sobota 29. listopadu 2014

Zima je tu - Joker 8B FA

Do ČR přišlo ochlazení a tak jsme s Kačkou dlouho neváhali a vyrazili na Bor, bylo zapotřebí dolézt resty z léta a podzimu. Rozlez dáváme na borůvce, kde Kačka proběhne Černou Jahodou 6A a pěkně naladí Bobule 6A. Pak jdeme k mému projektu Joker asi 8m vysoké hraně. První pokusy jsou celkem špatné, je dost zima a chvíli trvá než se zahřeju na správnou provozní teplotu, navíc nemůžu přijít na správnou sekvenci kroků, kterou jsme na podzim vymysleli...díky Kozlovi, kterej si pamatoval, jak jsme to lezli:) Asi po dvou hodinách se prokoušu do svého minulého "high pointu", prsty zmrzlé a jdu k zemi. Dám delší pauzu, řádně se rozehřeju a posílám! Styl lezení mně až tak nesedí, technické lezení okolo hrany po mikrolištách, nadhazuju 8B tak uvidíme.

Joker 8B

Dál jdeme k Doktoru Housovi, kde zkouším projekt - prodloužení Dr. Dolittla, ale dva kroky jsou nad moje síly. Dále se vracíme k borůvce, Kačka dává nadějné pokusy v Bobulích, ale na přelez si musí počkat do příštího víkendu...

Bobule 6A

Cold weather has come to the Czech Republic, so me and Kačka did not think twice and we went to Bor, we had to finish off some stuff that was left from the summer and autumn. We warm up at Borůvka and then move on to my project Joker on approx. 8-metre high wall. The first attempts are quite bad, it's pretty cold and it takes time for me to warm up for the right operational temperature. What's worse, I can't find the right order of steps which we made up in autumn.. thanks to Kozel, who remembered how we had climbed that :) After maybe two hours I make it to my previous high point, my fingers frozen and I fall to the ground. We have a long break, I warm up properly and I make it! This climbing style is not really my cup of tea, technical climbing around the edge on micro-crimps, I suggest 8B and we'll see.Then we go to Dr. House where we try a project - extension of Dr. Dolittle but two steps are beyond my power. Then we go back to Borůvka, where Kačka has two hopeful attempts in Bobule but she has to wait for the climb-over till the next weekend...

neděle 23. listopadu 2014

M.E.J.C.U.P. 2014

Konec roku se blíží a s ním i největší boulderingová akce u nás a to Mejcup. Závodníků více jak 300, 30 kvalifikačních boulderů, finále show a afterparty. Kvalifikace klasika, lezení od 7 ráno a všechno rychle honem, v 10 mám hotovo s výsledkem 30b/36p o jeden pokus končím za Adamem Ondrou. Po kvaldě odchytám Kačku na venkovních kamenech a užívám si boulderingovou atmosféru. 

Mejcup 2014


Příprava na Finále by Lukáš Bíba

Finále probíhá v novém systému, baby vyhraje Peťa Růžičková a pěkně jí sekundujou i další baby. Naše finále jsem si hodně užil, skoky po velkých oblinách, nejlepší atmosféra, to nej. První boulder dávám z první, ve druhém mi ujede noha, ale druhým pokusem napravuju. Na třetím boulderu se nám nedaří udělat první krok - skok -, po zlehčení skáču a pohladím si Amuerte dřevěnou kouli, která je zavěšená jako Top. Adam taky skáče, ale nedává a bitva o trůn je stále otevřená. Na poslední boulder se mnou a Adamem postupuje ještě Štěpán. V prvním pokusu padám při kroku do Topu, druhý pokus si užívám a Topuju. Adám dává z první bomby a vítěží. Já tedy druhej a Štěpán třetí.

Finálová dvojka by Lukáš Bíba

Mejcup finále b.3 by Radmil Schneider

Mejcup finále b.4

Finální kousek by Láďa Střílek

Párty do rána ve skvělé komunitě boulderistů a dobré muziky, díky za celou akci!The end of year is approaching and s is the biggest bouldering event in the country, Mejcup. More than 300 participants, 30 boulders in the qualificaiton, a finals show, and an after-party. The qualification as usual, climbing from 7 a.m. and everything in a hurry, I'm done at 10 and with my result 30p/36a I am one attempt behind Adam Ondra. After the qualification I catch up with Kačka on rocks outside and enjoy the bouldering atmosphere. 

