sobota 26. dubna 2014

Opět na Solné Jámě

Počasí moc nepřeje a tak vyrážíme pouze kousek od domova na Solnou Jámu. Přijíždíme, "místňák" Jerdzej už buší, jeskyně zavlhlá, slunce svítí, dneska je to spíše na opalování. Po rozlezu dávám pokusy v novém propojení a to Baldu Mikosa + Gnioty. Párkrát spadnu na nástupu, jednou v Gniotách a pak jsem nahoře, vzniká tak Gniotownik za 8A/A+. Jerdzej dává dobrý pokusy ve svém projektu a po několika návštěvách se mu dnes zadaří přelez, gratulace - Pacyfikacja 8A+/B! Taky pozkouším, kroky znám již jsem kroky dvakrát zkoušel, nahození špičky mi dneska moc nevoní a tak řeším crux trochu jinak. Po několika pokusech se mi daří opakování. Kačenka a bratránek lezou 6A i pejsek si zaleze..Je tu hezky, ale už vedro.

Pacyfikacja 8A+/BThe weather is not that great so we didn't go far from home, to Solna Jama. We come and "the local" Jerdzej is already working hard, the cave is moist, the sun is shining, today it's more for sunbathing. After warm-up I have some attempts in new connections, Balda Mikos + Gnioty. I fall down a few times at the start, once in Gnioty and then I'm up, creating Gniotownik 8A/A+. Jerdzej has some good attempts in his project and gets over after a few attempts, congratulations - Payfikacja 8A+/B! I also have some attempts, I know the steps, the tiptoe thing, so I do the crux in a bit different way. After a few attempts I succeed in the repetition. Kačenka and the cousin are climbing 6A and also the dog did some climbing. It's nice here but too hot already.

pondělí 21. dubna 2014

Sever

Po páteční oslavě razíme v sobotu odpoledne s Kačkou směr sever, zastávku děláme na Modříně. V plánu je A je to! 8A. Po pár nálezech se mi ozývají záda, při čtvrtečním tréninku jsem lezl s vestou a při jednom z odskoků z vrchu boulderovky ve mně hrklo. každý pokus pár minut vydejchávám, levá pata mně moc nefunguje a tak problém řeším silou, to funguje a jsem nahoře.


A je to! 8A

Dojíždíme na Sněžník za Ostravskou elitou a Kozlem s Terkou.  Druhý den se jde na Sněžník, Kačka se snaží odpytlyt 6Béčkový projekt na Medvědovi, ale závěrečnej krok do hrany ji nepouští. Já jdu ladit Chocking Hazard 8A+. Lezu programem od Jirky Šváchy, asi hoďku to ladím, záda bolej. Po hodince se mi záda celkem uvolní, beru levou lezku od Kačky, aby fungovala pata, dávám ostrý a dolézám do závěrečného náskoku nahranu. Pomalu si to naběhávám až to klapne, těžký A+.


Chocking Hazard 8A+

Potkáváme Nevělajze se Štěpánem, Štěpán mi říká o nově přelezeném dvoukrokovém boulderu s klasou 8A+. V prvním ostrým pokusu urvu klíčovou lištu. Naštěstí nad ní je o něco horší, nejdřív nevím jestli to půjde a nezabalit to. Kačka mě motivuje, ať to ještě zkusím a tak se pomalu přibližuju k výlezové hraně. Pak trochu přesunu nohu a po pár pokusech jsem nahoře. Určitě o něco těžší než to bylo, ale klasu bych viděl tak na 8A+/B (možná jen A+?), nedávno vylezenej jednokrok na Solný Jámě je o kus těžší. Takže lepit se lišta nemusí...


8A+/B

Pak jdeme do sektoru Best Of Direct, Kačka pěkně rychle vyleze Antequera 6A a já Jazz and Blues 8A+. Použil jsem jinou betu než prvopřelezce, beta pro delší lidi, a klasu odhaduju tak na 7C+. Po chvilce zopakuju přelez na video.


Antequera 6A

 Jazz and Blues 7C+

Kačka kousek vedle rozleze První Kroky 6C. Večer máme zpestřený návštěvou policistů, během večeře Nevělajzovi a 205 vykradou auta na parkovišti u Hřebenové Boudy. Svině...

Pondělní ráno se nese až v překvapivě pozitivní náladě. Někteří jdou lézt, jiný zalepují okno u auta. Kačka jde dolézt rest První Kroky, poté co se přežene boulderem většina ostravské bandy, Kačka boulder také dává. Pravda, že klasa asi jinde, ale Kačka zaslouží odměnu.


