pátek 31. července 2015

Pekelné Soustředění v Labáku

Pekelně Se Soustřeď Mirečku 8B+ FA

Chladnější počasí nám trvá, v práci mám naděláno, beru volno a jedu Sever. Ve středu navečer šlapu k El Pako Di Koňo, trochu poprchává, ale v lese je sucho. Po rozlezu jdu hned do novinky Mireček 8A a tudle vytrvalostní linku se mně daří vylézt na OS, je to hlavně o vytrvalosti a v podstatě v boulderu není těžký krok, klasa asi spíš 7C+?. 

Mireček 7C+ OS

Pak ladím projekt vedoucí z boulderu Blbeček stropem do Pek-Se-Sa. Po pár lehčích krocích následuje celkem těžký nález do Peksesa a parádní vypuštění nohou, po pár se daří přelez - Pekelně Se Soustřeď Blbečku 8B.


Pekelně Se Soustřeď Blbečku 8B

A dál koukám po prodloužení z Mirečka, tedy traverz celým El Pako Di Koněm. Přidá to celkem 15 kroků lezení za cca 7B+ a pak tedy celé Pekelně Se Soustřeď Blbečku. Hned prvním pokusem dolézám až na závěr boulderu, ale bandasky dávají tvrdou stopku, to stejné druhý pokus, třetím pokusem se snažím v boulderu co nejvíce odpočívat a daří se! Klasa snad logicky musí být 8B+ i když určitě velmi jemné, název Pekelně Se Soustřeď Mirečku.


Pekelně Se Soustřeď Mirečku 8B+ 

Pomalu se v lese stmívá, zastavím se ještě na pěkném Reversu 7C+ a přejíždím na druhou stranu Labe.

Ve čtvrtek jdu k Černýmu Bivaku, fouká a chladno drží celé dopoledne. Rozlézám se v Dlouhým Černým 8A a chvíli trvá než zahřeju prsty na provozní teplotu a začnou obliny držet. Dál zkouším novinku od Džanglího a to Sundeckera 8A+, zkouším to přímo těžší variantou a dolézám až navrchol kamene. Vrchní část už tomu nic moc nepřidá, ale pocit je to lepší. Těžší variantou tedy klasa za lehčích 8B.

Sundecker 8B

Dál zkouším naprogramovat úvodní pasáž velkého projektu, to se daří a vypadáto že první část bude okolo 8B/B+, špatný odpočinek a 8B, dohromady?....moCCC. Doráží Vilda Chejn, dávám si tréninkově kombinace Deckerland 8A a Great White 8A/A+. Doráží i Džanglí, který zrovna udělal novinku Rotace 7C+/8A a tak ještě zaběhnu zarotovat, síly už moc není, ale ještě se daří ulovit i tento boulder.

Rotace 7C+/8C

Džanglí má sebou chemii a tak se daří spravit lišta ve velkém projektu na Bivaku, už teď se strašně moc těším na pokusování, práci a progres. 

Úžasný dva dny lezení, v tolik těžkýho sem vůbec nedoufal. Klasa boulderů snad obstojí, byla podmínka i váha a všechno šlo až moc hladce, takže uvidíme, ale už se v klasifikace absolutně ztrácím a nevím jaký je rozdíl mezi 8A a 8A+, jak má vypadat 8B...Cold weather persists, I take some time off at work and I am off to the North. On Saturday evening I go to El Pako Di Koňo, it's drizzling a bit but it's dry in the forest. After warm-up I go for Mireček 8A and make this endurance line OS. It's mostly about endurance, there are no hard steps, the class maybe 7C+?

Afterwards I work on a project going from Blbeček through the ceiling to Pek-Se-So. After a few attempts I make it, Pekelně Se Soustřeď Blbečku 8B


Afterwards I look into prolongation from Mireček, i.e. a traverse through the whole El Pako Di Koňo. It adds 15 steps of approx. 7B+ and then the whole Pekelně Se Soustřeď Blbečku. I make it to the final zone of the boulder in my first attempt and to the very end in my third one. The class must be 8B+ and name Pekelně Se Soustřeď Mirečku.


It's getting dark in the forest, I stop in a nice Revers 7C+ and move to the other side of Labe. 

On Thursday we go to Černý Bivak, it's windy and cold all morning. I warm up in Dlouhý Černý 8A. Then I try new stuff Sundecker 8A+, the harder alternative, and make it to the top part of the boulder. The class of the harder variant is an easier 8B

Later I try to make the program for the initial part of a large project, I succeed and it seems the first part will be around 8B/B+, bad rest and 8B.. together?.. a lot. I also do some training in Deckerland 8A and Great White 8A/A+

Džanglí joins me, he has chemistry kit with him and manages to fix a crimp in a large project on Bivak, so I'm really looking forward to attempts, work and progress there.

Great two days of climbing, I didn't hope to succeed in so many hard things. Hopefully the classes of boulders will endure, I had good conditions and weight and everything was too smooth to be true but we will see, I'm getting absolutely lost in classification, I don't know what the difference between 8A and 8A+ is, that 8B should look like...

pondělí 27. července 2015

Labák a Decent Fellow 8B

Letní vedra na pár dní opadla a tak dlouho neváhám a razím s Kačenkou do Labáku na Černý Bivak. Je krásně sucho a chladno, nezvyklá podmínka na léto. Rozlézám se v novince Bílý Traverz 7C, který dávám po pár pokusech, poté se mně daří prvním pokusem přidat i prodloužení Bílý Sex 8A+ (lezeno těžkým dekrem). Pro mě Bílý Sex o maličko lehčí než Hard Black Porn, který je vlastně to samé akorát se dolézá 7C, ve kterém se nedá odpočinout. Pak ladím jeden z nejtěžších boulderů na Bivaku a to Decent Fellow za 8B+.

