úterý 29. listopadu 2011

Mejcup 2011 - 2.misto!

Mejcup, to není jen závod, to je pojem. Už jenom počet registrovaných závodníků (333) přes internet indikuje, že se jedná o velice oblíbený závod, a proč tomu tak je? Jednoduše, protože se jedná o nejlepší akci za rok. V kvalifikaci si zaleze každý, na rajčeti bouldry lehčí, na fleši přechod k těžším a na Friťáku kotle. Mě odolal pouze jeden boulder na Fritu a postoupil jsem ze druhýho místa do finále. Ve finále začali bábovky. Lezlo se novým stylem, každej dá pokus a třikrát dokola. Katka Fickuliaková s Peťou Růžičkovou ukázaly ostatním závodnicím záda z velké dálky. Atmosféra už na holky byla skvělá, mráz po zádech běhal každou chvíli, uši nestíhaly pískot diváků. Pak jsme na to šli mi. Já hned zaváhal na jedničce, což trošku nahlodalo sebevědomí. Druhým sem na Topu. Dvojka je už jiný kafe. Pvní pokus zase dost laxní, druhým nedotáhnu zalomení, třetím zalomím zónu a diváci a pak i kdybych nelezl, tak by mě diváci do Topu donesli. Trojka jde až po malé úpravě jednoho z chytů. Čtyřka je už za odměnu. Vyhrál Adam Ondra se skóre 4 na 5. Já měl taky 4 ale na 10. Třetí Doležaj. Následuje parádní afterparty. Mejcup je prostě mega, atmosféra ve finále se nedá ani trošku srovnávat s ČP či MČR, bouldry byli letos trefený parádně, vyvýšení a naklopení profilů je dalším plusem, systém ve finále byl taky jak pro diváky tak pro nás zábavnější, skvělí lidi. I osobní satisfakce kdy jsem konečně prolomil hranici třetího místa a zkončil druhej!:)

 Foto by Ivan Poulo
Mejcup 2011 - 2nd place!

Mejcup, that's not just a race, that's a phenomenon. The number of competitors registered over internet alone (333) indicates that this is a very popular race. Why is it so? Simply put, because it is the best event of the season. In qualifications, everyone can enjoy climbing: You'll find easier boulders at "Rajče" place, a little harder at "Fleš" and some basins at "Frit". I surmounted all of them except one boulder at "Frit" so I qualified to the finals. In the finals, the show started. A new competition style was used: Everyone had an attempt and could try three times over. Katka Fickuliaková and Peťa Růžičková quickly showed a clean pair of heels to the rest of the female competitors. The atmosphere was great by then, the race was giving us shivers, the audience was whistling crazily. Then, it was our turn. I tripped up on the very first boulder, which slightly eroded my confidence. Number two was already a completely different story. My first try was rather hesitant again, and the second one wasn't quite right, but the third one was perfect, which made the viewers cheer. Number three needed a small adjustment to one of the holds. After that, Number four was a piece of cake. Adam Ondra won with a score of 4 at 5 attempts. I also had 4 points, but at 10 attempts. Doležaj was the third. A great afterparty ensued. Mejcup is just wicked, the atmosphere of the finals can't be compared to the national championships at all. The boulders were chosen just perfectly, as were the angles of the profiles. The current competition system was more fun for the audience as well as for us. And then the personal satisfaction: I finally breached a series of the third places and ended up the second! :-)

pondělí 21. listopadu 2011

Chironico 2011

Po roce jsem se dostal opět do jedné z nejlepších boulderingových oblastí evropy. Tam se sešla skvělá parta Vilda, Michal Štěpánek, Fox, Příba, Olin s Martinem Drbohlavem, Nevělajz, Vojta Ličko. Hlavně Foxík s Příbou byli nezastavitelný a vzájemnýma narážkama zpříjemňovali dlouhý večery. Vyrážíme v pondělí navečer s Michalem Štěpánkem z Chocně, v Praze nabíráme Vildu Chejna a okolo půl páté ráno dospáváme blízko Magic Woodu. Ráno dorážíme do Chíra a jako první oblast jsme vybrali Schattental. Rozlezeme se v 7A, 7B a už mířím za prvním cílem, Bridge Over Troubled Waters 7C+/8A. Vilda poradí program a boulder dlouho neodolává. Vilda později taky pošle.