První Kroky 6C?

Já se rozlezu v Hraně na Hranu 7A+ a Rošťárně 7C. Pak jdeme k Chocking Hazardu, chci si vypinkat SD variantu za 8B. TO se daří celkem rychle, dávám ještě pár nálezů, ale na závěrečný lišty už není power. Po obědě razíme směr Choceň respektive Brno. Až na vybitý okna u aut, super tři dny!After a Friday visit me and Kačka are off to the North, making a stop at Modřín. The plan is A je to! 8A. After a few climbs my back start hurting, during Thursday training I was climbing with a vest and one of the jumps off from the top of the boulder thing, something rattled in me. I have to take a breath after every attempt, my left heel does not really work, so I solve the problem with force, it works and I'm on the top.

We go to Sněžník to join Ostrava elite and Kozel and Terka. The next day we go to Sněžník, I start tuning up Chocking Hazard 8A+. I climb according to Jirka Švácha's program, tuning it up for about an hour, the back hurts. After an hour the back is more relaxed, I take Kačka's climbing shoe from Kačka so that the heel works out, I have some attempts and make it to the final jump to the edge. I keep trying until I succeed, a hard A+.


We meet Nevělajz and Štěpán, Štěpán tells me about a newly climbed two-step boulder 8A+. At the first attempt O broke off the key crimp. Fortunately it's a bit worse above it, at first I don't know if it will work out and if not to drop. Kačka motivates me to keep trying, so I slowly approach the final edge. Then I move my leg a bit and after a few attempts I am on the top. It is definitely somewhat harder than it used to be but I would see the class as 8A+/B (maybe only A+), the recently climbed one-step thing at Solna Jama is harder. So we don't have to glue the crimp...

Then we go to sector Best of Direct, Kačka climbs quickly Antequer 6A and I Jazz and Blues 8A+. I used a different beta than the first climber, a beta for taller people, and estimate the class as 7C+. After a while I repeat the climb for the video. 

Kačka starts off První Kroky 6C. Our evening is spiced up by a visit of the police, during the evening someone robbed the cars of Nevělajz and 205 in the parking by Hřebenová Bouda. Assholes...

The Monday morning is in surprisingly positive mood. Some go climbing, some fix the car's window. Kačka goes for the remainders in První Kroky and makes it. The truth is the class is somewhere else but she deserves a reward. 

I warm up in Hrana na Hranu 7A+ and Rošťárna 7C. Then we go to Chocking Hazard, go for a SD variant 8B. This goes quite fast, I have some more attempts but no power is left for the final crimps. After lunch we are off to Choceň and Brno, respectively. Besides the broken into cars, great three days!

neděle 13. dubna 2014

Solna Jama a Gigant

Nejprve slibované video Autisila 8B FA ze čtvrtečího Sloupu!


 Autosil 8B FA - Sloup

V pátek volá Fox, že razí na Solnou jámu, ze čtvrtka cítím únavu, ale i tak vyrážím do jeskyně. Fox už má za sebou několik 7C+, já se rozehřeju a ladím krutý jednokrokový boulder v levé části jeskyně. Daří se mi ho celkem dobře vyladit, pomalu ale odchází síla a projekt musí počkat. 

Projekt 8B?

V sobotu se zúčastním testování reprezentace, které spočívá v tom, jak dlouho člověk vydrží na hrazdě v přítahu a podobně. Nejvíc nás baví asi vis na jedné ruce na článkový liště. Daří se mi uviset skoro 100 kilo (včetně mojí váhy). Odpoledne doráží Kačka a jdeme na pouť, jdu opět na hrazdu a "donutím" kolotočáře opět vyndat z peněženky nějakou tu korunu..:) Pak si mě fotí, dělá jakože jsem celebrita, ale pak nám dochází, že je to spíše kvůli tomu, aby mě příště poznal..:) 

Testování - vis na článkové liště - by Moveclimbing

V neděli mám v plánu nějakou práci, ta však vlivem deště odpadá, beru matice a razím opět na Solnou Jámu. Asi dvě hodinky pokouším projekt, po dvou hodinách najednou začne něco zabírat a chytám se druhého chytu, pak to jednou klapne a jsem nahoře. Název Gigant a klasa? jak ohodnotit  jednokrok? Oproti Autosilu naprosto odlišnej boulder...Vyhazuju 8B. Během dne se tu sejde partička asi 10ti lidí, Fox posílá 8A, jeho If 7B+, je tu pěkně...