The final is in a new system, Peťa Růžičková wins in the women's category, nicely seconded by other gals. I really enjoyed our final, jumps on big curves, the best atmosphere. I make the first boulder at the first attempt, my foot slides on the second one but I make up for it at the second attempt. On the third boulder, we don't manage to do the first step - a jump -, after an adjustment to make it easier I jump and touch the Amuerte wooden ball, which is hanging as the top. Adam also jumps but does not make it and the game of throne is still open. Štěpán also makes it to the fourth boulder with me and Adam. In my first attempt I fall down in a step to the Top, I enjoy the second attempt and make it to the top. Adam makes is at the first attempt, which makes him the winner. So me on the second place nad štěpán on the third one. 

Then a party until morning in a great community of boulder climbers, thanks for the whole event!

neděle 16. listopadu 2014

POLAND

Nastal čas podzimu a tedy i čas výjezdu na polskou stranu Krkonoš. Jsme domluveni s místními a hlavně Michal Cieplinsky nám dělá průvodce, díky! První zastávkou jsou Sokoliki, kde vede boulder Progres 7C a prodloužení Nadstachu 8A+. Mě se daří oba bouldery vylézt a přidat jim i nízký start, čímž vznikly bouldery Progres Low 8A/A+ a Nadstachu Low 8B. Skála není nejlepší, ale převis a kroky parádní.


Dále nám kluci ukazují novinky a krásný projekt "Katabazu", ale pokračujeme na Katharsis 8A. Nádherný vysoký kámen, lezení ne až tak pěkné a ostřejší chyty, ale ta linka...famózní. Mě se daří Flash.

Katharsis 8A

Dále pokračujeme na projekt u Szklarske Poreby. Celkem vysoký mega převis, chyty jsou jen je to těžký. Pomalu programujeme a ještě před příchodem noci se mi daří FA, název Czech Star a klasa 8B. Nejsem si jistý s Béčkem, ale snad obstojí, linie opravdu skvostná! Druhý den ráno se rozlézáme na nedalekém 7C, na video ještě nalézám do Czech Staru a jedeme směr Tanvald.

Czech Star 8B

Czech Star 8B FA

V Tanvaldu chvíli hledáme a před deštěm stíháme přelézt Pojď mi Hop 7C, ještě vyzkoušíme projekt kousek vedle, ve kterém se moc nehýbeme...čas jet domů. 

Díky klukům z Polska za průvodcování a snad zase brzy!
Autumn time has come and so has time to go to the Polish side of the Giant Mountains. We had arranged with the locals and, most importantly, Michal Cieplinski is our guide, thank you! The first stop is Sokoliki, where the top is Progres 7C and extension of Nadstach 8A+. I manage to climb both boulders and add a low start, making them Progres Low 8A/A+ and Nadstach Low 8B. The rock is not the best one but the overhang and steps great. 

Video http://vimeo.com/111977289

Then the guys showed us some new stuff and a beautiful project "Katabaza", but we continue to Katharsis 8A. A beautiful high rock, climbing not so nice and rather sharp holds but the line... breath-taking. I manage a Flash

Then we move on to a project near Szklarska Poreba. Quite tall huge overhang, there are holds but it's hard. We slowly work on the program and before the night comes, I manage FA, name Czech Star and class 8B. I am not sure with the B but hopefully it will stand, the linie is really amazing! On the following day we warm up in a 7C nearby, then I climb Czech Star again for video and we are off to Tanvald. 

At Tanvald, we are looking for Pojď mi Hop 7C for quite some time but manage to climb it before the rain comes. We try another nearby project but don't progress much... time to go home. 

Thanks to the guys from Poland for guiding and hope to see you soon!

neděle 9. listopadu 2014

1. místo ČP Brno a vítězství v celém seriálu

O víkendu proběhlo v rámci Sport Life v Brně poslední kolo ČP v boulderingu a dopětice vítězím, pravda že tentokrát s trochou štestí. S plným počtem bodů 500b vítězím i v celém seriálu ČP. Letošní rok jsme si mohli užít hezkých závodů, ten příští prý bude ještě lepší takže trénujte a těšte se! Teď MEJCUP!

