pondělí 28. září 2015

James...James Bond

Prodloužený víkend jsem strávil převážně na Ostaši, kde jsme v pátek a sobotu s Jendou Šolcem filmovali. Během natáčení se mně podařilo přelézt několik boulderů - nejprve Trhače 7C, vedlejší poměrně přísné Co Tě To Napadlo 7C, ještě kousek vedle naopak poměrně sjízdnější The Local Guru 7C+ a ještě se mně daří znovu přelézt Bouldertherapy, které bylo dříve 8A, ale po vylomení boulder značně ztěžknul a teď se klasa pohybuje na pomezí 8A+/B. Nedaleko přelézám ještě krásný Save Your Body za 7C. Přespím na Ostaši, ráno natáčíme nelezecké scény a odpoledne už opět šlapeme do skal. Na rozlez volím novinku Pilkománii za 7C, dlouhý fix mně dělá celkem problém, ale po chváli je hotovo. Poté se přesouvám na Velký Střecháč pod projekt James Bond. Asi dvě hodiny vymýšlím nejjednodušší program, dávám ostrý pokusy, síly rychle ubývají a na přelez už dneska není power.

James Bond 8B

Na neděli si ordinuji rest day a tak pouze spotuju Kačku na Boru v jejím projektu Vlčí Kožich, asi tři hodiny se pokouší o přelez, nechává tam všechno, je blízko přelezu, ale kousíček tam chybí. Navečer přejíždíme na Ostaš, ráno razím zpět na Jamese Bonda. Po rozlezu se cítím dobře, podmínka je parádní a hned druhým pokusem se mně daří projekt vylézt. Po sobotě jsem byl jasně rozhodnutý, že James Bond bude určitě 8B, ale po dnešním rychlo přelezu vlastně ani nevím, uvidíme. Nalézám ještě do vedlejšího projektu za malé ostré lišty, čeknu projekt na Malým Střecháči, ale ani jeden nenaznačuje, že by vydával povolenku k přelezu. Na závěr se dolézám v Anakondě za 7C.

James Bond 8B

neděle 20. září 2015

ČP Slaný a Sněžník

Ambra 8B

O víkendu proběhlo páté kolo ČP ve Slaném, poprvé se lezlo "svěťákovým stylem", bouldery povedené i show dobrá, jako vždy ve Slaném. Závodu se účastnil i Adam Ondra, takže závod světových kvalit:) Kvaldou projdu s menším zaváháním, v semifinále 3 bouldery na OS a jeden nikdo nezdolal. To mně vynese 1. postupové místo. Ve finále tedy nastupuji poslední, hlava pracuje, nedaří se mně zapnout "race mode", spíš se snažím vše lézt moc opatrně, protože vím jak se daří ostatním a chybuji. Adam zvítězil, na druhém místě Honza Chvála a já třetí.


Večer popijeme místní víno, ráno už nemůžu dospat a razíme na Sněžník. Kopec je v mlze, skály naštěstí suché a podmínka luxusní. Jdeme na tělocvičnu, kde mám rozdělaný Rave Time 8B, zopakuju si kroky a prvním pokusem posílám. Za mně spíše 8A+.

Rave Time 8A+

Dál se mně zadaří na Ribstole 7C+/8A a ještě dávám variantu doleva - dolez Rave Timem za 8A/+.

Ribstole 7C+/8A

Dál jdeme do Best of Direct, koukám po Ambře 8A+/B a hned jdu do toho. Je tam "nově" odkopaný kámen a tak původní SD teĎ nejde moc lézt, tak to zkouším hned z nižšího sedu. Kroknuté je to celkem rychle, jednou se po ulomení chytu zadaří pád mimo matice, ale to mně nezastavilo. Nové SD asi 8B

Ambra 8B Fail  Sněžník

Ambra 8B - Sněžník

Dám ještě pár nálezů do novinky Jungle Style 8A, ale malinkým lištám a morfo stylu dám dva pokusy a pádím pryč. Zajdu s Kačkou ještě na její 6B projekt, dáme polívku a go home.The fifth round of the Czech Cup took place in Slaný at the weekend, for the first time in the "world cup" style. The boulders were nice and the show good, as usual in Slaný. Adam Ondra also participated, so it was a world-class event :) I made it through the qualification with a minor failure, in the semi-final 3 boulders OS and one was not topped by anyone. This gave me the 1st place after the semi-final. This way, I was the last one to go in the final, the head is working, I cannot switch to the "race mode", I rather try to climb everything carefully because I see that others are doing well—and I make mistakes. The winner was Adam, Honza Chvála on the second place and me third.