 
Neděle


Gigant 8B FA - Solná JámaFirst the promised video from Autosil 8B FA from Sloup on Thursday!


Fox calls me on Friday saying he's going to Solna Jama, I'm tired after Thursday but go to the cave anyways. Fix has already done a few 7C+, I warm up and tune up one cool one-step boulder in the left part of the cave. I manage to fine-tune it quite well but have not much power left, so the project has to wait. 

On Saturday I take part in testing of the naitonal team, consisting of how long a person can stay in a chin-up and stuff like that. What we enjoy most is probably hanging on one hand -- I manage to hand almost 100 kilos (including my weight). Kačka arrives in the afternoon and we go to a fun fair, I go to the bar again and "make" the guy there take some money out of his wallet again :) Then he takes a picture of me, pretending I am a celebrity, but then we realize it's more because he wants to recognize me the next time :)


I have some work scheduled for Sunday, but that's out of question because of the rain, so I am off to Solna Jama. I am trying a project for some two hours, after two hours something starts working, I hold the second hold, then something works out and I'm on the top. The name Gigant and the class? How to classify a one-step thing? IT's a completely different boulder compared with Autosil... I make a shoot for 8B. During the day a group of some 10 people meet here, Fox sends an 8A, his If 7B+, it's nice here...

pátek 11. dubna 2014

Sloup dopětice a na delší chvíli naposledy

Ve čtvrtek opět razíme do Sloupu, tentokrát s Adamem Fialou. Ráno dost prší, ale skály jsou úplně suchý. Hodně fouká a je celkem zima až k večeru se mírně pociťově oteplí. Já mám jasnej cíl a to spojení Autosil (Automatix 8A+ + Vasilovy Začátky 7C+). Dnes konečně zafunguje koleno ve vrchní pasáži, v prvním pokusu spadnu v kroku topového madla, druhým dávám. Klasu odhaduju na tvrdší 8B, přeci jen už je to dlouhý...aspoň pro mě:) Video bude v neděli večír. Dál čistím a zkouším linku nalevo od Mátového Saucu, chvilku bude trvat než se to oleze, nicméně i tak bude jeden krok hodně těžkej. Kluci toho zkouší více, Adam chodí od jednoho ke druhýmu, začíná u Hotovsona SD a končí u Mátového Saucu, který rychle přelézá. Štěpánovi se daří Tragikomix a Hotovson SD. Pěkně se ještě hýbou v Kouzelným Lektvaru. Já nakonci dne zkouším další z kombinací a to Panoramixe a Mátového Sauce, které dávám druhým pokusem. Další 8A+ v převisu.

Teď na Sloup alespoň do léta zanevřeme, je třeba trénovat na S větové poháry.
On Thursday we are off to Sloup again, this time with Adam Fiala. It's rains a lot in the morning but the rocks are completely dry. It's very windy and quite cold, it only gets warmer with the evening coming. My goal is clear, connecting Autosil (automatix 8A+ + Vasilovy začátky 7C+). Today my knee finally works in the upper stretch, I fall in the step on the top handle but make it at the second attempt. I estimate the calss as harder 8B, it is quite long... at least for me:) The video will be on Sunday evening. Then I clean and try a line on the left from Mátová Sauce, it will take some time to get used to it and one step will be really hard. The boys try some other stuff, Adam going from one to another, starting at Hotovson SD and ending up at Mátový Sauce, which he climbs fast. Štěpán suceeds in Tragikomix and Hotovson SD. They also have some fun in Kouzelný Lektvar. At the end I try another combination, Panoramix and Mátový Sauce and succeed in my second attempt. Another overhaning 8A+. 

No more Sloup until the summer, we have to train for World cups.

úterý 8. dubna 2014

Další rychlý Sloup

Dnes opět razíme na odpolední bouldering do Sloupu, tentokrát se Štěpánem a Honzou Chválou. V Brně bouřka a jsme trošku na vážkách, zdali bude ve Sloupu dobře. A bylo, levá část sice dost vlhká až mokrá, ale lézt se dalo. Mě se daří přelézt boulder Simulant, původně ohodnocené Adamem Ondrou na 8B+, minule jsme však objevili chyt, který Adam nebral, boulder zlehknul až na nějaké to 8A+. Dál zkouším propojku Automatix + Vasil, mám dobrý pokusy, třikrát vylezu Automatixe (8A+) a zakládám koleno ve Vasilovy, koleno drží poměrně dobře, ale stále né tak jak by mělo a vždy se odporoučím k zemi. Štěpánovi se podaří přelézt Mátový Saue 7C(+), Chválič vyleze Hotovsona SD 8A. 


