pondělí 25. února 2013

První ČP v BB a Radeč

O víkendu se konal první závod ČP v boulderingu na pražském BB. Vyrážíme z Brna okolo osmé, po cestě pár bouraček, kluziště. Přijíždíme akorát když první skupina kluků buší v kvalifikaci, okouknem programy a za chvili jdeme taky lézt. Při rozlezu se mi podaří překonat jeden z mých long term projektů a to, když udělám shyn bna jedné ruce na článkový liště a tak si říkám, že dneska by to šlo. Převislý bouldery jdou jedna báseň, vše na první a tak tu hrozí, že bych mohl dokonce postupovat před Adamem Ondrou z prvního místa. Avšak kolmáče nezradily, pokusy naskákaly a tak postupuju z místa druhýho do večerního finále.

V izolaci před finále řešíme s Adamem a Štěpánem campusový desetiboj a najednou už jdeme lézt. První boulder mi moc nesedne, kolmáč a koutek pouští na třetí pokus. Ve zbytku finálových boulderů nezaváhám a tak moje finálové skóre je 4T6p. Adam nezaváhá ani jednou a v klidu vyhrává. Na druhý místo se přede mě ještě dostal Štěpán, který měl na prvním boulderu o pokus méně. Na mě tedy zbylo místo třetí. Možná trošku škoda, že nebyl postavenej nějakej těžší boulder, kde by byla šance trošku potrápit Adama. Jinak celkově jsem byl s bouldery a závody moc spokojenej, z Vildy a Kozla vyrostli už téměř profesionální stavěči boulderů.

 Finále č.2

 Finále č.3

 Finále č.4

Sláva vítězům

Druhý den frčíme s Jirkou Šváchou a Honzou Jeligou na Radeč. Sněhu není zas až tolik, kolik jsme očekávali a skála je téměř suchá. Jirka koštětem odhrnuje sníh z dopadu a jdem lézt, motivace je vysoká. Po rozlezu zkoušíme Kopanec 7C, který se mi podaří flešnout. Jednou si zkusím kroky v Kick Boxu 8A+, což je prodloužení Kopance a prvním ostrým jsem opět ve výlezovým nohandu. Po odpočinku si jdu zkusit Sršně 7C+, což je druhá půlka boulderu Al Canone. Crux dám opět na fleš, ale po smeknutí padám z výlezové pětky. Dalším pokusem to hned napravím. Po další pauzičce jdu ladit Sokolovnu 8A. Flešovej pokus zkoná hned na začátku, pak se ještě dvakrát dotknu kamene za nohou. Poprvné, co se nedotknu přelézám celou Sokolovnu a když už tam jsem, tak zkouším lézt dál, prodloužení Al Canone 8A+/B. Všechno klapne a Canony jsou doma. Po chvilce odpočinku zkusím Canony ještě vylézt Kopancem, Sokolovnu opět přelezu, ale Kopanec mě už nepustí. Jirka pěkně pokusuje v Sršni a Štěpán ještě lépe v Kick Boxu, ale nad oběma skála vítězí. Skála začíná už dost vlhnout a je načase se odebrat dom.

 Vzhůru do kopce

 Al Canone 8A+/B
 Al Canone 8A+/B
Al Canone 8A+/B

First Czech Cup at BB (and Radeč)

The first race of the Czech Cup took place at Prague's BB this weekend. We set off from Brno at around 8 o'clock. We saw a few crashes and a lot of icy road along the way. As we arrived, the first group of racers was just trying the qualifications. We checked out the programmes and joined them after a few moments. When we were warming up, I managed to win over one of my long-term projects (i.e. doing a single arm pull-up on the edge). That's why I was thinking it could be OK that day. The overhanging boulders went really well, I sent everything on the first so I had a chance to qualify from the 1st place. The verticals, however, were much harder, the number of attempts multiplied and I was only the second.


 The first boulder in the finals did not feel right. It was vertical and I needed three attempts. I was much more confident in the rest and I ended up with the final score 4T6p. Adam never missed out and clearly won. Štěpán (who managed with one extra attempt fewer) jumped over me to the second place. So I ended up the third. It may be a shame that there was no more difficult boulder to tease Adam a bit. Anyway, I was very happy with the boulders and overall with the race. Vilda and Koz proved to be almost professional boulder builders.

