sobota 29. listopadu 2014

Zima je tu - Joker 8B FA

Do ČR přišlo ochlazení a tak jsme s Kačkou dlouho neváhali a vyrazili na Bor, bylo zapotřebí dolézt resty z léta a podzimu. Rozlez dáváme na borůvce, kde Kačka proběhne Černou Jahodou 6A a pěkně naladí Bobule 6A. Pak jdeme k mému projektu Joker asi 8m vysoké hraně. První pokusy jsou celkem špatné, je dost zima a chvíli trvá než se zahřeju na správnou provozní teplotu, navíc nemůžu přijít na správnou sekvenci kroků, kterou jsme na podzim vymysleli...díky Kozlovi, kterej si pamatoval, jak jsme to lezli:) Asi po dvou hodinách se prokoušu do svého minulého "high pointu", prsty zmrzlé a jdu k zemi. Dám delší pauzu, řádně se rozehřeju a posílám! Styl lezení mně až tak nesedí, technické lezení okolo hrany po mikrolištách, nadhazuju 8B tak uvidíme.

Joker 8B

Dál jdeme k Doktoru Housovi, kde zkouším projekt - prodloužení Dr. Dolittla, ale dva kroky jsou nad moje síly. Dále se vracíme k borůvce, Kačka dává nadějné pokusy v Bobulích, ale na přelez si musí počkat do příštího víkendu...

Bobule 6A

Cold weather has come to the Czech Republic, so me and Kačka did not think twice and we went to Bor, we had to finish off some stuff that was left from the summer and autumn. We warm up at Borůvka and then move on to my project Joker on approx. 8-metre high wall. The first attempts are quite bad, it's pretty cold and it takes time for me to warm up for the right operational temperature. What's worse, I can't find the right order of steps which we made up in autumn.. thanks to Kozel, who remembered how we had climbed that :) After maybe two hours I make it to my previous high point, my fingers frozen and I fall to the ground. We have a long break, I warm up properly and I make it! This climbing style is not really my cup of tea, technical climbing around the edge on micro-crimps, I suggest 8B and we'll see.Then we go to Dr. House where we try a project - extension of Dr. Dolittle but two steps are beyond my power. Then we go back to Borůvka, where Kačka has two hopeful attempts in Bobule but she has to wait for the climb-over till the next weekend...

neděle 23. listopadu 2014

M.E.J.C.U.P. 2014

Konec roku se blíží a s ním i největší boulderingová akce u nás a to Mejcup. Závodníků více jak 300, 30 kvalifikačních boulderů, finále show a afterparty. Kvalifikace klasika, lezení od 7 ráno a všechno rychle honem, v 10 mám hotovo s výsledkem 30b/36p o jeden pokus končím za Adamem Ondrou. Po kvaldě odchytám Kačku na venkovních kamenech a užívám si boulderingovou atmosféru. 

Mejcup 2014


Příprava na Finále by Lukáš Bíba

Finále probíhá v novém systému, baby vyhraje Peťa Růžičková a pěkně jí sekundujou i další baby. Naše finále jsem si hodně užil, skoky po velkých oblinách, nejlepší atmosféra, to nej. První boulder dávám z první, ve druhém mi ujede noha, ale druhým pokusem napravuju. Na třetím boulderu se nám nedaří udělat první krok - skok -, po zlehčení skáču a pohladím si Amuerte dřevěnou kouli, která je zavěšená jako Top. Adam taky skáče, ale nedává a bitva o trůn je stále otevřená. Na poslední boulder se mnou a Adamem postupuje ještě Štěpán. V prvním pokusu padám při kroku do Topu, druhý pokus si užívám a Topuju. Adám dává z první bomby a vítěží. Já tedy druhej a Štěpán třetí.

