.

Then I drive to Holštejn, I finally manage to do all the moves of the Blatant 8A+/B boulder, which opens the possibility to climb Kráter 8C, as well. So I'm trying the moves and several different sequences but I have no energy left to do more than three moves at once.

čtvrtek 27. října 2022

Vlnová Dálka

 Chtěl jsem omrknout projekty na Lidomorně, ta je však celá pod vodou, a tak jdu mrknout na Vaňousy, kde je kousek skály suchý. Po kroknutí se mi daří přelézt starý rest, Vlnovou Dálku za 8A, originálně jako kdysi Adam. I pár pokusů ale stačí, abych jeden prst protrhl, takže už dál nic nepokouším a jedu zpět domů na lištu. 

Vlnová Dálka 8A
 
I wanted to check out the new projects at Lidomorna, but it's all flooded there, so I move to Vaňousy, where the rock is dry. After practicing the moves I finally finish the old  Vlnová Dálka 8A boulder. Even the few attempts I made were enough for me to tear the skin on my finger, so I don't push and go back home.

čtvrtek 20. října 2022

Už dlouho jsem měl v plánu vyrazit na Slovensko omrknout rozvíjející se bouldering ve Slovenských Tatrách. A teď nastal čas, kdy jsme s rodinkou vyrazili do okolí Popradského plesa.

Popradské pleso

Hlavním cílem byl nejtěžší boulder Ultimate Tatras Holds´em za 8B+. V pátek šlapeme všichni, 4 km procházka do kopce s kočárem byla slušná rozcvička, svačina na chatě a razím pod převis. Po rozlezu zkouším Flash pokus, ale přelez je hodně daleko. Pak mi alespoň hodinku trvá, než si boulder zkrokuji a trochu nachodím, dám několik slibných pokusů a padám těsně pod Topem boulderu. Síla v levé ruce ale už odchází a je čas na ústup.

Lomnický štít

O rest dayi dáme Lomnický štít, Aqualandii a v neděli brzy ráno opět šlapu do kopce. Po východu slunce jsem už rozlezený, potkávám Matúše Kostku, který se zasloužil o rozvoj této oblasti, a přelézám. Vyzkouším ještě napojení z pravého Sit Startu, který přidá 5 kroků za ca 7B+ do nástupu varianty ze stoje, to bude slušné 8C a důvod se sem vrátit. Pěkně strávený čas s rodinkou spojený s lezením. 


Ultimate Tatras Holds´em 8B+


For a long time I have been planning to go to Slovakia to check the bouldering development in the Slovak Tatras. And now the time has come and my family and I went to Popradské pleso and the surrounding area.

The main goal was the hardest boulder: Ultimate Tatras Holds'em 8B+. On Friday we all have a 4 km hike uphill with the stroller, which is a decent warm-up, we have a snack and then I hit the overhang. After the warm up I try a flash, but all in vain. After that it takes me at least an hour before I figure out the moves and practice, I make several promising attempts and fall just below the top of the boulder. The power in the left hand is gone so I call it a day.

On the rest day, we visit Lomnický štít, Aqualandia, and early in the Sunday morning I walk up the hill again. After sunrise I meet Matúš Kostka, who did a lot for the development of the area, and I finally finish the climb. I also try connecting the boulder with the sit start on the right, which will add 5 steps for about 7B+ to the start of the standing version. That will make a decent 8C and a reason to come back here. I had a great time with my family and I enjoyed climbing a lot.

středa 5. října 2022

Konečně na skalách 8B+, 8B(A+) 2nd GO

 Závodní sezóna pomalu končí a já jsem nesmírně natěšen7 do skal. Po pár dnech deště volím nejprve Kras, jeskyni ve Sloupu, kde mám rozdělanou práci na na Poháru Nesmrtelnosti za 8B+. Kroky si opakuji rychle a po pár pokusech posílám, parádní silová linie! Vyzkouším ještě novinku od Adama – Bellavistafix – další, kde hraje prim umění kolenovat, ale bez kolene si ani nevrznu.

Szczytna

 Dále se o víkendu vydávám s rodinkou na Szczytnou, kde mě čeká parádní silová novinka Whiplash za 8B. Užívám si každý krok, lezení na písku je nejvíc. Potkávám se s autorem Kryštofem Piechotou, zkusím Flash a padám těsně pod výlezovou hranou, druhým pokusem sesílám. Mám radost, i když se přikláním spíše k 8A+. Poté zkoušíme ještě vedlejší Pikiet Sak za 7C, kde Kryštof nachystal SD projekt. Ke zkoušení projektu ani nedojde, jelikož nejsem schopen probít se přes lehce morfo variantu ze stoje, tak třeba příště.  

