pondělí 28. ledna 2019

10 boy Ostrava a kapka z Poháru Nesmrtelnosti SD 8B+

Ve čtvrtek se konalo první kolo kampusového desetiboje. Ve dvou kvalifikačních disciplínách to moc nehrotím a jedu na půl plynu, přece jen bude večer ještě náročný. 

10 boy by Pepe

Pak máme dvě hodinky pauzu, kterou zpříjemní Adamovo povídání o jeho nedávné zámořské cestě. Čas se chýlí, všimni jsme natěšení a jedeme disciplínu za disciplínou, cítím se výborně, jen teplota mi nedává moc šancí vylepšit si panelák a vis na jedné ruce, zbylé disciplíny jdou skvěle a v některých případech i rekordně, panuje skvělá atmosféra. 

 10 boy Panelák by Jakub Rychlík

 10 boy Bachar by Pepe

10 boy Panelák by Jakub Rychlík

Výsledky na FB https://www.facebook.com/amuerte10boy/ Dohodneme další termín (snad 29. března) a zpět do HK. 

V sobotu trochu hegeš počasí, ale to v jeskyni ve Sloupu nevadí. Mám tu jasný cíl, a to Kapku z Poháru Nesmrtelnosti SD, rozehřeji se a dávám první pokus, ještě se Štěpánem. Ten pak odjíždí a já bojuji, několik chybiček, pádů, trochu vylepším program, a celkem šestým pokusem dnes posílám! Přidání cca 7C+ do 8B, úžasné super silové kroky, celkem tedy 8B+.

Kapka z Poháru Nesmrtelnosti SD 8B+

Dobře to lepí v Mikrologovi 8B+, a tak dám tři nálezy, víc toho kůže nedovolí, bez prvního kroku. A jsem hodně blízko k překonání hlavního cruxu, třeba to jednou vyjde :) Ještě ladím přelez z Kurvafixe do Kapky, to bude taky někde za 8B+ a pak už bude brána otevřena výš, výš – na 8C, 8C+? (jen se bojím, že ten s tím kolenem řekne, že nález z Brutuse už nic nepřidá, protože se zdá, že na konci Brutuse půjde založit pěkné koleno... :)


On Thursday the first round of the campus decathlon takes place. I don't push too hard at the two qualification disciplines, the evening will be tough yet.

We have a two-hour break filled by Adam's lecture on his recent trip overseas. Then the time comes and we go from one discipline to another. I feel great, only the temperature doesn't allow to improve my performance at "panelák" and hanging on one arm. Everything else goes smoothly and I even make some new records. And the vibe is great, too.

The results on FB https://www.facebook.com/amuerte10boy/ We agree on the date of the next round (probably the 29th March) and then we go back to Hradec.

On Saturday the weather is awful but we don't mind as we're going to climb in the Sloup cave today. My goal is Kapka z Poháru Nesmrtelnosti SD, so I warm up and together with Štěpán I make the first attempt. Štěpán then leaves and I keep struggling. I make several mistakes and fall few times, but then I upgrade the programme and finally send it at the 6th attempt! I add a 7C+ to the 8B, there are some cool power moves, so in total it is an 8B+.

Another challenge is Mikrolog 8B+, it sticks well today, so I try it three times without the first move before the lack of skin stops me nad I'm pretty close to getting over the first crux... maybe one day... :) I also work on the traverse from Kurvafix to Kapka, I guess the grade could be about 8B+ and once I have this the gate will be open for more and more - 8C, 8C+? (I'm just afraid that the knee guy will say that the access from Brutus won't add anything to the grade as it seems that a nice knee can be placed at the end of Brutus... :)

pondělí 21. ledna 2019

Kapka z Poháru Nesmrtelnosti 8B FA

V sobotu razím na jih,  zrána je velká zima, takže nejprve volím trénink v Brně a po obědě parkuji ve Sloupu. Začínám na Indii, zkouším dekódovat Pučmelouna za 8B+, betu mám od Adama, ale přebrání divnostisku mi dává stopku.

Zkusím vedlejší Smrad Dálek SD za 8A, chvíli bojuji s prohozením nohou, ale po chvíli problému porozumím a jsem v Topu. Přebíhám do Starých, nejprve dám pár pokusů v Mikrologovi, kostička dnes celkem drží, ale po pár pokusech se zakousává do kůže, tak raději prchám do jeskyně.