Finálová dvojka by Lukáš Bíba

Mejcup finále b.3 by Radmil Schneider

Mejcup finále b.4

Finální kousek by Láďa Střílek

Párty do rána ve skvělé komunitě boulderistů a dobré muziky, díky za celou akci!The end of year is approaching and s is the biggest bouldering event in the country, Mejcup. More than 300 participants, 30 boulders in the qualificaiton, a finals show, and an after-party. The qualification as usual, climbing from 7 a.m. and everything in a hurry, I'm done at 10 and with my result 30p/36a I am one attempt behind Adam Ondra. After the qualification I catch up with Kačka on rocks outside and enjoy the bouldering atmosphere. 

The final is in a new system, Peťa Růžičková wins in the women's category, nicely seconded by other gals. I really enjoyed our final, jumps on big curves, the best atmosphere. I make the first boulder at the first attempt, my foot slides on the second one but I make up for it at the second attempt. On the third boulder, we don't manage to do the first step - a jump -, after an adjustment to make it easier I jump and touch the Amuerte wooden ball, which is hanging as the top. Adam also jumps but does not make it and the game of throne is still open. Štěpán also makes it to the fourth boulder with me and Adam. In my first attempt I fall down in a step to the Top, I enjoy the second attempt and make it to the top. Adam makes is at the first attempt, which makes him the winner. So me on the second place nad štěpán on the third one. 

Then a party until morning in a great community of boulder climbers, thanks for the whole event!

neděle 16. listopadu 2014

POLAND

Nastal čas podzimu a tedy i čas výjezdu na polskou stranu Krkonoš. Jsme domluveni s místními a hlavně Michal Cieplinsky nám dělá průvodce, díky! První zastávkou jsou Sokoliki, kde vede boulder Progres 7C a prodloužení Nadstachu 8A+. Mě se daří oba bouldery vylézt a přidat jim i nízký start, čímž vznikly bouldery Progres Low 8A/A+ a Nadstachu Low 8B. Skála není nejlepší, ale převis a kroky parádní.


Dále nám kluci ukazují novinky a krásný projekt "Katabazu", ale pokračujeme na Katharsis 8A. Nádherný vysoký kámen, lezení ne až tak pěkné a ostřejší chyty, ale ta linka...famózní. Mě se daří Flash.

Katharsis 8A

Dále pokračujeme na projekt u Szklarske Poreby. Celkem vysoký mega převis, chyty jsou jen je to těžký. Pomalu programujeme a ještě před příchodem noci se mi daří FA, název Czech Star a klasa 8B. Nejsem si jistý s Béčkem, ale snad obstojí, linie opravdu skvostná! Druhý den ráno se rozlézáme na nedalekém 7C, na video ještě nalézám do Czech Staru a jedeme směr Tanvald.

Czech Star 8B

Czech Star 8B FA

V Tanvaldu chvíli hledáme a před deštěm stíháme přelézt Pojď mi Hop 7C, ještě vyzkoušíme projekt kousek vedle, ve kterém se moc nehýbeme...čas jet domů. 

Díky klukům z Polska za průvodcování a snad zase brzy!
Autumn time has come and so has time to go to the Polish side of the Giant Mountains. We had arranged with the locals and, most importantly, Michal Cieplinski is our guide, thank you! The first stop is Sokoliki, where the top is Progres 7C and extension of Nadstach 8A+. I manage to climb both boulders and add a low start, making them Progres Low 8A/A+ and Nadstach Low 8B. The rock is not the best one but the overhang and steps great. 

Video http://vimeo.com/111977289

Then the guys showed us some new stuff and a beautiful project "Katabaza", but we continue to Katharsis 8A. A beautiful high rock, climbing not so nice and rather sharp holds but the line... breath-taking. I manage a Flash

Then we move on to a project near Szklarska Poreba. Quite tall huge overhang, there are holds but it's hard. We slowly work on the program and before the night comes, I manage FA, name Czech Star and class 8B. I am not sure with the B but hopefully it will stand, the linie is really amazing! On the following day we warm up in a 7C nearby, then I climb Czech Star again for video and we are off to Tanvald. 

At Tanvald, we are looking for Pojď mi Hop 7C for quite some time but manage to climb it before the rain comes. We try another nearby project but don't progress much... time to go home. 

