pondělí 27. ledna 2014

Sick of Sunshine!!!

Včera jsem se vrátil z bouderingového výletu na sever. V Bahratalu se mně podařilo přelézt 3x 8A a to Raumuhle, Trap Door a Mogul.

Mogul 8A

Raumuhle 8A

A tady něco pro ty, kteří rozvinuli diskuzi ohledně startu boulderu Raumuhle na lezec.cz, dle mého názoru jasný start sedneš si pod nástupový chyty a lezeš, proč vymejšlet hlouposti?

Raumuhle start

Dále se lezlo v Labáku na Černým bivaku, kde jsem měl rozdělaný Sick Of Sunshine 8B+. Během prvního odpoledne s Foxem se mi nedaří dolézt ani do místa, kam jsem dolezl v návštěvě na začátku roku. Lišty jsou zavlhlý, prsty dostávají zabrat a v 5 z nich díra.

Opravdu Sick

Poslední den výjezdu se probouzíme do mrazivého rána. Naštěstí svítí slunce, nefouká a tak vyrážíme do skal.


Docházíme k černýmu bivaku a díky nízké teplotě je převis krásně suchej, což už douho nebyl. Nejprve se pořádně zahřát, rozběhávám se do kopce a rozpumpovanýho těla využívám na rozlez ve Snědé Krásce 7B+ a následně v novince od Foxe Black Porn 8A+. Zopakuji kroky v Sicku a prvním ostrým dolézám až do konce, trošku zazmatkuju a netrefím topový madlo. Další pokusy jsou horší, trošku pracuje hlava - už to mohlo bejt vylezený. Klasicky padám hned ve druhým kroku a pomaličku začínám zamrzat. Mezi pokusy opět běhání do kopce a vyhřívání na sluníčku. Během dalších pokusů dostanu ještě jednu šanci na přelez a té se již nepouštím, mé druhé 8B+!!

 Sick Of Sunshine 8B+

Sick Of Sunshine 8B+

Sick Of Sunshine 8B+

Na závěr ještě dávám druhým pokusem novinku Šluk 7C+.
Šluk 7C+

Yesterday I came back from a bouldering trip north. In Bahratal I managed to climb over 3 8As, namely Rumhule, Trap Door and Mogul. 

And here's something for those discussing the start of the Raumhule boulder at lezec.cz, in my opinion a clear start, you sit down under the starting holds and climb, why think up stupid things?

Then we climbed in Labák on Cerny bivak, where I had unfinished Sick of Sunshine 8B+. During the first afternoon with Fox I didn't even climb to the place where I climbed during my visits at the beginning of the year. The crimps are moist, fingers have to work hard and a hole in 5 of them.

The last day of the trip we wake to a chilly morning. Fortunately the sun is shining, no wind, so we set off into the rocks.

We arrive at Cerny bivak and the overhang is nicely dry thanks to the low temperature, which it hasn't been for  along time. First a proper warm-up, then Sneda Kraska 7B+ and Fox's news Black Porn 8A+. After a few unsuccessful attempts I finally make, my second 8B+!!!


sobota 11. ledna 2014

Panská Skála

Na Panské Skále to poslední dobu žilo a tak i já vyrážím s KAčkou směrem k Humpolci. Po cestě se zastavujeme omrknout osamocený Čertův kámen asi 20 km severně od Humpolce. Na pohled pěkná skála, lezecky asi žádná sláva a tak pokračujeme.

Čertův Kámen

Dorážíme na Panskou. Rozlez u High Ballu na novinkách od Štěpána - Vyhřezlá Plotýnka 7B a Tripikata 7C, obě dávám druhým pokusem. Kačka dává jedno 5A a dva bouldery nalevo.

Tripitaka 7C 

Chyt není..Kačka má moc síly

Přesouvám se pod Anfang Einer Legende 8A. Tady buší kluk z Brna v Legendě (na jména jsem hrozně hloupej), já vyzkouším kroky, dvakrát spadnu na začátku vlivem chyby, třetím pokusem je to doma. Původně 8A+, vidím to na lehké 8A, ale 8A asi pořád jo, na konci je úvodní krok a následná směna znát...

