neděle 30. března 2014

Sezóna nám pomalu končí

V sobotu vyrážím s Ondrou Nevělíkem na Petrohrad, vyjíždíme později s tím, že polezeme navečer. Po příjezdu na Mlýnksý vrch potkáváme Jirku Šváchu, na kopci poměrně chladno a tak lezeme. Po rozlezu dávám na druhý pokus Esperanzu 7C+/8A. Zkusím si kroky z prodloužení - Alter Ego, ale nedaří se mi překulit se přes hranu. Dál jdu zkusit Stixe 8B+. První krok se mi daří po pár pokusech udělat, dost mě to namotivuje, ze stoje je to už "jenom" 8A+. Nicméně ve variantě ze stoje čekají klasický petrohradský lišty, které mě v posledním kroku dávají stopku. Škoda, když ten začátek šel tak lehce..na podzim možná dobrej projekt.

 Stix 8B+ by Ondra Nevělík

Kluci mezitím zkoušejí Hádese 7C+, Ondra posílá, Jirkovi chybí kousek. Začíná se ochlazovat a tak se vracíme k Alter Egu. Konečně se mi daří překulit se přes hranu, dám několik pokusů, ale první krok z Esperanzy mě vždy zastaví. Na každej pokus musím chvíli přemlouvat prsty, Petrohrad ukazuje svojí "krásu".

 Alter Ego - By Ondra Nevělík


Večer dáme pizzu u Gabbi, kde potkáváme Majzlíky a spol. Ráno vstáváme celkem brzy, docházíme k Alter Egu, již do něho svítí a překulení přes hranu je zase proti. Navíc prsty by radši někam do lázní. Trochu se poplácáme v Popu a končíme.

 Pop 8A by Ondra Nevělík

Zajedeme se podívat na Knockin on Heavens Door 8B+, který vypadá celkem dobře až na poslední peráčskou lištu, jinak pěkný lezení po chytech. Po cestě do Brna dáme zastávku v Panském Lese u Humpolce. Ondra rychle pošle Legendu 8A, tu já už mám a tak lezu naproti Flapjacka 7C+, který po chvíli dávám. Pochvalujeme si, že konečně lezeme po chytech, jak má člověk hned větší radost z pohybu. Tréninkovědáváme s Ondrou ještě Nagano 7C a jdeme dolů na skokový projekt. Letos jsem ho již jednou zkoušel s Kačkou, ale nezadařilo se. Chvíli trvá než se otrkám a trošku nalítám dopad mezi kameny a matice. Pak už dávám ostrý a doskakuju haranu, není to úplně madlo a dvakrát z ní ještě vylítnu, jednou mimo matice. Zapnu foťák a hranu udržím, vzniká Sotomayor s klasou 8A.


Sotomayor 8A

Sotomayor 8A by Ondra Nevělík

Sotomayor 8A

Ondra fotil, tak snad ještě přibudou nějaký pěkný fotky z Alter Ega a Sotomayora.


On Saturday, me and Ondra Nevělík are off to Petrohrad, we leave quite late, planning to climb in teh evening. After our arrival at Mlýnský vrch we meet Jirka Švácha. It is quite cold on the hill, so we climb. After warming up I manage Esperanza 7C+/8A at the second attempt. I try steps from the extension - Alter Ego but I can'T roll over the edge. Then I go try Stix 8B+. I make the first step after a few attempts, I become motivated, from High Start it is "only" 8A+. Anyways, in the high start variant there are still classic Petrohrad crimps, which stop me in the last step. Shame, the beginning was so easy.. maybe a nice project for the autumn. 

The guys are trying Hades 7C+ in the meantime, Ondra makes it, Jirka almost. It starts getting cold, so we go back to Alter Ego. Finally manage to roll over the edge, I have a few attempts but the first step of Esperanza always stops me. I must talk my fingers into my fingers, Petrohrad is showing his "beauty". 

In the evening we have a pizza at Gabi's, where we meet the Majzlík guys and others. In the morning we get up pretty early, we come to Alter Ego, the sun is already shining there and rolling over the edge is really against me. On the top of that, my fingers would rather go to the spa. We spend some time in Pop and we call it a day.

