čtvrtek 25. ledna 2018

Barevný Svět

V práci naděláno, takže si beru volno a frčím se vyvětrat na Petrohrad. Chci okouknout Knocking On Heavens Door 8C (8B+?), ale ten je beznadějně mokrý. Sázím tedy kartu na Větrnou Hůrku a Barevný Svět za 8B+. Velmi pomalu se prokousávám jednotlivými kroky a po téměř dvou hodinách je jasno a dávám ostré pokusy, stále se zlepšuji a zlepšuji, ale přelez mi těsně uniká, tak snad brzy zpět. Teď mě ale o víkendu čeká repre soustředění.

Barevný Svět 8B+


There's not much to do at work these days so I take a day off to get some fresh air at Petrohrad. The plan is to try Knocking On Heavens Door 8C (8B+?) but it's totally soaked. So I go to Větrná hůrka and Barevný Svět 8B+ instead. It takes me some time until I get through the moves but after almost two hours I can start the serious attempts. It gets better and better but I still can't finish. I hope to come back soon, but first I'll have to go to the representation training session at weekend.

pondělí 22. ledna 2018

10 boy BRNO - 12 374 bodů

Ve čtvrtek nastal čas druhého letošního desetiboje, tentokrát v Brně na Hudy stěně. Kluci mučidla skvěle připravili, byla tam i pěkná přednáška od Ivči Vejmolové a kruté finále, škoda jen, že nebylo tolik diváků/závodníků, kde jste byli, Brňáci? 


Desetiboj probíhal v trochu vyšším tempu než v Ostravě a celkově se dá konstatovat, že borci z Ostravy roznesli borce z Brna na kopytech, zvítězil "Pražák" Richard Pařil s 6 840 body, druhý byl Kryštof Lebeda a na třetím místě ukázala Verča Šimková, že campus není jen záležitost pro chalany.

Z pohledu otců zakladatelů se jednalo o rekordní meeting, já jsem si posunul hranici na 12 374 bodů, Štěpán skončil těsně pod 11 000 body a Adam dal 10 600 bodů, což pro nás všechny znamenalo osobní rekordy! Já jsem se cítil velmi dobře především na začátku desetiboje a v některých disciplínách jsem vylepšil rekordní maxima, což na druhou stranu vedlo k lehkému zatuhnutí na konci.


Další skvělá akce plná síly, motivace a lidí naladěných na stejnou notu, to mě baví, to mě nabíjí! Díky!


On Thursday the time has come for the second decathlon of this year, this time at the Hudy gym in Brno. It was all very well prepared, there was a good lecture by Ivča Vejmolová and a cruel final. Just the audience could have been bigger - where have you been, people from Brno?

The pace of this decathlon was a bit quicker than in Ostrava, and the guys from Ostrava came down on the guys from Brno as a ton of bricks. The winner was Richard Pařil from Prague with 6 840 points. Kryštof Lebeda was second and the third was Verča Šimková, showing that campus isn't just the guys' business. As for its founding fathers, this was a record meeting: I gained 12 374 points, Štěpán almost hit the limit of 11 000 points and Adam got about 10 600 points, so it was a personal record for all the three of us! I felt very good at the beginning, making new records in several disciplines, on the other hand it led to a slight slowing down towards the end.

Another great event full of power, motivation and people sharing the same passion. I love this, it keeps me going. Thanks a lot!

pondělí 15. ledna 2018

Víkend na severu - několik 8A-B/+

Mezi tréninkovými dávkami jsme o víkendu s Kačkou vyrazili na sever, je tam spousta nových boulderů, které je potřeba zrevidovat, a také staré klasiky. Po pátečních peripetiích se Sharanem to vypadá, že nikam nevyrazíme, naštěstí si můžeme půjčit náhradu a v sobotu po obědě dorážíme na německou stranu Labských pískovců. Bohužel je vysoká vlhkost a chyty v jeskyni jsou více či méně zavlhlé. Na rozlez se proběhnu Sprintem za 7C+ a pak jdeme se Štěpánem pokoušet krásnou linii Ion 8B. Pomalu přicházíme na betu, ale poté, co se se mnou ulomí jeden z chytů, raději utíkáme.

Ion 8B

Přesouváme se pod Kosmodrom, který lezeme bez vysekané díry. Štěpán posílá rychle, já zkusím marný flash a po dalších třech pokusech přidávám přelez, vidíme to spíše na 8A/+

Kosmodrom 8A

Zkusíme i vedlejší Bajnokur za 8A+, ale přes úzkou dvouprstovou dírku se nám nedaří dostat. Já ještě naběhnu do spojení Plastikmana a Sprintu - tedy TNT za 8B. Plastikmana jsem vylezl před několika lety, teď si ho pár pokusy zopakuji a prvním ostrým pokusem se mi podaří projít celým boulderem. 

