neděle 24. července 2016

Dogmatix 8B ve Sloupě

V pátek jsem měl cestu do Brna, takže došlo na povinnou zastávku v Krasu. Jasným cílem je Dogmatix za 8B, minule jsem zkusil crux a dneska to měla být rychlovka. Na místě mám štěstí, potok akorát končí u nástupu Dogmatixe a jeskyně více vlevo už je totál prodojená. Crux jde hned, jenže přejít přes spáru Idefixe doprava není až tak snadné, jak jsem si myslel - hlavně vypustit nohy zahákované za nástupové spoďáky. Nakonec asi hodinu laboruji, co a jak, pak v prvních nálezech padám s bandaskama v cruxu. Vymyslím další malý ulehčovák a druhým pokusem se daří přelez, jsem kantáre.

Dogmatix 8B

Ještě mrknu do poslední novinky Jaxitaxe, taky za 8B, začínám mu pomalu rozumět, ale s lehkými bandaskami toho už moc nepředvedu.

On Friday I had to go to Brno, so inevitably I made a visit to Kras, too. The goal was obvious – Dogmatix 8B, last time I tried the crux so it should have been a quick climb. I'm lucky - the stream ends right at the beginning of Dogmatix and the cave further on its left is completely soaked. The crux is done straight away but to get over the crack of Idefix to the right is not as easy as I expected – especially dropping the legs from the footholds at the beginning is hard. It keeps me an hour to figure out how to do the boulder and then I fall from the crux. I find another little trick to make it easier and at the second attempt I finish. I'm totally exhausted.

I also check the last news – Jaxitaxe 8B, and I start to understand the moves but there is no way to show anything else today.

středa 20. července 2016

Trénink na Boru

Namísto tréninku v H-centru tento týden volíme s Kačkou trénink na Boru, sice je výrazně tepleji než v neděli, ale skála je skála, zvláště ta na Boru. Jdeme hned dozadu do sektoru Poemex, začínám na pěkné novince od Poláků, Zlatém Vlaku za 7C, a oblá hrana mě několikrát vypeče, přece jen to dnes tolik nedrží. Dál jdeme k novému kameni Čokoláda, Kačka zkouší pár projektů a já kousek nad ní projekt - údolní stěnku na Djembe. Na pohled vypadá snadně, ale chyty jsou nějak špatně natočené, k tomu scary factor a pro mě nula bodů, pěkný projekt. Pokračujeme dál, proběhnu Autostopem do Bellinzony 7A+ i Tick Markem 7C+, který mě asi půl hodiny školí. 

Tick Mark 7C+

Na závěr dáváme zastávku u Kaččina projektu Plážo a se západem slunce se jí daří projekt odškrtnout, Pláž sice není u moře, ale na Boru taky dobrá, no ne? :)

Instead of the training in the H-centre I choose to train at Bor with Kačka. It's much hotter than the last time but the rocks are worth it, and those at Bor in particular. We go straight to the Poemex sector. I start with the news from the Polish - Zlatý Vlak 7C, and I'm stopped by the round edge several times. Then we go to a new boulder, Čokoláda, Kačka tries some new projects and I do my own project on Djembe. At the first sight it looks easy but the orientation of the holds is somehow twisted, and when the scary factor adds up, it's a zero for me today. A nice project, though. I continue with Autostop do Bellinzony 7A+ and Tick Mark 7C+, which gives me a hard time for about half an hour

In the end we stop at Kačka's project Plážo and with a sunset she can check the project off as finished. Even though the beach (pláž) doesn't have a sea nearby, here at Bor it's pretty good, too, isn't it? :)

pondělí 18. července 2016

Zeus vládne Boru

Na léto je venku příjemně, takže jsem v neděli odložil lištu a vyrazili jsme na Bor. Deštivý čtvrtek v lese není znát, je sucho, všude borůvky a siláci na skalách. Rozlez dáme hned na začátku lesa na kameni Koktejl.

Kačka na Koktejlu

Pak jdeme dozadu k Elektře. Začínám luštit kroky v propojce z Paladina do Elektry, krokování mě hodně baví, plno fines s nohama, po hodince je jasno, pauza a ostrý pokus. Padám poměrně daleko. Při odpočinku vymyslím další malé ulehčení, sice je ten krok těžší, ale je jen jeden a bez složité výměny a přešlapování nohama napřed.

 Project Zeus

Project Zeus

Když odpočívám, holky zkouší svůj projekt o patro níž.

Ole a Čert na Koze Jel 6B

Po odpočinku posílám, novinka Zeus s klasou 8A+/B, bylo celkem teplo, takže... 8A+? Hard, Soft (pro Lišku a Kozla)? Dolezu se ještě v Elektře a Psychické Zdatnosti 7B+, která by klidně mohla být i 7C a nebo už jsem vyčpělej...

Zeus 8A+/B FA

S Kačkou připravíme pár projektů na příště, rozloučíme se a domů.

The weather is very pleasant, at least for summer, so we set off to Bor on Sunday. The rainy Thursday has no impact on the rocks, they're dry, blueberries and climbers are everywhere… We warm up at the edge of the forest, on the Koktejl rock.

After that we proceed to Elektra. I start figuring out the moves of the link between Paladin and Elektra, and I really enjoy it – it requires nice tricks with legs. After an hour I have a break and then I start the serious attempts. The first time I fall pretty far. After the rest I make up another small improvement, the move itself is a bit harder but doesn't involve complicated leg changes and other stuff.

