pátek 30. října 2020

Senzace 9a - video by Votocek Art

 

Senzace 9a

neděle 25. října 2020

Monument 8B FA na Modřínu

V sobotu razím na sever, užít si našeho nejlepšího písku: v plánu je Labák, ale všechno je totál mokré. Zkouším tedy vyjet na kopec a omrknout starý projekt u Mandragory na Modřínu. Na kopci je krásně slunečno, projekt je hodně vlhký, ale pofukuje, a tak běžím zpět pro matice a jdu lézt.

Modřín

Pomalu se prokousávám krásnými kroky, chyty schnou a po dvou hodinách se mi daří v kuse udělat crux místo. Sluníčko pere, je vedro a díky tomu usychají i úvodní lišty z Mandragory. 

Monument 8B FA

Dávám pokusy na sluníčku, jsou celkem dobré a dokonce se mi daří v kuse dolézt do Fenoména a v posledním těžkém kroku padnout na kolena. Volá mi Štěpán, jde mrak, vypínám telefon a jdu to vylézt. Monument 8B. Neváhejte a běžte na to, ať se potvrdí klasa - možná bude 8B/+? – a hlavně ať si parádně zalezete, Modřín je skvělý!
 
 
 
Monument 8B FA
 
On Saturday I set off to North to enjoy the best sandstone we have – Labák. Unfortunately, everything is totally soaked so I try to go uphill and check out the old project at Mandragora at Modřín. Sun is shining and the rock is a bit moist, but it's windy, so I grab the mats and start climbing.

The moves are really nice and I slowly make my way through the boulder. The holds are gradually drying up and two hours later I get over the crux. It's super sunny and hot and thanks to that even the first few ledges of Mandragora gradually dry up.

I'm doing quite well, I even get to Fenomén and fall from the last move. I have a break and a call with Štěpán and once I see a cloud coming I turn off the phone and finish the thing – Monument 8B. Don't be shy and go for it, too, so you can confirm the grade - it may be an 8B/+?. And, above all, you'll have loads of fun climbing, Modřín is awesome!

pondělí 19. října 2020

Sklapsko 8A+/B, 8B FA, 8A, 8A+/8B FA

Na neděli je v plánu Sklapsko se Štěpánem, ale počasí posledních dní dává signál zůstat doma na liště. Nakonec vyrazím, v převisech bylo naštěstí sucho. Začínám na Zabijákovi 8A+/8B. Rozlézám se sám, pak dorazí Štěpán s Kozlem a na druhý pokus jsem ve výlezové hraně. Tento kus skály je prostě boží. 
 
Dál jdeme na Pětačtyřicítku, kde čeká super silový projekt za malý bočák. Ladím, zkouším a po půlhodině je tak nějak hotovo, druhým ostrým pokusem se mi opět daří vylézt. Řezník Ze Sklepa 8B



Řezník Ze Sklepa 8B FA

Dál jdeme na Špičkový Výkon 8A – krásný boulder, ale, co ty čáry na skále? Část chytů je mokrá, naštěstí to moc nevadí a dávám opět druhým pokusem, za mě klidně jen 7C

Špičkový Výkon 8A?

Poslední zastávkou je sektor Chíro, omrkneme krásný Dach co budí strach a lezeme u Jemarku. Po půl hodince se mi podaří rozklíčovat projekt vedoucí na druhou stranu stropu a po pár nálezech vylézt, překvapivě zajímavé kroky - Partyzánský Bojovník 8A+/B. Půjde i průlez celým stropem, na to už dnes ale není čas ani sucho. 

Partyzánský Bojovník 8A+/B
 
 
Štěpán and me have been planning a session in Sklapsko on Sunday but the weather sent us a clear message to stay home. In the end I decide to go, luckily, the overhangs are dry. I start with Zabiják 8A+/8B. I'm warming up alone at first but then Štěpán and Kozel come and I finish the boulder at the second attempt. What a cool piece of rock! We continue to Pětačtyřicítka with its awesome power project over a small side-pull. I work on the moves and after half an hour it's more or less clear to me, so I start attempts and at the second attempt I climb the whole thing. Řezník Ze Sklepa 8B.

We then move to Špičkový Výkon 8A, but what about the scratches on the rock? Some holds are wet, but fortunately it's not a problem, so I need just two attempts to get to the top again, maybe it's just a 7C?

Our last stop is the Chíro sector where we check out the amazing Dach Co Budí Strach and we also climb some stuff near Jemark. After half an hour I sort out the project across the ceiling and climb it. I call it Partyzánský Bojovník 8A+/B, the moves are surprisingly interesting. Climbing the whole ceiling is possible, too, but we don't have time and conditions to try it today.

úterý 13. října 2020

Rocks! 8B+ FA, 9a, 8B+ FA, 8A, 8A

Závody mají na chvilku pauzu, venku je podmínka, takže je čas vyrazit ven! V Krasu mám rozjednaný Nunavut 8C, nechávám dvě malá a jedno velké sluníčko na Holštejně a jedu krokovat. Úvodní crux jde dobře, přicházím na lepší nohu a už si myslím, že budu dávat ostré pokusy, ale přesně v tu chvíli vylomím další chyt v druhé části boulderu a opět vymýšlím co a jak, ve stisku slábnu a ustupuji. Zreviduji super silový projekt uvnitř jeskyňky, poslední krok jde o něco lépe než na jaře a najednou jsem v Topu – konečně! Core 8B+

Také je potřeba zakousnout se do Senzace za 9a na Krkavce - těžšího nástupu Kompletace, kterou jsem nedávno vylezl. První nájezd nevyjde dle představ, je celkem teplo a malá lišta v první části boulderu dává tvrdou stopku. Podruhé je už mnohem lépe, až zima. Každým pokusem dělám méně chyb a dnes třetím vše klapne, zbytek cesty je za odměnu. Mám radost, hranice 9a prolomena!