 Místo činu

 Finále 1

 Finále 4

Stupně vítězůThe last event of the Czech Bouldering Cup took place as part of Sport Life in Brno and I won for the fifth time, this time with a bit of luck. With 500 points I am also the winner of the entire Czech Cup series. We enjoyed nice contests this year and the next year is supposed to be even better so keep training and look forward to it! Now MEJCUP!

čtvrtek 6. listopadu 2014

Swiss Trip a první 8C

Na podzim byl na plánu výjezd do Švajcu a tak vyrážím s Kačkou a Stráníkama na 14 dní do Magic Woodu a okolí.

 
Magic Wood

První dva dny trávíme v Magic Woodu a hned první den se mně podaří přelézt dvě 8B – Deep Throat, Riverbed a jedno 8A – Nano Sex. Deep Throat mě hodně sedl a po vyzkoušení kroků dávám na druhý pokus, za mě velice sjízdné B, Riverbed potrápil o něco více. Další den přidávám vysoké Arkanum za 8A a nalézám do Practice of the Wild za 8C. Kačka si doleze svůj dlouhodobý projekt a nadějně rozleze Oh Birgit 6B+.

 Riverbed 8B

Po dvou dnech přichází do Magic Woodu ošklivé počasí a tak přejíždíme více na jih Švýcarska a to do Brione. Brione jsme si ihned zamilovali, sice zde není kvantum boulderů, ale krása jednotlivých linií je nesmírná. První den lezeme u řeky a daří se přelézt Ganymede Takeover 8A+, Frogger 8A a Fake Pamplemouse 8A. Ještě nalézám do Flash Flood za 8B, ale lišty jsou na mě příliš malé.

 
 Brione

 Ganymede Takeover 8A+

 Kačka v Brione

Druhý den se jde do kopce, kde dávám krásné Molunka 7C a Cella Door 8A, a i Kačka se tu protáhne v krásných boulderech. Pak se vydávám hledat General Disarray 8B, který asi po třech hodinách nacházíme. General je další z top linií, lehčí začátek a pak krutý stisk ze kterého se dělá těžký náskok do poměrně dobré lišty. Asi až po hodině se mě daří zdomácnět ve stisku natolik, že jsem schopen udělat klíčový krok. Pak dávám ostrý pokusy a druhým pokusem slavím přelez. Poté ještě s Kačkou kousek opodál očistíme pěkný kámen a užíváme si krásy Brione.
 
 Cellar Door 8A

V Magicu je stále dost sněhu a tak volíme na další tři dny Chironico, kde nám dělají milou společnost Kozlovci a Mařkovci. Je krásně a tak lezu bez rest daye, daří se mně přelézt Rain Dogs 8A, Placebo 8A Flash, Shadowfax 8B a jednokrokové Dick Doof 8A. Shadowfax je jeden z boulderů, který mě totálně sedl, strop s lištama jsem proběhl za 10 minut. Kačka v Chironicu trošku hledá ty správné bouldery a nakonec se usadí pod 6A+, které hezky vyleze.


Magic se již zdá být ok a tak přejíždíme zpět. Les je ještě hodně mokrý, ale sníh už nikde a kameny jsou každým dnem sušší a sušší. Cíl mám jasný a to nalézt zpátky do Practice of the Wild 8C a to dolézt. První den je začátek dost zavlhlý, ale klíčové kroky jsou suché a tak ladím a programuji. Druhý den je na tom začátek o něco lépe, rozlézám se a druhým pokusem přelézám!!!! Mám ohromnou radost, dávám své první 8C a to takovou krásnou linii. Ten den slaví úspěch i Kačka ve svém 6B+ a tak slavíme.
 
 Practice of the Wild 8C

  Practice of the Wild 8C

Oh Birgit 6B+
Další den následuje rest day a tak se vydáváme do vesničky Avers-Juf.

 
 Avers

Ve čtvrtek mám na plánu zkusit Flash Steppenwolfa 8A+/B, ale ve Fleši shořím a nakonec jsem rád, že po hodině boulder přelézám. Pro mě těžší než ostatní Bejda v lese, ale možná už byla znát únava z celého výjezdu a rozsekané prsty. 