Tady nejprve dekóduji přelez z Kurvafixe doprava a pak pokouším nově očištěnou linii od Štěpána, lehce doleva ubíhající medvědici ze startu Síla Je Kouzlo. Super svírání, paty, špičky, těžce krokuji, ale po hodince je jasno. Pár trapných pokusů a pak jsem v Topu. Trochu škoda, že Topové madýlko není větší, takhle je konec trochu nejasný, ale byla by škoda ochudit se o ty kroky. Název od Štěpána Kapka z Poháru Nesmrtelnosti a klasa lehčí 8B. Tak v sobotu na SD, bude session?

Kapka z Poháru Nesmrtelnosti 8B


On Saturday I go to the South, it's too cold in the morning, so first I have a training session in Brno and after the lunch I drive to Sloup. I start at Indie and try to figure out Pučmeloun 8B+, I have a beta from Adam, but there is a weird spot that always stops me.

So I go for Smrad Dálek SD 8A instead, right next to Pučmeloun, I struggle a bit with a leg switch but soon I get it and I'm at the top. I move to Staré skály, first I make several attempts at Mikrolog, the square hold is ok today but after a while it starts cutting the skin so I flee to the cave.

There I first figure out how to get to the right from Kurvafix and then I try a new cleaned line from Štěpán, which goes from Síla Je Kouzlo. Cool line, heels, toes, it's pretty hard to make up the moves but after an hour it's all clear to me. I make few attempts and finally reach the top, too bad that the final bucket is so small, it makes the end a little bit unclear, but it would be pity not to enjoy all those moves. Štěpán named it Kapka z Poháru Nesmrtelnosti, the grade is an easy 8B. So let's go for an SD on Saturday, will there be a session?

čtvrtek 17. ledna 2019

Prilep trip do Makedonie s velkým AOčkem

Na MČR v Praze mě Adam Ondra vábí na trip do boulderingové oblasti Prilep v Makedonii, dlouho neváhám a potvrzuji Adamovi účast. Společné lezení si nemůžu nechat ujít, za mlada jsme spolu byli na několika výjezdech a vždy to bylo boží.

Prilep

Můj výlet začíná minulý pátek, o půl druhé mě nabírá Jedla a jedeme na otevíračku nového boulderingového hřiště v Brně, v jejímž rámci probíhá závod pro pozvané - Hangar Legends. Pěkné prostředí, příjemná atmosféra a těžké bouldry ve finále - končím za Adamem na druhém místě.

Finálová trojka by Aix

O půlnoci se loučíme a jedeme do Budapešti, odtud letadlem do Skopje a dopoledne dorážíme do Prilepu. Vítá nás sníh, zima, štáb ČT a milí průvodci. Razíme do sektoru Kamena Baba a s Adamem volíme na rozlez 7A a Predatora za 7C+, kterého sesílám druhým pokusem.

Adam v Predatorovi 7C+

Obhlížíme projekty, vyhlédneme si dvě linie, ale nejprve je zapotřebí je očistit od sněhu, akorát se stmívá. Druhý den nás budí slunce, projekty jsou čisté a po rozlezení obléháme. Nejprve linii ze dvou oblých děr, tady Adam zakládá koleno, já použiji bicák, nátah na hranu a těžká sekvence po malinkých mrdkách, odpočinek a scary dolez. Dávám první, Adam hned po mně. Vasilica za 8B.

Vasilica 8B

Vasilica 8B by Goran KuzetoPřesuneme se o pár metrů vedle, tady zkoušíme krokově boží traverz, původně chceme dolézt na vrchol kamene, ale poulámeme pár chytů, a tak končíme, jako stávající bouldry, ve velké díře. Tady si s Adamem rychlost přelezu prohodíme a vzniká Milkyway za 8A+. Opět zajímavé, že máme dvě bety a obě jsou podobně těžké – Adam vysoká pata, já špičky napřed.

Milkyway by Petr Juračka

Opět se stmívá, rozhodujeme se omrknout další sektor – Old Quarry, kde si nachystáme další projekt. Večer se slaví Nový Rok, a tak za zvuku makedonských písní večeříme v hospodě. 


Další den ráno běžíme na projekt, předpovídané sněžení přichází dříve, a tak nám zbývá jen naprogramovat převis a nechat projekt odpočívat. 