TNT 8B

V podvečer se ještě přesuneme do Hřenska, kde chvíli potrápíme parádní novinku Heartbeat 8B.

Heartbeat 8B

V neděli jedu brzo ráno na sólo misi na Modřín, chci okouknout novinku Annu za 8B/+, konečně je krásně sucho a modro. Po asi dvou hodinách se mi podaří vše rozklíčovat a propojit, přijde mi to nějaké lehké a ověřuji s prvopřelezcem, zda jsem to lezl správně. Přesto se mi 8B+ zdá docela přestřel? 

Anna 8B/+?

Přejíždíme do Labáku na Heartbeat. Lehká opakovačka kroků, první pokus smeká pata, druhým pokusem dolézám do Topu. Krásné kroky! Kačka se taky pohne v lehčích boulderech nalevo.


Heartbeatem proběhnu tréninkově ještě jednou, zkusím projekt v pravé části stěnky a ladím Život ve Strachu 8A/+, prsty jsou už pomalu na kaši a energie už taky moc není. Let's go home.

Heartbeat 8B

Co přinese rok 2018?

Between the trainings, Kačka and me went to the North. There are many new boulders to check out, as well as the good old ones. After some trouble with our Sharan it seems we're not going anywhere, fortunately we can borrow another car and on Saturday morning we arrive to the German side of Labské pískovce. The air is pretty moist and so are the holds in the cave - too bad. As a warm up I run through Sprint 7C+ and after that I go to try a beautiful Ion 8B line with Štěpán. Slowly we figure out the beta but after I break off one of the holds we must flee.

So we move under Kosmodrom, which we climb without using the carved hole. Štěpán sends it quickly, I try a hopeless flash and finish after three more attempts. In our view it is more likely an 8A/+.

We also try Bajnokur 8A+, but we can't get over the narrow fingerhole. Then I go for TNT - an 8B connection of Plastikman and Sprint. I climbed Plastikman few years ago, so I repeat it and at the fist serious attempt I manage to climb the whole boulder.

In the evening we move to Hřensko and try another new boulder - Heartbeat 8B.

On Sunday morning I do a solo mission at Modřín, I want to check out the new Anna 8B/+ boulder. Finally the sky is blue and the weather dry. After about two hours I figure it all out and it seems somehow too easy. I contact the first finisher to make sure I was doing it right. Well, an 8B+ seems a bit of an overkill to me...

We drive to Labák to do Heartbeat. I repeat the moves, at the first attempt my heel slips but the second one is sucessful. Cool moves! Kačka also makes progress in some easier boulders on the left.

I climb Heartbeat once again, as a training, I also try the project on the right side of the wall and work on Život ve Strachu 8A/+, but my fingers are getting devastated and power is gone so it's time to get back home.

pondělí 8. ledna 2018

Desetiboj Ostrava - rekord 11 484 bodů

V pátek nastal konečně čas prvního letošního desetiboje v Ostravě, večer plný síly a motivace. Těším se hodně, nejprve Adam zaujme svým poutavým povídáním o Silence 9c a pak jdeme bušit za komentování Rosti Zico Tomance, jedné z ikon lezeckého tréninku našeho mládí. 

Desetiboj Ostrava by Pepe

Úplně nevím, co od sebe čekat, jelikož nacampusováno tolik nemám, ale v průběhu závodu se cítím velmi dobře a téměř v každé disciplíně si posunu osobní rekord až na celkových 11 484 bodů. Na druhém místě končí Štěpán s 9 392 body a třetí je Adam s 8 209 body. 

Desetiboj Ostrava by Pepe

Díky všem, kteří dorazili, další desetiboj bude 18.1. v Brně a bude to velký, bude to stát za to, tak doražte! Padne rekord v nějaké disciplíně? Jak silní jsou Brňáci?

Desetiboj Ostrava by Pepe


On Friday the time has finally come for this year's decathlon in Ostrava, the evening full of power and motivation. I'm looking forward to it very much.

First of all, Adam seizes our attention with his thrilling report from climbing Silence 9c. And after that we go for it. The commentary is given by Rosťa Zico Tomanec, one of the climbing icons of our youth.

I don't really know what to expect from myself as I'm not that far with the campus training, but during the competition I feel very well and I break my personal records in almost every discipline. In the end I have 11 484 points. Štěpán is second with 9 392 points and Adam third with 8 209 points.

Thanks to everyone who came, the next decathlon will take place on 18th January in Brno and it's gonna be huuuge, so come! Will there be a new record in any discipline? How strong the people from Brno are?