Whiplash 8B(A+) - Szczytna

The competition season is slowly coming to an end and I am sooo looking forward to the rocks! After several rainy days, I decide to go to the karst first, to the cave in Sloup, where I am working on the Cup of Immortality 8B+ boulder. I repeat the moves quickly and after a few attempts I send it. An amazing power climb it is! I also try the new boulder by Adam, Bellavistafix, and it's another one, where you really need to be able to climb on your knees, but without a knee I don't make any progress.

Next, I'm going to Szczytna with my family for the weekend, a great power boulder called Whiplash 8B is waiting for me. I enjoy every step, climbing on the sandstone is the best. I meet its author, Kryštof Piechota, I try a Flash climb but I fall just below the final edge, so I finish at the second attempt. I'm happy, though I'd say it's more of an 8A+. Then we try the nearby Pikiet Sak 7C, where Kryštof prepared the SD project. We don't even start testing the project, though, because I'm not able to get through the slightly morpho version from a standing position. So maybe next time.

pondělí 26. září 2022

Mistr republiky v boulderingu 2022

MČR standardně ve Slaném, závod perfektně zorganizovaný, ale nechtělo by to už jinou lokalitu? Závod dvoudenní, v pátek navečer kvalifikace, na mě už celkem zima – lezu ve druhé skupině od osmi hodin. Převislé bouldery proběhnu Flashem, kolmáče trošku potrápí, ale za půl hodinky mám hotovo a postupuji ze třetího místa do semifinále.

Kvalifikace by Chodura

V sobotu razíme s rodinkou, na semifinále, svítí sluníčko a je příjemně teplo. Semifinálové kolo je trošku hra nervů, bouldery jsou dost lehké a na postup jsou potřeba 4 topy na 7 pokusů, takže nebyl prostor na chyby. Naštěstí se mi daří dát všechny bouldery na OS a jdu dál z prvního místa. Dalším, kdo dal 4T na 4pokusy, byl brácha, takže asi poprvé postupujeme do finále z 1. a 2. místa.

Kvalifikace by Chodura

Záznam ze semifinále

Finále je svěťákovým stylem, už je chladno tak je potřeba pořád se udržovat zahřátý. Bouldery jsou opět poměrně lehké a hned první lezec, Robo Luby, z prvních tří boulderů přiběhne po pár vteřinách a vytváří tlak na nás ostatní. 

Finále by Chodura

Jedničkou proběhnu na OS jako většina. Ve dvojce chci jít na jistotu a namísto toho padám z Topu, druhým pokusem posílám. Trojku taky proběhnu na OS, a tak se to sešlo, že bude rozhodovat poslední boulder v kolmáči. Robo Luby netopuje a tím mi dává šanci. Chvíli bojuji s úvodním náskokem, vím že se padá z topu, a snažím se co nejvíce si pohlídat špatné stupy a co nejvíce se držet v malých rozinkách. Daří se mi a topuji, vítězím. Finále si moc neužívám, euforie z přelezu boulderu moc nebyla, spíš vždy pocit povinnosti a snaha neudělat chybu. Kvalifikace byla suprově trefená, ale semifinále a finále mohlo být malinko těžší. Ale pro stavěče je to vždy těžký úkol, správně trefit obtížnost.
 
 Stupně vítězů by Chodura
 
 
 Záznam finále
 
 
 
The Czech Championship took place in Slané, as always. The competition is perfectly organized, but maybe it would be nice to change the location? The competition took two days, the qualification was on Friday evening and it was already quite cold, I've been climbing in the second group since eight o'clock. I flash the overhanging boulders, while the verticals are a bit of a pain, but in half an hour I'm done and I advance to the semifinal from the third place.

On Saturday, my family joins me, the sun is shining and it is nice and warm for the semifinal. It is bit of a nailbiter, the boulders are quite easy so you need 4 tops in 7 attempts to advance and there's no room for mistakes. Fortunately, I managed to climb all the boulders OS and advance from the first place. The next one who scored 4T in 4 attempts was my brother, so we are probably advancing to the finals from 1st and 2nd place for the first time ever.