Krkavka

Do třetice Rudawy. Máme se Štěpánem domluvené stavění ve Wroclawi, takže spojíme příjemné s užitečným a den předem strávíme v Rudawách s Kadejem a Kubou Wrzesieńem. Zahřátí na krásném Mount Bluntu za 7B. Pak úžasná převislá hrana Chalk Norris 8A ze stoje, ze sedu projekt. Zkouším Flash, ale musím dát k dosažení Topu jeden pokus navíc, Štěpán mě napodobuje. Pak ladíme kroky ze sedu, parádní silové lezení, paty a to nejtěžší na závěr – úžasná lajna. Po chvíli pokusuji, ale když nespadnu dole, tak mi pak v posledním kroku dochází síla. Jdeme dál, Štěpán zkouší krásný Problem 8A+/B, ale v mikro lištách se moc necítí. Vracíme se k Chalk Norrisovi a po několika nálezech se mi daří projekt udolat - klasa 8B+! Video bude brzy na YouTube.

Chalk Norris 8B+ FA

Pokračujeme na Napoleona Bonapalce 8A a 8B ze sedu. Startovní chyty varianty ze stoje jsou trochu zavlhlé, několikrát "to střelí" a krev teče, zadaří se mi ale variantu ze stoje vylézt, ze sedu naladím na příště. Posledním boulderem dne je bombastický Big Mac 8A s font výlezem. Únava je už značná, do výlezu se dostávám hned, ale přetlačit obliny je celkem dřina, nakonec asi na 10. pokus topuji. Díky Kadejovi a Kubovi za session!!


Chalk Norris 8B+ FA by bouldershit 
 
 
We have a break from the competitions for now, and the conditions are pretty good, so it's time to go outdoors! I have an unfinished business in Kras – the Nunavut 8C boulder, so I leave my three darlings at Holštejn and go for it. The initial crux goes well, I make up a better move with my foot and I'm starting to think about trying it for real. And at this very moment I break off another hold in the second part of the boulder. I'm getting weak so I drop it for now and check out a cool power project in the cave, the last goes better than in spring and suddenly I'm finally in the top! Core 8B+.

I also need to work on Senzace 9a at Krkavka - it is a harder beginning of Kompletace, which I recently climbed. The first attempt isn't very good, it's quite hot and a small ledge in the first part of the boulder stops me. But then the weather is much better, almost cold. I make less mistakes with every attempt and today, it all works and the rest of the route is a piece of cake. I'm so happy, I finally finished a 9a route!

And then came the trip to Rudawy. Štěpán and me agreed to help with boulder building in Wroclaw, so we decided to spend the day before that in Rudawy with Kadej and Kuba Wrzesień. We climb a nice Mount Blunt 7B boulder as a warm up and then comes an amazing overhanging Chalk Norris edge,
8A from standing and the sit start version as a project. I try Flash but I need one more attempt to get to the top, and same goes for Štěpán. We then try the moves from sitting. It's a cool power climb whose most difficult part comes in the end. It's an amazing line. I start trying the whole boulder but everytime I get through the initial section, I lack power at the end. Štěpán then tries a beautiful Problem 8A+/B boulder but he's not doing very well with the micro ledges. We go back to Chalk Norris and after several attempts I succeed - the grade is 8B+! Video coming soon on YouTube.

We continue to Napoleon Bonapalce 8A (8B from sitting). The first holds of the standing version are quite moist, it slips several times and my fingers enjoy a bit of bleeding, but I climb the standing version and I'll leave the sitting version for my next visit. The last boulder of the day is the awesome Big Mac 8A. I'm already quite tired and though the first section seems easy, it's super hard to get any further. But in the end I finish it anyway, at the tenth attempt or so. Thanks a lot to Kadej and Kuba for the great session!!

úterý 6. října 2020

MČR v lezení na obtížnost Praha - 3.místo

I přes veškerá omezení panující v této době se naštěstí  na Pražském BigWallu podařilo uspořádat MČR v lezení na obtížnost. Cítím se výborně a obě kvalifikační cesty společně s Kubou Konečným topuji, druhá – ta lehčí – mi dá celkem zabrat. Lezu po Adamovi, který za polovinou cesty smekl, a tak lezu hodně opatrně. 

Finále se odehrává v komorní atmosféře, nádherná cesta, ale nedaří se mi správně se nahecovat, končím pod stropem, kde jdu špatně rukama, vrátit se nejde, snažím se vyměnit na malé liště, to se nedaří a jdu k zemi. Stejně se zapykal i Šimon Potůček. Adam brutálně zabral a vykřižoval, Kuba Konečný jako jediný trefil správný postup – pěkná skrytá past. I přesto můj výkon stačil na 3. místo za Adamem a druhým Kubou Konečným, a celkové 1. místo v Českém poháru.

Finále by David Stella


Záznam z Finále


Thankfully, despite all the current restrictions the Czech Champinoship in climbing for difficulty took place at the BigWall in Prague. I feel great and climb to the tops of the two qualification routes, and so does Kuba Konečný. The second route, the easier one, is pretty tricky, I climb after Adam who has just slipped in the middle of it, co I'm really careful.

The final is quite intimate and the route is amazing but I can't really get into it. I find myself stuck under the ceiling and I can't go back so I try to switch hands on a small ledge, ot doesn't work and I fall down. Šimon Potůček made the same mistake as I, Adam put some elbow grease and got through and Kuba Konečný was the only one who found the right solution – it was a good hidden trap. My performance was good enough to earn me the 3rd place, after the winner Adam and Kuba Konečný who was second. And overall, I am the 1st in the Czech Cup score.