In the evening we drink local wine, and in the morning I cannot wait to go to Sněžník. The hill is covered in fod but the rocks are dry fortunately, and the conditions are excellent. I continue in Rave Time 8B, review the steps and send it at the first attempt. In my opinion, it's rather 8A+.

We continue to Best of Direct, I have a look at Ambra 8A+/B and go for it. There is a "newly" uncovered rock, so the original SD cannot be climbed, so it try it immediately from a lower sit. The steps are done quite fast, I once fall out of the mats after I break a hold but that didn't stop me. The new SD is maybe 8B?

I also have a few climbs in a new thing Jungle Style 8A but I give the small crimps and morpho style only two attempts and I am off. 


úterý 15. září 2015

Den šampionů a zase Bor

Sobotu trávím na Seči na Dnu Šampionů, akce pro zaměstnance automobilových společností, kteří si můžou vyzkoušet nejen lezení, ale i další sportovní aktivity, u každé aktivity je jeden ambasador např. Panenka u fotbalu, Korbel u ping pongu...já tedy u lezecké stěny.

Den Šampionů Seč

V neděli s Kačkou razím na Bor udělat revizi pár projektům. Není extra podmínka, ale Bor je Bor. Rozlézám se na Ádr Fitnesu a Kačka mezitím přelézá rest z minule za 6A. Pak šlapeme k Pokémonovi, kde oprašuju starý projekt za mikrolišty. I když je dneska poměrně teplo, tak se mně daří kroky nastínit, klasa tak 8A+? No žádná krása, malý mrchy a žádný nohy, navíc často mokré…

Třídička Odpadu 6A

Dál jdeme k Monstru. Kačka pěkně krokuje Vlčí Kožich 6B a já se pomalu prokousávám projektem na Turbanovi – Shortcat doprava. Zajímavý technicko-silový pohyby po oblinkách s těžkým krokem na závěr. Přicházím tomu na chuť a po necelé hodince jsem nahoře – Short Attack 8A. Dík Štěpánovi za další impulz na Boru.

Short Attack 8A

Short Attack 8A

I spent Saturday at Seč at the Champions' Day, an event for employees of automotive companies, who can try not only clibming but also other sports activities. There was one ambassador for each activity, e.g. Panenka for football, Korbel for table tennis..and me for the climbing wall. 

On Sunday, me and Kačka went to revise some projects at Bor. The conditions are excellent but Bor is Bor. I warm up in Ádr Fitnes, then continue to Pokémon, where I brush up on an old micro-crimps project. Although it's quite warm today, I manage to outline the steps, the class maybe 8A+? Well, nothing beautiful, small buggers and no legs, moreover often moist... 


We go on to Monstrum. I slowly work my way through Turban - Shortcut to the right. Interesting technical-power movements on curves with a difficult step at the end. I start liking it and after less than an hour I am on the top - Short Attack 8A. Thanks to Štěpán for another hint at Bor.

neděle 6. září 2015

B.O.R.

Včera bylo potřeba doma trochu máknout, nedělní předpověď je zlá a tak po práci rychle jedeme alespoň na chvilku obrousit kůži na píseček. S Kačenkou se jdeme rozlézt na Monstrum, Kačka prubne Popolejzáka a já si opakuju King Konga, Ducha, Draka a daří se i věčně vlhká spára Monstrum Fait Caca D´ici za 7B. Dál jdeme na kontejnér, Kačka pěkně zvládá zved ve Třídičce odpadu za 6A, ale výlez je proti. Já přelézám starý projekt nalevo a to Popeláře přímo nahoru - Vysněný Job za 7C+, dva těžký kroky a je hotovo. 


Bor a jeho písek je prostě nejlepší!We had some work at home on Saturday and the forecast for Sunday was bad, so after finishing work were are off to sand-polish our skin for a while. We warm up on Monstrum, I repeat King Kong, Duch, Drak and even success in always moist crack Monstrum Fait Caca D´ici 7B. Then we move on to Kontejner, I send an old project on the left, Popelář right up - Vysněný Job 7C+, two hard steps and that's it! 