The final is in the World Cup style, it's already cold, so one really needs to keep warm all the time. Again, the boulders are relatively easy and Robo Luby, the first climber, finishes the first three boulders after few seconds and puts the rest of us under lots of pressure.

I climb the first boulder OS, like most of the other participants. In the second one I play safe, but I fall from the top instead, and then I send at the second attempt. The third boulder is another OS for me, so the last boulder will decide. Robo Luby doesn't reach the top and gives me a chance to win. At first I struggle a bit with the beginning and then I keep in mind that people fall from the top a lot in this one, so I try hard to avoid bad footholds. I succeed and get to the top and win. I didn't really enjoy the final, though. I didn't feel much euphoria from climbing the boulder, for me it was more like an obligation and effort not to make a mistake. The qualification was good, but the semifinal and final could have been a little harder - but it's always a difficult task for the builders to deal with the difficulty correctly.

úterý 13. září 2022

WC Koper a Triglav the Rock Ljubljana

Můj poslední letošní svěťák proběhl v Koperu na zbrusu nové stěně. Cítím se ve formě, a i přestože chybuji ve druhé cestě, tak v poklidu postoupím do semifinále.
 
Kvalifikace by Virt

Semifinálová cesta je skvělá, bohužel se v 1/3cesty zaseknu a asi půl minuty nahazuji špičku, to mě hodně unaví a přidám už jen pár kroků. Končím na 21. místě. Škoda, tady to mohl být pěkný výsledek.

Semifinále by Virt

Několik následujících dní užíváme s rodinkou moře, pár dní odpočinku po závodním a tréninkovém shonu. 

Koper

Při návratu zpět do ČR uděláme zastávku v Ljubljani na závodě Triglav The Rock, jedná se o duel ve stropové cestě jen po rukou. Velká show a skvělá atmosféra, závod se mi daří vyhrát před Janem Hojerem. 

Více info a záznam na FB závodu:

Triglav The Rock

My last World Cup of the year took place in Koper on a brand new wall. I feel in good shape, and even though I make a mistake in the second route, I easily advance to the semifinals.

The semi-final route is great, unfortunately I get stuck in 1/3 of the route and it takes about half a minute to place the toes right. I get very tired and only add a few more moves, so I end up 21st. Too bad, this could have been much better.

The next few days I enjoy the sea with my family, finally several days of rest after all the competitions and training.

On our return to the Czech Republic, we will make a stop in Ljubljana at the Triglav The Rock competition, a duel in the ceiling route, using just hands. It is a great show with great atmosphere, I manage to win, ahead of Jan Hojer.

For more information and video see the FB page of the competition: https://www.facebook.com/TriglavTheRockLjubljana

pondělí 29. srpna 2022

ČP MHFF Teplice nad Metují - 1.místo

Na fesťák se těším, hlavně na tu atmosféru a pohodu s rodinkou a kamarády okolo, tentokrát vyšlo i počasí. Další svěťák je za rohem, takže v týdnu jede tvrdý trénink, až si v sobotu říkám, že nejsem moc ready na boulder závod. Kvalifikace je tentokrát v lehčím duchu, daří se mi přelézt všech 6 boulderů na 8 pokusů a zařazuji se na 2. postupové místo za Romana Kučeru. 

Kvalifikace by Burgr

Odpoledne příjemná podpisová akce u Singing rock stánku, chvilka odpočinku a jdeme na finále před diváky zaplněným parkem. 

SG stánek

Ve finále příliš nechybuji, první kolmička OS, silová dvojka taky na OS. V trojce mě napoprvé klepne k zemi úvodní skok, druhým pokusem skáču a pohlídám si náskok do topu za malou jebku. Do čtyřky jdu už méně koncentrovaný a s pocitem vítězství. Do Topu je potřeba udělat nohand a až třetím pokusem přicházím na betu, která je pro mě přijatelná. Vítězím, nejvíce mě pod tlak dostávali Roman Kučera a Šimon Potůček, kteří zkompletovali podium. Díky MHFF za skvělou atmosféru, bylo to opět úžasné a díky Vám můžeme ze sebe vymáčknout 120%! 

Finále by Burgr

Stupně vítězů by Burgr

Záznam z finále ČHS

I'm looking forward to the festival, especially to the atmosphere and time spent with my family and friends. The weather was also great this year. The World Cup is coming soon, and I'm training super hard during the week, so on Saturday I'm saying to myself that maybe I'm not ready for the bouldering competition. Qualification is quite easy this time, though, so I manage to climb all 6 boulders in 8 attempts and I end up second, after Roman Kučera.

