úterý 30. října 2018

MČR v obtížnosti 3.místo, celkové vítězství ČP v obtížnosti

Původně jsem neměl v plánu zúčasnit se MČR v obtížnosti, ale počasí posledních dní nebylo na trávení času ve skalách, a tak v sobotu ráno razím vlakem do Prahy. Dnes je na plánu kvalifikace, vlastně poměrně zbytečné kolo, z 28 závodníků nepostupuje dál pouze jeden. Mně se daří dva Topy společně s Kubou Konečným a Adamem Ondrou. 

MČR Zličín (stanislavmitac.com)

V neděli ráno je semifinále, leze se mi dobře a dolézám dva chyty pod Top, kde je totál UFO krok. Pro mě druhé místo, jen o plus méně než Adam.

Semifinálový utažený závěr (stanislavmitac.com)

Odpoledne trávím v centru Prahy s Kačkou a vracím se zpět na finále, stíhám závěr ženské části a čumím – kotel lidí a skvělá atmosféra, dělat opičku v nákupáku mě úplně nebaví, ale sem přišlo hodně lidí a to je dobře. Naše finále vypadá od začátku hodně těžce, vlastně se leze po řezkách a sem tam nějaká oblina. Mám prsty rozsekané ještě z Maltatalu, ale při lezení to ani nevnímám, v půli finálovky si trochu zkrátím cestu delším fixem, následuje krátký odpočinek a hrnu to dál. Padám v kroku těsně pod výlezem, lajdácky zatížím nohu, ta smeká a jdu k zemi. Trochu škoda, ještě bych kousek lezl, i když na Kubu Konečného a Adama Ondru by to nejspíše nestačilo. 

Finále (stanislavmitac.com)

Finálový přenos

Stupně vítězů MČR (stanislavmitac.com)

Třetím místem na MČR jsem si zajistil celkové vítězství v ČP v obtížnosti.

Stupně vítězů ČP (stanislavmitac.com)

Originally I didn't plan to take part in the Czech Championship in climbing for difficulty, but the weather was poor for climbing outdoors so on Saturday I caught a train to Prague instead. Saturday was a qualification day, but in my view it was unnecessary as only one particpant didn't make it to the next round. I got two tops and so do Kuba Konečný and Adam Ondra.

On Sunday there is the semifinal. I'm doing quite well and I find myself two holds away from the top, but the next move is super weird. So I end up second, after Adam.

I spend an afternoon in the centre of Prague with Kačka and then I go back for the final. I catch a glimpse of the end of the women's final and I'm surprised - there are so many people and such a great atmosphere! Our final looks hard from the very beginning, there are many tiny holds and from time to time there is a round one. My fingers still hurt from the session in Maltatal but I don't feel it during climbing. In the middle of the final route I make a shortcut, then I take a rest and go on, but I fall from the last move - I was a bit lazy so I put weight on one leg and it slipped. Too bad, I felt I could get further, even though I probably wouldn't get as far as Kuba Konečný or Adam Ondra anyway.

Thanks to the third place at the Czech Championship I won the Czech Cup in climbing for difficulty.

sobota 27. října 2018

Saalachtal a Maltatal

Pro podzimní lezecký trip jsem vybral oblasti Saalachtal a Maltatal v rakouských Alpách. Nejprve dáváme stopku v oblasti Saalachtal u městečka Lofer, kde mě hlavně zajímá kámen s boulderem Zunami. Vstupenkou k tomuto boulderu je jeho druhá část Gizmo za 8B/8B+.  Nejprve se v krocích cítím celkem marně, přece jen ty lišty v převisu už jsou na mě moc malé, ale baví mě to – hledání optimální bety a boží náskok na hraně. 

