čtvrtek 27. října 2022

Vlnová Dálka

 Chtěl jsem omrknout projekty na Lidomorně, ta je však celá pod vodou, a tak jdu mrknout na Vaňousy, kde je kousek skály suchý. Po kroknutí se mi daří přelézt starý rest, Vlnovou Dálku za 8A, originálně jako kdysi Adam. I pár pokusů ale stačí, abych jeden prst protrhl, takže už dál nic nepokouším a jedu zpět domů na lištu. 

Vlnová Dálka 8A
 
I wanted to check out the new projects at Lidomorna, but it's all flooded there, so I move to Vaňousy, where the rock is dry. After practicing the moves I finally finish the old  Vlnová Dálka 8A boulder. Even the few attempts I made were enough for me to tear the skin on my finger, so I don't push and go back home.

čtvrtek 20. října 2022

Už dlouho jsem měl v plánu vyrazit na Slovensko omrknout rozvíjející se bouldering ve Slovenských Tatrách. A teď nastal čas, kdy jsme s rodinkou vyrazili do okolí Popradského plesa.

Popradské pleso

Hlavním cílem byl nejtěžší boulder Ultimate Tatras Holds´em za 8B+. V pátek šlapeme všichni, 4 km procházka do kopce s kočárem byla slušná rozcvička, svačina na chatě a razím pod převis. Po rozlezu zkouším Flash pokus, ale přelez je hodně daleko. Pak mi alespoň hodinku trvá, než si boulder zkrokuji a trochu nachodím, dám několik slibných pokusů a padám těsně pod Topem boulderu. Síla v levé ruce ale už odchází a je čas na ústup.

Lomnický štít

O rest dayi dáme Lomnický štít, Aqualandii a v neděli brzy ráno opět šlapu do kopce. Po východu slunce jsem už rozlezený, potkávám Matúše Kostku, který se zasloužil o rozvoj této oblasti, a přelézám. Vyzkouším ještě napojení z pravého Sit Startu, který přidá 5 kroků za ca 7B+ do nástupu varianty ze stoje, to bude slušné 8C a důvod se sem vrátit. Pěkně strávený čas s rodinkou spojený s lezením. 


Ultimate Tatras Holds´em 8B+


For a long time I have been planning to go to Slovakia to check the bouldering development in the Slovak Tatras. And now the time has come and my family and I went to Popradské pleso and the surrounding area.

The main goal was the hardest boulder: Ultimate Tatras Holds'em 8B+. On Friday we all have a 4 km hike uphill with the stroller, which is a decent warm-up, we have a snack and then I hit the overhang. After the warm up I try a flash, but all in vain. After that it takes me at least an hour before I figure out the moves and practice, I make several promising attempts and fall just below the top of the boulder. The power in the left hand is gone so I call it a day.

On the rest day, we visit Lomnický štít, Aqualandia, and early in the Sunday morning I walk up the hill again. After sunrise I meet Matúš Kostka, who did a lot for the development of the area, and I finally finish the climb. I also try connecting the boulder with the sit start on the right, which will add 5 steps for about 7B+ to the start of the standing version. That will make a decent 8C and a reason to come back here. I had a great time with my family and I enjoyed climbing a lot.

středa 5. října 2022

Konečně na skalách 8B+, 8B(A+) 2nd GO

 Závodní sezóna pomalu končí a já jsem nesmírně natěšen7 do skal. Po pár dnech deště volím nejprve Kras, jeskyni ve Sloupu, kde mám rozdělanou práci na na Poháru Nesmrtelnosti za 8B+. Kroky si opakuji rychle a po pár pokusech posílám, parádní silová linie! Vyzkouším ještě novinku od Adama – Bellavistafix – další, kde hraje prim umění kolenovat, ale bez kolene si ani nevrznu.

Szczytna

 Dále se o víkendu vydávám s rodinkou na Szczytnou, kde mě čeká parádní silová novinka Whiplash za 8B. Užívám si každý krok, lezení na písku je nejvíc. Potkávám se s autorem Kryštofem Piechotou, zkusím Flash a padám těsně pod výlezovou hranou, druhým pokusem sesílám. Mám radost, i když se přikláním spíše k 8A+. Poté zkoušíme ještě vedlejší Pikiet Sak za 7C, kde Kryštof nachystal SD projekt. Ke zkoušení projektu ani nedojde, jelikož nejsem schopen probít se přes lehce morfo variantu ze stoje, tak třeba příště.  

Whiplash 8B(A+) - Szczytna

The competition season is slowly coming to an end and I am sooo looking forward to the rocks! After several rainy days, I decide to go to the karst first, to the cave in Sloup, where I am working on the Cup of Immortality 8B+ boulder. I repeat the moves quickly and after a few attempts I send it. An amazing power climb it is! I also try the new boulder by Adam, Bellavistafix, and it's another one, where you really need to be able to climb on your knees, but without a knee I don't make any progress.

Next, I'm going to Szczytna with my family for the weekend, a great power boulder called Whiplash 8B is waiting for me. I enjoy every step, climbing on the sandstone is the best. I meet its author, Kryštof Piechota, I try a Flash climb but I fall just below the final edge, so I finish at the second attempt. I'm happy, though I'd say it's more of an 8A+. Then we try the nearby Pikiet Sak 7C, where Kryštof prepared the SD project. We don't even start testing the project, though, because I'm not able to get through the slightly morpho version from a standing position. So maybe next time.