Projekt - Ochrana před sněhem

Odpoledne razíme 5 hodin do Meteory, po cestě termály a pozdě večer jsme na místě. Meteora je nádherné místo, slepencové skalní město s věžemi okolo 200 metrů výšky. K lezení vybíráme krásný Spindel, je okolo nuly a šíleně fouká, volíme cestu za 6A+ a v péřovce a botaskách se probijeme k vrcholu. Uff, to byla kosa.

Spindel

 Na vrcholu Spindelu

Meteora

Adam se ještě pouští do 7b, já mrznu při jištění. Fouká tak, že se sotva držím na nohou. No, rychle pryč. Rozloučíme se s ČT a valíme zpět směr Prilep, jedeme přes Skopje, kde vyhazujeme fotografa Bernarda, a okolo 11 večer uleháme v Prilepu do postele. Ráno budíček, rozehřívačka na pokoji a jedem. Teploměr hlásí -12°C, ale je modro – to bude dobrý.

Podmínka

Rozlezeme se a dáváme pokusy. Jedná se o silovou medvědici, kde crux je těžká špička a její následné vypuštění za jednu dobrou lištu a palec, pak napojení do 7C+ a jsi hore. Mně se asi po hodince daří probít se přes úvodní pasáž, ale ve výlezu si to dostatečně nepohlídám a sunu se k zemi – jaká škoda. 

Polar Bear 8B+ by Jan Šimánek

Nemáme moc času, a tak je to trochu drama, jestli vylezeme nebo ne, akorát před odjezdem se mi podaří přelézt úvod podruhé a tentokrát nepouštím. Polar Bear 8B+! Krásné zakončení  tripu. Adamovi přelez těsně uniká.

Prilep

Díky Adamovi za možnost tu být a všem za příjemný pobyt, snad zase někdy s Adamem pojedeme do skal, stálo to za to. Epizoda na ČT někdy na podzim.


At the Czech Championship at Prague Adam Ondra tempted me to have a bouldering trip to the Prilep area in Macedonia. I don't hesitate long and agree, I can't miss the opportunity to climb together, long ago we made several trips together and it was awesome.

My trip started last Friday, at 2.30 pm Jedla picks me up and we go to the opening party of the new bouldering playground in Brno. As a part of this event there is a competition for the invited climbers - Hangar Legends, with nice settings, good atmosphere and hard boulders in the final... I end up second, after Adam.

At midnight we say goodbye to all and go to Budapest and from there we fly to Skopje. In the morning we head for Prilep. We are welcome by snow, cold weather, the crew of the Czech television and nice guides. We go to the Kamena Baba sector and as a warm up Adam and me choose a 7A and Predator 7C+, which I send at the second attempt.

We check out some projects and pick up two lines, but first we have to clean these from snow and it's already getting dark. On the next day we are awaken by sun, the projects are clean already and after the warm up we go for them. First we try the line that starts from two round holes, Adam uses his knee here, I rely more on my biceps and pull up to the edge to the beginning of a tricky section with tiny holds. I take a rest and then there's this scary finish. I climb it first and Adam follows right after me – Vasilica 8B.

We move few meters away to an awesome traverse. First we plan to get to the top of the rock but we break off several holds so we end in the big hole, like the other boulders do. Adam and me switch the speed of the climb and the Milkyway 8A+ boulder is born. Again, it is funny like we use two different betas of similar difficulty, Adam uses a high heel and I go toes first.

It's getting dark again so we decide to check another sector – Old Quarry, where we prepare another project. In the evening the New Year celebrations start so we have a dinner in a restaurant, accompanied by some Macedonian songs.

On the next day we hurry to the project but it starts snowing, sooner than we expected, so we just figure out what to do about the overhang and have to take a forced break.

In the afternoon we travel to Meteora for 5 hours and stop at the thermal baths on the way. Late in the evening we arrive. Meteora is amazing, a puddingstone rock town with 200-meter-high towers. We choose to climb on Spindel. The temperatures are around zero and the wind is blowing hard, so we pick a 6A+ route and struggle to the top, dressed in the winter jackets – ewww, we feel so cold.

Adam starts a 7b, I belay him and freeze to the core, I can barely stand because of the wind. Let's run away. We say goodbye to the Czech TV crew and drive back to Prilep, we go through Skopje, so we give Bernard, the photographer a lift, and at about 11 p.m. we go to bed in Prilep. We wake up in the morning and warm up in our room. It's -12°C, but the sky is blue,we think it's gonna be ok.