Míša zase přeleze pěkné 7B+ kousek pod Bridgem. Poté jdu na Conquistadora 8A+, zkroknu to, ale v kuse to nepouští. Po cestě k autu se ještě stavíme na Soilworku 8A+/8B. S nohama to moc nejde, tak s Vildou campusujem. Relativně rychle to pouští, viděl bych t ospíš na lehčí 8A+.
Soilwork 8A+

Den 2 - Rozlezeu se na Vitruvian Menu 7C. Vilda pošle taky, Míša je v tom taky dobře, ale je kratší a náskok do hrany neudělá. Já se pověsím vedle do La Soucupe 8A+, a jednou se mi podaří odlepit zadek od země, toť vše. Kousek opodál čeká rozlezený projekt od minula Willenberg Dach 8A a v něm si vylepšuju bilanci vylezeno/nevylezeno. Dál jdeme do centrálu, tady čeká další pěknej převis 3°Cane 8A. Zkouším Flash, ale špičky nedrží. Nakonec to lezu trošku hrubější variantou a asi po hoďce posílám. nakonec si jdu ještě zkusit kroky do Delusion Of Grandeur 8B, ale je to spíš stínový divadlo než krokování

Den 3 - Rest day. Jenom Vilda buší, přeleze Pocket Problem 7C, Ping Pong 7C a Made in Norway 7B.
Vilda v Ping Pongu 7C

Den 4 - Hlavní cíl je Delusion Of Grandeur 8B. Po cestě se s klukama stavím na parádním trickovém Tricky 8A. Po chvíli pošlu, Příba o nějaký ten den na to taky.
 Tricky 8A

Jdu si pozkoušet kroky do Delušna, a část ze stoje jakš takš jde, až na ten výlez, nejsem schopnej zvednout nohu k ruce, takže se párkrát prolítnu. Začáteční kroky taky jdou, ale zase jeden krok, respektive přehození nohou mi nejde (a teď jsem zrovna zjistil, že Moroni začal až za tímhle místem co mi nešlo, vědět to v chíru...i když, co je pravý start?). Boj po hoďce vzdávám a jdu s klukama na Aretu With Pocket 8A, další z parádních linií. Trošku vylepšuju Foxíkův program a pošlu, Fox je tomu taky hodně blízko.
Fox v Aretě 8A

 
Já v Aretě 8A
Den 5 - Psyche je zpátky na Conquistadora 8A+. Rozlezu se v Powerstrips 7B+ Flash a něčem lehčím. U dobyvatele mi Jirous poradí pár zlehčovadel a pošlu na pár pokusů. Krásnej bouldr.
Conquistador 8A+

Pak jdu zkusit za Vildou nějaký 7C+ka, ale shořím jak papír. Taktéž na Aquariu 7B+, kterýho nakonec dnes pošle jen Vilda. Ten pošle ještě za soumraku 7C u PAssa Ticina. 

Den 6 - Ztrestám Willyho Watchera 8A, Vilda 7B+ u Tricky a Míša Aquariuma jedem dom.
Wally Watcher 8A

Celej týden modro, dobrá parta lidí, dobrý přelezy, parádní výjezd!
Chironico 2011


After a year again, I got back into one of the best bouldering areas in Europe. I met a great bunch there: Vilda, Michal Štěpánek, Fox Příba, Olin and Martin Drbohlav, Nevělajz, Vojta, and Ličko. Especially Foxík and Přílba were unstoppable. Their mutual innuendo was sweetening the long evenings to the rest of us. I and Michal Štěpánek set off from Choceň on Monday evening. In Prague, we are joined by Vilda Chejn. Around half past four in the morning, we catch up on sleep near the Magic Wood. In the morning we arrive at Chira. The first area we chose is Schattental. We warm up on 7A, 7B. Then, I am going for the first goal, Bridge Over Troubled Waters 7C+ / 8A. Vilda advises me on the program and the boulder does not resist very long. Later, Vilda sends, too.


Míša, for one, climbs a nice 7B+, not far from the Bridge. After that, I go to the Conquistador 8A+ to tame it, but it is not a one-piece job. On the way back to the car, we also stop at Soilwork 8A+ / 8B. It's quite difficult with the feet so I and Vilda have to campus. We proceed fairly quickly; I would say it was rather a lighter 8A+.


Day 2: I warm up on Vitruvian Menu 7C. Vilda sends too. Míša is also good, but he is shorter so he cannot jump to the arete. I hang nearby, on La Soucupe 8A+. I manage to get my arse off the ground once, but that's all. A short way off there is Willenberg Dach 8A, a dreadful, unfinished project from the last time, and I am trying to improve my bilance on it. Then we proceed to the central area with another nice overhang, 3° Cane 8A. I try to flash, but the tips do not hold. In the end, I choose a little rougher way and send after an hour or so. Eventually, I try the steps on Delusion Of Grandeur 8B, but it's rather a shadow theater than proper stepping.


Day 3: Rest Day. Only Vilda pounds, he climbs Pocket Problem 7C, Ping Pong 7C, and Made in Norway 7B.


