čtvrtek 29. října 2015

Sváteční Petrohrad - 8B+, 8B, 8A+, 8A v jednom dni!

Na svátek padá volba na Petráč, Adam Fiala píše v úterý sms, že je sucho a tak s Kačkou po práci frčíme. Ráno klasicky nemůžu dospat a tak celkem brzy šlapeme na Mlýnský Vrch, dávám lano na Podsvětí a hned čistím a ladím kroky ve Stixi za 8B+

Stix 8B+

Tento podzim je to třetí rok, co jsem v boulderu a  konečně cítím tu správnou lehkost v lištách. Po půl hodince je tělo zahřáté, program jasný a jdu na ostrý pokusy. Hned v prvním pokusu přelítnu úvod, lišty drží a campus na závěr, všechno vyjde a jsem nahoře!
A Video hýýr.

Stix 8B+ 

Přesunu matice o metr doprava a ladím Lístek na Věčnost za 8B. Chvilku mně trvá než zprogramuju první krok, pak už jen stačí zabrat za malou lištu a je hotovo. Po pár pokusech dolézám do výlezu, tady trochu bojuju s mechama, ale už to nepouštím. Produktivní hodinka.

Lístek na Věčnost 8B

Pak obcházím s Kačkou pár lehčích boulderů, ale petrohradská žula jí příliš nevoní. Přesouváme se na Větrnou Hůrku a tu se mně daří přelézt klasickou litovačku Na Krev 8A/A+ i prodloužení Na Krev 2 za 8A+

Na Krev 8A/A+

Na Krev 8A/A+

Prsty už vypovídají službu, nejvyšší čas to zabalit a jet dom. Díky Kačence za lítání po kopcích a spotování. Tak zase na jaře...


We chose Petrohrad for the national holiday, Adam Fiala texts me that it's dry so we are off there the day before after work. Typically, I cannot wait in the morning to start climbing, so relatively early we are on our way to Mlýnský vrch, I attach a rope to Podsvětí and start with cleaning and fine tuning steps in Styx 8B+

This autumn is the third year I am in the boulder and finally I feel the right lightness in the crimps. The body is warmed up after half and hour, the program is clear, so I am up for attempts—and I make it in the first one!

I move the mats one meter to the right and work on Lístek na věčnost 8B. It takes me a while to figure out the first step, afterwards I only grip on a small crimp and that's it. After a few attempts I make it to the top, struggling with the moss for a while but not letting it go in the end. A productive hour.

We move on to Větrná hůrka and I send Na Krev 8A/A+ and its prolongation Na Krev 2 8A+.

My fingers are on strike, it's high time to call it a day and go back home. Thanks Kačka for following me on the hills and spotting. We'll be back in spring...

neděle 25. října 2015

Bór

V sobotu je v Chocni MČR mládeže v lezení na obtížnost a tak se Štěpánem v pátek a sobotu okolo závodů motáme, stavíme cesty, připravujeme, ladíme... závody se výsledkově celkem povedly, v některých kategoriích lépe v jiných hůře. V neděli mě to táhne na skalky, volba padá na Bor, ale bohužel nás tentokrát Bor trochu vypekl, je hodně zavlhlo a mokro. Rozlézám se klasicky na Monstrumu a pak pádíme s Kačkou z kopce na Přizdisráče poměrně nové 8A od Štěpána. Problém Přizdisráče spočívá v prvním silovém kroku, zbytek je krásnej dolez lehčím lezením. Chvíli trvá než první krok vyladím, jakmile jej jednou udělám tak nepouštím.

Přizdisráč 8A 

Šlapeme zpět do kopce, Kačka leze jedno nové 5C a já ladím kroky v projektu na Brandově nalevo od Wrestlera. Pomalu luštím kroky projektu a libuju si v krokových sekvencích, parádní kroky! Bohužel je výlez mokrý a přelez musí počkat, ale Bor bude mít další krásnou osmičku.

A Czech Youth Lead Climbing Championship is taking place in Choceň on Saturday, so me and Štěpán hang around on Friday and Saturday, build the routes, prepare, fine tune... as far as results are concerned, the contest turned out quite well, in some categories better, in others worse. On Sunday I have feel like going to the rocks, so Bor it is, but this time it didn't work for us, it's very moist and damp. I warm up as usually at Monstrum, then go downhill to Přizdisráč, a relatively new 8A by Štěpán. The problem is in the first power step, the rest is a nice easy climbing. It takes me some time to figure out the step but once I make it I don't let it go. 

We make our way back up, I fine tune steps in a project at Brandov left from Wrestler. I slowly decipher the steps and enjoy new sequences, great steps! Unfortunately the climb up is moist and it must wait but Bor is going to have another nice 8!

úterý 13. října 2015

MČR v Ostravě a Srbsko

Víkend byl...náročný. V sobotu brzy ráno razíme do Ostravy na Mistrovství republiky v boulderingu, pěkný areál, ale velká zima. Kvalifikace se stavěčům příliš nepovedla, bouldery jsou hodně lehké a musí se lézt OS. Já se pořádně nezahřeju, mám "sklovatělé" prsty a dvakrát mně to v kvalifikaci ustřelí, dva pokusy navíc mě dávaj 8-10. postupové místo. Finále je trefené dobře, má vše, dva technické bouldery a dva na sílu. Do prvního komáče se mně daří nastoupit až na sedmý pokus a pro dosažení Topu mně nakonec chybí pár sekund. Dvojka a trojka, to jsou silové bouldery, které se mně daří přeběhnout na OS. Čtverka celkem lehká, jenom se technicky vypinožit na aixácký golf, jednou sletím, po druhé dávám. Výsledek 3/4p stačí na druhé místo za Honzu Chválu, který na to byl lépe se zónami. Klíčovým byl první boulder, který Honza jako jediný vylezl, když jej vymyslel "jinak" a vzal to koutem, pro třetí místo si dolez Štěpán, který zalezl podobně jako já, jen posbíral o pár pokusů víc.