Gizmo 8B/+

Postupně se mi daří kroky ochočit a boulder vylézt. Sáhnu také do prodloužení - Zunami za 8C, v podstatě krutý zved za mikrolištu a lehký přechod do Gizma. Zadek se mi daří odlepit, ale doskoková lišta je poměrně daleko, lišty se zařezávají do kůže, a tak volím ústup, lezení bude ještě dost, rozhodně se pro Zunami za lepší podmínky vrátím.

Gizmo 8B/+
Dále navštívíme sektor Fuchsloch. 

Kačka v 5A

Zde se mi daří přelézt bouldery Flying Circus 8B+ a Reloaded 8A a i Kačka si tu přijde na své. Chvíli vůbec hledám směr ve Flying Cirusu, mágo nikde a je to definované, musí (?) se lézt po seklých lištičkách, i když o kousek vedle jsou lepší chyty. Celkem lehké intro následuje do cruxu, kde se z malého bočáku na dva prsty skáče do oblé hrany, pár silových kroků k tomu po dobrých lištách a je hotovo. 

Flying Circus 8B+

Zase se nejprve cítím, že klíčový krok bude nad moje síly, ale pomalu si vyladím náskok, chce to správně se zavlnit, až vše nakonec docela rychle propojím.

Flying Circus 8B+

Dalším boulderem do deníku je Reloaded za 8A, pěkná lištovačka mě pouští na pár pokusů.

Reloaded 8A


U Reloaded zkouším ještě dvě 8B: Fully Reloaded - daleký náskok doleva z lišty Reloaded je na mě až moc daleko. Prubnu ještě Ass Kick. začnu variantou ze stoje Mud-Nut za 8A, tu dávám na druhý pokus a klasa bude spíš 7C?. Pak si pod boulder sedám, mini lištičky na začátku a daleký krok do dobrého chytu, chyt se mi daří dolétnout, ale ani jednou se mi ho nepodaří staticky podržet.


Ass Kick 8B

Kačka v 5A

Rest u Millstätter see a Radler, ten tu mají boží.


V Maltatalu se nejvíce těším na nový boulder The Source za 8B+, je to úlet převis. Za Sourcem je potřeba stoupat údolím, zaplatit vstupné 19,50 Eur a jet cca 8 km směrem k přehradě. Mám GPS od Christofa Rauche a po chvíli kámen nacházíme. 

The Source 8B+


Je celkem chladno, ale u boulderu ani nefoukne, úplně to nedrží a co hlavně, je tu důležitý nákoleník pro průstup boulderem, který nemám. I bez nákoleníku se mi daří krokovat, ale je to tak silové, že už pak síla nezbývá na závěrečnou pumpu do madla. Tady dnes pšenka nepokvete, zajedeme omrknout přehradu a užít trochu výhledů.

Kölnbreinspeicher


Další zastávkou je Hide and Sick za 8B+, novinka od vítěze Krudera. Dobré lišty, velké kroky a trochu scary výlez. Jsme tu ráno, je hezky chladno, přes noc i mrzlo a lišty drží perfektně. První krok nálet, nalítávám, nalítávám a dlouho nic, pak jednou udržím a záhy padám, zase pády v náletu, udržím podruhé a už dolezu. Za mě je to lehké, možná jen 8B?

Hide and Sick 8B+

Přesunu matice pod Emotional Landscapes 8A+ ze stoje, SD za 8C. Crux je společný, a to nálet z malé lišty do dobré obliny, lepším se a lepším, ale oblinu udržet?  – To je kotel. Moc nechápu, že klasa ze stoje je jen 8A+.

Emotional Landscapes 8A+

Zkusím ještě odpytlit Pluto auf der Jadg za 8A+, mám nastudovanou betu z youtube, ta funguje a přelézám. Kačka zopakuje japončíky a počasí nás žene dom.