The next day we went to Radeč. There was not as much snow we had expected and the rock was almost dry. As Jirka was sweeping out the snow with a broom, our motivation to climb grew. After a war-up, we tried Kopanec 7C (which I flashed). I tried the moves at Kick Box (8A+) which is an extension of Kopanec. Again, done on the first real attempt. After a break, I went for Sršeň (7C+) which is the second half of Al Canone. I flashed Crux but fell from the top. (Corrected on another attempt). After yet another break, I was occupied with tuning up Sokolovna (8A). The first time I did not touch the stone, I kept climbing on an extension Al Canone (8A+/B). Everything went well and Al Canone was defeated.  Jirka was trying Sršeň very well and Štěpán was even better at Kick Box but both guys couldn't finish it. The rock was pretty wet now and it was time to go home.

neděle 17. února 2013

Zimní radovánky 5 - Moravský kras (Video zítra)

Po týdnu na horách byl čas opět vyrazit někam zalézt. Původně plánované Chřiby vzdáváme kvůli sněhové nadílce v posledním týdnu a razíme do Krasu. Jedeme na jeskyni u Balcarky a vyplatilo se. Vytyčíme krásnou linii a asi hodinu se prokousáváme jednotlivými kroky. Poté se mi na druhý pokus podaří projekt poslat. Štěpán po další hodině dává taky. Název Zeta Reticulia klasa 8A/A+.Mezitím co Štěpán pokusuje Zetu, já zkouším přidat dalších pár kroků ze spodu jeskyně. Bohužel následně se vydrolí jeden z chytů a spodní nástup tak ještě ztěžkl. Klasa tak 8C?


 Projekt 8C?

Projekt 8C?

Pak ještě zkouším další projekt tak za 8B+/C?

Projekt 8B+/C?

Winter Fun Vol. 5: Moravian Karst (Video tomorrow)

After a week in the mountains, it was time to go somewhere to climb again. An originally planned trip to Chřiby mountains had to be postponed due to the snow load. We went for the Karst instead. We went for the Balcarka cave and it was a wise decision. After creating a nice line, we were fighting with particular moves for about an hour. Then I managed to send the project at the second attempt. Štěpán joined me as well after the next hour. Name: Zeta Reticulia, class: 8A(+).

While Štěpán was fighting Zeta, I was trying to add a few steps from the lower parts of the cave. Unfortunately, one of the holds broke off so the alternative start became even more difficult. 8C, I guess.

Then, I was also trying another project of class 8B+/C.

pondělí 11. února 2013

Zimní radovánky 4 - Kamenná hora - mé 8A číslo 100

Po třech dnech odpočinku na horách razíme v neděli se Štěpánem na Kamennou Góru. Přijíždíme a sněží, v lese dost sněhu, ale doufáme že kámen Ogr půjde.

Ogr

Po očištění výlezu se pouštíme do Zbereziny za 7B+, chvilku trvá než se rozehřejem a pak to pošleme. Dál ladíme nález zleva Carnajs - Zberezina Combo 8A. Těžký první tři kroky a pak spíš vytrvalostní lezení (Konrad Saladra - http://www.youtube.com/watch?v=xkeQ9Op6Awc). Vymýšlíme o něco snažší program než je ten Konrádův a jak uděláme začátek ten už nepadáme. Dosti sjízdné 8A, ale 8A snad pořád jo. Vylézám tak moje 8A s číslem 100!

Carnajs-Zberezina Combo 8A

Dál ještě lezeme začátek a přímo na horu, což je boulder Carnajs za tvrdších 7C, dříve C+. Dál jdeme o pár metrů níž a čistíme projekt, který se později ukázal jako supur mega lajna. Takovou radost z projektu jsem dlouho neměl. Bohužel zima a projekt vítězí, ale my se vrátíme. Klasa tak 8A+?

Projekt 8A+?
Winter Fun Vol. 4: Kamenná hora & my 8A No. 100

After three days of rest in the mountains, Štěpán and I went to Kamennia Góra on Sunday. It was snowing when we arrived and there was a lot of snow in the forest too but we hoped that it would be possible to climb up the rock "Ogr".

We started with Zberezina (7B+) as soon as it was cleansed. It took us a while to warm up but we sent it after that. Then we were tuning up the left variant Carnajs - Zberezina Combo (8A). The features were difficult first three steps and some endurance climbing (See Konrad Saladra). We tried to create a bit easier programme than the Konrad's and we succeeded as soon as we figured out the start. A quite passable 8A but 8A nevertheless. That means that I did my 8A number 100!

Then we proceeded with the beginning and a direct way to the top (Carnajs with a harder 7C, formerly 7C+). Then we moved a few meters down and cleaned the project which subsequently turned out to be a super great line. I hadn't been so delighted from a boulder for a long time. Unfortunately, the winter and project itself won over us, but we'll come back. The class: About 8A+?

středa 6. února 2013

Bahratal + "Praváč"

Počasí neslibuje bůh ví co, ale i tak raím do Bahratalu. V lese je dost vlhko, takže pozkoušet 8B/+ v Schlachhoftový jeskyni nejde. Jdu tedy do Fucku k Dunkelkammeru 8B+, a celkově je tu o dost sušeji, postupně i vykukuje sluníčko.