In the afternoon, I attend a nice autograph signing event at the Singing rock booth, then I take a moment of rest and we go to the final, to climb in front of a park full of people.

I don't make many mistakes in the final, I score an OS of the first vertical, together with the OS of the following power climb. In the boulder number three, the first jump knocks me to the ground for the first time, but at the second attempt I jump and make sure to finish. I'm already less concentrated in the fourth boulder, I already feel victorious. I need to make a nohand to the top, and it's no sooner than at the third attempt that I come with a suitable beta. I win, but Roman Kučera and Šimon Potůček put me under lots of pressure. Thanks to MHFF for the great atmosphere, it was amazing again and thanks to you we can squeeze 120% out of ourselves!

středa 17. srpna 2022

ME Mnichov - 10.místo

V německém Mnichově letos ještě stále probíhá vrchol sezóny - Mistrovství Evropy. Nádherné závodiště  u historických památek a skvělá divácká kulisa vytvořily krásný zážitek. Cítím se ve formě, v kvalifikačních cestách se cítím dobře a postupuji z 13. místa do semifinále. Záznam z kvalifikací najdete na adrese

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/ostatni/zive-me-v-mnichove-kvalifikace-lezeni-na-obtiznost-muzu-a-boulderingu-zen/62f617d143b414b574cf96a3

Kvalifikace by Chodura

Následuje den pauzy a semifinále. Leze se mi opravdu dobře, nedělám moc chybiček a ve vytrvalostní cestě mi dojde kousek za polovinou cesty, končím na pěkném 10. místě, těsně za postupem do finále. Mám ze svého výkonu radost, držet se v takto vytrvalostní cestě v kontaktu s nejlepšími je pro mě dobrým impulsem.

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/ostatni/zive-me-v-lezeni-semifinale-obtiznosti-s-ondrou-a-stranikem-adamovska-je-ve-finale-boulderingu/62f8abb243b414b57445eb18

Semifinále by Vladek Zumr
 

Dnes a zítra se koná finále v kombinaci kam se dostal Adam a Eliška, tak nezapomeňte fandit!
 
 
There is the top event of the season – the European Championship – still going on in Munich, Germany. The amazing gym situated near beautiful historic monuments and the audience made my experience truly amazing. I feel in shape and during the qualification I advance to the semifinal from the 13th place. See the video from the qualification here:

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/ostatni/zive-me-v-mnichove-kvalifikace-lezeni-na-obtiznost-muzu-a-boulderingu-zen/62f617d143b414b574cf96a3

After a day of rest the semifinal comes. I climb with ease and don't make too many mistakes. I run out of energy soon after the first half of the endurance route and I earn a nice 10th place. I'm happy about my performance because I was very close to advancing to the final and it feels really good to keep up with the best ones in such an endurance route.

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/ostatni/zive-me-v-lezeni-semifinale-obtiznosti-s-ondrou-a-stranikem-adamovska-je-ve-finale-boulderingu/62f8abb243b414b57445eb18 

Today and tomorrow there is a final in the combination where Adam and Eliška will be climbing, so don't forget to cheer!

čtvrtek 4. srpna 2022

Rockmaster - 4.místo v Duelu

Tento rok opět přišla pozvánka na Rockmaster, a i když je léto nabité závody, takováto pozvánka se neodmítá. Razíme s rodinkou, den nácviku jde dobře, v hodince na boulderu se mi daří vylézt téměř vše až na závěr v modrém převisu, pak 15 min v cestě na duel, cca 8a s těžkým krokem uprostřed, těžká cvakání, ale cítím se s cestou celkem ok. 

Duel by Piotr Droźdź

V závodu vypadávám v boulderu hned na prvním boulderu, stavěči pozměnili nohu, ze které se dělá rozpor, a nedaří se mi to dobře ustát, bohužel je to pro mě konec a dělené 7. místo. V duelu se kvalifikuji čtvrtým časem za 1:25, ve čtvrtfinále porážím loňského vítěze Stefana Ghisolfiho v čase 1:18, v semifinále narážím na suveréního Schuberta, zariskuji a vypadávám. O třetí místo lezu s Filipem Schenkem, náš souboj je velmi těsný a nakonec o vteřinku prohrávám s časem 1:13 a končím tedy na 4. místě. Závod suverénně vyhrává Schubert, vítězí jak v boulderu tak v duelu s časem 1:01. 