Then we go have a look at Knocking on Heavens Door 8B+, which looks quite fine with the exception of the last crimp, otherwise nice climbing on holds. On the way to Brno we have a stop in Panský Les near Humpolec. Ondra quickly sends Legenda 8A, I have already made that one, so I climb Flapjack 7C+ on the opposite side, which I send after a while. We are really happy about climbing on holds, you can enjoy moving around. Me Ondra climb Nagano 7C as a training and we go down to a jump project. I have already tried it this year with Kačka but didn't succeed. It takes some time to rehears landing between stones and nuts. Then I have a few attempts and finally make, creating 8A Sotomayor.

Ondra took some pictures so hopefully there will be some nice photos from Alter Ego and Sotomayor.úterý 25. března 2014

Ve Sloupu to už jde

Dneska ráno jsem vyrazil do Sloupu, potoku ve Starých skalách už moc není a tak bouldering se může rozjet naplno. Již toho mám dost vylezeného, ale plno variant ještě čeká na přelez. Nejprve zkouším Automatix + Vasilovy Začátky s předpokládanou klasou 8B (8A+ a 7C+) a Automatix  + 4 kroky + Idefix s předpokládanou klasou 8B+ (8A+ a 7A+ a 8A+). Automatixe si zopakuju celkem rychle, ale zbytek už moc nejde. Je sice hezky chladno, ale až moc sucho a oblé chyty špatně drží. Vasil mi dává velkou stopku, což nechápu, protože na pdzim jsem ho dal na Flash..:) Doprava do Idefixe to aspoň krokuju, ale bude potřeba si to pořádně nachodit než se začnou dávat ostrý pokusy. Dál se přesouvám na kombinaci Tragikomix + Mátový Sauce (8A a 7C). Tuto kombinaci po třech pokusech dávám - Tragikomixův Sauce 8A+. Dál si zkusím klíčový krok v H1N1 8B, ale jen zjistím, že Adam O. je stále jinde. Posunu se o půl metru doleva pod H5N1, který se nyní leze z polostoje, po dvou pokusech přidávám SD verzi za 8A+.

H5N1 SD - 8A+

Po 4 hodinách lezení jsem out a jedu zpět do Brna.


Today morning I went to Sloup, there is not much of the brook in Staré skály any more, so bouldering can start off. I have climbed a lot of stuff there but a lot is still to be climbed there. First I try Automatix + Vasilovy Začátky  with expected class 8B (8A+ and 7C+) and Automatix + 4 steps + Idefix with expected class 8B+ (8A+ and 7A+ and 8A+). I brush up on Automatix very fast but the rest is not that fine. Is is nicely cold but too dry and round holds don't stick well. Vasil stops me, which I don't understand because in autumn I managed it on flash.. :) At least I plan the steps in Idefix on the right but I will need a lot of walking there before I can start trying for real. Then I move on to the combination Tragikomix + Mátový Sauce (8A and 7C). I make it at the third attempt – Tragikomixův Sauce 8A+. Then I try the key step in H1N1 8B but I only find that Adam O. is still somewhere else. I move half a meter to the left under H5N1, which is now climbed from half-standing, and after two attempts I add a SD version 8A+. After 4 hours of climbing I am exhausted and I am off to Brno.

pondělí 24. března 2014

Tytanovy Mikos 7C+

Foxova práce, díky.


Tytanovy Mikos 7C+

By Fox, thanks!

neděle 23. března 2014

Solna Jama

Letos poprvé vyrážím na Solnou Jamu, je tu jedna novinka od Jerzdeje W., navíc dojíždí Fox s jeho If. Po desátý dojíždíme k jeskyni, kde už leze banda poláků. Rozlezu se a jdu do novinky Luk Herkulesa Low Start s klasou 8B. Zkusím kroky a hned prvním ostrým pokusem boulder dávám. Klasu bych viděl spíše na 8A+, ale nějak se v těch číslech už ztrácím. Video od Jerdzeje na FB. Pak zkouším dva projekty, jeden je velmi intenzivní jednokrok cca 8B. Minulý rok jsem ho ani nenaznčil, teĎ krok celkem pěkně nastínuju.

