pondělí 28. listopadu 2016

Krasojízda, Rajbas, Horolezec roku 2016

Víkend plný akcí začínám bušitbou v Krasu, lehce zavlhlá podmínka značí v Krasu pěkný lezecký den. Začínám na Holštejně na boulderu Kra 8B. Jedná se o prodloužení Patičky Ledovce, boulderu, který jsem již dávno vylezl, a tak trvá celkem dlouho, než se opět probiju kroky. Po hodince mám jasno a jdu na ostré pokusy, když vtom přijíždí místní kluci, že budou kácet stromy na vrcholku skal a ať zmizím. Dám jeden ostrý, ne příliš nadějný pokus a mizím.

Další zastávkou je Mentor nové 8A od Štěpána. Jeskyňka malinká, ale kroky pěkné, i přes čtyři mokré chyty se Mentorem prolezu, klasa spíše 7C+? Na prodloužení to v tom moku není, a tak se přesunu do Sloupu. Staré skály jsou krásně suché, země upravená bagrem a níže než kdy dřív. Hned jdu do Jaxitaxe za 8B, vymýšlím všechno možné a když už je program jasný, opouští mě v těch mikrochytech síla. Po dvou hodinách obléhání se zmůžu jen na úhybku přímo nahoru - Parodontax s klasou 7C. Jaxitax musí počkat, snad ne na dlouho. V Krasu mě to zase hodně bavilo, vybavují se mi vzpomínky na studentská léta, odpolední výjezdy s Adamem Ondrou a pak zbytkem Brna- Jo, v Krasu je dobře. 

Parodontax 7C

Navečer se přesouvám do Blanska, a to na festival Rajbas, kde snímek "Skalní Duel: Adam vs. Martin" získal třetí místo.

Rajbas 2016

A v neděli vyrážím do Prahy na Mezinárodní festival alpinismu, kde jsem obsadil 3. místo v anketě o Horolezce roku 2016, za Adamem Ondrou a Luckou Hrozovou.

Horolezec roku 2016

No, ani ten diplom mi nedali...

My weekend full of activities starts in Kras, as the slightly moist weather promises a good climbing day there. I start at Holštejn with Kra 8B. It's a prolonged version of Patička Ledovce, the boulder I climbed a long ago, so it takes a while until I struggle through the moves again. After an hour it's clear to me, though, and I start serious attempting, when suddenly some local guys come to cut the trees on the top of the rocks so I make one more (and not very good) attempt and quit. My next stop is Mentor, a new boulder by Štěpán. The cave is small but the moves are good, despite four wet holds I get through, the grade is just a 7C+ maybe? In current state (soaked holds) it's not suitable for trying the prolonged version, so I move to Sloup. The old rocks are well dried, the ground is flattened by an excavator and lower than anytime before. I go straight to Jaxitax 8B and I'm figuring out all the possible ways to climb it but my strength leaves me in the microholds. After two hours of attempts the only thing I can do is a digression upwards - Parodontax 7C. Jaxitax must wait, hopefully not for a long time. I really enjoyed climbing in Kras, it reminded me of the times of my studies and the afternoon trips with Adam Ondra and the rest of people from Brno. Yeah, Kras is really cool.

In the evening I move to Blansko to the "Rajbas" festival, where the movie "Skalní Duel: Adam vs. Martin" got the third place.

And on Sunday I set off to Prague to an International Festival of Alpinism, for I ended up third in the poll of the Climber of the Year 2016, after Adam Ondra and Lucka Hrozová. I didn't get any diploma, though... :-(

středa 16. listopadu 2016

Ostaš - Update

Od víkendu mám v hlavě projekt na Malém Střecháči na Ostaši - U-Rampa vzhůru. Počasí hlásí zhoršení, a tak neváhám a v úterý po práci frčím do skal. Rozlezu se v Monster of Pop a jdu ladit mikrochyty v projektu. Chvilku trvá, než se prsty zahřejí na 120 procent, v klíčovém kroku do již dobré díry se mi daří vymyslet ulehčení, neviset tolik na patě, ale snažit se i pravou nohou tlačit kamsi do skály.

Rozjede se série pokusů, lepší se střídají s horšími, plácám okolo díry a zjišťuji, že v kuse se nezdá až tak dobrá, kůže odpadává... Ale po hodince se mi daří v kuse dolézt do díry a výlez si už vychutnám. Název Rock To Fakie a klasa, k té těžko říct, je to hodně specifický boulder o technice a síle prstů, což mi moc nesedí, ale myslím, že 8B bude sedět.