Počasí

Suším chyty a pomalu se boulderem prokousávám, nakonec si jednotlivý kroky krásně vyladim a dávám pokusy. V nejlepších pokusech padám už ke konci boulderu, jednou i se špičkama v madle za hranou. Dám delší odpočinek a pošlu to tam!! Nastupoval jsem to tedy asi jinak než prvopřelezci,kteří píšou v průvodci start ze spoďáků. Ale jediný spoďáci jsou jen těsně nad zemí, takže já jsem startoval přirozeně ze sedu ze dvou bočáků a možná i proto vidím klasu spíše na 8B/B+. 8B+ si představuju asi ještě trošku jinak.

Dunkelkammer 8B/B+

Dál jdu zkusit Neurotransmitera 8A. Typická Rosťovina, traverz přes malý mrdy. Kroknu si to a prvním ostrým pokusem padám u konce boulderu. Pak je pár pokusů vždy něco špatně a tak tam nakonec nasázím dalších 5 pokusů. 

Neurotransmiter 8A

Mám už toho dost a tak se jdu projít do oblasti Gulag, ale bouldery nějak nenacházím. Přejíždím na Sněžník, vyšlápnu kopec, večer trávím v hospodě a přespím na parkovišti.

Nalle 8A

Počasí

Ráno

Druhý den se scházím s Foxíkem na pravým břehu Labe. Po rozlezu zkoušíme Stratosféru 8A. Zkoušíme to s nohama ve spáře, já se natahuju do ostré lišty vlevo, kterou následně ulomím. Varianta zprava mi moc nejde, zato Foxík je v tom silnej a už pokukuje po topu. Žádná nádhera tendle boulder, takový In the Middle Of The Ass v Rocklandu. Já mezitím vylezu nádheru Analogovou Variantu 7C. Dál jdeme na Mumuland. Nejprve se mi zadaří přelézt Šoulin 7C+ a následně i místy vlhké prodloužení Zomig 8A. NAkonec se doděláme u Grima 7C, kterej vítězí nad našim úsilím. Prsty i svaly mám na kaši, čas na rest.
Bahratal & "Praváč"

The weather did not look extremely promising, but I went to Bahratal nevertheless. The forest was quite damp, so experimenting with 8B(+) at Schlachthof cave was out of the question. So I went for Fuckt at Dunkelhammer (8B+) which was overall a lot drier. Even the sun was appearing later on.

I dried the holds and ate my way through the boulder, tuned the moves and began with the attempts. I was only falling around the end of the boulder during the best attempts, once even touching the hold behind the edge. Then I gave it some rest and sent it! I started in a different way than my predecessors who wrote "start from the underclings" in the guide. But the only underclings to be found are just above the ground so I naturally started sitting, with two side-pulls. That's probably the reason why I class it rather as 8B(+). I still imagine pure 8B+ differently.

Another piece of rock to try was Neurotransmitter 8A. A typical Rosťa's thing with a traverse and too small fuckers. I fell from the top during the 1st real attempt. Then there was something wrong on the next ones. In the end, I wasted five whole attempts here.

I had enough so I walked into the Gulag area but I somehow couldn't find any boulders. Then I drove to Sněžník, strolled the hill, spent the evening in the pub and the night on the parking place.

The next day I met Foxík at the right bank of the Elbe. We tried Stratosféra 8A after some up-warming. I was trying a sharp edge on the left which I broke off. I wasn't very good at the right variant but Foxík excelled at it. In a moment, he was looking for the top. This boulder is no splendor - it is like In the Middle of the Ass in Rockland. Meanwhile, I climbed a great 7C variant of Analog. Then we moved on to Mumuland. First I managed to climb Zadar Šoulin 7C + and then a damp Zomig 8A. We finished our experiments at Grimo 7C, which however triumphed over our vane efforts. My fingers and muscles were totalled - time for a rest!

úterý 5. února 2013

Today´s send


neděle 3. února 2013

Zimní Radovánky 3 - Peroxid Vodíku

Předpověď slibuje tření a tak razíme se Štěpánem na Bor a přidává se i Jirka Švácha. V plánu mám H2O za 8A+, ale jaksi koukáme na variantu doleva do Vodních Lázní. Nejdřív temnota, ale pomalu se dostáváme blíže a blíže k díře, nakonec ji doskočím, ale ještě padám v 6C+. O pár minut později dávám a pak ještě jednou na video. Vzniká tak boulder Peroxid Vodíku 8A.