Pluto auf ger Jadg 8A+

Easy Cheesy Japanese 5A

Krásný čas ve skalách, pěkný počasí a boží bouldery.When I was looking for a destination to my autumn climbing trip I chose the Saalachtal and Maltatal areas in the Austrian Alps. First we stop at the Saalachtal area near the town of Lofer. Here I'm particularly interested in the Zunami boulder. The key to success is its second part Gizmo 8B/8B+, first I feel hopeless, the ledges in the overhang are just too tiny for me, but I enjoy looking for an optimal beta and the jump to the edge is cool, too.
Gradually I'm going through the moves and finish the boulder. I try its prolonged version, Zunami 8C, which is actually a cruel pull-up over a microledge and an easy move to Gizmo. I somehow manage to lift my butt but the ledge is too far for me and I cut my skin, so I decide to leave this one for today and come back later.

Our next stop is the Fuchsloch sector. Here I climb the Flying Circus 8B+ and Reloaded 8A and Kačka has her share of fun, too. It takes me a while until I find a right direction in the Flying Circus, I can't see any chalk and according to the definition one must (?) climb over the tiny ledges, even though there are much better holds right next to them. The easy opening is followed by the crux, a jump from a little side-pull to the round ledge, then there are several power moves and that's it.

Again I feel like the crux is too much for me but slowly I work on the jump and then I connect it all quite easily.

Another boulder to check off my list is Reloaded 8A, I need only several attempts.

I then try two 8Bs at Reloaded: Fully Reloaded - but the jump is too far for me – and Ass Kick. I start with the standing version: Mud-Nut 8A, which I finish at the second attempt and I guess the grade is more of a 7C? Then I try a sit start, there are some tiny ledges and a long move to the good hold. I manage to grab it but cannot hold it.

The biggest attraction in Maltatal is the new boulder The Source 8B+, a killer overhang. One must to go up the hill and pay 19,50 EUR and then about 8 km towards the dam, but I have GPS from Christof Rauch so we find the rock after a while.

It's quite cold but there's no wind at the boulder, I can't hold very well but most of all I miss a knee cover. I figure out the moves but I lack the strength to get over the finish. Bad luck for me today. So we go and check out the dam and enjoy the view.

Our next stop is a new Hide and Sick 8B+ boulder. Good ledges, long moves and a little scary finish. We are here early, so the weather is nice and cold and the holds are pretty solid. The first move is dynamic, I keep trying and falling until I grab the hold for the first time, then I fall and once I get there again I make sure to finish. To me it seems pretty easy, maybe it's just an 8B?

I move the mats under Emotional Landscapes 8A+ from standing, SD 8C. The crux is the same for both, I make some progress but can't hold the round hold, I don't get why the grade of the standing version is just 8A+.

I go for Pluto auf der Jadg 8A+, whose beta I learned from youtube. The beta works well and I finish the boulder. Kačka repeats some stuff and then our session is ended by the weather.

Great time outdoors, nice weather and cool boulders.

pondělí 15. října 2018

Chaplin 8A/+ a Wendolové 8B, krásný den na severu

Po sobotních závodech ČPM v Chocni a rodinné oslavě jsme s Kačkou i přes určitou únavu vyrazili k Děčínu, ven do skal – počasí nám teď přeje. Nejprve šlapeme na Sněžník, kde se těším na "novinku" Chaplina za 8A/+, je to krásná převislá deska po lištách. V cruxu mi nefunguje špička, naštěstí zafunguje síla a po půlhodince mám posekáno.

Chaplin 8A/+

Chaplin 8A/+

Dál razíme k Medvědovi na Kaččin životní projekt, nahoře na kopci pěkně fučí, Kačka hned protrhne dva prsty, chvilku dáme leháro a běžíme z kopce za Foxem a Džanglím na Modřín.

Vítr vlaje

Na Modřínu je o poznání tepleji, jdeme rovnou na novinku Wendolové 8B a teda čumím, co se dá ještě v českých luzích a hájích najít, to je mega linie! 