Day 4: The main goal is Delusion Of Grandeur 8B. On the way, I and the guys stop by a marvellous Tricky 8A. After a while I send, Příba follows after some time.


I'm going to try my steps on Delusion, and the part from the standing position is OK. The climb is not so good - I can't lift my foot towards my hand, so I enjoy a few flights. Initial steps are going well, but again, one particular step with switching feet is difficult. (Besides I just found out that Moroni began only from this place which made me trouble - if I knew that before... But then again, what's a true start?) After an hour, I give up and join the guys on arete on With Pocket 8A - another great line. I work on Foxík's program a bit and then I send. Fox is almost there as well.


Day 5: Psyche is back on Conquistador 8A+. I warm up on Powerstrips 7B+ Flash and on something easier. Jirous gives me some advice and I send a few pieces. A beautiful boulder!


Then I proceed with some 7C+'s with Vilda but it's a burnout. The same is the case on Aquaria 7B+ which is defeated only by Vilda that day. Vilda even sends 7C Passo Ticino at dusk.


Day 6: I get over Willy Watcher 8A. Vilda does Tricky 7B+, and Míša does Aquarium. Then, we go home.


The sky was blue the whole week, the bunch was good, the boulders too - it was an awesome trip!

neděle 13. listopadu 2011

Zemská Brána

Dneska jsem se s Verčou vydal na Zemskou bránu okouknout novinku Rituál od Štěpána a hlavně pozkoušet projekt, kterej je téměř vždy mokrej. Jdeme přímo k Rituálu 7C. Rozlezu se v Náboženství za 6B+, který pošle i Verča. Můj OS pokus v Rituálu vypadá asi takhle.

Potom vymejšlím správnou sekvenci pohybů a posílám. Pěkná silovka.


Dál jdeme k projektu. Konečně suchej, jenom nohy jsou trošku mokrý, ale to vadit nebude. Docela dlouho mi trvá než vymyslím všechny kroky a jeden nemůžu udělat. Špička problém vyřeší a díky tomu to docela zlehkne. Prvním ostrým to pošlu.


Nádhernej bouldr po převážně velkých chytech, ale jsou sklopený, tak moc neberou. Honem to jeďte vyzkoušet dokud to je suchý.

Blondýna Z Londýna 7C+

Nakonec se s verčou zajdu na 6C Zemská brána. Po pár pokusech to vyběhne.

Zemská Brána 6C

A zítra? CHIRONICO!:)Today me and Verča went to Zemská brána to have a look at new Ritual and to try a project that is almost always moist. We go straight to Rituál 7C. I warm up at Náboženství 6B+, Verča send is as well. My OS attempt at Rituál is in the picture.
 Then I think up the right sequence of movements and I send it. Nice power stuff.
 Then we move on to the project. Finally dry, except for the legs but it’s not a problem. It takes me some time to think up all steps and I can’t make one. The forepart resolves the problem and makes the whole thing easier. I send it at the first real attempt.
 A beautiful boulder on mostly big holds.  Go try it while it’s dry.
At the end I go to Zemská brána 6C and she runs it up after a few attempts.
Tomorrow CHRONICO!

neděle 6. listopadu 2011

Podzimní chvilka na Boru

Včera jsme po delší době zajeli s Káťou znovu na Bor. Po cestě je mlha, ale na Boru krásně sluníčko. Jdeme k Ádr Fitnesu, kača tu má své projekty a já se rozlízám. PAk jdu na projekt k Barandovu, který vede napravo od Lucha Libre. Těžkej je vpodstatě jen první krok, nejdřív sem v tom temnej, pak vymyslím špičku a jde to. Takový lehčí 7C? No bylo to trošku vlhký tak ani nevím.


Pak jdu na krásnej projekt za Včelkou. Klíčový krok jde trošku líp, ale pořád tam ještě tak 10 cm chybí.Dál jdu očistit projekt - levou hranu na Trojuhelník. Zkusím si to i zkroknout, ale vlhký chyty mě daleko nepouštějí. Káťa si najde taky svůj projekt.

Nakonec se stavíme na pohádce, a každej si vylezeme tu svou.
Yesterday me and Káťa went to Bor after some time. It’s foggy on the way but sunny at Bor. We go to Ádr fitness, Kaťa has some projects there and I warm up. The I go for a project at Barandov, right from Lucha Libre. Only the first step is difficult, but after I think up the forepart, I’m over it. An easy 7C? Not sure, it was a bit moist.
Then a nice project behind Včelka. I manage the key step a bit better but still some 10 cm are missing.
Then I clean a project – a left edge at Trojúhelník. I try to make up steps but moist holds don’t let me go too far. Káťa also finds her project.
 At the end we stop at Pohádka (Fairy-tale) and we both climb ours.