Štěpán v Peroxidu 8AŠtěpán i Jirka taky jednou doskočí, ale 6C+ opět úřaduje a kluci jsou dole. Podruhé se do díry už nedostanou. Já si zkusím kroknout H2O a daří se mi trošku zlepšit oproti minulým létům, ale pořád je nad moje síly. Myslím si že se bude klasa upgradovat :) Nakonec nechávám Štěpána u Peroxidu a jdu do kopce na Feromona za 7C, bohužel je pod ledem a tak jdu pomalu k autu.


Monstrum pod Ledem
Winter fun Vol. 3: "Peroxid Vodíku" (Hydrogen Peroxide)

Friction was probable according to the forecast so Štěpán and I, joined by Jirka Švácha, went to Bor. The plan was to do H2O (8A+) but we ended up trying the left variant ("Vodní lázně"). There was darkness at first but then we were getting closer and closer to the hole into which I eventually jumped - but fell (at 6C+). A few minutes later, I sent it (and once again for the camera). The boulder Peroxid vodíku (Hydrogen Peroxide), class 8A, was born.

Štěpán and Jirka did it the same way at first, including the fall, but the 6C+ was powerfull and they ended up down there. And they couldn't go through the hole st the 2nd attempt. I was figuring out the moves at H2O and indeed it was a little better performance than the previous years, but it was still beyond my power. I think some class upgrade is due :-) At last, I let Štěpán on Peroxide and went up the hill for Feromon (7C) which was unfortunately covered by ice, though, so I went back to the car.

pátek 1. února 2013

Nový Sponzor - HIgh Point + Židárna a Mrtnická Skála

Na čtvrteční odpoledne mám domluvenou schůzku v Sušicích se zástupci High Pointu. Původní plán Kalovy skrze oblevu nepadá v úvahu a tak se po cestě stavuji na Židárně.

Mega Převis A

 Místy je skála dost protečená, naštěstí projekt NES 1 je téměř suchý až na závěrečnou část NES 3. Opakuju si kroky jednotlivých částí a dávám pokusy. Nejprve dvakrát spadnu v úvodním 7C, pak dvakrát v posledním kroku a pátým pokusem přelézám. Jedná se tedy o spojení 7C a 7B+/C, přičemž obtíže gradují. Klasa 8A?


Dále pokračuji směr Sušice, potkávám se se zaměstnanci High Pointu apod.


www.highpoint.cz

Odpoledne se přesunuji do obce Komárov blízko Mrtnickí skály. Do navigace jsem si nastavil nejkratší cestu, což představovalo také dvakrát absolování polní cesty. Večer chci zajít do místní knajpy, ale skrze dým nevidím ani na výčep, tak kupuji lahváče a čtu dárek od ježíška.

Večírek

Ráno hned razím na Mrtnickou skálu. Moc se ani nerozlízám a už drtím jasnou linii o které se domnívám, že je to boulder Bez Dechu. Následně zjišťuji, že Bez Dechu vede o několik cm napravo a tak sem vlastně udělal variantu boulderu S Povzdechem s klasou obdobnou tak 7C


Po hodině a půl přidám i variantu z lehu (v domnění že lezu boulder Bez Dechu) s klasou okolo 8A+. Bohužel baterka na foťáku už nemá síly, tak video už mi nevyšlo. Pokračuju do Prahy, kde podstupuji s ostatními potenciálními reprezentanty sportovní prohlídku a jedu dom.
New Sponsor: High Point; Židárna and Mrtnická skála

I had a meeting appointed with the representatives of High Point in Sušice on Thursday evening. The original plan was out of the question due to the thawing. That's why I visited Židárna on the way instead.

The rock was quite wet in some places. Project NES 1 was almost dry, though (with the exception of the final part NES 3). I was repeating the moves from individual parts and trying to do some attempts. At first I fell twice in the opening 7C and twice from the final move. I sent it at the 5th attempt. So it was a combination of 7c and 7B+/C, with gradually increasing difficulty. Class: About 8A+?

Then I went towards Sušice to meet the employees of High Point.

In the afternoon, I moved to the town Komárov located near to Mrtnická skála. I set "the shortest route" into my GPS which included two crossings of cart tracks. I wanted to visit a local pub in the evening but I couldn't see the bar due to the tobacco fume so I ended up buying a bottled beer and reading my Christmas present.

In the morning, I went to Mrtnická skála right away. Without much warming up, I immediately went for a clear line about which I believed it was the boulder Bez dechu. Then I realised that Bez dechu was a few centimeters away so I actually created a new variant (S povzdechem), with a similar class (7C).

After an hour and a half of climbing I also did a variant from the laying position, with a class aroud 8A+. My camera unfortunately died prematurely so there is no video from the action. Then I went on to Prague where I passed a check-up along with other sports representatitves. Then I went home.