čtvrtek 29. dubna 2021

Black Panther 8C - Video

 Enjoy!


pátek 23. dubna 2021

Black Panter 8C FA - Vesec

Po zimním přelezu Teorie Tygra za 8B+ bylo jasné, že převis kamene Hrbatého Jezevčíka půjde přelézt i v opačném směru.

Teorie Tygra 8B+

Začátek Sněžným Levhartem, 5 kroků za 8A+, pak těžký slez okolo převislé spáry a nalézt do závěrečné pasáže Bílého Tygra, celkem 25 silových kroků bez odpočinku.

Black Panther 8C by Jakub Frič

Kroky se mi podaří udělat hned první session a myslím si, že přelez nebude velký problém a projekt bude podobně těžký jako Teorie Tygra. Nicméně během dalších tří návštěv zjišťuji, že v kuse nejsem schopen udělat slez okolo spárky a neustále vymýšlím, jak nejsnadněji zvládnout těžké vypuštění nohou. Mám různé varianty, ale až po čtvrté návštěvě mi zafunguje daleký nátah do spáry a poprvé se dostávám do výlezu Bílého Tygra, jsem totálně nateklý a bez šance dostat se k Topu. 

Black Panther 8C by Lukáš Černý

Jsou to pěkné session s Foxíkem a Zákořem, tělo vždy dostane záhul a ostrá skála se zarývá do kůže na prstech. Pátá návštěva je rychlovka, čtvrtým nálezem probíhám stropem, bojuji ve výlezu a padám dva kroky pod Topem. Jsem totálně vyšťavenej a můžu jet domů. 

Black Panther 8C by Jakub Frič

Trochu přitrénuji a nechám spravit kůži. Na soustředění na Hudy se v neděli cítím dobře a věřím si, že projekt s další návštěvou padne. Třetím nálezem se dostávám do Bílého Tygra, jsem zase nateklý, ale tentokrát nepouštím a dolézám! Black Panther 8C!

Video od Lukáše černého brzy na YouTube.
 
 
After finishing the Teorie Tygra 8B+ boulder in winter it was clear to me that the overhaning Hrbatý Jezevčík rock climbed in the opposite direction would be my next project.

It starts with part of the Sněžný Levhart boulder: five 8A+ moves, then there is a hard descent around the overhanging crack and the final part of Bílý Tygr. In total it all makes 25 power moves and no rest.

During the very first session I managed to perform all the moves, so I guess that as far as the difficulty goes the boulder would be the same as Teorie Tygra. However, during the next three visits I find out that I was mistaken. I can't climb down next to the crack and I need to find an easier way to drop the feet. I have more possible strategies but it takes three sessions until I get to the crack and for the first time I get to the Bílý Tygr but I'm all swollen so I can just keep dreaming about getting to the top.

The climbing sessions with Foxík and Zákoř are great, it's a pretty hardcore workout for me and I cut my fingers with sharp rock. My fifth visit is really quick: at the fourth attempt I get through the ceiling and after a bit of a struggle I fall down – two moves away from the top. I'm dead tired so I go home.

I train a bit and let the skin heal. I feel good at the Hudy training session on Sunday and I believe the next time I'll be successful. I reach Bílý Tygr at the third attempt and though I'm pretty swollen I hold on and finally finish! Black Panther 8C!

Video by Lukáš Černý coming soon on YouTube.

pondělí 19. dubna 2021

The Edge Problem 8B+ FA - Maloměřice

V neděli máme repre soustředění v obtížnosti, předpověď hlásí pěkné chladné ráno, a tak se po cestě zastavuji okolo 7 h v Maloměřicích na projektu - převislé vzdušné hraně. 

Minule jsem byl blízko přelezu, ale malinká řezka, okolo které se děje vše podstatné, mi protrhla prst, a tím pro mě pokusování skončilo. Prsty ani po 14 dnech nemám ještě 100% zahojené, ale naštěstí se dá řezka držet s tejpkou a stejně si dávám raději jen pár pokusů na přelezy, aby byly prsty ready na pozdější trénink. Po rozlezu se mi hned druhým nálezem daří udělat klíčový krok a pak už nepadám. The Edge Problem 8B+. Hozená rukavice pro vítěze ze Švýcarska? 

The Edge Problem 8B+ FA
 
On Sunday our lead climbing representation team has a training session. The weather forecast is good, so on my way I make a stop at the overhanging edge in Maloměřice to try my project again.

Last time I almost finished it but I cut my finger so I had to quit. Even though it has been 14 days, my fingers are still not 100% ok, but I can mitigate the damage a bit by taping them. And I don't plan to try very hard anyway, for I need to save my fingers for the training. However, after the warm up I get through the crux and then I finish the whole boulder at the second attempt. The Edge Problem 8B+. A bit of a challenge for the winner from Switzerland?

pátek 16. dubna 2021

Some Ascents Lately

Krátká campus linka v úžasné převislé desce Fénixe na Sklapsku. Loni bez zkrokování, tentokrát po 2 hodinách i s vylomeným dobrým stupem sesekáno. Charizard 8B+ FA. Přidán i Partyzánský Bojovník Low 8B, Conquistador 8A+ a Dach Co budí Strach 8A.

Charizard 8B+

Novinky na Babím Lomě na kameni Raketa, pěkné lezení po malých krysách - Lidská Bestie 8B/+ FA, Hloubka Ostrosti 8B FA, Mistrovské Dílo 8A+ FA.

Hloubka Ostrosti 8B 

Lidská Bestie 8B/+ 

A v posledních dnech pokusy v projektu na Vesci, přes 20 božích kroků bez odpočinku, paty, špičky, bolavá skála, nesmírně vyčerpávající,  původně jsem odhadoval 8B+, ale 4 neúspěšné návštěvy mě utvrzují v 8C? 

Projekt 8C? by Lukáš Černý
 
 
A short campus line in an amazing overhanging slab of the Fénix rock at Sklapsko. Last year I climbed it straight away, this time I needed two hours, including breaking off a hold. Charizard 8B+ FA. I also added Partyzánský Bojovník Low 8B, Conquistador 8A+ and Dach Co budí Strach 8A.

Some news at Babí Lom on the Raketa rock - Lidská Bestie 8B/+ FA, Hloubka Ostrosti 8B FA, Mistrovské Dílo 8A+ FA.

And last but not least: my recent attempts to finish the project at Vesec: more than 20 amazing moves in one piece, without rest, heels, toes, a bit of pain, totally exhausting. First I thought the grade would be 8B+ but the four visits made me reconsider– probably it's more of an 8C?