Projekt 8B?

Druhýmm projektem je traverz jeskyní zprava doleva, ale s tím, že se slézá Pudzianem. Kroky jdou až na nakopnutí špiček do díry, která je daleko. Fox, If a poláci zkouší právě Pudziana a pár dalších bouldrů v jeskyni. Já si na závěr vylezu tréninkově Tytanovyho Mikosa 7C+ a Tytanovyho Heraklesa 7C+. Další pěkný den na skalkách.
This year we are off to Solna Jama for the first time, there is one new thing by Jerdzej W., and Fox and If also come along. After 10 o'clock we arrive at the cave, where a group of Poles are climbing. I warm up and go for the new thing Luk Herkulesa Low Start 8B. I try the steps and make it at the first real attempt. I see the class as 8A+, but somehow I'm getting lost in those numbers. There is a video a Jerdzej on FB. Then I try two projects, one is a very intensive one-stop approx. 8B.

The second project is a traverse through the cave from the right to the left, meeting Pudzian. Steps are fine until kicking my tip toes into a hole, which is very far. Fox, If and the Poles are just trying Pudzian and a few more boulders in the cave. In the end I climb Tytanowy Mikos 7C+ as a training and Tytanowy Herakles 7C+. Another nice day in the rocks.

pátek 21. března 2014

Ludvíkov

Dnešní krásný den jsem strávil na Ludvíkově v Jeseníkách. Dojíždím před desátou hodinou a jdu se rozlézt k Osogari 7C a Ipponovi 7B+. Nejprve zkouším Osogari, lezu trošku jiným programem než Štěpán na videu a daří se mi boulder vylézt na Flash. Pak jdu na Ippona, v prvním pokusu mi ujede noha na začátku, druhým jsem nahoře. Dál pokračuju na Kimono 7C+. Dva intenzivní kroky po malých lištách, boulder chvíli odolává, asi pátým pokusem jsem na kameni.

Kimono 7C+

Pak zkouším projekt doleva, první krok stejnej jako Kimono, pak mikro lišta a nástřel doleva do dobrý lišty. Tady chvilku laboruju, po chvíly přijdu na správný program a dávám pokusy. Je poměrně teplo a lišty moc nedrží, kůže odpadává po kusech. Naštěstí, když už začínají být prsty na tom špatně, tak se mi daří boulder přelézt. Vzniká Seiken za asi poctivých 8A.


Seiken 8A FA

Dál se přesouvám k ohništi, kam po chvíli doráží Adam Fiala s Momo. Adam mi radí betu na Pistolníka low 7C+/8A a podaří se mi Flash. Krásný silový lezení po dobrých chytech.

Pistolník Low 7C+/8A Flash

Dál se posunu na Banditu 7C, který se mi taky daří vylézt prvním pokusem. Adam dává dobrý pokusy v Pistolníkovy Low a paradoxně první rozehřívací pokus má téměř nejlepší, Monča se pomalu prokousává Banditou až se prokouše na vrchol kamene. Na závěr jdu na Temnýho Rytíře Low 7C+, Adam mi dává opět betu, prvním pokusem jdu k zemi, druhým jsem na hoře. Ještě kouknu na Monču jak Vzpomíná na Švýcarsko 7B+ a jedu domů... Zítra Solná Jáma.I spent today's beautiful day at Ludvíkov in the Jeseníky Mountains. I arrived before 10 and warmed up in Osogari 7C and Ippon 7B+. First I try Osogari with a bit different program than Štěpán did in his video, and I make it on Flash. Then I move on to Ippon, my foot slides a bit in the first attempt but the second one takes me to the top. Then I continue in Kimono 7C+. Two intense steps on small crimps, the boulder resists for a while but I win at about fifth attempt.

Then I try a project on the left, the first step is the same as Kimono, then a micro-crimp and a step to the left to a nice crimp. I find the right program and have some attempts. It's quite watm and the crimps do not stick well, skin is falling off in pieces. Eventually, when my fingers are doing really bad, I manage to get over the boulder. It gives rise to Seiken of honest 8A. 

