neděle 29. června 2014

Bor - bye, bye 205

O víkendu se na Boru koná rozloučení s Michalem 205 a jeho Reňou, kteří odjíždějí do Kanady. Dlouho se s Kačkou nerozhodujeme a jedeme zalézt na Bor, i když počasí neslibuje bůhví jakou podmínku. Dojíždíme v pátek odpoledne, já se rozlézám na kamenu Rostlina, kde postupně dávám Petrklíč 7B a Orchidej 7B+/C.

Orchidej 7B+/C

S Kačkou pak naproti čistíme hezkou děrovanou stěnku okolo 6A, ale díry dávají Kačce stopku. Já mezitím ještě zaběhnu na Hvězdici 7C, poté co udělám první krok, už nepadám. Pěkný lezení, teď když tam není strom, tak začátek o něco zlehkl, Květ by mohl být spíš 7B+, Hvězdice sedí. Dál jdeme ke Kouzelný Flétně 8B, chci zkusit jestli se budu v klíčovém kroku po pauze trošku chytat. A celkem to jde, jeden pokus dobrej a to tak, že si pohladím díru, ale jak těžký ji bude ještě udržet? 

Kouzelná Flétna 8B

Dál jdeme k mega projektu na Básníkovi, kde se mi daří i přes vysokou teplotu udělat nový "high point", ještě vyřešit jeden krok a už by to mohlo smrdět přelezem.

BIG 8A+?

Na závěr dne se ještě stavujeme na Sex on the beach 5C, který Kačka po chvíli boje přelézá. Večer doráží banda z Ostravy, popíjí se čepované pivo, hraje kytara, příjemný večer.

Pohoda na Boru

Druhý den ráno jsme celkem zničení, Kačka se pokouší o přelez projektu, ale kůže po včerejšku moc nezbylo. Tak zajdeme dozadu na Narkomana 7C, v teplu hrana jede, ale nějak doskočím do dobrého madla a jsem nahoře. Pak si boulder ještě jednou tréninkově zopáknu, za podmínky jistě lehké C. Dál se stavujeme na Včelce, zkouším přidat SD ke Čmeldovi, ale nějak je všechno daleko. Zajdeme ještě tréninkově zakézt na Monstrum. Vzpomínám si, že kdysi jsem zkoušel utéct z King Konga doprava do spáry. Zkusím si kroky a za chvíli jsem nahoře. Klasa i charakter podobný King Kongovi, tedy  Babuin 7C a morfo.

Babuin 7C

Zkouším ještě do Babuina z levé hrany, což tomu přidá +, ale vždy v klíčové rozpažce dojde šťáva a poroučím se dolů. Čas na návrat domů..At the weekend there was a farewell party for Michal 205 and his Reňa, who are leaving for Canada. We do not think about it much and go to Bor, although the weather forecast does not promise any excellent conditions. On Friday afternoon, I warm up on Rostlina rock, where I send Petrklíč 7B and Orchidej 7B+/C

Then me and Kačka clean a nice wall with holes around 6A. Then I go to Hvězdice 7C and I don't fall any more after doing the first step. Nice climbing, the start is easier now that the tree is not there. Then we move on to Kouzelná flétna, I want to see how I am doing in the key step after the break. It's quite all right, I touch the hole in one attempt but how difficult will it be to hold it?

Then we go to a huge project at Básník, I do a new high point and I am closer to climbing over. In the evening the guys from Ostrava come, we drink draught beer, play the guitar, a nice evening. 

We are quite worn the other day, so we go to Narkoman 7C. Then we have a stop at Včelka, I want to add an SD to Čmelda, but somehow everything is far away. We also have some training climbs at Monstrum. I remember that once I tried to run away from King Kong to the right to a crack. I try the steps and in a while I'm on the top. The class and the character simialar to King Kong, so Babuin 7C and morpho. I also try Babuin from the left edge, which ads a +, but I don't have any power left. Time to go back home...neděle 22. června 2014

Jevišovice na 2x

V úterý už proběhl trénink naplno, prst drží, v Brně mám auto a tak razím do Jevišovic okouknout převis, co tu na jaře Štěpán očistil. První návštěva je ve čtvrtek a výlet z lezeckýho hlediska zkončí malým fiaskem. Po rozlezu koukám po Malárii 8A+, šipka není vidět a tak lezu po tom, co je omágované. Nevědomky však nastupuju asi o metr vlevo od originálu, po dvou hodinách se mi boulder i tak daří vymyslet, ale na přelez už není síla.

 Wrong Way

V sobotu dostávám od Kačky košem a tak razím zpět do Jevišovic. Lezu  už správně, úvod je hned o něco lehčí a tak problémem je vypuštění noh, člověk je napnutej a země blízko u zadku. Po hodince se mi daří přelez, mám radost, po pauze první těžká věc. 


 Malárie 8A+

Malárie 8A+ - Takhle to většinou dopadlo..

Následně zkouším Virus 7C+/8A, ten jde mnohem rychleji, jak dolezu na hranu tak už nepadám, viděl bych to spíš 7C+, traverz po hraně už tomu obtíže nepřidá.Tuesday training was already in full, the finger holds, I have my car in Brno, so I go to Jevišovice to have a look at an overhang cleared by Štěpán in the spring. The first visit is on Thursday and the trip is a little disaster in terms of climbing. After warm-up I look at Malárie 8A+, the arrow is not visible, so I climb according to magnesium. However, I start maybe a meter to the left from the original, I figure the boulder out after some two hours but I have no power left to make it over. 

On Saturday Kačka is not really into going with me, so I go back to Jevišovice. This time I climb correctly, the start is easier but a probllem is releasing legs, you are stretched and the ground close to your butt. After an hour I make it over, I'm happy, the first hard thing after the break. 

Then I move on to Virus 7C+/8A, that's much faster, once I am on the edge I do not fall any more, I see it rather as 7C+, traverse on the edge does not make it harder.