středa 5. října 2022

Konečně na skalách 8B+, 8B(A+) 2nd GO

 Závodní sezóna pomalu končí a já jsem nesmírně natěšen7 do skal. Po pár dnech deště volím nejprve Kras, jeskyni ve Sloupu, kde mám rozdělanou práci na na Poháru Nesmrtelnosti za 8B+. Kroky si opakuji rychle a po pár pokusech posílám, parádní silová linie! Vyzkouším ještě novinku od Adama – Bellavistafix – další, kde hraje prim umění kolenovat, ale bez kolene si ani nevrznu.

Szczytna

 Dále se o víkendu vydávám s rodinkou na Szczytnou, kde mě čeká parádní silová novinka Whiplash za 8B. Užívám si každý krok, lezení na písku je nejvíc. Potkávám se s autorem Kryštofem Piechotou, zkusím Flash a padám těsně pod výlezovou hranou, druhým pokusem sesílám. Mám radost, i když se přikláním spíše k 8A+. Poté zkoušíme ještě vedlejší Pikiet Sak za 7C, kde Kryštof nachystal SD projekt. Ke zkoušení projektu ani nedojde, jelikož nejsem schopen probít se přes lehce morfo variantu ze stoje, tak třeba příště.  

Whiplash 8B(A+) - Szczytna

The competition season is slowly coming to an end and I am sooo looking forward to the rocks! After several rainy days, I decide to go to the karst first, to the cave in Sloup, where I am working on the Cup of Immortality 8B+ boulder. I repeat the moves quickly and after a few attempts I send it. An amazing power climb it is! I also try the new boulder by Adam, Bellavistafix, and it's another one, where you really need to be able to climb on your knees, but without a knee I don't make any progress.

Next, I'm going to Szczytna with my family for the weekend, a great power boulder called Whiplash 8B is waiting for me. I enjoy every step, climbing on the sandstone is the best. I meet its author, Kryštof Piechota, I try a Flash climb but I fall just below the final edge, so I finish at the second attempt. I'm happy, though I'd say it's more of an 8A+. Then we try the nearby Pikiet Sak 7C, where Kryštof prepared the SD project. We don't even start testing the project, though, because I'm not able to get through the slightly morpho version from a standing position. So maybe next time.

Žádné komentáře: