pondělí 26. ledna 2015

Krásky ze "Severu"


Výlet začíná již v pátek, kdy razíme s Kačenkou do Liberce za Tomem Strnadem. Přesspíme a ráno i s „butcher girl“ vyrážíme do Bahratalu. Do Bahratalu hlavně kvůli krásnému Close by Overflow 8B, které tu na mě čeká z minulé zimy. Rozlez rovnou v 8B není ideál, ale nějak se zahřejeme, vršek očistím z lana a dávám pokusy, některé lepší, jindy padám hned na začátku.

 Close by Overflow 8B

  Close by Overflow 8B

V klíčovém kroku mám problém s patou, tu vyřeší Fox a hned dalším pokusem boulder pošlu. Fox zkouší Rendezvous 8A, ale není mu moc jasný program, ten vyřešíme až večer u youtube.

Pokračujeme na druhou stranu Bahratalu a to pod převis kde jsou Hell from Steel 8A a Z Ledu roste Květina 8A+/B. Fox mi oba bouldery krásně vyradí a oba posílám druhým pokusem, u Květiny jsem velmi blízko Fleši. Klasu bych trochu poupravil a to tak, že Heel 8A/A+ a Květinu 8A+, hm?

 
 Heel from Steel 8A/A+

Z Ledu Roste Květina 8A+

Heel from Steel 8A/8A+

Z Ledu roste Květina 8A+

Ještě vyzkouším korky v projektu, který jde z Květiny přímo nahoru, který vypadá jako seriózní 8B. Moc času mu, ale nedávám, zítra se taky poleze. Tom má taky pěkný pokus v Heelu, ale závěrečný krok je prostě těžkej po poměrně dlouhém úvodu a S Kačkou jdeme ještě před setměním na omágovanou stěnku za začátku sektoru. Pro nás neznámý boulder po chvilce pěkně vyběhne, a doma koukám do průvody, že to byl snad Bong za 6B, ale to nám moc nesedí.

 
 Kačka v Bong

Razíme zpět do Liberce a v neděli ráno opěr zpět k Děčínu, tentokrát do Labáku na Černý Bivak. Dnes je hůře, velká vlhkost a sněží, ale převis naštěstí suchý. Po rozlezu posílám druhým pokusem novinku Hard Black Porn 8A+/B, jehož kroky už znám z minulého roku, jedná se o spojení 8A a 7C, tak snad matematika platí. 

Hard Black Porn 8A+/B

 Dál mě Fox naladí na další takovou propojku a to začátek jako Sick of Sunshine a pokračovat dál doprava. Po pár nálezech vyladím program a na pár pokusů dávám,vzniká tak Sick Fellow za asi lehčích 8B, už v té klase nějak lítám a pořádně nevím co je A co A+ a co B, sedí, nesedí, je podmínka, forma, hodně parametrů, který vstupují do rovnic.

 
 Sick Fellow 8B

Na závěr ještě trošku čistíme a dávám pár nálezů do projektu, který vede středem pravé části bivaku přímo nahoru. Lišty jsou vlhký a očerněný od ohně, linka bombastická snad by to mohlo jednou jít, klasa se tváří tak okolo 8A+/B, navíc přidání úvodních kroků Sick of Sunshine může velmi snadno udělat 8C a to, krásný 8C. Kačka chvilku ladí pěknou děrovanou stěnku naproti Bivaku, Fox toho zkouší hodně, ale síly rychle ubývají a tak je čas na odjezd a doplnění síly na campusu. Díky Foxovi za útočiště a v únoru zpět na projekty!

 
 Čištění projektu

 
 Big Project 8B?


Our trip starts already on Friday, when me and Kačka are off to Liberec to visit Tom Strnad. We sleep over and in the morning, together with "butcher girl" we set off for Bahratal. We go there mainly because of beautiful Close by Overflow 8B, which is waiting for me since the past winter. A warm-up directly in an 8B is not ideal but we warm up somehow, I clean the top from the rope and start with attempts, some of them better, in some of them I fall off at the very beginning. 

I have troubles with the heel in the key step, this is resolved by Fox and I send the boulder right at the next attempt. Fox is trying Rendezvous 8A but the program is not clear, we only solve it out in the evening on YouTube.

We move on to the other side of Bahratal, under an overhang with Hell from Steel 8A and Z Ledu roste Květina 8A+/B. Fox gives me advice on both boulders, so I send both at the second attempt, on Květina I am close to a Flash. I would change the class a bit, Heel 8A/A+ and Květina 8A+, hm?


I also try steps in a project which goes from Květina right up and which looks like a reputable 8B. But I don't spend too much time there, tomorrow is also a climbing day. Before it gets dark, we go to a wall with magnesium at the beginning of the sector. A boulder unknown to us reveals itself after a while and at home I had a look in the guidebook and it could have been Bong 6B, but that is not very probable.

We ge bac to Liberec and on Sunday morning again back to Děčín, this time to Černý Bivak at Labák. The weather is worse today, high humidity and snowing but the overhang is fortunately dry. After warm-up I send a new thing Hard Black Porn 8A+/B at the second attempt, I know the steps from the last year, it is a connection of 8A and 7C, so hopefully mathematics does apply here. 