 
 Steppenwolf 8A+/B

Ten den ještě nalézám do New Base lIne 8B+, ale moc se nechytám. Zbylé dva dny se již držím na nižších číslech a vylézám si Hydromancera 8A, Intermezzo left 7C+ a Tornádo 8A, nový boulder od Štěpána.
 
 New Base Line 8B+Tornado 8A

Výjezd se nachýlil ke konci, zpět do ČR se nám moc nechce a raději bychom ještě užívali krásného počasí a boulderingu ve Švýcarsku, tak snad zase brzy.

A nakonec VIDEOWe had a trip to Switzerland planned for the autumn, so me and Kačka and my brother and his wife set off to Magic Wood and surroundings for 14 days. We spent the first two days in Magic Wood and right on the first day I manage to climb two 8B's, Deep Throat and Riverbed, and one 8A - Nano Sex. On the following day I add Arkanum 8A and start Practice of the Wild 8C. 

After two days the weather spoils so we move more to the south to Brione. We immediately fell in love with it, although there aren't many boulders, they are amazingly beautiful. On the first day we climb by the river and manage to climb Ganymede Takeover 8A+, Frogger 8A and Fake Pamplemouse 8A. I also start Flash Flood 8B but the crimps are too small for me. 

On the following day we go up the hill, I send Molunka 7C and Cella Door 8A and find General Disarray after some three hours of searching. Gerenal is another of top lines, an easier start and then a tough grip and a difficult jump to a relatively good crimp. After an hour I become comfortable in the grip to be able to make the crucial step. Then I have attempts and make it at the second attempt. Then we clean a nice rock nearby and enjoy the beauties of Brione. 

There's still a lot of snow in Magic, so we go to Chironico for three days. IT's nice and I climb without a rest day, I manage Rain Dogs 8A, Placebo 8A Flash, Shadowfax 8B and one-step Dick Doof 8A. Shadowfax is one of boulders that totally fits me, I ran through the ceiling with crimps in 10 minutes. 

Then we return to Magic, the boulders are drying off. I work on Practice of the Wild 8C, tuning it up and making the program and on the following day I make it! I am really happy, it's my first 8C and in such a nice line. 

Then we have a rest day and go to Avers-Juf village.

On Thursday I try Steppenwolf 8A+/B but it doesn't work in Flash and after an hour I am happy to get over. I also start Base line 8B+ but don't succeed. On the remaining days I stick to lower classes and climb Hydromancer 8A, Intermezzo left 7C+ and Tornado 8A, a new boulder by Štěpán. 

The trip is coming to its end, we don't want to go back home and would prefer enjoy the nice weather and bouldering in Switzerland, so hopefully we will be back soon. 

neděle 2. listopadu 2014

Swiss trip - Practice of the Wild 8C!!!

Jsme zpátky v ČR ze 14ti denního švýcarského bouldering tripu. Podařilo se vylézt mnoho těžkých boulderů a především mé první 8C Practice of the Wild!! Článek s kupou fotek a videí v týdnu. 

Practice of the Wild 8C
We are back from a 14-day bouldering trip in Switzerland. We managed to climb many difficult boulders and, above all, my first 8C Practice of the Wild!! A post with a bunch of videos will be here during the next week.

úterý 14. října 2014

High Point víkend

O víkendu proběhlo setkání High Point teamu v jihočeských Sušicích, fotilo se, oslavovala K2 a v neděli se mi podařilo přelézt Veliké Lalulá 8A a Jasnou Páku SD 7C, moc pěknej víkend s příjemnými lidmi


 Radek Jaroš a K2
A meeing of the High Point team took place this weekend in Sušice in Southern Bohemia, photos were taken, K2 was celebrated and on Sunday I managed to climb Veliké Lalulá 8A and Jasná Páka SD 7C, a very nice weekend with pleasant people.

neděle 5. října 2014

8B na Sněžníku a Bor

Plán na víkend byl jasnej a to dolézt krásný boulder Chocking Hazard SD 8B. V sobotu ráno tedy frčíme na Sněžník, je pěkně chládek a svítí slunce. V rychlosti opakuju kroky a prvním pokusem plácnu výlezovou hranu, pak pár horších pokusů a dnes 5 tým ostrým dávám. 