Záznam Duel

This year, I received the invitation to the Rockmaster competition again, and even though the summer is full of competititons, one never rejects such an invitation. I go with my family, the training day is going well, during the bouldering hour I manage to climb almost everything except for the finish in the blue overhang, then I have 15 minutes for the duel, the grade is about 8a with a tough move in the middle and hard belaying, but I feel quite ok about it.

During the bouldering part of the competition, I fall from the very first boulder, the builders changed a foothold  and it threw me out of balance, unfortunately for me it was the end and a shared 7th place for me. In the Duel, I qualified from the 4th place with a time of 1:25, in the quarterfinals I beat last year's winner Stefano Ghisolfi in 1:18. In the semifinals I compete with Schubert, I risk and I'm eliminated. I am fighting for the third place with Filip Schenk, it is a very close fight and in the end I lose by a second with a time of 1:13, so I end up at the 4th place. Schubert wins both the bouldering part as well as the duel with a time of 1:01.

pondělí 25. července 2022

SP Briancon 21.místo

Série Světových pohárů pokračovala v Brianconu. Daří se mi projít kvalifikačním kolem do semifinále, v první bouldrovější cestě končím na sdíleném 9. místě, druhou, vytrvalostnější cestu lezu až o půl páté odpoledne, částečně na sluníčku, a dosahuji 38. pozice. 

Kvalifikace by Petr Chodura

Chvilka odpočinku a už jsem opět v izolaci ve večerním semifinále. Semifinále je opět vytrvalostnější, dělám pár chybiček a končím na 21. místě. Z postupu do semifinále mám radost, i když výkon mohl být o něco málo lepší – stále je na čem pracovat. A teď ROCKMASTER.

Semifinále by Petr Chodura

The World Cup series continued in Briancon. I manage to get through the qualifying round to the semifinal, in the first bouldering route I earn a shared 9th place and start climbing the second route, which is more focused on endurance at 4:30 p.m., partly in the sun, and I reach 38th place.

I take a moment of rest and then I go to isolation again. Again, the semifinal is mostly about endurance, I make several mistakes and end up at the 21st place. I am happy to have passed to the semifinal, though my performance could have been a little better, there are still some things to work on. And now let's get ready to the ROCKMASTER event.

úterý 12. července 2022

SP Villars 37.místo a SP Chamonix 30.místo

Poslední dva Světové poháry neprobíhaly úplně dle představ, ale konkurence je veliká a chybičky se neodpouštějí. Ve Villars jsem v první kvalifikaci udělal chybku a smekla se mi noha ve vrchní části, ve druhé cestě padám, stejně jako velká část závodníků, ve skoku uprostřed cesty a celkově končím na 37. místě.

Villars by Zumr

Pár dní odpočinku a tréninku a opět stojíme pod stage stěny pro světový pohár, tentokrát na jednom z nejkrásnějších míst na světě, v Chamonix. Kvalifikační cesty a vlastně celý závod se nesou v lehčím duchu, ve vytrvalostních cestách nedělám příliš mnoho chyb a končím dvakrát těsně pod topem, bohužel na postup do semifinále byl potřeba alespoň jeden Top, a tak končím těsně přede dveřmi semifinálového kola, na 30.místě.


The last two World Cups didn't really go as expected, but the competition is huge and every mistake counts. In Villars I made a mistake during the first qualification, my foot slipped near the top. As for the second route, I fell from the jump in the middle like most of the other competitors and in total I took 37th place.

A few days of rest and training and we are once again standing under the wall, this time it is in one of the most beautiful places in the world: in Chamonix. The qualification routes, as well as the competition itself, are easier, I don't make too many mistakes in the endurance routes and twice I finish just below the top. Unfortunately, I needed to score at least one Top to pass to the semi-finals and my 30th place was close but not enough.

pondělí 27. června 2022

SP Innsbruck - 13.místo

Světový pohár v obtížnosti začal – konečně! První zastávkou byl Innsbruck, skvělá destinace. Na závod přijela rekordní účast, téměř 120 závodníků a kromě Adama Ondry nechyběl nikdo ze světové špičky. 