Then I go to Pistolník low 7C+/8A and manage a Flash. Nice power climbing on good holds.

Later I move on to Bandita 7C, where I succeed at the first attempt. At the end I go for Temný Rytíř Low 7C+ and make it at the second attempt. Tomorrow Solná Jáma.

pátek 14. března 2014

Bor Boreček jooo

Na delší dobu poslední krásný den a tak neváháme a s Kačkou razíme na Bor. Mým hlavním cílem je očistit si a vyzkoušet mega hranu, kterou jsme na podzim připravili.

BIG

Smutné, že někdo vzal schované lano...běžím teda pro to druhé...taky pryč. Díky. No nic, nezbývá, než hranu odložit a jít dál. Hned vedle zkouším hranu snepříjemným dopadem, docela dlouho to ladím, ale těžké to není Roza Chutor 7A+. Dál jdu zkusit věčně vlhký projekt na Pokémonovi, přidat SD do Pokeballu 6C. Opět trochu vlhké, konečně se zvednu, toť ale vše. Kačce se mezitím podaří přelézt dva pěkné nové bouldery. Jdeme dál k Muzikantovi. Kačka i já tu máme své projekty Já Kouzelnou Flétnu 8B a Kačka projekt cca 6B. Je tepleji než v zimě, a tak statická varianta přelezu již není možná, naopak ta dynamická a to náletem do díry. Překvapivě létám k díře a párkrát si ji i pohladím, odpočnu a najednou nula. Kačka se ve svém projektu hýbá pěkně, ale kousíček vždy chybí.

Kouzelná Flétna 8B

Přemýšlím co dál, chci si zalézt a ne se plácat v jednom kroku, volba padá na projekt na Jevišti s názvem Derniéra. Po zkrokování dávám ostrý a párkrát spadnu z poslední rozpažky. Trošku pozměním nohu a projekt neodolá. Spojení 7C a 8A, takže tvrdší 8A+?

Derniéra

Vracíme se k Muzikantovi a Kačce se taky podaří přelézt svůj projekt - Rock´n Roll 6A+. Ještě se vyvalíme na pasece a pak jedeme domů. Krásný den "doma".

 Rock´n Roll 6A+The last beautiful day for quite some time, so me and Kačka are off to Bor. My main goal is to clean and try a mega edge that we prepared in the autumn.

It's said, someone stole the hidden rope... so I go fetch another one... also gone. Thanks. Well, I have to postpone the edge and go on. Just next to this one I try another one with an upleasant landing, it takes me some time to tune it up but it's not difficult, Roza Chutor 7A+. Then I move on to an ever-moist project at Pokémon, to add SD fo Pokeball 6C. Again a bit moist, finally I lift myself but that's it. In the meantime, Kačka climbs two nice new boulders. Then we go on to Muzikant. We both have our projects here, me Kouzelná flétna 8B and Kačka a 6B one. It's warmer than in the winter, so the static variant is not possible any more, but the dynamic one with a jump to the hole is fine. 

I'm thinking where to go next, I want to do some climbing and not struggle in one step, the choice is a project at Jeviště called Derniéra. After a few falls I make it. A connection of 7C and 8A, so maybe a harder 8A+?

pondělí 10. března 2014

ČP Lokalblok, Modřín+Sněžník

Právě jsem se vrátil ze skvělého 3 denního tripu. Ten začal v sobotu ráno, kdy s Kačkou vyrážíme do Lokalbloku na kvalifikaci ČP. Jdu ve druhé skupině, dávám všechny bouldery a těsně kvalifikační kolo vyhrávám. Finále se konalo v Palácu Akropolis, pěkná scéna podobná Flédě. Ve finále se mi leze moc dobře, dávám všechny bouldery na OS a vítězím. Na druhý místo se vyšvihnul Štěpán, třetí Kubajz Hlaváček. 