Chocking Hazard SD 8B

Chocking 8B


Pak jde Kačka na rozdělané 6B na Medvědovi, už pokukuje po výlezové hraně, ale ještě kousek chybí. Poté se přesunujeme k Ciderhouse 8A - 8A+/B, výmýšlím vše možné, ale nic nevede k přelezu a tak se opět posouváme dál a to do sektoru okolo Open Air. Tady Kačka suše proběhne jedním 6A+ a ještě se zakousne do Kuby 6A, kterej ji nepouští. Já zkouším Hot Dreams 8A, převis se mi daří přelézt aříkám si, že to 8A nebude ani náhodou...ale neříkej hop dokuď nepřeskočíš...ve výlezu shořím jak papír a konec.

Kačka v 6A+

Dáme večeři a přejíždíme na k táboráku na Bor, kde je plno lidu.

Sněžník

V neděli ráno se rozlézáme na lehčích boulderech, Kačce se daří přelez Chip 5C a hezky bojuje v Černé Jahodě. Pak jdeme k mega projektu, scházíme se tu s Kozlem, Kadejem a Štěpánem, je plno matic a tak zkoušíme přijít na to, jak projekt zdolat. Daří se mi udělat nový High Point a to dolézt do celkem dobrých děr ve 3/4 boulderu, klasa se už vyhoupla spíše na 8B, tak uvidíme až se ještě trošku ochladí.

Big Projekt 8B?The plan for the weekend was clear, to finish off a nice boulder Chocking Hazard SD 8B. On Saturday morning we are off to Sněžník, it's nicely chilly and the sun is shining. I quickly run through the steps and touch the top edge at the first attempt, then a few worse ones but make it at the fifth one. 

Then we move to Ciderhouse 8A - 8A+/B, I think up all the possible combinations but nothing leads to a climb-over, so we move on again, to the sector around Open Air. I try Hot Dreams 8A, manage to climb the overhang and I tell myself no way this is an 8A... but don't don't count your chickens before they're hatched... I burn like a paper in the end and that's it. 

We have dinner and go to a campfire at Bor, there are a lot of folks. 

On Sunday morning we warm up in easier boulders, then move on to a huge project, meeting up with Kozel, Kadej and Štěpán there and trying to figure out how to make it. I make a new high point, climbing until quite good holes in 3/4 of the boulder, the class has risen rather to 8B, so let's see how it goes when it gets a bit colder.

pondělí 29. září 2014

Oldříš, Ústí - Double, Sněžník!

Po týdnu práce se v pátek sbalím a frčím na Oldříš, nečeká tu žádný lezecký zázrak, ale projekt nebo spíše jeden krok hodně těžkej.Z minula je program jasnej a tak si myslím, že to bude rychlovka, ale chyba lávky...asi až po dvou hodinách sezení a zvedání zadku se mi daří krok udělat, pak už lehkej dolez. Boulder tedy Hyena a klasa 8A+.

Hyena 8A+

V sobotu ráno razíme s Kačkou do Ústí nad Labem na MČR v obtížnosti. Kvalifikací projdu se dvěma topy a na odpoledne razíme s Romanem Kučerou, Katty Zachrdlovou, Láďou Střílkem a Matějem Hořákem na Sněžník. Hodně vlhko, ale něco málo se lézt dá. Mně se konečně podaří přelézt Hary Lotra za 8A a na Flash ještě přidám Depth Raid 7C. Láďa vyleze Hary Fotra ve kterém se hezky hýbe i Katty, kluci nějaká 7A a moje Kačka buší naproti u Ciderhause. Večer strávíme u Skáliče, vykládáme do noci a hledáme medvědy..

Hary Lotr 8A


V neděli ráno proběhne semifinále, cesta s klasifikací okolo 9 se mně a dalším dvoum borcům podaří Topnout. Prodleva mezi sefiminále a finále je velká a tak opět razíme na Sněžník, ven do přírody. Chvilku posedíme u rozhledny, dochází Fox a pomalu se odebereme k Medvědovi. Tady leze pražská skupinka okolo mistryně, Kačka naleze do svého dlouhodobého projektu za 6B a Matěj leze krásnou hranu. Jdu si okouknout Chocking Hazard SD za 8B, který tu mám rozdělaný, je krásně suchej, je i celkem podmínka a tak mi to nedá, půjčím si lezky od Foxíka a jdu na pokus. Zopakuju kroky a prvním pokusem padám z hrany, ještě stihnu jeden pokus ale ten už je horší...čas tlačí a musíme zpátky do Ústí.