Anfang Einer Legende 8A

Pokračujeme na 6A pod High Ballem, Kačka zkouší, ale boulder vítězí. Já si mezitím vyhlížím novou linku naproti, těžkej start, pár madel a těžký krok za patu na hraně stropu, nakonec malý jeby s natečeným. Hranu se mi daří přelézt téměř pokaždé, ale konečný jebky mi dávají stopku. Nakonec to řeší koleno. BOulder, co mě hodně bavil - Guru 8A+.

 Kačka v 6A

Guru 8A+

Pokračujeme dolů pod Vejce, Kačka pokouší 6B a já projekt středem stropu s mohutným skokem do madla. Poté, co se otrkám už dolítávám těsně pod madlo, jednou ho i pocítím, ale síly už dnes moc není a tak nechávám projekt projektem..Název projektu Sandokan s klasou okolo 8A. Problém je, že nohy jsou poměrně dole a nedá se moc odrazit, takže možná delší lidi to uvidí jinak.

Na ukázku...Sandokan 8A??


There has been pretty much going on at Panska Skala lately, so me and Kačka are heading to Humpolec. On the way we stop to check out the lone Certuv kamen (Devil's stone) some 20 km north of Humpolec. At first sight a nice rock, climbing-wise nothing extraordinary, so we continue. 

We arrive at Panska. Warm-up near High Ball on Štěpán's new stuff – Vyhrezla plotynka 7B adn Tripikata 7C, I send both of them on the 2nd attempt. Kačka sends one 5A and two boulders on the left.

I move under Anfang Einer Legende 8A, try the steps, fall twice at the beginning because of a mistake but it's mine on the third attempt. Originally 8A+, I see it as an easy 8A but probably still 8A, at the end you can feel the initial step and the subsequent change.

We move on to 6A under High Ball, Kačka tries hard but does not defeat the boulder. In the meantime, I'm checking a new line on the opposite side, a hard beginning, a few handles and a difficult step on heel on the edge of the ceiling. I can get over the edge almost every time but the shit at the end gives me a stop sign. In the end the knee solves it. A boulder I really enjoyed: Gutu 8A+.

We go down under Vejce, Kačka tries a 6B and I try a project through the centre of the ceiling with a huge jump to the handle – I make it almost there but I have not much strength left today, so I let it be. The project name is Sandokan and class around 8A. The problem is that the legs are relatively down and it's not possible to bounce too much, so maybe other people will judge it differently.

sobota 4. ledna 2014

Asgard 8B

Včera razím do Brna a po cestě se zastavuji v Krasu. Mám vyhlídnutý spojení Automatixe 8A+ a Idefixe 8A+ ve Sloupu. Bohužel vody je pořád dost a lze zkoušet pouze napojení do Idefixe a kroky z Idefixe. Přejíždím na Secret spot, vyzkoušet projekt Zeta Reticulli SD. V prvním nálezu se se mnou odporoučí k zemi dobrý spoďák, projekt se dostává do ufo sféry a já se přesouvám kousek vedle pod další projekt, který jsme už dvakrát zkoušeli s Adamem O. Lehký úvod a pak buď těžce zabrat za bočák a daleko do malé lišty a nebo přes mrdky a těžkou patu. Adam byl blízko přelezu přes mrdky, tento způsob byl pro mě passé a zkoušel jsem zabírat za bočák. Jednou to šlo lépe, jednou hůře a včera až překvapivě dobře. Docela v pohodě plácám okolo lišty, problém je ji udržet. Série pokusů nepřináší ovoce i když pár pokusů bylo nadějných. Jedu do Brna a učit se. Dneska ráno se cítím poměrně dobře, nedá mi to a razím zpět na projekt. Chvilku se zahřeju a s čerstvou sílou po půl hodince posílám. Ještě jdu do jeskyně, kde čistím a zkouším další kotel někde nad 8. Tak zas třeba příště...Yesterday I was off to Brno, and I stopped in the Karst on the way. I have had my eye set on the connection of Automatix 8A+ and Idefix 8A+ in Sloup. Unfortunately, there is still a lot of water and it is only possible to train the connection to Idefix and the steps from Idefix. I move to Secret spot to try Zeta Reticulli SD project. In the first start a bottom rock falls off under my weight, the project gets into UFO sphere and I move a bit under another project which we had already tried twice with Adam O. An easy start and then rather pushing against the side rock and far to a small crimp or over shit and hard heel. Adam was to close to climbing over shit, this method was passé for me, so I tried pushing against the side rock. Once it was better, once worse and yesterday surprisingly good. A series of attempts does not bring any results, although some of them were pretty hopeful. I go to Brno to study. Today morning I'm feeling pretty good, I can't resist and go back to the project. I warm up and with fresh power I send it in half an hour. Then I go to the cave, where I clean and try another tympan over 8. Maybe next time...středa 1. ledna 2014

