pondělí 19. května 2014

Interview

Během nucené pauzy jsem odpovídal na otázky Jirky Olivy pro boulder.cz na

http://www.boulder.cz/bb/bbinfos?str=martin-stranik&id=531 .

Prst se pomalu léčí, snad se brzy budu moci pověsit na stěnu...


During a forced break I answered Jirka Oliva's questions for boulder.cz at 

http://www.boulder.cz/bb/bbinfos?str=martin-stranik&id=531 .

My finger is healing slowly, so hopefully I'll be able to hang on the wall soon...

pondělí 12. května 2014

SP Grindelwald 11.místo!!

O víkendu proběhl v pořadí třetí díl světového poháru, seriál se posunul do Evropy a to do Grindelwaldu. 3 kluci - já, štěpán a Honza Chvála a 1 baba - Petra Růžičková razíme zanechat českou stopu v závodě. Kvalifikační kolo se neslo v typicky svěťákovém stylu, bouldery ne příliš na sílu, ale spíš umět zkoordinovat pohyb, správně vymyslet rukosled atd. Mě se daří přelézt všech úět boulderů, což mi vynáší 9 místo ve skupině a tedy postup do semifinále. Chválič dává o jeden méně a končí na 39. místě, počtem míst poměrně daleko za semifinále, ale výkonem kousíček za semi. Štěpán leze ve druhé skupině, ta je výrazně těžší, daří se mu 2 bonusy a umisťuje se na 63. místě. Odpoledne lezou holky a Petra kopíruje výkon Honzy, končí na 39. místě a semifinále také nebylo daleko. 

 Výsledky po kvalifikaci - skupina A

V neděli ráno cítím únavu, při rozlezu je únava pryč a cítím se krásně. Prví boulder skok v kolmáči, typ boulderu co člověk netrénuje, naštěstí třetím pokusem dávám. Dvojka, to je něco pro mě. Převis a zabrat, OS. 

Semi n.2

Trojka mě vyškolí a i když se celkem leze, tak nemůžu přijít na to, jak se dostat přes první krok. Čtvrtý boulder mi celkem jde, krok ze zóny vyřeším tak, že zaberu za dírku od šroubu, krok do topu je daleko. Posledním pokusem opět dolézám do zóny, v kroku ze zóny křupne v prstu, Topový chyt pohladím. Top by zajistil postup do finále, bylo blízko...Prst extra nebolí, jedeme domů a po 1 hodině ranní jsme v Brně. Ráno prst pořád pobolívá, nechci nic ponechat náhodě a objednávám se k doktorovi doc. MUDr. Igoru Čižmářovi, Ph.D, ketrý diagnostikuje natržené poutko A4 a alespoň měsíc bez lezení. Údajně tak zdeformovanou ruku ještě neviděl a hned si ji musel vyfotit. Nějaká rada, jak to nejlíp a nejrychleji zahojit?

Video ze semifinále a finále na www.ifsc-climbing.org. Dík všem, co drželi palce!
At the weekend there was a third event of the World Cup, the series moved to Europe, namely Grindelwald. 3 guys – me, Štěpán and Honza Chvála – and 1 girl – Petra Růžičková – are off to leave a Czech trace in the event. The qualification round was in the typical world-cup style, boulders not too power ones but rather to be able to coordinate the movements, correctly think up the hand order, etc. I manage to climb all five boulders, which gives me the 9th place in the group, and therefore the semi-finals. Chválič has one less and ends up on the 39th place, quite far from teh semi-final by the number of places but only a bit by the performance. Štěpán climbs in the second group, which is much more harder, he succeeds in 2 bonuses and ends on the 63rd place. In the afternoon the girls climb and Petra copies Honza's results, ending up on the 39th place and not far from semi-finals. 

I can feel I'm tired on Sunday morning, but after a warm-up the tiredness is gone and I feel great. The first boulder with a jump to a perpendicular, a type of boulder you don't train, fortunately I make at the third attempt. Number two, that's something for me. Overhang and power, I send it OS. 

Number three gives me a hard lesson and I can't figure out how to get over the first step. The fourth boulder is quite fine, I solve the step out of the tone by pulling the hole after screw, the step to the top is far. In the last attempt I again make to the zone, in the step out of the zone something cracks in my finger, only touch the top hold. Top would have secured me the finals, it was lose... The finger does not hurt too much, we go home and after 1 am we are in Brno. The finger is still hurting, so I make an appointment with doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D., who diagnoses a partially torn A4 pulley and at least one month without climbing. He allegedly hasn't seen a hand this deformed and he had to take a picture of it immediately. Any advice on the best and fastest way to heal it. 


A video from the semi-finals and final is at www.ifsc-climbing.org. Thanks to everyone crossing their fingers!