Wendolové 8B

Ladím kroky a ještě s ne úplně jasnou betou dávám pokusy. Padám různě, podaří se mi i dolézt do výlezového madla, chci sklepnout a klepnu rukou do matice. Nakonec je z toho tříhodinová session, kdy na jednu stranu ubývá síla, ale na stranu druhou mám kroky víc vyladěné a více boulderem běžím. Říkám si, že už jdu poslední pokus, dva trapné pády na začátku, třetím "posledním" pokusem dolézám opět do výlezového madla a závěrečné 6C si pohlídám, i když s totálními bandaskami. 


Wendolové 8B

After the competition in Choceň that took part on Saturday and the family celebration Kačka and me went to Děčín no matter how tired we were, as the weather was really great. First we hike to Sněžník, I'm looking forward to the "new" Chaplin 8A/+ boulder, a cool overhanging slab with ledges. At the crux my toe does not work properly, but the power does, so after half an hour I finish.

We continue to Kačka's life project at Medvěd. The wind is blowing hard up there and Kačka tears the skin on two fingers so we take a rest for and then we run downhill to meet Fox and Džanglí at Modřín.

It's significantly hotter there, we go for the new boulder called Wendolové 8B and I'm astonished what an amazing line it is! 

I'm working on the moves and with a little bit unclear beta I start trying and falling, once I get to the final bucket and try to finish the boulder but I end back down on the mat. In the end it is a three-hour session and the less power I have the more refined the moves are and the quicker I am. I keep saying to myself "this one will be the last attempt" and after two embarrassing falls from the beginning I make the third "last" attempt, I get to the bucket again and even though I'm all swollen, I make sure to finish this time.

pátek 12. října 2018

Szklarska Poreba 8A+/B a 8B/B+ FA

Včera se mi podařilo přelézt nejprve Relikvii Smrti za 8A+/B a potom i její prodloužení, Hvězdnou Relikvii za 8B/B+, v krásném převisu ve Szklarské Porebě. Hvězdná Relikvie 8B/B+

Jedná se víceméně o traverz po hraně celého převisu, crux spočívá v udržení těla těžkou špičkou, to mi moc nesedí, bohužel silou se to urvat nedá. Přes crux se dostávám až nyní, po třech návštěvách, a dávám Relikvii Smrti. Hned zkouším prodloužení - dolézt celou hranu doleva Star Gatou. V jednom pokusu padám na bandasky, pak přijíždí kluci z Liberce, pár pokusů se mi nedaří přelézt těžké místo, špička slábne. Dávám poslední pokus, špička drží, hrnu to dál a nic mě nezastaví. Project done.

Hvězdná Relikvie 8B/B+

Yesterday I managed to climb Relikvie Smrti 8A+/B and also its prolongation Hvězdná Relikvie 8B/B+ in the beautiful overhang at Szklarska Poreba.

Actually, this is a traverse over the edge of the overhang, in the crux one needs to engage the toe and rely on it with most of the bodyweight. This doesn't suit me well, unfortunately I cannot cheat with power much here. It took three visits to get over the crux and finish Relikvie Smrti. And once I'm done, I go for the prolonged version - the whole climb goes to the left through Star gate. I fall once and then the guys from Liberec join me. There is a hard spot and I need several attempts to overcome it. And the toe is getting weaker. I make one last attempt and the toe stays at its place, so I push further and nothing can stop me! The project is done.

pondělí 8. října 2018

Poreba a Bor

V pátek je boží počasí, dlouho v práci neposedím a frčím vlakem do Jičína a odtud pak s Kubou Jedlou do Polska na Porebu. V převisu už visí Foxíci, je krásně, až poměrně teplo. Ladím Relikvii Smrti za 8A+/B, Foxíkova beta funguje, ale jen chvíli, špička se rychle unaví a jiné programy už nefungují. Pěkné tři hodinky na skále v dobré společnosti, ale převis unavuje rychle.

V neděli se s Kačkou rozhodujeme po dlouhé době zavítat na Bor. 