Moreover, Fox talks me into another such combination, beginning like Sick of Sunshine and continue to the right. After a few starts I tune the program and send it after a few attempts, creating Sick Fellow, easier 8B, it's problematic to determine the class, I don't really know what is A, A+ or B+, it fits, it doesn't, the conditions are good, being fit, a lot of parameters entering the equation. 


At the end we do some cleaning and I have a few starts in a project going through the centre of the right part of Bivak straight up. The crimps are moist and black from the fire, an awesome line, hopefully it could be done one day, the class seems around 8A+/B, moreover adding the initial steps of Sick of Sunshine can make an 8C, a very nice 8C. Thansks to Fox for having us and in February we'll be back for projects!

neděle 18. ledna 2015

Königshöhle und Die Summe.. 8B+!

O víkendu jsme se vydali s Kačenkou, Štěpánem a Kozlovcema pod Vídeň na Königshöhle, čekal tu rest v podobě Die Summe Der Einzelnen Teile 8B+, které jsem si tu rozlezl na přelomu nového roku.

Die Summe Der Einzelnen Teile 8B+

 Tentokrát bylo tepleji a to až tak, že byla značná část skály protečená, naštěstí těžké bouldery byly celkem suché a tak se mohlo bušit. Po rozlezu se navěšuji do druhé části Die Summe a to 12 Feet Under, které je samostatně za 8A. Program z minula mám jasnej a třetím pokusem přelézám, klasa spíše 8A+.

Königshöhle session

Dlouho nečekám a jdu propojení celé jeskyně Die Summe..8B+. Druhým pokusem si vylepšuji high point, třetím pokusem se snažím proběhnout první část co nejrychleji, zbývá dost síly na část druhou a slavím přelez! Letos mé první a celkem páté 8B+. Kačka hezky bojuje v jednom z místních 6A, Štěpán proběhne Hormonregler a Hormonstau, David bojuje s délkou v Hormonreglerovi a skoro vítězí, Terka ladí místní 6B. Mise splněna.

Die Summe Der Einzelnen Teile 8B+
At the weekend, me, Kačka, Štěpán and Kozlovec guys went to Königshöhle under Vienna, where Die 

Summe Der Einzelnen Teile 8B+ was waiting for me which I started on the verge of the New Year. 

This time it was warmer, there was even water in the rock, fortunately the boulders were quite dry, so we could jump into it. After warming up I hang up to the second part of Die Summe, which is 12 Feet Under, separately 8A. The programme is clear from the last visit here and I make it at the third attempt, class rather 8A+. 


I don't wait for long and I go for the connection of the whole cave Die Summe... 8B+. I improve my high point at the second attepmt, and in the third attempt I try to run through the first part as fast as I can, there is enough power left for the second one and I make it! This year my first BB+ and the fifth one in total. Mission accomplished.

pondělí 12. ledna 2015

Scarpa!

V roce 2015 budu nově lézt v lezečkách od firmy Scarpa, těším se na spolupráci a v další lezecký posun!

www.scarpa.cz
.
There are some news for 2015, I will be climbing in Scarpa climbing shoes, I look forward to our cooperation and further climbing advancement!

pátek 2. ledna 2015

Jak na nový rok tak po celý rok

Po svátečních dnech jsme s Kačkou vyrazili na Bor. Bez větších úspěchů proběhnu Kouzelnou Flétnou 8B a projektem pod Doktorem Housem, Kačka skoro dává Bobule 

 Bobule 6A

Dr. 8A+?

Silvestr vyrážíme strávit do Budapešti, po cestě tam i zpět se stavujeme na Koenigshoehle blízko Vídně. 30tého je velká kosa cca -7°C, dlouho se musíme zahřívat, všechno mrzne. Daří se mi udolat Hormonreglera 7C a prodloužení Hormonstau 8A. Zkouším ještě 12 feet under, těžké 8A kde být dlouhý je velkou výhodou (přelezce měl skoro 2 metry). Dlouho hledám správnou betu a tu nacházím až na Nový rok. Na Nový rok je už i tepleji a lezení je příjemnější. 12 feet under je jasný a tak hned zkouším propojku Hormonstau a právě 12 feet under, což dává dohromady 8B+. Pár pokusů mám dobrých, ale pořád trošku něco chybí, síly rychle ubývají. Kačka zkouší dvě 6A, bojuje pěkně, ale obě jsou nad její síly. Tak brzy se budeme muset vrátit.


 Hormonregler 7C

 "Summer" 8B+

Výhled z hradu u Koenigshoehle 

Budapest


After festive days me and Kačka visited Bor. I run through Kouzelná Flétna and a project under Doktor House without any major success, Kačka almost sends Bobule.

We are off to spend the New Year's Eve in Budapest, and on the way there and back ve visit Koenighshoehle near Vienna. It is really cold on the 30th, -7°C, we have to warm up for a long time, everything is frozen. I defeat Hormonregler 7C and an extension to Hormonstau 8A. I also try 12 feet under, a difficult 8A, where being tall is a great asset (the first-climber was almost 2 meters tall). I look for the correct beta for a long time, and only find it on the New Year Day. It is also warmer on the New Year and climbing is more pleasant. 12 feet under is clear, so I try a connection of Hormonstau and 12 feet under, which makes it an 8B+ together. I have some good attempts but something is still missing and I am getting weaker. Kačka tries two 6As, fights nicely but they are harder than she can manage. So we will have to come back soon.