úterý 27. prosince 2016

Catalán Witness the Fitness 8C!!!

Poté, co Chris Sharma začátkem roku vylezl boulder Catalán Witness the Fitness, zakotvila ve mně myšlenka na boulder v budoucnu vyrazit. Téměř čistý strop a klasifikace 8C byly velkým lákadlem. Na jaře absolvuji sérii závodů, touha po skalách je veliká a takovou dobrou odměnou se ukazuje být útok na Catalánce, naplánuji tedy vánoční trip do Barcelony.

Barcelona 2016

Razím s Kačkou a na místo dorážíme odpoledne 21. prosince, půjčujeme auto, matice od Singing Rock spojky v Barceloně a hned druhý den vstáváme ráno, abychom stihli alespoň trochu ranní podmínky v jeskyni. Po hodince jízdy jsme z Barcelony na parkovišti u skal, držím se informací z internetu, což není nejlepší nápad, a tak se asi půl hodiny prodíráme středomořskou vegetací, než dorazíme do jeskyně. Jsem ohromen, téměř strop, v první části za cca 8B+ a malinké chyty, v druhé části  dobré chyty se silovým nátahem za cca 8A+.

Catalán Witness the Fitness 8C

Hned beru lezečky a ladím kroky, rozehřeji se v druhé části, vše jde hladce, a tak se už po chvíli snažím v cruxovém kroku celého boulderu. Asi půl hodiny krotím silový náskok do takové formy, abych se v něm cítil silně a sebevědomě.

Catalán Witness the Fitness 8C

Crux move Catalánce 

Dál jdu na intro kroky, ostré malé lišty a dobré nohy, některé kroky jdou podle videí z youtube, některé musím vymyslet dle sebe a je zkrokováno! Dnes to na ostré pokusy moc není, za prvé se už z převisu cítím unaveně a navíc, za druhé, volba ranního lezení nebyla nejlepší, protože právě ráno do jeskyně svítí slunce. Před odchodem si ještě zopakuji druhou část boulderu za 8A+ a mizíme. 

Catalán Witness the Fitness 8C

Další den poznáváme Barcelonu, v rámci aktivního odpočinku hodně chodíme a jsme unešeni krásami katalánské metropole.

Barcelona 2016

Na Štědrý den volím nástup do jeskyně až na odpolední čas, ve stínu je příjemných 12°C, tělo odpočinuté a chuť veliká, v hlavě navoleno přelezení boulderu. Zopakuji klíčové kroky a nejprve zkouším úvodní pasáž boulderu vylézt na dvě části, což se daří hned, a jdu pálit ostrými. Po pár pokusech se probíjím do klíčového kroku, do žil se vlévá sebevědomí a držím doskokové madýlko. Zbytkem boulderu se i přes narůstající únavu probíjím rychle a slavím přelez! 

Catalán Witness the Fitness 8C

Moje třetí 8C! Boulder byl nejprve oklasifikován jako 8B+/C, poté se ale ulomilo několik chytů v úvodní části a klasa se vyhoupla na 8C, což potvrdili další tři přelezci. Z mého pohledu letos ne nejtěžší boulder, ale klasifikace je relativní pojem, boulder absolutně vyhovuje mému stylu lezení a forma je teď vysoko.


Happiness in the Cave

Přelez zachytila Kačka na kameru a premiérově bude k vidění v pražském BBesu 4.1.2017, v rámci této akce - http://www.boulder.cz/vanocni-darek-rekap-akci-na-2017-n1320, poté na youtube.

Cova del Ocell

Zbytek pobytu trávíme v zajetí Barcelony, ochutnáváme lokální jídlo, poznáváme město, aquarium a užíváme si slunce. Krásné zakončení úspěšného roku 2016.

Barcelónská zima 2016

After Chris Sharma climbed the Catalán Witness the Fitness boulder at the beginning of the year, a thought of trying it myself in future got stuck in my head. The ceiling and the 8C grade were very tempting to me. In spring I went through a series of competitions but I longed for a proper rock climbing experience and I planned a Christmas trip to Barcelone, the boulder being a good reward for my effort during the competitions.

Kačka accompanies me and we come to our destination on 21st December in the afternoon. We borrow a car and some mats from our Singing Rock person in Barcelone and on the very next day we get up early so that we can use the morning qualities of the cave. After an hour of driving we arrive to the rocks. I rely upon the information from the internet which is not a best idea ever, so it takes about half an hour of forcing our way through the Mediterranean vegetation before we get to the cave. I'm thrilled - almost the whole boulder is a ceiling, the first part being about an 8B+ with tiny holds, and the 8A+ second part with good holds with a power reaches.

So I grab my climbing shoes immediately and start working on the moves. As a warm up I use the second part, everything runs smoothly and after a while I can try the crux. For about half an hour I attempt to manage the power jump so that I can feel strong and self-confident when doing it.

After that I start the initial moves with sharp little ledges and good footholds. Some of these can be easily done according to the youtube videos, with others I have to find my own way so that they suit me. And then I'm done for today. I don't feel like starting the serious attempts as I'm already tired and also the choice to climb early in the morning wasn't a good one as the sun heats the cave in the morning. Before we leave I revisit the second part of the boulder, the 8A+, once again. 

The following day we have a trip to Barcelone and as a form of an active rest we have a very long walk. We're thrilled by the beauty of the Catalan metropolis.

On 24th December I decide to go to the cave in the afternoon. There are pleasant 12°C in the shade, I'm rested and enthusiastic and determined to finish the boulder. I revisit the crucial moves and try to climb the initial part divided into two parts, which is a piece od cake for me. So let's do this... 