SP Innsbruck 

V kvalifikaci jsme měli jednu bouldrovější a jednu vytrvalostnější cestu. Začínám na té bouldrovější, dolézám do klíčového místa, které přelezla jen hrstka závodníků, a jako spousta ostatních, i já v tomto místě padám. Je jasné, že budu muset zabrat v druhé cestě, a to se mi celkem podařilo, polepším si a stačí mi to na první nepostupové místo do semifinále. Prozatím. Jsem trochu frustrovaný a zároveň motivovaný, poté co všichni odlezou a protest není ve hře, jdu bušit. V zápětí dochází k přebodování části cesty, díky čemuž se dostávám do semifinále, příjemné překvapení.

SP Innsbruck 

Odpoledne krátký odpočinek a společně s Eliškou Adamovskou si jdeme užít další závodní kolo. Cítím se dobře, nastupuji mezi prvními a bohužel do cesty ještě praží slunce, což dělá trošku horší lezeckou podmínku, ale bojuji a vytáhnu to na 13. místo, spokojenost. V letošní konkurenci je finále vysoko, ale když se to sejde je finále reálné, a já budu ready!


SP Innsbruck 

The World Cup in lead climbing has finally begun. The first stop was Innsbruck, an amazing destination. There was a record in the number of participants, almost 120 climbers and except from Adam Ondra all the world's top climbers were there.

In the qualification we had one boulder-like and one endurance route. I started with the boulder-like one, I got to the crux, which only a handful of competitors got through and like many others, I fell from it. It was clear that I would have to put some elbow grease to the second route, so I did and it went quite well, I improved my performance and it was enough for me to take the first place under the semifinal's line. I'm a bit frustrated and motivated at the same time. In the end, there are some changes in grading the route and it helps me to get to the semifinals, which is a really nice surprise.

In the afternoon I take a short rest and together with Eliška Adamovská we are going to enjoy another round of the competition. I feel good, I am among the first ones to climb, but unfortunately, the sun is still shining hard so the climbing conditions are not so good, but I fight and I take it to 13th place - I'm very happpy about it. In this year's competition, passing to the final is tough, but all in all, the possibility of me getting to the final is real, and I'll be ready!

úterý 7. června 2022

Evropský pohár Arco - 8. místo

První mezinárodní závod v obtížnosti hostila Mekka lezení, Arco. Jedeme na otočku s rodinkou. V sobotní kvalifikaci se necítím úplně odpočatý, navíc startuji v jedné cestě jako první a dělám chybu, ve druhé cestě si ale polepším a zajišťuji si postup do semifinále. 

Arco

Semifinále je ultra vytrvalostní cesta, daří se mi projít bez větších problémů až do chytu 48, jsem vyšťavený, ale hned mi dochází, že jsem si mohl více odpočinout a třeba přidat ještě pár kroků. Naštěstí výkon stačil tak akorát na postup do dalšího kola a společně s Míšou Smetanovou si ještě jednou užijeme atmosféru legendární stěny v Arcu. 

Finalisti

Semifinále

Na finále se cítím skvěle, proběhnu úvodem, bohužel před polovinou cesty špatně přečtu cestu, smeká mi noha a ačkoliv jsem ještě celkem při síle, jdu k zemi a končím na 8.místě.

Finále

Finále

The first international competition in lead climbing took place in Arco, the Mecca of climbing and I went there with my family. I'm a bit tired during the qualification on Saturday, I climb one route first and make a mistake, but my performance is better on the second route, so in the end I pass to the semifinal.

The semifinal route requires loads of endurance, I reach the 48th hold before I get tired, and I realize that I could have taken more rest and could get even several moves further. Fortunately, the performance was quite enough for passing to the final so I can enjoy the atmosphere of the legendary Arco wall once again, together with Míša Smetanová, the second finalist.

During the final climb I feel great, unfortunately I fail in reading the route, I slip and even though I am still ok as far as power goes, I go down and end at the 8th place.

čtvrtek 5. května 2022

EP v boulderingu Praha - 16.místo

Po dlouhé době zase větší akce na závodním poli na pražské Jungli, skvělé – i když makám hlavně na obtížnost, těším se. Kvalifikace nezačínám nejlépe, ke konci limitu se mi podaří udělat úvodní skok a padám pod topem. Silovou dvojku dávám pár vteřin před koncem limitu, úplně vyčerpán. Trojka je lehčí silovka, ještě nejsem ready po dvojce, ale daří se mi boulderem probít na OS. Čtyřka průtlak v kolmici, tam nepředvedu nic. Celkově mi to tak akorát vychází na postup do semifinále.