Stovka, Berlín, Sanšajn

29.prosince vyrážíme s Kačkou na sever, cílem je Černý Bivak a boudler Sunshine 8B. Krásný lezení v převisu převážně po lištách. Není žádná extra podmínka, poměrně teplo, lehce vlhko, ale lít se dá poměrně dobře. Po doladění programu dávám ostrý a daří se přelez. 8A a výš s číslem 99.


Sunshine 8B

Dál jdeme k Lady Jane, Kačka zkouší jedno 6A+, já koukám po Digitalu 8A, trošku vynucená varianta, ale budiž. Již jsem Digital jednou zkoušel, ale čistá nula. Asi pomáhá trocha eufotrie z 8Béčka  a hned po pár pokusech dolítávám z dvojprstových dírek do dobrého chytu. Přidání úvodního kroku a dolezu je už jenom formalita. Super moje 8A a výš s číslem 100! Večer trávíme na sněžníku, kam doráží Kozel s Terkou. 

Druhý den začínáme na Sněžníku, Kačka tu má rozlezené 6B na Medvědovi, to je ale mokré a tak dává nějaké 6Ačko a Bobíka.
 Bobík 5

Razíme zpátky na parkoviště a hurá na Buttermilk. Slunce svítí, krásnej den. Kozel ladí Levobočku a já se rozlézám v Roští Pohodě 7C+, která i po aktivaci nejde zas tak snadno. Dál zkouším Vizi 8A, těžkej úvod po lištách nedělá prstům dobře, zbytek už docela jde i když padám i tam. Únava je znát, slunce svítí, přesto si dolízám pro top.Kozel pošle Levobočku, doráží Vilda s Katkou, je tu krásně...

 Buttermilk

Večer chvilku pokecám, jedeme se ubytovat, ráno razíme do Berlína.

 Berliner Dom

Po osmé hodině ranní se probouzíme na první benzině za Berlínem, jede se lézt. V plánu je opět bivak a hlavně zapracovat a vyladit těžší nález do Sunshinu a to Sick Of Sunshine 8B+. Projíždíme Hřenskem a jak vidím omágovanýho Mithrila 8A. musím se zastavit a dát tam pokus. Je poměrně teplo, z oblin ztékám a tak se to snažím ošulit za malíčkovou dírku, i přesto dávají horní oblinky stopku. Je to jen dobře, protože poté mě Spilkyn ujišťuje, že je dírka zakázaná. A je to dobře.. Popojíždíme dále, na bivaku už buší Spilkyn s Čižou. Ladím si Sick, zkusím i ostrej a hned druhým pokusem dolézám až do místa, kde stačí jen prohodit nohy, levou doleva a je vyhráno, místo toho jdu s bandaskama k zemi. další pokusy už jsou jen horší, pomalu se stmívá, Spilkyn vyběhne Black and Deckra a my se loučíme dom. Za necelý měsíc nashle... Motivace veliká!!!

(Sick Of) SunshineOn Dec 29th me and Kačka are off North, the destination is Černý Bivak and boulder Sunshine 8B. I send it and its my 99th 8A and higher one. The 100th is Digital 8A!
The following day we start at Sněžník and continue on Buttermilk. The sun is shining, the day is beautiful. I warm up in Roští Pohoda 7C+, which is not that easy. The next one I send is Vize 8A, although I can already feel I am tired.


In the morning we are going to Berlin. We wake up on the first petrol station and are off climbing. The plan is again Bivak, tuning up a harder start in Sunshine, namely Sick of Sunshine 8B+. We are passing through Hřensko, I can see some magnesium in Mithril 8A and have to stop to have an attempt there. I can’t make it even if I use my little finger for a hole. And afterwards I find out that holes are forbidden, which is good. Then I have some attempts on Sick but fall down. Other attempts are only worse, it’s getting dark so we go home. By in a less than a month. Motivation is great!!!