Pokus v Chocking Hazard 8B

Finále probíhá v celkem pěkné atmosféře. Leze se mi pěkně, střední pasáž po oblinách mi udělá pár vrásek, ale hrnu to dál nahoru. Tam mi při cvakání expresky podklouzne jedna noha a zavadim o expresku , rozhodčí mě nesundává a tak udělám ještě pár temp a padám tři chyty pod topem a vítězím. Krásná cesta.

Semifinále

After a working week I pack up on Friday and go to Ostaš. A project is awaiting me there. I have the program prepared from the last time but still it takes some time.. Hyena 8B.

On Saturday morning, me and Kačka are off to Ústí nad Labem to Czech championship in lead climbing. I make it through the qualification with two tops and in the afternoon we go to Sněžník. It's moist but we can climb. I finally manage to climg Hary Lotr 8A and I add Depth Raid 7C Flash.

Semi-finals take place on Sunday morning, and me and other two guys make it to the top of this route with classification around 9. The break between the semi-finals and finals is big, so were are again off to Sněžník, to get some fresh air. I have some attempts at Chocking Hazard 8B but the time flies and we have to go back to Ústí.

The finals have quite a nice atmosphere. I climb easily, the midle part on curves gives me a few wrinkles but I continue up. My foot slides when I am clipping a an express carabiner and I touch it with my foot but the judge does not tell me to go down, so I make a few more movements and fall three holds under the top and I win. A nice route.
 

pátek 26. září 2014

Boulder profil z dílny ON/OFF productions

Během letního tripu do švajcu se klukům z ON/OFF productions podařil natočit pěkný materiál z Magic Woodu, koukněte a sdílejte! Klukům díky!!

http://vimeo.com/106954297


Guys from ON/OFF Productions managed to shoot nice material from Magic Wood during our summer trip to Switzerland. Have a look and share! Thanks to the guys!!!

neděle 21. září 2014

Solna Jama Session

Po sérií závodů je konečně volný víkend a může se vyrazit na skály. Původně byl na plánu Bor, ale páteční mrak byl proti a tak jsme zvolili Solnou Jámu. Dáváme sraz v Róžance se Štěpánem a Petrou, Magnusem, Vasilem a Dominikem Otou. Skála je lehce zavlhlá, ale po chvíli sušení je to celkem ok. 

Solna Jama

Mým cílem je Gniociarz 8A+/B, což je další ze spojení od místňáka Jerdzeje. Chvilku si rozpomínám program, myslím si že proběhne rychlý přelez, ale ve klíčovém slezu je pořád něco špatně a až asi po 2h mě Gnociarz pouští. 

Gniociarz 8A+/B

Pak ještě proběhnu Tytanovym Pudzianem 8A a Tytanowou Pussilou 7C, obě dávám z první bomby. Kačka bojuje v pravém 6A, které již vylezla, ale teď už druhý výjezd boulder odolal opakování. Kluci válčí v 7C-8A, některá padají, některá odolávají, hlavně že se jim tu celkem líbí. Na závěr ukážeme klukům ještě Zemskou bránu a jedeme dom.


Finally I have a free weekend after a series of competitions, so I can go to the rocks. Initially I planned to go to Bor but Friday climb was against this, so we chose Solna Jama. We meet up with Štěpán and Petra, Magnus, Vasil and Dominik Ota. The rocks are a bit moist but it's quite OK after some drying.

My goal is Gniociarz 8A+/B, which is another from combinations by local Jerdzej. I thought it would be fast but it takes me some time to recall the programm, so I only make it after some 2 hours.


Then I run through Tytanovy Pudzian 8A and Tytanowa Pussila 7C, both at the first attempt. At the end we show the guys Zemska brana and go home.

pondělí 15. září 2014

MČR Slaný 2014 - 1.místo!!