Thanks to the guys from Poland for guiding and hope to see you soon!

neděle 9. listopadu 2014

1. místo ČP Brno a vítězství v celém seriálu

O víkendu proběhlo v rámci Sport Life v Brně poslední kolo ČP v boulderingu a dopětice vítězím, pravda že tentokrát s trochou štestí. S plným počtem bodů 500b vítězím i v celém seriálu ČP. Letošní rok jsme si mohli užít hezkých závodů, ten příští prý bude ještě lepší takže trénujte a těšte se! Teď MEJCUP!

 Místo činu

 Finále 1

 Finále 4

Stupně vítězůThe last event of the Czech Bouldering Cup took place as part of Sport Life in Brno and I won for the fifth time, this time with a bit of luck. With 500 points I am also the winner of the entire Czech Cup series. We enjoyed nice contests this year and the next year is supposed to be even better so keep training and look forward to it! Now MEJCUP!

čtvrtek 6. listopadu 2014

Swiss Trip a první 8C

Na podzim byl na plánu výjezd do Švajcu a tak vyrážím s Kačkou a Stráníkama na 14 dní do Magic Woodu a okolí.

 
Magic Wood

První dva dny trávíme v Magic Woodu a hned první den se mně podaří přelézt dvě 8B – Deep Throat, Riverbed a jedno 8A – Nano Sex. Deep Throat mě hodně sedl a po vyzkoušení kroků dávám na druhý pokus, za mě velice sjízdné B, Riverbed potrápil o něco více. Další den přidávám vysoké Arkanum za 8A a nalézám do Practice of the Wild za 8C. Kačka si doleze svůj dlouhodobý projekt a nadějně rozleze Oh Birgit 6B+.

 Riverbed 8B

Po dvou dnech přichází do Magic Woodu ošklivé počasí a tak přejíždíme více na jih Švýcarska a to do Brione. Brione jsme si ihned zamilovali, sice zde není kvantum boulderů, ale krása jednotlivých linií je nesmírná. První den lezeme u řeky a daří se přelézt Ganymede Takeover 8A+, Frogger 8A a Fake Pamplemouse 8A. Ještě nalézám do Flash Flood za 8B, ale lišty jsou na mě příliš malé.

 
 Brione

 Ganymede Takeover 8A+

 Kačka v Brione

Druhý den se jde do kopce, kde dávám krásné Molunka 7C a Cella Door 8A, a i Kačka se tu protáhne v krásných boulderech. Pak se vydávám hledat General Disarray 8B, který asi po třech hodinách nacházíme. General je další z top linií, lehčí začátek a pak krutý stisk ze kterého se dělá těžký náskok do poměrně dobré lišty. Asi až po hodině se mě daří zdomácnět ve stisku natolik, že jsem schopen udělat klíčový krok. Pak dávám ostrý pokusy a druhým pokusem slavím přelez. Poté ještě s Kačkou kousek opodál očistíme pěkný kámen a užíváme si krásy Brione.
 
 Cellar Door 8A

V Magicu je stále dost sněhu a tak volíme na další tři dny Chironico, kde nám dělají milou společnost Kozlovci a Mařkovci. Je krásně a tak lezu bez rest daye, daří se mně přelézt Rain Dogs 8A, Placebo 8A Flash, Shadowfax 8B a jednokrokové Dick Doof 8A. Shadowfax je jeden z boulderů, který mě totálně sedl, strop s lištama jsem proběhl za 10 minut. Kačka v Chironicu trošku hledá ty správné bouldery a nakonec se usadí pod 6A+, které hezky vyleze.


Magic se již zdá být ok a tak přejíždíme zpět. Les je ještě hodně mokrý, ale sníh už nikde a kameny jsou každým dnem sušší a sušší. Cíl mám jasný a to nalézt zpátky do Practice of the Wild 8C a to dolézt. První den je začátek dost zavlhlý, ale klíčové kroky jsou suché a tak ladím a programuji. Druhý den je na tom začátek o něco lépe, rozlézám se a druhým pokusem přelézám!!!! Mám ohromnou radost, dávám své první 8C a to takovou krásnou linii. Ten den slaví úspěch i Kačka ve svém 6B+ a tak slavíme.
 