Simulant 8A+


Today we are off again to some afternoon climbing to Sloup, this time with Štěpán and Honza Chvála. There is a storm in Brno and we are a bit hesitant if the weather is good in Sloup. And it was, the left part was quite moist, almost soaked but we could climb. I managed to climb boulder Simulant, originally classified by Adam Ondra as 8B+ but last time we discovered a hold which Adam had not taken, the boulder became easier to some 8A+. Then I try connection Automatix + Vasil, have some good attempts, try Automatix (8A+) three times and place my knee in Vasil, it's holding quite well but still not as it should and I always fall down. Štěpán succeeds in Mátový Saue 7C(+), Chválič climbs Hotovson SD 8A.


neděle 6. dubna 2014

Bor

Bor byl v plánu na sobotu, ráno však prší a tak odkládáme session na neděli. V neděli vyrážím s Kačkou, po výšlapu do kopce jsme mile překvapeni, jak jsou kameny suché. Rozlézáme se u Ádr Fitnesu, dám si Javorový Sirup 6C+ a Kačka udrtí Slunce, Seno a pár facek 6B (Dle Káči spíš 6A).

Slunce, seno a pár facek 6B(A)

Dál stoupáme do kopce k mega hraně na Básníkovi. Očistím chyty a dávám první nálezy. Pár kroků jde, pak jedno zatím nejasné místo a pak už to zase půjde, klasu odhaduju na 8A.

Mega Hrana - project

Pokračujeme ke Kouzelné Flétně 8B. Tentokrát se cítím ještě o něco lépe než minule, několikrát už zasunuju prsty do klíčové díry, ale ještě něco málo tomu chybělo. Moje asi pátá session, uvidíme co příště, už pomalu vidím světlo. I když se jedná jen o jeden krok, tak sem docela na kaši, prsty taky a tak už dělám jenom spottera Kačce, která zkouší několik šestek. 

Dneska krásnej den, chladno a poměrně sucho, projekty se zdají být připraveny na přelez, tak snad se na Bor ještě před státnicema alespoň jednou dostanu...The plan for Saturday was Bor but it was raining in the morning, so we put off the session to Sunday. On Sunday I arrived with Kačka and after making our way up the hill we are nicely surprised how the rocks are dry. We warm-up in Ádr Fitnes, I do Javorový Sirup 6C+ and Kačka Slunce, seno a pár facek 6B (in her opinion rather 6A). 

Then we continue up the hill to a mega edge at Básník. I clean the holds and have some first tries. A few steps are fine, then one so far unclear place and then it will be fine again, I estimate the class as 8A.  

We go on to Kouzelná flétna 8B. This time I'm feeling somewhat better than the last time, a few times I stick my fingers in the key hole but a littel bit is still missing. My maybe fifth session, let's see what will be the next time, I can almost see hte light. Although it is only one step, I'm quite devastated and so are my fingers, so I only do spotter to Kačka, who is trying some 6's. 

A beautiful day today, cold and quite dry, the projects seem to be ready to be climbed over, so hopefully I will make it to Bor once more before the final state exams.

pátek 4. dubna 2014

Sloup, Sloup, Sloup

Den se nám prodloužil a tak je čas na pozdní večerní sessiony v Krase po "práci". Vvyrážíme v úterý po páté sme tam a hned se jde bušit. Poté co se rozlezeme přijíždí druhý auto Nevělajze a spol a buší se o sto šest.

Ve Sloupu to žije

Je celkem chladno, ale né moc a tak se v podstatě každému daří. Já vylezu super projekt v levé části pod Mátovým Saucem - Kouzelný Lektvar s klasou tvrdších 8A+. Nádherný silový lezení graduje mocným náskokem. Štěpán vyleze Palmalu 8A, Fialka Hotoffsona 7C+ a společně s Honzou Chválou Alfabetixe 7C, Nevělajz má pěkný pokusy v Lektvaru.