Bor and its sand is simply the best!

sobota 5. září 2015

Labáček a Tiumen

Pěkné počasí mně žene ven z práce a s Romanem Kučerou razíme na odpoledne do Labáku na Černý Bivak. A proč sem? Protože tu čeká super projekt! Po rozlezu se věším do projektu a hned druhým nálezem dolézám do zpět přilepené lišty, je lehce zavlhlá, ale po pár pokusech už skáču k topové hraně. Bohužel, když se odvážím více a více zaberu za lištu, tak ji opět ulamuji a padám i s lištou k zemi. Velká škoda, todle může bejt mega linka, ale ten chyt tam modelovat? to Ne. Roman mezitím dává Deutche Welle 7B a Snědou Krásku 7B+. Mně nezbývá než lézt další variace a tak si krokuji traverz-projekt v podstatě Decent Fellow v protisměru a dolez Bílým Jarem, tedy nepříjemným a těžkým krokem na závěr. Prvním pokusem padám na začátku boulderu, druhým dolézám až do Bílého Jara a daří se udělat i klíčová rozpažka, vzniká tak další těžkej boulder na Bivaku - Tiumen 8B.

Tiumen 8B - Labák

Dál lezu tréninkově Saze, Hard Black Porn, Snědou Krásku doprava i doleva atd... Nalezu ještě do  nedalekého Itchy a Scratchyho 8A+, malé lišty jsou proti mně a nedaří se mi boulder ani krokovat. Roman dává Dlouhej Kouř 7C/C+ a je i blízko Black and Dekrovi. Zatahuje se a začíná pršet, je čas na ústup.
The nice weather makes me go out from work, so me and Roman Kučera are off to Labák for Černý Bivak. Why here? Because there's a great project! After a warm-up, I hang in the project and make it to tehe glued-back crimp, it's a bit moist but after a few attempts I jump to the top edge. However, when I dare more and use more power for the crimp, it breaks off again and I fall down. It's really a pity, this could be an enormous line but to model the hold there? No way. I am left with nothing else than other variations, so I plan steps for a traverse-project, which is in fact Decent Fellow in the opposite direction and finish through Bílé Jaro, i.e. an unpleasant and hard step at the end. I fall down at the beginning of the boulder in my first attempt, make it to Bílé Jaro in the second one and succeed even in the crucial arms-spread, creating a hard boulder at Bivak -- Tiumen 8B.

Then I do some training on Saze, Hard Black Porn, Snědá Kráska to the right and to the left.. I have an attempt in nearby Itchy and Scratchy 8A+ but with no success. It starts raining, so it's time to back off.

úterý 1. září 2015

ČP Teplice nad Metují, Výstupy Roku!

Finále  v Teplicích nad Metují by Bíba

Tradičně v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu proběhl i Český Pohár v Boulderingu a letos konečně stál za to, parádní profily a bouldry, na finále hromada diváků a dobrej komentátor, závody jdou kvalitou nahoru a to je dobře. Kvalifikací propluju s 5 bouldry na OS, čímž si zajišťuji v kvalifikaci 1. místo, chvíli trápím i šestý boulder, který nikdo nepřelezl, ale kolmáč mě také odolává. 

 Finále 1


  Finále 3

 Finále 4

Odpoledne mám u Singing Rock stánku autogramiádu a pak se už těšíme na finále. Ve finále na mě vytváří tlak předemnou lezoucí Štěpán. Víme, že se bouldery moc nelezou, ale Štěpán první tři bouldery onsajtuje a tak vím, že musím dát taky, nic příjemnýho. Naštěstí nechybuju, dávám je na OS, podaří se mně vylézt i nepřekonaná čtyřka a tak je 1. místo moje. Druhý Štěpán a třetí Roman Kučera.

Stupně vítězů

Záznam z Finále

V neděli jsou v rámci ČHS vyhlašovány výstupy roku, v kategorii bouldering získávám poprvé ocenění Výstup roku za přelez cesty Practice of the Wild 8C. Velké díky hlavně sponzorům, kteří mně podporují! Do ČR přichází podzim a podmínka, takže let´s rock!
The Czech Bouldering Cup took place within the International Mountain Film Festival and this year it was finally worth it, great profiles and boulders, many spectators in the final and a good host, the quality of the contest is on the rise, which is good. I make it through qualifications with 5 boulders OS, which is enough for the 1st place, I also try the sixth, vertical, boulder, which no-one sent, but it resists. 

In the afternoon, I have an autograph session at the Singing Rock booth and look forward to the final. Štěpán climbing before me is a pressure on me. We know that very few boulders are actually topped but Štěpán makes the first there OS so I know I must make them too, nothing pleasant. Fortunately I don't make any mistake, make then OS and even manage to succeed in so far resisting No. 4, so I end up 1st, Štěpán 2nd and Roman Kučera 3rd. 

On Sunday, the Czech Mountaineering Association announces ascents of the year and in the bouldering Category I receive an award for the first time for Practice of the Wild 8C. Many thanks mainly to the sponsors who support me! The autumn and good conditions are coming to the Czech Republic, so let's rock!