While I'm resting, the girls try their own project, and when I'm done with my break, I send a new boulder Zeus with grade 8A+/B, well, it was quite hot, so… 8A+, maybe? Hard, Soft (for Liška and Kozel)? I finish my climbing with Elektra and Psychická Zdatnost 7B+, which could be more of a 7C or maybe I'm already exhausted...

After we prepare some projects for the next time we go back home.

pondělí 11. července 2016

100 let High Pointu a zastávka v Panském Lese

O víkendu jsme s Kačkou vyrazili na každoroční sraz s High Point teamem na Šumavu, tento ročník byl speciální, slavilo se 100 let od založení firmy.

100 let High Pointu

Po představení nových produktů a obědě v místním pivovaru zvedáme kotvy a razíme směr Choceň, po cestě zastavujeme v Panském lese, kde dolézám varianty na kameni Legenda - Grande Finale 8A+ a The Big Hat Low 8A. I když je celkem vedro, daří se mi bouldery přelézt na pár pokusů, klasa o stupínek níž?

Grande Finale 8A/8A+

Kačka v 6B

At weekend Kačka and me went to Šumava for an annual meeting of the High Point team. This year was special as the company celebrated 100 years since its foundation.

After introducing the new products and a lunch in the local brewery we headed for Choceň and we stopped at Panský les where I finished the varieties on the „Legenda“ boulder - Grande Finale 8A+ and The Big Hat Low 8A. Even though the weather was very hot, I managed to climb both the boulders in few attempts – the grades could be a bit lower maybe?

středa 6. července 2016

Síla je Kouzlo 8B+

Počasí se z hlediska boulderingu umoudřilo, motivace a chuť do lezení venku narostla, a tak jsem dnes opět s Kačkou vyrazil do Krasu na rozjednaný byznys.

Je chladno a skála pěkně suchá, možná až moc. Hned jdu do parádního převisu Síla je Kouzlo 8B+, opakuji kroky, několikrát padám v náskoku do madla, po třech hodinách konečně madlo udržím a v dolezu (samostatně Mátový Sauce za 7C) už nepouštím. Po pár měsících na závodech úspěch na skále, motivace na venkovní lezení je zpět. Už aby byl podzim...

Síla Je Kouzlo 8B+

Ještě rozhodím matice pod Dogmatixe, očistím, krokuju, ale na ostr0 pokusy se už dvě díry v prstech moc netváří, a tak otáčíme zpět domů.

Dogmatix 8B

 
The bouldering weather improved and the motivation and urge to climb outdoors increased so I came back to Kras with Kačka to revisit the unfinished business.

It's cold and the rock is dry, maybe a little too much. I go straight to the great overhang Síla je Kouzlo 8B+, I repeat the moves, fall several times from the jump to the bucket and after 3 hours I finally hold the bucket and don't let it go in the final section (the section by itself is called Mátový Sauce 7C). After few months spent on competitions I succeeded on rock. The motivation to climb outdoors is back and I'm looking forward to the autumn…

I also spread the pads under Dogmatix, clean it, do the moves but the two holes in my fingers vote against serious trying, so we head for home.

pondělí 4. července 2016

Sloupské naděje

O víkendu s Kačkou razíme směr Morava a po cestě tam i zpět dáváme zastávku ve Sloupu. V sobotu je vedro a sektor starých skal je hodně mokrý, to mě zavane do Mikrologa 8B+. Jedná se o lezení s ultra kozou a přes mikro "cecek", nikdy jsem chyty ani staticky neudržel, ale dnešní specifická vlhkost mi dává naději, daří se zvládnout všechny kroky, ale než začnu se seriózním pokusováním, kůže je pryč a s ní i moje šance.

Mikrolog 8B+

V pondělí se vracíme a opět se zastavujeme ve Sloupu, vlivem chladnějšího počasí jsou Staré skály hezky suché. Po rozlezu asi opakuju Mikrologa, ale bez té správné vlhkosti se za cecík ani nepověsím. Na druhou stranu se můžu posunout více do jeskyně a vyzkoušet prodloužení Kouzelného Lektvaru - Síla je Kouzlo 8B+. Po květnové povodni je boulder dost zašlemený, dlouho taky trvá než si trochu zautomatizuji kroky, pár dobrých nálezů mám, ale to už je kouzelná síla spíš na odchodu.


Síla je Kouzlo 8B+

Kras mě zase po dlouhé době bavil, asi jediná oblast kde je tak nějak dobře i v létě, takže zase brzy...

At weekend Kačka and me head for Moravia and on our way there and back we stop at Sloup. On Saturday it's hot and the Staré skály sector is all moist, which leads me to Mikrolog 8B+, a climb where I haven't ever managed to keep the holds, but today's conditions give me hope, I successfully get over all the moves but before I start serious attempts, I loose the skin and together with it I loose all my chances, too.

On Monday we are coming back and make another visit to Sloup. The rocks are dry due to the cold weather. After the warm up I go for Mikrolog again but without the moisture I can't keep hanging on the hold. On the other hand, I can move further into the cave and try a prolonged version of Kouzelný lektvar – Síla je Kouzlo 8B+. After the flood in May the boulder is pretty slimy and it takes lots of time until I practice the moves, I find some good strategies but I already lack the power.

After a long time I really enjoyed Kras, it is probably the only area which is good even in summer, so I'll come back soon.