Kouzelný Lektvar 8A+ - Sloup (horší kvalita)

Pomalu se stmívá, probíhají poslední pokusy s čelovkami a jedeme dom. Při balení nechám mobil na střeše auta, což zjišťuju až v Brně. Říkám si, že jestli mobil bude někde na parkovišti tak ráno, než ho někdo sbalí. Dávám tedy budík na pátou a s východem slunce dojíždím do Sloupu. Mobil nikde. Když už tu jsem tak jdu zalézt, ruce se cítí poměrně dobře a prodloužení Kouzelnýho Lektvaru o Mátový Sauce 7C čeká. Po rozlezu nejdříve sedím pod Hotoffsonem, chci přidat SD, ale nezvednu prdel, ze dřepu už to jde, ale na to se nehraje. Jdu do převisu, zopakuju kroky, jednou padám v Saucu, druhým pokusem zapnu ninja factor a jsem v topu. Super, kratším lidem to tam něco přidá, takže volím 8A+/B - Kouzelný Sauce

Příběh mobilu nekončí. Odpoledne vyrážím s Kačkou sportovat do Obřan a po cestě ji volá neznámé číslo, že prý se našel u silnice mobil. Ve čtvrtek opět razíme do Sloupu, vyzvedáváme mobil a jdeme do skal, kde už leze Štěpán. Po rozlezu nalézám do nového směru, který zaujal Štěpána a po pár pokusech je vylezeno - Panoramix 8A.Další pěkná silovka v převisu.


Panoramix 8A

Dál usedám pod Hotofsona, je trochu vlhčeji než včera což ve Sloupu pomáhá a i tu mi to pomohlo, najednou se zvedám, pár pokusů a udělám první krok, zbytek už je za odměnu. Přidání jednoho těžkého kroku do pěkného 7C+. Na světě je další sloupské 8A.


Švédský Závodník Hotofson SD 8A

Dojíždí Nevělajz s Chváličem, kteří dávají dobrý pokusy, Ondra v Kouzelným Lektvaru a Honza v H5N1. Já zkouším propojku Automatix + Idefix, dvakrtát dolezu do nástupu Idefixe, dávám levou patu, ale na víc dnes není. Na závěr dne ještě zkoušíme s klukama Simulanta 8B+, nacházíme nový chyt, vymýšlíme betu, ale síly ani denní světlo na přelez už dnes nejsou. Klasu odhadujeme na 8A-A+, uvidíme v úterý...


Autofix 8B+ projekt

The days have become longer, so it's time for late evening sessions in the Karst after work. We set off on Tuesday, after five we are there and ready to go. It's quite cold but not too much so everyone is doing fine. I climb a great project in the left part under Mátový Sauce -- Kouzelný Lektvar, class a harder 8A+. Nice power climbing and a huge starting jump. Štěpán climbs Palmala 8A, Fialka does Hotoffson 7C+ and together with Honza Chvála alfabetix 7C, Nevělajz has some nice attempts in Lektvar. 

It's getting dark, we have last attempts with headlamps and we go home. During packing I leave my mobile phone on the roof of hte car, which I only discover in Brno. I ponder that if the phone is to be in the parking, then in the morning before someone takes it. SoI set the alarm clock for five and get to Sloup with sunrise. No phone. Since I'm here, I do some climbing, my arms are feeling quite OK and the extension of Kouzelný Lektvar by Mátový Sauce is waiting. After warm-up I'm sitting under Hotoffson, I want to add SD but can't lift my butt, it's possible from a squat but that's not the point here. I go to the overhang, revise the steps, fall one in Sauce, at the second attempt turn on the ninja factor and I'm on the top. Great, it adds something to short people, so I choose 8A+/B - Kouzelný Sauce

The phone story is not iver. In the afternoon me and Kačka go do some sports in Obřany and on the way an unknown number calls her that a phone was found by the road. On Thursday we are again off to Sloup, pick the phone up and go to the rocks, where Štěpán is already climbing. After a warm-up I climb into a new direction which attracted Štěpán, and after a few attempts I'm there - Panoramix 8A. Another nice overhang power stuff. 

Then I sit down under Hotofson, it's more moist than yesterday, which helps in Sloup, and it also helped me -- suddenly I'm lifting, a few attempts and I do the first step, the rest is a treat. Adding one hard step to a nice 7C+. Another Sloup 8A has come into being. 


I try the connection Automatix + Idefix, make it twice to the start of Idefix, manage to place my left heel but that's it today. At the end we try Simulant 8B+, we find a new hold, are thinking up beta but there is no power and daylight left to get over. We estimated the calss as 8A-A+, we'll se on Tuesday...