 Finále

Stupně vítězů

V neděli s Kačkou vyrážíme na Matějskou pouť, přicházím se 3 stovkami a odcházím s 2 litrama. Stačí vydržet 2 minuty na točící se hrazdě a je to, pražáci běžte to zkusit:)

Výhra na Matějský

Kačka mě opouští a já razím na "Sever". Dávám budík na 6 hodinu, ať stihnu zalézt než začne být horko. Jdu k Buttermilkovi na Modříně, po rozlezu nalézám do Zjevení Adama Ondry za 8A a dávám třetím pokusem. Dlě mě spíše 7C+.

Zjevení 8A(7C+)

Dál zkusím přidat SD variantu Vize o Zjevení 8A+. V prvním pokusu padám v nátahu z dírku, druhým jsem nahoře. Dobře to dnes začíná.. Další na tick listu je Mlhavý Les 8B spojení Másla Mléka lehkého 8A a Roští Pohody tvrdého 7C+. Kroky znám, obě varianty jsem už lezl, teď to jen spojit. Dvakrát dolézám do Roští Pohody, ale bandasky se hlásí o slovo. Dám delší rest, hned další pokus je ten přelezový. Lehké 8B...ale asi o stupínek výš než Vize o Zjevení, takže B.

Mlhavý Les 8B

Dál jdu ještě zkusit A je to! 8A, nemám odvahu na krok za patu ve výšce a tak je prvním bouldrem, který mě dnes zastavuje. Buttermilku už mám dost a tak se přesouvám na Sněžník. Tu se zastavuji nejprve u Pana Krtka 8A+/B. Malý jebky v převise se mi moc nepozdávají a tak koukám jestli by se nenašla jiná verze přelezu. Našla. Nástup v díře níže a pravou rukou jít co nejvýš, pravá patošpička výrazně pomůže. Tímto způsobem asi 10 pokusem dávám a klasu bych viděl na 8A. Jdu dál, zastavuju se u Haryho Lotra 8A, prvním pokusem padám z posledního kroku, ve druhým a třetím už klíčová lišta nedrží jak má, kůže odpadává po kusech a tak pokračuju dál. Chvíli zkouším Otroky Lásky 7C+/8A, které jsem zkoušel asi 2 roky zpátky, avšak žádná změna, pořád jsem slabej. Posunu se o metr doleva pod Hokus Pokus Chokus 8A. Chvíli nechápu jak, že to ten Džanglí lezl, pak svírám nohama převislý kýl, lišty najednou zabírají a já sem najednou nahoře. Super kroky. Vrátím se na chvíli k Otrokům Lásky, ale prsty toho už mají dost. Poslední zastávku dávám u Ajo En Vagina 7C. Program je mi hnedka jasnej, zabrat se musí dost. Po pár pokusech jsem nahoře, všechno mi dneska přišlo soft, ale toto naopak hard, spíš 7C+?  I když je teprve po poledni, tak jsem total na kaši, vyrážím domů...I've just got back from a great 3-day trip. It started on Saturday morning when me and Kačka went to Lokalblok for the Czech Cup qualifications. I am in the second group, succeed on all boulders and win the qualifications round. The final took place in Palác Akropolis, a nice scene similar to Fléda. I climb easily in the final, make all boulders OS and win. Štepán was second and Kuba Hlaváček third. 

On Sunday me and Kačka go to St Matthew's Fun Fair, I come with 300 crowns and leave with two thousand. It's enough to endure for 2 minutes on a rotating bar, go try it, folks from Prague. 

Then I am off to the "North". I set the alarm clock for 6 to do some climbing before it's too hot. I go to Buttermilk at Modřín, after warm-up go for Zjevení Adama Ondry 8A and make it at the third attempt. In my opinion rather 7C+. 

I also try to add a SD variant of Vize o zjevení 8A+ and make at the second attempt. Another item on my tick list is Mlhavý les 8B, and eventually I manage. Then I am off to A je to! 8A but I don't have courage for a heel at height, so it is the first boulder to stop me today. 