Kvalifikační dvojka by Chodura

Druhý den ráno cítím únavu z kvalifikace, ale jdu bojovat. Semifinále začínám perfektně, dávám jedničku na druhý pokus, bohužel protrhnu dva prsty a po zbytek semifinále musím lézt s tejpkou. Na skok ve dvojce přicházím pozdě, stihnu ještě zónu, ale silový dolez už ne. Se skokem ve trojce je to podobné, tam ale nedávám ani zónu, a kolmice ve čtyřce mě zastaví také těsně pod zónou. Výsledkem je 16. místo, mohlo to být o pár příček lepší, ale na finálovou osmičku to dnes nebylo. 

 

 

Semifinálová dvojka by Chodura

Záznam ze semifinále a finále here či na cesketelevizi. Díky za uspořádání závodu, jsem rád že jsem si mohl zazávodit před českými diváky a užít si semifinále.
 
Semifinals
 

 

 Finals

 

 After a while I attended a larger event at the Jungle gym in Prague, the competition is great, and though I put most energy to lead climbing nowadays, I'm really looking forward to it. I don't start the qualification very well, I manage to do the jump and I fall from under the top and then I finish the second power boulder just a few seconds before the time runs out, and I'm totally exhausted. The third boulder is an easy power boulder, I'm not ready after the second climb yet, but I still score an OS. The fourth boulder is a vertical mantel, I'm totally hopeless there. In total it's just enough for me to pass to the semifinal.

The next day I feel tired but I fight bravely. I start the semifinal very well, I score the first boulder at the second attempt, unfortunately I also tear off the skin from two fingers so I need to climb with tape on. It takes me too long to figure out the jump in the second boulder, so I only get to the zone. The jump of the third boulder is pretty much the same story, except that I don't reach the zone, and the fourth, vertical boulder also stops me before the zone. In the end I'm the 16th, which isn't so good, but I wasn't in good shape for the final today.

You can find the video of the semifinals and final here or on the ceskatelevize.cz website. Thanks for the opportuity to climb in front of the Czech audience and enjoy the semifinals.

úterý 19. dubna 2022

Bulbasaur 8C

Původně byl v plánu trénink v Innsbrucku a lezení v Zillertalu, ale nůžky do toho hodila "chřipečka", a tak mě vítr zavanul do Sklapska na nové 8C od Willa Bossiho. Jedná se o Charizarda v protisměru do jednoho z nej 8A+ u nás, a to Fénixových Slz. 

Bulbasaur 8C

Kroky jsem zkoušel již vloni, ale jeden krok jsem ani nenaznačil. Jedu poprvé v pátek, je okolo 15 stupňů, ale má přijít ochlazení a pokud se mi podaří zkrokovat, bude ještě šance na přelez. A povedlo se. Klíčem byla mikro přídrž, kterou jsem vlastně vloni ani nezkoušel podržet, ale jak je malinká lišta ostrá, tak se za ní lze přidržet a přehodit nohy doprava. 
 
Podruhé razím v neděli brzy ráno, je pod nulou a bez větru, ideální. Pokusuji, padám vždy na začátku, ale po hodince se mi jednou podaří přejít úvodní místo a vlivem natečení padám až v posledních krocích. Mám radost, vím, že to dříve nebo později vylezu. Další půl hodiny se zase plácám na začátku, lišty se zařezávají do kůže, ale ještě jednou projdu začátkem a přelez už si nenechávám ujít.

Bulbasaur 8C
 
Originally, I was thinking about a training session in Innsbruck and a climbing session in Zillertal, but a "flu" ruined all these plans and in the end I went to check out the new 8C by Will Bossi in Sklapsko – Charizard backwards, ending with one of the best Czech 8A+ boulders: Fénixovy Slzy.

I tried the moves last year but one of these was absolutely impossible for me back then. First I went on Friday, it's about 15 degrees but the forecast says it will get colder, so if I manage to do the moves, I still have a chance to finish the whole boulder. And I did. It was crucial to use a tiny sharp ledge and get the feet to the right.