O víkendu proběhl jeden z nejlepších závodů ČR a to Mistrovství republiky ve Slaným. Nový profily, plno struktur, výborní organizátoři a stavěči, krásná atmosféra finále, kluci ukázali kudy vede cesta a my jsme si tak mohli vychutnat super závod. Sjelo se poměrně malé množství závodníků, nicméně všichni našlapaní kromě Adama Ondry dorazili. V kvalifikaci se mně podařilo přelézt 3 bouldery na tři pokusy, jeden byl nad moje síly, což mi vyneslo 2. postupové místo.

 Kvalifikace č. 3

Kvalifikace č.4

Odpoledne proběhlo finále holek a překvapivým vítězem se stala Karin Bílková, gratulace! Následovalo finále chlapů, které se odehrávalo v super atmosféře. Mě se podařilo přelézt první tři bouldery na první pokus, ve čtvrtém jednou zaváhám, ale druhým pokusem napravuji a stávám se tak Mistrem republiky v boulderingu! Druhej Kuba Hlaváček, třetí Honza Chvála a čtvrtek Štěpán.

 Finále č. 2

 Finále č. 4

 Stupně vítězů

Trofej by Bíba

Večer následuje klasická lezecká párty, na stěně se shybuje, skáče a paraclimbuje do ranních hodin. Následující den závodí děti od těch nejmenších po patnáctileté a já předávám ceny těm nejlepším.


Opravdu krásnej víkend, díky klukům z Lezení do škol (http://www.lezenidoskol.cz/), lezcům kteří dojeli, boulderům které byli postaveny a mojí Kačce, Díky a těším se na přes rok!

 

One of the best competitions in the Czech Republic took place at the weekend, Czech Championship in Slaný. New profiles, a lot of structures, great organizers and builders, superb atmosphere of the finals, the guys showed the way to go and we could enjoy a great event. Quite few contestants arrived but the top except Adam Ondra was there. In the qualification I climbed 3 boulders at 3 attempts, one was beyond my skills, which brought me 2nd place.

The women's finals was in the afternoon and a surprise winner was Karin Bílková, congratulations! It was followed by men's finals, which had a great atmosphere. I managed to climb the first three boulders at the first attempt, I fail one attempt on the fourth one but make up for it with the subsequent one and I become the Czech champion in bouldering! Kuba Hlaváček is second, Honza Chvála third and Štěpán fourt.

The competition is followed by a classic climbing party, there are chin-ups, jumps and paraclimbing till the morning. On the following day, there is a contest for children from the smallest ones to 15-year-olds and I hand over the prizes to the best ones.

Really nice weekend, thanks to guys from the Lezení do škol (Climbing to Schools, http://www.lezenidoskol.cz/) project, climbers who came, boulders that were built, and my Kačka. Thanks and I'm looking forward to the next year!
 

středa 10. září 2014

Sandstone

http://vimeo.com/105630516

Film Sandstone je online, zruba ve 2/3 filmu je trocha boulderingu na Boru, enjoy!


The Sandstone movie is on-line, approximately in 2/3 of the films there is a bit of bouldering at Bor, enjoy!

neděle 7. září 2014

Čestné uznání od ČHS

V rámci vyhlašování výstupů roku 2014 mně bylo uděleno Čestné uznání za přelez boulderu Memento 8B+.
In the award ceremony for 2014 ascents I was awarded Honorable Mention for climbing boulder Memento 8B+.

pátek 5. září 2014

ČP Teplice nad Metují - 1.místo

Minulý víkend proběhlo 4. kolo Českého poháru v boulderingu v Teplicích nad Metují v rámci Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu. Byly připraveny nové profily, bouldery pěkné, krásná atmosféra. V kvalifikaci se mně podařilo přelézt všech 5 boulderů na 9 pokusů a postupoval jsem do večerního finále z prvního místa. Ve finále jsem se cítil hodně dobře, užíval jsem si atmosféru, odškrtával jsem boulder za boulderem a dolezl si pro 4 topy na 5 pokusů, což s poměrně velikým náskokem stačilo na vítězství!

Stupně vítězů


A dnes v 19:30 report na ct4 sport.