We warm up again and start the serious climbing. It's a power boulder, with a tricky toes in the crux and a subsequent link to a 7C+. After about an hour I manage to get behind the initial part but I don't pay enough attention in the finish and kiss the ground, what a pity!

We don't have much time, so it's a bit dramatic – all the uncertainty of whether we will finish or not. Right before the departure I manage to get over the first part again and this time I hold on and finish. Polar Bear 8B+! An amazing ending to the whole trip. Adam was very close but he didn't manage to climb it.

Many thanks to Adam for the opportunity to be here and to everyone for making this trip a pleasant experience. I hope to go outdoors with Adam soon, it was great. The episode on Czech TV coming soon (in autumn).

pondělí 7. ledna 2019

Brutus 8B FA

V neděli se jede dělat promo na Hangár, takže po cestě jasná zastávka v Krasu. Volím projekt ve Sloupu, který je naladěný na přelez.

Sloup

Po rozlezu dávám ostré pokusy, po asi pěti lehčích krocích mě čeká mega silový krok, který v kuse nechce pustit. Pořád dumám nad nějakým ulehčením, až vymyslím trochu chaotický postup nohama, který zafunguje. Pomalu už promrzám, ale přelez si už nenechám ujít. Novinka za cca 8B a vstupenka do komba za 9A? Uuuuuff.

 Brutus 8B

Brutus 8B

On Sunday we go to a promotional event at Hangár, so I make an inevitable stop at Kras. I choose a project at Sloup which is ready to be finished.

I warm up and then I start with the attempts. After five easy moves there is a mega power move which I can't get through for a while. I try to figure out a cheat until I find a bit chaotic leg move, and it works. Although I'm freezing I can't miss the opportunity to finish the climb. So here comes the news with grade of about 8B, which may be a ticket to a 9A combo? Wheeeeww...

středa 2. ledna 2019

Na nový rok na Holštejně

Počasí nám teď moc nepřeje, ale po všem tom slavení se chci protáhnout venku na skále, a tak se Štěpánem dáváme sraz na Holštejně. Lezeme na pro nás novém kusu skály – moc pěkném kusu. Začínáme Durinovou Zhoubou za 7C, která mě pouští druhým pokusem. Pak ladím projekt uprostřed převisu, ale dlouhý nátah mě po čase přestává bavit. Zkusím se Štěpánem Cestu do Pravěku za 7C, v prvním pokusu chyba, druhým jsem v topu. 

Cesta do Pravěku 7C

Dál ladím nález do Cesty do Pravěku ze spodu jeskyně, nejdu ale doprava, ale přímo přes malou ostrou lištu a nahoru, po chvíli se dostávám k Topu, pád na bandasky, dalším pokusem je posekáno. Nová, asi logičtější, varianta Homo Krasus za cca 8A+. Ladím další projekt přímo z nástupu Janečkova Kyje vzhůru, dlouhé nátahy přes malinký bočáček – uuuufffff, pěknej kotel. 8B+? 8C? Na závěr ještě nalezu do T-Rexova Zlomeného Ocásku, světla ale začínají zhasínat, vyteču na konci a hodím pěkná záda, čas jet domů. The weather is currently not so good for outdoor climbing but after all the celebrations I really feel like stretching a bit on rock, so I meet Štěpán at Holštejn. We start climbing on a new piece of rock, a good one. We start with Durinova Zhouba 7C, which I finish at the second attempt. Then I work on a project in the middle of the overhang but the long reach gets a bit boring after some time. So I go for Cesta do Pravěku 7C with Štěpán, I make a mistake at the first attempt but at the second attempt I'm at the top.
I work on the beginning of Cesta do Pravěku at the bottom of the cave, but then I don't continue to the right but go directly over a small sharp ledge and up. After a while I get close to the top and fall because I'm all swollen, fortunately the next attempt is successful. A new, and possibly more logical, version of Homo Krasus, with grade about 8A+. I start working on another project from the beginning of Janečkův Kyj, long reaches over a tiny side-pull – whew, what a stuff! 8B+? 8C? In the end I start climbing T-Rexův Zlomený Ocásek, but the lights start to go out and I fall on my back so it's high time to go back home.