My second visit is on Sunday, the temperature is slightly below zero and the wind isn't blowing, which is perfect. I keep falling at the very beginning but suddenly, after an hour of futile attempts, I get further and fall from the finish due to swelling. I'm happy for now I'm sure I can finish this one. For another half an hour I can't get through the beginning and my fingers are cut by the sharp ledges, but once I get further I make sure that the climb is successful.

pondělí 28. března 2022

Some photos of unfinished business on To tu ještě nebylo XIIb

 Nejtěžší cesta na písku, skvělý kroky, úžasný lezení.


By Jan Šimánek

By Jan Šimánek
 
The hardest sandstone route with cool moves. Amazing climbing. 

úterý 15. března 2022

Druhý ČP v boulderingu Praha - 2.místo

Po 14 dnech jsem opět zpátky v Jungli na ČP v boulderingu. Kvalifikace jde obdobně jako minule, tentokrát vylezu i kolmice a jediným nepřekonaným boulderem je pětka po růžových Cheetách, které vůbec neudržím.

Kvalifikace by Chodura

Finále tentokrát moc dobře nejde. Začnu dobře, kolmici dávám z první. Pak už se leze jen po oblinách a s tvrdou kůží se v nich moc nechytám. Ve dvojce double skok, ve kterém se vůbec nepřitáhnu za modrý mezichyt a jen se v tom plácám. Trojka nula a ve čtyřce steču z oblin pod Topem jako ostatní. Díky kolmáči si zajišťuji ještě solidní druhé místo za Štěpou Volfem, ale ze svého výkonu dnes moc nadšený nejsem.

 

Finále by Chodura


 
Záznam z Finále

 After 14 days I'm attending another Czech Cup competition at Jungle. The qualification is very similar to last time, this time I even finish the verticals and the only insurmountable boulder is the one with pink Cheeta holds.

But the final doesn't go that well this time. It starts promising, I finish the first vertical at the very first attempt. But after that there are only round holds and my rough fingers can't hold on them properly. The second boulder has a double jump, I can't pull myself up enough and it's all in vain. The third boulder is a total zero for me and then I fall from under the top at the fourth boulder like everyone else. Thanks to the vertical I earn a good 2nd place after Štěpa Volf, but I'm not very happy about my performance today.

pondělí 28. února 2022

ČP v boulderingu Praha - 1. místo

Závodní sezóna začala pohárovým závodem v boulderingu na Jungle v Praze. Závodu se zúčastnilo velké množství závodníků, které již i tak nabitý program i s kategorií B roztáhlo na celý den, a tak do kvalifikace nastupuji až v podvečer po páté hodině. Kvalifikací procházím dobře, nejprve si odškrtávám 4 převislé bouldery na první pokus a pak jdu na lehčí kolmici, kterou dávám čtvrtým pokusem, a těžkou kolmici, kde vybojuji zónu, díky které vyhrávám kvalifikaci. 


Kvalifikace by Chodura

Do finále nastupuji okolo 23h, to obvykle vstávám na první krmení dětí, ale cítím se celkem fresh. Prvním bouldrem je těžká kolmice, kde toho moc nepředvedu. Koordinační dvojka se mi daří na první pokus. 
Top ve 2 boulderu by Chodura

Trojka je největší peklo, až 3 sekundy před koncem limitu se mi daří topovat, mám velkou radost. Do čtyřky nastupuji ještě unavený, naštěstí je to nejlehčí boulder finále a podaří se mi ho topovat. 3 topy mi pohodlně stačí na vítězství před mladým maďarským závodníkem, který dal dva topy, a Štepou Volfem s jedním topem.


Stupně vítězů by Chodura

Záznam z finále here: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10289323197-sportovni-lezeni/

 

 

The competition season started with a bouldering event at Jungle in Prague. Many climbers took part in it, so eventually, it took whole day and I entered the qualification in the early evening, after 5 p.m. It went well, I climbed the first four overhangs at the first attempt, then I finished the easier vertical at the 4th attempt and reached the zone of the harder vertical, thanks to which I won the qualification.

I start the final at about 11 p.m., I usually wake up to feed the kids at that time, but despite that I feel quite fresh. I'm not doing very well with the first boulder – a tough vertical – but I finish the next boulder at the first attempt.

The third boulder is hard as hell but I get to the top three seconds before the time runs out, I'm really happy about that. I'm still tired when I start climbing the fourth boulder, fortunately this one is the easiest boulders in the final, so I climb to the top again. The three tops I scored are enough for a solid first place before a young Hungarian climber who got two tops, and Štepa Volf with one top.

See the video from the final: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10289323197-sportovni-lezeni/