pondělí 23. prosince 2019

Sběr 8Aček na severu

Počasí v posledních dnech příliš nenahrává lezení venku, ale chtíč je větší, a tak po dlouhých sobotních rozborech vyrážíme se Štěpánem a Gulikem v neděli na sever. V Děčíně je celkem pěkně a skála suchá a i když není moc podmínka, tak nakonec pěkně zalezeme. Po rozlezu jdu omrknout Pornography – nezopakované 8B od Rosti Štěfánka. Snažím se zkrokovat, ale moc toho nepředvedu. Utíkám na stěnku Nad Prahou, nejprve ladím Mithril 8A+, ale obliny mi moc nedrží. Přejdu tedy ke Středozemi Extension 8A, hezký traverz po oblinkách pouští na třetí pokus. Pak doráží Fox s If a opět zkoušíme Mithril, už to jde lépe a nakonec ze varianty ze stoje padám pod Topem. Ještě si odškrtnu Sklopeninu SD za 8A a přejíždíme za hranice.

Jdeme k Assasinovi, Štěpán zkouší zkrokovat, já lezu tréninkově s ním a vymyslíme i novou betu na přelez hrany - nohama napřed, ale nic moc to neřeší. Pokračujeme ke Kriegovi, já si chci dolézt Krieg Direct za 8A, strávím tady asi půl hodinku, než udržím campus náskok za solivou lištu. Zkoušíme ještě nález zleva, kroky jsme vymysleli, tak třeba příště 8B? Den zakončíme na krásném Haus Gottes 8A, krokově nepříliš hezký úvod pokračuje nádhernou medvědicí, hezké zakončení dne. 


Haus Gottes 8A

Lately the weather wasn't very good for outdoor climbing but the urge to climb is great so on Sunday I go to the North with Štěpán and Gulik. The weather in Děčín is fine and the rock dry so it is a good session, despite the unfavourable conditions. After the warm up I check Pornography, an unrepeated 8B by Rosťa Štěfánek. I try the moves but it doesn't go very well. I move to the Nad Prahou wall where I try Mithril 8A+, but can't hold there. Then I go to the nice Středozem Extension 8A traverse and finish it at the third attempt. Fox and If join us and together we try Mithril again, it goes better and in the end I fall from the top of the standing version. I also check off Sklopenina SD 8A and then we drive to Germany.

We go to Assassin, Štěpán tries the moves and I climb with him as a training. We find a new beta for climbing over the edge - going feet first, but it doesn't solve the problem. We then continue to Krieg where I want to finish Krieg Direct 8A. I spend about half an hour there until I succees with the campus jump over the ledge. We then try to start from the left and we've got the moves all right, so maybe next time we'll finish this one? We end the day at the beautiful Haus Gottes 8A the beginning is not that nice but the rest is worth it. A good ending to a good day.

pátek 13. prosince 2019

Projektování 8C

Během poslední doby jsem projektoval Nunavut 8C v Moravském krasu, povedlo se mi jej i po dvou vylomeních zkrokovat a vylézt bez prvních dvou kroků, ale Štěpán hlásí další úlom, takže to asi bude práce ještě na delší dobu.

Dále jsem dvakrát vyrazil na Petrohrad, po sobotním fiasku se mi ve středu podařilo i něco přelézt. Nejprve ladím kratší verzi Prstů v Ohni za 8B. Kroky jdou rychle a prvním ostrým pokusem padám v posledním kroku, pak se tu zacyklím a topuji až po dvou hodinách dřiny. 

Prsty v Ohni (short) 8B

Přesunu se k Cháronovi za 8C, v sobotu za vlhka jsem si zkrokoval přechod ze Stixe do Lístku a dneska chci zkusit přelézt na části. Ale dvě hodiny v Prstech v Ohni se projevují a nejsem schopen ničeho, prsty bolí, síla není, dneska žádný progres. Ještě se přemluvím nalézt do S Trny v Kůži Hledám Krásu Růží, hodnoceného jako 8B+. Džangl psal něco o patě a ta tady perfektně funguje, vlastně ani není potřeba moc zabírat, dát si patu k ruce, přebrat hnidu a spíš dávat bacha na záda a neštrejchnout si o zem. Po hodince mám zkompletováno. Tohle se těžko hodnotí, i s mou neflexibilní patou se přikláním k tomu, co psal Džangl - 8A+/B nebo klidně jen 8A+.Lately I've been working on the Nunavut 8C boulder in Moravský kras. Several holds have been broken off but I despite that I climbed the whole thing without the first two moves. Štěpán told me that another hold is gone, though, so I guess I'll need more time to finish this one. 

Also I went to Petrohrad twice and after the Saturday's failure I succeeded with some stuff on Wednesday. First I work on the short version of Prsty v Ohni 8B. First attempt goes well until a fall from the last move comes. The other attempts are not that successful and it takes about two hours of hard work to finally climb the boulder.

I move to Cháron 8C. On Saturday I tried the moves of the transition from Stix to Lístek and today I want to try each section separately. Unfortunately I really feel the two hours spent by climbing Prsty v Ohni and can't really do anything, my fingers hurt and I lack energy, so no progress there today. I talk myself into trying S Trny v Kůži Hledám Krásu Růží 8B+. Džangl write something about a heel and it really does work, I actually don't have to push much, I just have to be careful about my back. After an hour I've got it. The grade is hard to estimate but I guess I agree with Džangl - it's probably an 8A+/B or maybe just 8A+. 

pondělí 2. prosince 2019

Víkendový 8A+ a 8B

Venku a že bylo krásně! Alpha Reticuli 8A+ a Uvolněná Mysl 8B a rozlezeno i něco těžšího.

Uvolněná Mysl 8B

I was outdoors again and it was great! I climbed Alpha Reticuli 8A+ and Uvolněná Mysl 8B and started something harder, too.