Last weekend, the 4th round of the Czech Bouldering Cup took place in Teplice nad Metují as part of the International mountaineering film festival. New profiles were prepared, nice boulders, great atmosphere. In the qualification, I climbed all 5 boulders at 9 attempts and I made it to the final in the evening from tehe 1st place. I felt really good in the final, enjoyed the atmosphere, ticked one boulder after another and made it to 4 tops at 5 attempts, which was by far enough for the victory!

neděle 31. srpna 2014

Jack´s Broken Heart 8A+ Magic Wood by ON/OFF

Pěkné video od kluků z ON/OFF productions z jednoho z nejhezčích 8A+ ve Švýcarsku : http://vimeo.com/104413244


A nice video by guys from ON/OFF Productions from one of the most beautiful 8A+ in Switzerland.

neděle 24. srpna 2014

MS Mnichov 2014 - 15. místo!

Během posledních 3 dní proběhl vrchol závodní sezóny pro boulderisty a to Mistrovství světa. Celkem se sjelo téměř 120 chlapů a 80 žen, za ČR já, Štěpán, Jan Chvála, Adam Ondra, Petr Handlíř, Petra Růžičková, Nelly Kudrová, Silva Rajfová a Domča Dupalová. Lezlo se na nových profilech v olympijském parku, parku z roku 1972.

Závodiště

 Kvalifikace mužů proběhla ve čtvrtek a mě se zadařilo až nečekaně dobře, silový bouldery jsem odšktával jeden za druhým a vyneslo mě to na 3. místo ve skupině, do semifinále jsem tedy postupoval z 6. pozice. Dále postoupil Adam Ondra ze 14. místa, zbytek týmu bohužel neprošel sítem kvalifikace (výsledky na www.ifsc-climbing.com).

Semi 4

V sobotu bylo na programu semifinále a finále. Bouldery nebyly úplně můj šálek kávy a tak jsem si dolezl pro celkové 15. místo. V prvním kolmém boulderu jsem nevěděl, která bije a ani se nepohnul. Převislou skokovou dvojku se mi na třetí pokus podařilo správně doskočit. Trojka taky silovina, ale na správný program (nohama napřed) přicházím pozdě a již nezbývají síly na přelez. Čtverka opět kolmáč, tentokrát šahám po topu, ale kousek chybí.

Semifinále by Lithuanian Climbing Team.

Večer si vychutnáme finále show v čele s Adamem, který ukazuje extratřídu a stává se mistrem světa, gratulace a díky za hezký zážitek! A taky díky za podporu především mojí Kačce, sponzorům a všem těm kteří nám drželi palce a fandili!

Před finálem

Osobně jsem s výsledkem hodně spokojen, síly je dost, ale chce to ještě hodně zapracovat na boulderech, které se na svěťáku lezou...uvidíme, motivace po takovémto závodě je na nejvyšší úrovni!:) The top event of the season took place in the last 3 days, the World Championship. There were a toal of 120 men and 80 women, the Czech Republic represented by me, Štěpán, Jan Chvála, Adam Ondra, Petr Handlíř, Petra Růžičková, Nelly Kudrová, Silva Rajfová and Dominika Dupalová. We climbed on new profiles in the Olympics park from 1972.

The men's qualification was on Thursday and I did unexpectedly well, I ticked the power boulders one after another, which brought me 3rd place in my group and I went to the semi-final from the  6th place. Adam Ondra also made it through from the 14th place and the rest of the team unfortunately didn't make it through the qualification (results at www.ifsc-climbing.com).

The semi-finals and the final took place on Saturday. The boulders were really not my cup of coffee, so it was an overall 15th place for me. In the perpendicular boulder I had no idea what was going on and didn't make a move. In No. 2, I managed to jump correctly at the third attempts. No. 3 also power stuff but I figured out the correct program (legs first) too late and had no power left. No. 4 again a perpendicular one, I was reaching for the top but a bit was missing.


In the evening we enjoy the final of the show led by Adam, who shows he is extra-class and become the world champion, congratulations and thanks for this great experience. And also thanks for support mainly to my Kačka, sponsors and all those crossing their fingers and cheering!

Personally, I am very happy with the result, I have enough strength but I have to work on the kind of boulders that are in this event. We'll see but motivation is at its heigths after such competition! :)