After several attempts I get to the crux, feeling self-confident, holding the bucket tight. Despite the exhaustion the rest of the boulder is easy for me and I can celebrate the climb! 

This is my third 8C! Well, at first the boulder was graded 8B+/C, but then several holds of the initial part got broken off and the grade was changed to an 8C, which other three finishers confirmed. From my point of view this wasn't the hardest boulder of this year, but the grading is not the most important criterion - the boulder absolutely suits my climbing style and also I'm in a good shape.

Kačka recorded the climb and the video is going to have its premiere at the Prague BBes on 4th January 2017 as a part of this event: http://www.boulder.cz/vanocni-darek-rekap-akci-na-2017-n1320, and later it will be uploaded to youtube.

We spend the rest of our trip in Barcelone, tasting the local food, getting to know the town and its aquarium and enjoying the sun. It is truly a beautiful ending to a successfull year 2016.

pondělí 12. prosince 2016

Autopolis Vertigo Open 2016

Vánoce před námi, všude pohádky a cukroví, ale taky závod Autopolis Vertigo Open v Bratislavě - slovenský Mejcup. Po více jak dvou měsících závodního volna, tréninku a skal chci opět pocítit závodní atmosféru. Vertigo byla dobrá volba, skoro 200 závodníků, pěkné bouldery a atmosféra.

Kvalifikací procházím snadno, z 25 boulderů + 3 žolíků opravuji jen jednou, když se mi smekne noha na jednom z lehčích boulderů. Odpoledne proběhneme vánoční trhy a zpět na finále. To se leze Mejcup stylem, každý máme 3 pokusy na boulder. Jsem klasicky nervózní - je forma? Jedničkou a trojkou projdu lehce na první pokus, dvojka je hard po flathold chytech ze série Tokyo 2020 (https://www.facebook.com/mattyhorak/videos/10210398850841214/), druhým pokusem jsem nahoře, čtyřka odolává, ale ta není až tolik o lezení, jako spíše o skoku do výšky.

 Finále 2

 Finále 3

 To mi vynese 1. místo před Pištou Bednárem a Juro Ravasem. 


Vítězové by Michalkova

Teď trocha víc tréninku a útok na 8C?


The Christmas is coming, there are fairytales and candy everywhere, but there is also the Autopolis Vertigo Open competition in Bratislava, which is a Slovak version of Mejcup. After more than two months without competing, that were filled with training and rock climbing I want to feel the familiar vibe again and Vertigo is a good choice - almost 200 participants, nice boulders and great atmosphere. 

The qualification is a piece of cake to me - from the 25 boulders and 5 jokers I need only one second attempt, after my foot slips on one of the easy boulders. In the afternoon we check out the Christmas market and then return to the finals. It is climbed Mejcup-like: everyone has 3 attempts for each boulder. I'm nervous as usual - am I in a good shape? I climb the first and third boulder easily at the first attempt, number two is a hard boulder with flatholds from the Tokyo 2020 series https://www.facebook.com/mattyhorak/videos/102103988508412, and I finish it at the second attempt, the fourth boulder resists but this one wasn't about climbing as much as it was about high jumps.

My performance earns me the 1st place, I am followed by Pišta Bednár and Juro Ravas.

And now some training and then I'll attack 8C?

sobota 3. prosince 2016

Jaxitax, Kra, Mentor

Vidina chladného víkendu mě žene v pátek do skal, volím Kras, zpět na resty. Začínám ve Sloupu, o rozlezu opakuji kroky v Jaxitaxovi za 8B a prstům se vůbec do těch malinkých lišt nechce. Po půlhodince jdu do ostrých pokusů, jednou pád, podruhé Top. Yes!

Jaxitax 8B

Pokračuji na Holštejn na Kru také za 8B. Typově úplně jiný boulder než Jaxitax, celotělová síla po celkem slušných chytech. Opět zopáknu kroky a jdu do ostrých pokusů. Úvodní "omáčkou" za cca 7C+ se vždy probiju, ale zbytek boulderu, který je samostatně za 8A+ mi vystavuje stopku. V té zimě tělo moc nespolupracuje, a tak mezi pokusy pobíhám po Lidomorně a snažím se zahřát. Lepší pokusy se střídají s horšími, ale každý pokus mi ubírá hodně síly, a tak se po dvou hodinách obléhání Kry vzdávám.

Chvilku se ohřeju v autě a ještě dávám zastávku na Mentorovi SD za 8A+, pěkné přidání tří kroků do vyšší verze se mi po chvilce daří odškrtnout ze seznamu projektů. Další pěkný den v Krasu.

The vision of a cold weekend drives me to the rocks on Friday. I choose Kras as my destination as I have some unfinished business here. I start at Sloup and practice the moves of Jaxitax 8B as a warm up. I can barely get fingers into the little ledges but after half an hour I start serious attempts and after one fall I get to the top. Yes!

So I move to Holštejn to do Kra 8B. The boulder's character is completely different from Jaxitax, one needs to have a strong body to overcome the holds. I practice the moves again and then start attempting. It's easy for me to get over the initial 7C+ of "fluff" but the rest of the boulder (8A+) always stops me. My body doesn't want to copperate in such a cold weather, so between the attempts I run around Lidomorna and try to get warmer. The better attempts are followed by worse ones but each of these takes a bit of my power so  after two hours of trying
I give up

I sit in a car for a while to get warmer and then I make a stop at Mentor SD 8A+, and I can check off the nice addition of three moves to the harder version of the boulder from my list of projects. Another good day in Kras.