Bor
V lese se toho moc nezměnilo, nově jen značení Ochranného pásma vod, kam je zákaz vstupu. Jako naschvál se to dotýká těch nej kamenů na Boru, jsem zvědav, jak to všechno dopadne, protože na těch kamenech se asi stejně poleze, zákaz nezákaz...
Chci omrknout staré projekty, ale i když je v lese sucho, převisy jsou nastřelené vodou. Chvíli ladím Kouzelnou Flétnu, jednokrokové 8B, plácám pěkně okolo díry, ale trefit se a udržet? Nic se nezměnilo a přelez se stále zdá daleko. 

Kouzelná Flétna 8B

Nechci se vracet bez nalezených metrů a zaujme mě traverz na Poemexu - Hemenex doprava a jsem překvapený, jak super kroky boulder nabízí, viz video. Asi po hodince přelézám, klasa 8A/+.


Hamendeggs 8A/+


Hamendeggs 8A/+

I Kačka opráší lezečky ve starých projektech. Bor bude pořád naše srdcovka: les, kameny a materiál... nej oblast u nás.On Friday the weather is super good, so I don't hang out at work much and catch the train to Jičín, from where I continue together with Kuba Jedla to Poreba, Poland. The Foxíks are already in the overhang, the weather is nice, maybe a little bit too hot. I work on Relikvie Smrti 8A+/B, Foxík's beta works but only for a while, the toe tires soon and other programmes don't work. Nice three hours on rock in a good company, though. 

On Sunday Kačka and me decide to visit Bor after long time. Nothing has changed in the woods, except for the new water protection zone signs, due to which entrance to some parts of the area is prohibited. Too bad this includes the best rocks at Bor, I wonder what will happen next, for my guess is that people will go and climb there anyway...

I want to check the old projects but even though the weather is dry the overhangs are still soaked. I'm trying a one-move Kouzelná Flétna 8B boulder, but I can't get in the hole. Nothing changed, really, I'm still far from finishing this one.

I don't want to go home without climbing enough meters and I'm interested in the Hemenex traverse on Poemex. I'm surprised what kind of moves this boulder has - see the video. I finish after about an hour, it could be an 8A/+.

Kačka tries some of her old projects, too. Bor is still our favourite area - the woods, rocks and material.... it's the best area in our country.

pondělí 1. října 2018

Phew York 8B

Na prodloužený víkend máme s Kačkou naplánovaný relax na Moravě, ale pěkné počasí si žádá zastávku ve skalách. V pátek se zastavujeme v Brně na pěkném převisu Phew York za 8B, prodloužení boulderu, který jsem tu kdysi vylezl.

Dorážíme kolem oběda a už je celkem teplo, ale naštěstí do převisu nesvítí a celkem to drží. Chvíli trvá než si zopakuji staré kroky a naučím se nové, kroky v převisu jdou celkem snadno, ale ten výlez, to je pro mě peklo. V ostrých pokusech se mi několikrát podaří dolézt do výlezu, ale tam vždycky zteču, buď dojde síla, smekne se noha a nebo se propotím. Asi špatná taktika, pro dnešek se vzdávám.

Phew York 8B

Phew York 8B

V sobotu relax a v neděli jsme zpět pod převisem. Je o trochu chladněji, zopakuji si kroky a druhým pokusem jsem nahoře.

Phew York 8B

Our plan for the prolonged weekend was to go to Moravia and rest, but the weather is just too good not to climb. On Friday we stop at the Phew York 8B overhang in Brno, the prolonged version of the boulder I had climbed in the past. 

We arrive at about lunch and it's already quite hot but the overhang itself is shaded. It takes a while until I repeat the old moves and learn the new ones, the moves in the overhang go well but the rest is awful. I get to the finish several times but then I either lose energy, slip or sweat too much and I'm down again so I give it up for today.

On Saturday I rest and return to the overhang on Sunday. It's a bit colder, I repeat the moves and at the second attempt I'm up.