Decent Fellow 8B - Labské Údolí

Decent Fellow 8B/B+ - Labské Údolí

Doráží partička z Liberce, kteří vytváří skvělou atmosféru a lezení motivace běží na plný otáčky. Lehký začátek a nález do těžší pravé části boulderu není překvapivě až tak lehký, jak jsem si myslel, naopak nejtěžší krok společný s kratší verzí Sick Fellow je výrazně lehčí. Vlastně v celém boulderu není extra těžký krok, jen série několika „těžších“ kroků s tím, že obtíže gradují hlavně s nabíhajícími bandaskami. Dva pokusy padám u konce, třetím ostrým jsem nahoře. Klasa spíše 8B.

Decent Fellow 8B/B+ - Labské Údolí

Dál se mně daří přelézt krásnou linku Celý Dekr za pro mě hodně příjemných 7C na FLash a zkouším i super projekt napravo za cca 8B. Ze stoje přes dvě malé hnídy a závěrečný skok do hrany, krásná linie. V momentě, kdy se odhodlávám to pořádně napálit do hrany se pode mnou ulomí klíčová lišta, grr, snad se podaří přilepit zpět, linka je to boží a přidání SD bude jisto jistě 8C!

Projekt 8B? - Labské Údolí


Na závěr dne ještě proběhnu Celým Dekrem SD 8A/A+ (lezeno opět Těžkým Dekrem), zajedeme s Kačkou na Sněžník, dáme Česnečku a jedeme dom. Středa/Čtvrtek znovu!

Kačka v 6A na Sněžníku

The summer heats are gone for a few days, so I don't hesitate and go to Černý Bivak at Labák with Kačka. It's nice dry and cold weather, unusual conditions for a summer. I warm up in a new thing Bílý Traverz 7C, where I succeed after a few attempts, and I add a prolongation Bílý Sex 8A at the first attempt (climbed through Těžký Dekr). Bílý Sex is a bit easier for me than Hard Black Porn, which is actually the same, only you climb a 7C in which you cannot rest. Then I fine tune one of the hardest boulders at Bivak, Decent Fellow 8B+. An easy start and getting to a harder right part of the project is surprisingly not as easy as I used to think and on the contrary the hardest step common with the shorter version of Sick Fellow is much easier. There is actually no extra hard step in the boulder, it's just a series of some "hard" steps with the difficulty increasing. I fall from two attempts but make it to the top at the third one. The class is rather 8B

Later I also manage to flash climb a nice line Celý Dekr 7C and I also try a great 8B project on the right. Stand start and a final jump to an edge, a nice line. When I'm getting ready to go to the edge, the key crimp chips off under me, hopefully we will manage to glue it back one day. The line is great and after adding SD it will be for sure an 8C!


At the end of the day I once again run through Celý Dekr 8A/A+ (again climbed through Těžký Dekr), we go to Sněžník, have a soup and we're off home. Wednesday/Thursday again!


neděle 12. července 2015

Bor a H2O

Studená fronta v týdnu přinesla nejen silné bouřky, ale také páteční podmínku na bouldering. Neváhám a hned po práci vyrážím na Bor, razím na H2O 8A+, jako každý rok zkusit kroky, jestli se něco nezměnilo...a změnilo. Podmínka je parádní a lišty drží, jednotlivé kroky se mně daří celkem rychle udělat a dám pár ostrých pokusů. Po chvíli zjišťuju, že klíčový krok campus variantou v kuse není to pravé a tak je třeba program překopat. Přidržuju se kyzíků na pravo, ale jako klíč se nakonec jeví malý stisk nad křížkem, který dovolí zvednout pravou nohu pod sebe a pálit to nahoru. Opět dávám ostrý pokusy a po několika pokusech všechno klapne. Po 8 letech občasného pokusování se mně daří přelézt tento boulder, sice to není moc můj styl lezení, ale 8B by H2O slušelo více nebo ne? Škoda videjka, snažil jsem se natočit, ale došla baterka..:-/ Dál ještě upaluju do kopce na projekt Čmelda SD, vymyslím betu, ale seriózní pokusy nechávám na další den.

 Projekt Čmelda SD morfo 8A+?


V sobotu se mnou jede i Kačka, ta si nejprve doleze jedno 6A a jdeme opět na Včelku. Je sice tepleji, ale pořád to drží dobře. Dávám asi hodinku pokusů, ale první krok ne a ne udělat i když moc nechybí. Tréninkově si zalezu na Včelím Kytu a 2x po sobě dávám variantu na Monstru - Podlejzák + King Lines, která může být za 8A. Kačka pěkně popolejzá  v Popolejzákovi za 6A a jedeme dom.

Kačka v 6A


The cold front brought not only strong storms but also Friday conditions for bouldering. I do not wait and right after work I am off to Bor, to H20 8A+, just like every year trying steps to see if something has changed -- and it has. The conditions are great and the crimps hold up, I go through the individual steps quite fast and then have a few attempts. After a while I find out that the key step in a campus variant is not the right thing to do, so the program has to be changed. It works out after a few attempts. I manage to climb this boulder after 8 years of random attempts. It is not my style of climbing but wouldn't 8B be more suitable for H2O? Too bad I don't have a video, I wanted to shoot it but the battery went flat... :/ Then I move up the hill to Čmelda SD project, I create a beta but leave official attempts to the following day.


On Saturday I come with Kačka, she finishes one 6A and we go to Včelka again. It's warmer but still holds up well. I have about an hour of attempts but can't get past the first step, although I'm not missing much. I do some training climbing on Včelí Kyt and twice a variant on Monstrum - Podlejzák + King Lines, which can be 8A