Pár pěkných fotek z finále od Lukáše Bíby!

Druhým místem na MČR jsem si upevnil letošní vítězství v celém kolotoči poháru. 

Celkové umístění v ČP v boulderingu

Večer rychle frčíme zpět do Chocně a po páté hodině ranní razím směr lezecká oblast Srbsko. Na Srbsku točíme s Adamem Ondrou materiál pro ČHS, během kterého se mně daří přelézt cestu Mimkry 10+/11- na Flash (s Adamem se shodujeme spíše na 10+) a jednu 10- na OS. Zkusím si i kroky v projektu, který Adam odhaduje na 11+, ale to už je na mě moc. Cesty se nacházejí v nově otevřené části Červené převisy, které nabízejí sportovní lezení v bohužel trošku horší skále.

Mimikry 8b+ Flash by Standa Mitáč

Článek z neděle here http://www.emontana.cz/adam-ondra-cesky-kras/The weekend was... tough. On Saturday morning, we are off to Ostrava to the Czech Bouldering Championship. It's a nice complex but it's really cold. The qualification was not built very well, the boulders are very easy and must be climbed OS. I cannot warm up enough, I have "glassy" fingers and fail twice. Two extra attempts give me the 8th-10th place after the qualification. The final is better suited, it has everything, two technical boulders and two power ones. I manage to get to the first perpendicular one only at the seventh attempt and I lack a few seconds to get to the very top. Nos 2 and 3 are power boulders, which I manage to send OS. No. 4 is quite easy, I fall once and then succeed. The result 3/4 is enough for the second place behind Honza Chvála, who had more zones. The key element was the first boulder, which was conquered only by Honza -- he found a "different way". The third one was Štěpán, who climbed similar to myself but had a few more attempts. 

I secured overall victory in the entire Cup with the second place in the Championship. 


In the evening we are back to Choceň and after 5 am on Sunday we are off to Srbsko. Me and Adam Ondra shoot some material for the Czech Mountaineering Association, and manage to climb Mimikry 10+/11- Flash (with Adam we agree rather on 10+) and one 10- OS. We also try steps in a projects estimated by Adam as 11+, but it's too much for me. There are also routes in a newly opened area Červené převisy, which offers sports climbing, unfortunately on a bit worse rock.

pondělí 5. října 2015

Rychlebské Hory

Včera jsme strávli pěkný den zkoušením projektů a nejtěžších boulderů v Rychlebských Horách, průvodce nám dělal místňák Asu a dojel i Štěpán, Ondra Nevělík a Ostrava. Začínáme na Zelené Hoře, kde se rozlézáme v Korwinatorovi, původně 8A, ale shodujeme se spíše na 7C+. Pokračujeme lištovým projektem pár metrů vedle a se Štěpánem po chvilce ladění přelézáme - Atomový Kryt 8A. Přelézáme ještě campusový projekt Bad Pig za 7C+

Štěpán v Bad Pig 7C+

Dál se přesouváme na Žulový vrch k Hadovi, tady zkoušíme Geroje za 7C, výška výhodou, cožukazuje Ondra Nevělík. Já se chvíli v oblinách trápím, ale užvejkám je.

Geroj 7C by Štěpán Uhlíř

Dál jdou kluci na místní klasiku Synové Velké Medvědice a dál zkoušíme Mantle, Mantle 7C od Honzy Zbranka. Na obliyn koukáme jak puci a nejsme schopni ničeho. Brzy balíme a přesouváme se na Sokolí Vrch, tady čeká parádní medvědice Vyprášený Kožich, který loni přelezl Adam Ondra ze stoje a dal tomu 7B. Přestalo foukat a je to v oblinách znám, rozluštit variantu ze stoje se daří pouze mně a po další asi půl hodince ladění přidávám i SD variantu za cca 8A+. Trochu škoda materiálu, který tady není tak betonový, ale pohyby jsou parádní.

Vyprášený Kožich SD 8A+

Následuje scénka s hledáním klíčů od auta, které se naštěstí najdou. Zajdeme ještě omrknout místní projekt alá Duel a daří se přelézt pěkná převislá hranka Zběsilé Snění za asi 7C

Vyprášený Kožich 8A+
We spent yesterday trying projects and the most difficult boulders in Rychlebské hory, guided by Asu and joined by Štěpán, Ondra Nevělík and Ostrava. We start off at Zelená Hora, where we warm up in Korwinator, originally 8A but we agree rather on 7C+. We continue with a crimps project a few metres away, and me and Štěpán make after some fine tuning - Atomový Kryt 8A. We also climb a campus project Bad Pig 7C+

Then we move on to Žulový vrch to Had, we try Geroj 7C. It's an advantage to be tall, which Ondra shows. I struggle on the curves but make it in the end. 

Afterwards, the guys are up to the local classics Synové Velké Medvědice, and we try Mantle, Mantle 7C by Honza Zbranek. We aren't capable of anything. We pack up soon and move to Sokolí Vrch, where Vyprášený kožich is awaiting us. Adam Ondra, who climbed with from high start last year, classified it as 7B. The wind stopped, which is perceptible. I am the only one to make out the high start variant, and after another half an hour of fine tuning I also add a SD variant approx. 8A+. Too bad hte material here is not concrete-like, but the moves are great.

This is followed by a short scene with looking for car keys but fortunately we find them. We also have a look at a local project Duel-style and manage to climb an overhaning edge Zběsilé Snění approx. 7C