Rock To Fakie 8B

Since last weekend there is a project stuck in my head at Malý Střecháč at Ostaš - U-Rampa upwards. The weather forecast isn't good so I don't hesitate and on Tuesday after work I hurry to the rocks. After the warm up in Monster of Pop I switch to the tiny holds of the project. It takes a while till my fingers are 120 percent warm. I find a hack of an already good hole of the crux, which makes it even easier - I don't rely on the heel so much and instead I try to push the other leg against the rock, too. So I make a series of attempts, the worse ones followed by better ones, I climb around the hole for some time and find out that included among the other moves it's not as good as it seemed before, my skin peels off... However, after an hour I manage to struggle my way into the hole and then I can enjoy the finish. I call it Rock To Fakie, and grade... well, hard to say as this one is really specific - it's a lot about the technique and strong fingers, which I don't like that much, but I guess maybe 8B could be accurate.

pondělí 14. listopadu 2016

Zakázané Uvolnění na Ostaši

Po dlouhé době razíme na Ostaš, omrknout staré projekty a zkusit "novou" variantu na Radiátoru Zakázané Uvolnění za 8A+. Začínáme na Velkém Střecháči, kde se potkáváme s Kozlíky. David shybuje v Omu a já zkouším projekt napravo od Jamese Bonda. Projekt je o malých ostrých bočácích, nohy žádné, velký převis... Pomalu se mi daří naimitovat kroky, ale čím déle to zkouším, tím více toho olámu a tak pomalu klopím uši a nechávám projekt projektem.

Dál jdeme na Zakázané Uvolnění, celkem dlouho ladím betu, pak na třetí pokus posílám. Pěkné kroky, vadou na kráse je skála za zády. Konečně vykukuje sluníčko, tak se nahříváme a ještě volím projekt na Malém Střecháči, v průvodci označený jako "Pro Adámka". Projekt jsem kdysi zkoušel a za mikro chyty jsem se ani na chvilku nepodržel, dneska se mi daří  chvíli se na skále udržet a nakonec se v tom i pěkně hýbu a ladění těch pidi chytů mě celkem baví, klasa někde okolo 8B? Prsty rychle slábnou, na přelez už to není, tak balíme švestky a domů... a snad brzy zpět.


Projekt "Pro Adámka" 8B?


After long time we visit Ostaš to check the old projects and try a "new" version on Radiátor - Zakázané Uvolnění 8A+. We start climbing at Velký Střecháč, where we also meet the Kozlíks. I try a project on the right from James Bond. The project consists of small and sharp side pulls, no feet, big overhang... I slowly get into the moves but the more I try, the more holds I break off so in the end I give up and leave the project. 

After that we move to Zakázané Uvolnění, it takes me a while to make a proper beta and then I send at the third attempt. The moves are nice but the rock behind one's back spoils it a bit. Finally the sun comes out so we gather the heat and I chose one more project at Malý Střecháč, the one labelled "Pro Adámka" in the guide. I have tried this one before and I couldn't grab the tiny holds properly but today I manage to keep on the rock for a while and later I move in it really well and enjoy figuring out how to get over these holds. The grade could be about 8B? However, my fingers weaken quickly so we pack all our stuff and go home. Hopefully we'll get back soon.

čtvrtek 10. listopadu 2016

Back in...on Švajc 8B

Sněžník

Plánovaný prodloužený víkend na skalách nám hatí počasí, takže vzniká varianta vyrazit ven ve středu, počasí hlásí beton podmínku. Razíme na Sněžník, kde je potřeba dolézt parádní lajnu Švajc za 8B.

Dojíždíme a je to jako v pohádce: pod nulou a na stromech sníh, zima je tady. Z lana si ometu výlez a začínám prolézat linií. Dlouho mi trvá, než se zahřeju, čím jsem starší, tím tu zimu nějak hůř snáším. Do "zóny" v polovině boulderu se probiju až tak po půl hodině, pro druhý crux vymýšlím malé ulehčení, pomalu dochází síly, protože člověk si tu nemůže kroky ze země vyzkoušet, ale poctivě si pro ně dolézt. Pálím ostrými a celkem asi po dvou hodinách vše klapne a stojím na vrcholu, pěkný pocit, zdolat takovou lajnu! 

 Švajc 8B

 Švajc 8B

Pak se zkusí Kačka hýbnout, ale slunce se stále schovává za mrakamay a je na ni velká zima. Já ještě nalezu do Helvétského Kříže 8A+/B, po několika nálezech vymýšlím program, ale síly už mám jenom na dolezení do zóny, na celou linii už není síla a ani moc chuť, mrznutí dneska bylo dost.

Our plan to spend a prolonged weekend in rocks is ruined by bad weather, so we make up a new one - to set off on Wednesday as the forecast for that day is great. We return to Sněžník, I need to finish a beautiful Švajc 8B line there. When we arrive it looks like we were in a fairytale - the temperature under zero and the trees full of snow, winter finally came. I clean the line from the rope and then I start climbing. It takes me a while to warm up, the older I am, the worse I cope with cold. After half an hour I beat my way into the "zone" halfway up the boulder, I make up a small improvement of the second crux and I'm slowly running out of strength as one cannot try the moves from the ground but has to climb to them first. So I make but serious attempts and after about two hours I'm finally standing on top, it feels nice to overcome a line like that!

Kačka tries to proceed, too, but the sun keeps hiding behind the clouds and it's too cold for her. I also start Helvétský Kříž 8A+/B, and after few starts I figure out the programme but I only have strength to reach the zone. And I'm in no mood anyway, enough freezing for today.