 Practice of the Wild 8C

  Practice of the Wild 8C

Oh Birgit 6B+
Další den následuje rest day a tak se vydáváme do vesničky Avers-Juf.

 
 Avers

Ve čtvrtek mám na plánu zkusit Flash Steppenwolfa 8A+/B, ale ve Fleši shořím a nakonec jsem rád, že po hodině boulder přelézám. Pro mě těžší než ostatní Bejda v lese, ale možná už byla znát únava z celého výjezdu a rozsekané prsty. 

 
 Steppenwolf 8A+/B

Ten den ještě nalézám do New Base lIne 8B+, ale moc se nechytám. Zbylé dva dny se již držím na nižších číslech a vylézám si Hydromancera 8A, Intermezzo left 7C+ a Tornádo 8A, nový boulder od Štěpána.
 
 New Base Line 8B+Tornado 8A

Výjezd se nachýlil ke konci, zpět do ČR se nám moc nechce a raději bychom ještě užívali krásného počasí a boulderingu ve Švýcarsku, tak snad zase brzy.

A nakonec VIDEOWe had a trip to Switzerland planned for the autumn, so me and Kačka and my brother and his wife set off to Magic Wood and surroundings for 14 days. We spent the first two days in Magic Wood and right on the first day I manage to climb two 8B's, Deep Throat and Riverbed, and one 8A - Nano Sex. On the following day I add Arkanum 8A and start Practice of the Wild 8C. 

After two days the weather spoils so we move more to the south to Brione. We immediately fell in love with it, although there aren't many boulders, they are amazingly beautiful. On the first day we climb by the river and manage to climb Ganymede Takeover 8A+, Frogger 8A and Fake Pamplemouse 8A. I also start Flash Flood 8B but the crimps are too small for me. 

On the following day we go up the hill, I send Molunka 7C and Cella Door 8A and find General Disarray after some three hours of searching. Gerenal is another of top lines, an easier start and then a tough grip and a difficult jump to a relatively good crimp. After an hour I become comfortable in the grip to be able to make the crucial step. Then I have attempts and make it at the second attempt. Then we clean a nice rock nearby and enjoy the beauties of Brione. 

There's still a lot of snow in Magic, so we go to Chironico for three days. IT's nice and I climb without a rest day, I manage Rain Dogs 8A, Placebo 8A Flash, Shadowfax 8B and one-step Dick Doof 8A. Shadowfax is one of boulders that totally fits me, I ran through the ceiling with crimps in 10 minutes. 

Then we return to Magic, the boulders are drying off. I work on Practice of the Wild 8C, tuning it up and making the program and on the following day I make it! I am really happy, it's my first 8C and in such a nice line. 

Then we have a rest day and go to Avers-Juf village.

On Thursday I try Steppenwolf 8A+/B but it doesn't work in Flash and after an hour I am happy to get over. I also start Base line 8B+ but don't succeed. On the remaining days I stick to lower classes and climb Hydromancer 8A, Intermezzo left 7C+ and Tornado 8A, a new boulder by Štěpán. 

The trip is coming to its end, we don't want to go back home and would prefer enjoy the nice weather and bouldering in Switzerland, so hopefully we will be back soon. 

neděle 2. listopadu 2014

Swiss trip - Practice of the Wild 8C!!!

Jsme zpátky v ČR ze 14ti denního švýcarského bouldering tripu. Podařilo se vylézt mnoho těžkých boulderů a především mé první 8C Practice of the Wild!! Článek s kupou fotek a videí v týdnu. 

Practice of the Wild 8C
We are back from a 14-day bouldering trip in Switzerland. We managed to climb many difficult boulders and, above all, my first 8C Practice of the Wild!! A post with a bunch of videos will be here during the next week.