Then I leave for Sněžník, first stopping at Pan Krtek 8A+/B, making a new version, starting in the lower hole and reaching my right arm as high as possible, the other heel-top helps a lot. I make it this way, guessing the class as 8A. I don't succeed at Harry Lotr 8A, my skin is falling off, or Otroci Lásky 7C+/8A, which I tried two years ago but nothing has changes, I'm still too weak. I move to the right to Pokus Chokus 8A, great steps. For a while I go back to Otroci Lásky but my fingers are fed up with all this. The last stop is at Ajo En Vagina 7C, a lot of power work. I am on the top after a few attempts, everything seemed soft today but this one hard, maybe 7C+? Although the noon has just passed, I am really dead and off home...

neděle 2. března 2014

Žulový Vrch

Pár fotek od Patrika Pompe na http://www.papope.cz/

Včera jsem vyrazil s Kačkou na Žulový Vrch do Rychlebských Hor. Zatím je zde nejtěžší boulder za 7B, ale některé projekty vypadají pěkně, tak proč neomrknou něco nového? Dojíždíme pod kopec a teď náš čeká 30 min. do kopce, těsně pod vrcholem nás na kole dojíždí Patrik Pompe s kamarádem, kteří jsou dnes našimi průvodci. Nejprve razíme do sektoru Brankopy. Několik kamenů, lezení převážně oblinového charakteru. Dávám Mambu za hodně tvrdých 7A a Synové Velké Medvědice 7B, obě moc pěkný linie.

Synové Velké Medvědice 7B

Poté se přesouváme do sektoru U Jedlí, po cestě okukáváme ještě zbylé kameny Brnakop, zajímavým šutrem je Tsunami, kde je hustej oblinovej projekt s podobným výlezem jako "kytky" v Chironicu. Najít sektor U Jedlí není jen tak a tak jsme rádi, že kluci přijeli. Docházíme, oběhnu kameny, Kačka leze Carpe Diem 5C a jdu na projekty, vypadají dobře. Prvním na řadě je Magicwood s odhadovanou klasou 7C. Malý ostrý lišty v převisu a oblinovej výlez, pěkný boulder, dávám na druhý pokus. 7C soft, možná jen B+. 

Magicwood 7C

Přesouvám se o dva metry vedle pod další pěknej převis a to Petěrsurg. Hned zkouším kroky v projektu Petrohradská Klasika SD s nastřelenou klasou 8A. Úvodní krok dlouho nejde, zbytek už poměrně jo. Po půl hodince se mi podaří první krok vyladit a jednou spadnu v posledním kroku, kroku do velkého bočáku. Odpočnu a v dalším pokusu volím na závěrečný krok kampus metodu, ta výchází. Nevím jestli 8A obstojí, možná jen 7C+, delší ruce pomůžou. 

Petrohradská Klasika SD 8A

Pak Kačka zkouší Koňskou hlavu 6B, ze začátku se v tom hýbá pěkně a chybí kousek pro vykulení nahoru, časem odchází síla a Kůň vítězí. Kluci nás opouštějí, já ještě jdu zkusit projekty Minimax Low a Medailón Low s odhadovanou klasou 7C a 8A+. Úvodní těžkej zved za řezky a pak buď doleva náskok a nebo doprava 6C+kem nahoru. Obě dávám celkem rychle klasa 7B+ a 7C, řeší to první krok, doleva je náskok o něco těžší. Posledním projektem, který zkouším je na kameni Kid. Jednokrokovka ze stoje, ze dvou odtlaků je nad moje síly, pomalu to balíme a jedeme domů. Krásný den na skalách.A few photos by Partik Pompe at http://www.papope.cz

Yesterday me and Kačka went to žulovy vrch in Rychlebske mountains. The most difficult boulder here is 7B so far, but some projects look nice, so what not have a look at something new? We drive under the hill and walk up for 30 minutes, our guides today are Patrik Pompe and his friend. First we go to the Brankopy sector. I send Mamba 7A and Synove velke medvedice 7B.

Then we move to the U jedli sector, happy the boyes are here with us as it is not easy to find. I succeed on Maficwood with estiated class 7C soft, maybe only B+.

Then Kačka tries Konska hlava 6B, but can't make it. The boys leave us, I yet want to try projects Minimax Low and Medailon Low with estimated class 7C and 8A+ – I succeed pretty fast. The last project I try is Kid but I don't have enough power left.