pondělí 23. února 2015

Czech North

O víkendu jsme s Kačenkou, Chváličem a jeho Maruškou zavětřili písek a nechali se unášet až do Bahratalu. Rozlezeme se ve Schlachofu a mně se po nakrokování daří prvním nálezem přelézt Hackfleisch Direct 8A+. Honza se zkouší poprat s mučícími nástroji Instrumente der Folter 8B a má i pár moc pěkných pokusů. Holky vyběhnou 5+ vedle, 6A opodál  pouští dnes jen Marušku a já už ladím matice pod zapomenutým F11, který je uveden v průvodci jako 8A+ s otazníkem. Po chvíli přijdu na správný program a po další chvíli boje s lištičkama v převise a jedním mokrým chytem jsem nahoře. Klasa se mi zdá jako dost tvrdé 8A+, vidím to jako 8A+/B a nebo i klidně B?

 F11 8A+/B
 F11 8A+/B
V neděli nás v Tisé budí sněžení, tak máme trochu obavy jak bude na skalách. Nejdříve razíme do Labáku, kam jedem kvůli Dobrákovi od Kosti 8B/B+. Krásnej převis, silový lezení a jedna mikro lišta. Program od Adámka jsem v posledních dnech viděl mnohokrát a tak po zahřátí krokuju a jde to celkem rychle. První ostrej pokus a chyba nohy, druhým jsem nahoře. U Dobráka vidím klasu spíše jako lehké 8B.

Dobrák od Kosti 8B


Dobrák od Kosti 8B

Ještě kouknu na prodloužení Dobráka, které je za 8B+, ale mechová hrana a vlhké chyty mě nedávají šanci. Přebrodíme řeku a honem do Bahratalu. Honza se rozehřeje a prvním pokusem kouká po Topovém chytu Instrumentů, další pokusy jsou už bohužel horší. Já jdu s Kačkou na včerejší 6A který po chvilce dává. Okouknu nový kolmárny od Džanglího, ale pouští jenom Petrohrad Memories 7C+. Skočíme ještě s holkama na další 6A a jedeme domů. Parádní výjezd, plný lezení a dobré nálady.
Kačka a 6A
Me, Kačka, Chválič and his Maruška smelled sand at the weekend and went all the way down to Bahratal. We warm up at Schlachof and after planning the steps, I manage to climb Hackfleisch Direct 8A+ in the first attempt. The guys have some attempts around and in the meantime I am racing my brains under forgotten F11, which is listed in the guidebook as 8A+ with a question mark. After a while I come up with the right program and after anotehr while of struggle with crimps in the overhang and one moist hold I am on the top. The class seems a hard 8A+, I see it as 8A+/B or even B?

On Sunday we are woken up in Tisá by snow, so we are a bit afraid what it's going to be like on the rocks. First we are off to Labák for the sake of Dobrák od Kosti 8B/B+. A nice overhang, power climbing and one micro-crimp. I had seen Adam's program many times in the past few days, so after warm up I'm preperaing the steps and it's quite fast. The first attempt and a mistake with my leg, in the other one I make it to the top. I see the class rather as an easy 8B.


I also have a look at a prolongation of Dobrák, which is 8B+, but the moss edge and moist holds don't give me any chance. We ford the river and hurry to Bahratal. I have a look at some perpendicular stuff by Džanglí, but I only get through Petrohrad Memories 7C+. Great trip, full of climbing and good mood.

pondělí 9. února 2015

Petrohrad

Sobotní tlaková výše nás vyhnala ven, tentokrát vyrážíme s Kačkou, Chváličem a Honzou Novákem trošku potrápit prsty na Petrohrad. V merku je Mlýnský Vrch, rozlezeme se u Hip Hopu 7C+, který Magnus přelézá po pár pokusech a Chválič dává variantu z prava Pop za 8A. Pop zkouším i já, ale jen si opakuju marnost v prvním kroku z jara, ale je třeba šetřit prsty a tak rychle utíkám pryč. Mezitím doráží i synci z Prahy Příba a Vojta Cihlář. Jdeme dál, očistím si z lana výlez Stixe ze stoje 8A+ ze sedu 8B+ a jdu do něho. Na jaře jsem si rychle krokl úvodní kroky ze sedu,ale ze stoje to tehdy nešlo dolézt. Pečlivě jsem nastudoval video Adama Ondry a myslel jsem si, že ze stoje to prostě nějak půjde, ten kluk už tam ani neheká...no nešlo. Poslední dlouhý krok mi dává stopku, a spíš než uspokojení z lezení je to brek nad bolavými prsty a sedřenou kůží, která ubývá jak půllitr štamgasty.

Stix 8B+
Pšenka nevykvetla a tak jdu s Kačkou na "lehký" bouldr a pokračujeme k Alter Egu, kdysi 8B/+, dnes spíše 8A+/B, který tu mám rozjednaný z jara. Kroky si zopakuji rychle a dávám pokusy, jak se podaří převážit přes hranu už nepadám. 

Alter Ego 8A+/B

Kluci mezitím vybombí nějaká 7C-C+, Demasiádo, Jolly Jumpera a Proximu Centauri. Na Mlýňáku pro dnešek stačilo a tak se přesouváme pár km do sektoru Pod Hradem. Jdeme k pěknému stropu Pueblo, tady na mě čeká Tomb Rider 7C+. Tomb Rider jsem už zkoušel asi dvakrát, ale nikdy se mi nepodařilo přijít na to, jak přejít přes dlouhou rozpažku a svěsit se do hrany. Tentokrát už víme jak správně naložit s nohami a najednou Tomb Rider neklade odpor, dávám a kluci se přidávají, Chválič přidává ještě Hrob Neznámeho Bouldristy. Nalézám ještě do prodloužení Tomb Rider a to Grace Runners za 8A+/B. Lezení za cca 7C+ a celý Tomb Rider, kroky ve stropě vždy proběhnu rychle, ale zastavujeme mě nahození špiček na hranu. Chválič na to kouká, dá radu špičky, která pomáhá a hned jsem na vrcholu. Myslím si, že klasa 8A+ sedí více.

Grace Runners 8A+
Kluci ještě běží zkratovat na Zkrat 7C+ a já s Kačkou ke Triu na Takže Cože, pomalu zapadá slunce, síla i prsty už jsme nechali na skalách a tak je čas jet domů.
Grace Runners 8A+
Saturday high pressure has invited us outdoors, so we are off to Petrohrad to give our fingers a hard time. We are up to Mlýnský Vrch, warm up on Hip Hop 7C+ and the variant from the right, Pop 8A. I try it but I only see again the hopelessness of the first step I experienced in the spring and I have to spare my fingers, so I run away. We go on, I clean Stix high start 8A+, low start 8B+ and go for it. I tried the initial steps from the low start in the spring but couldn't finish from the high start. I meticulously studied a video by Adam Ondra and thought it will simply work out from the high start, the guy does not even groan.. well, it didn't. The last long steps stops me and rather than satisfaction from climbing it's crying over painful fingers and scraped off skin, which is disappearing like beer in a pub. 

with no success, I continue to an "easy" boulder and then to Alter Ego, formerly 8B/+, now rather 8A+/B, which I started dealing with in the spring. I recall the steps quickly and have some attempts. After I weight over the edge, I do not fall down any more. 

So that's it for Mlýňák and we are off to the Pod Hradem sector, specifically a nice ceiling Pueblo with Tomb Rider 7C+. I tried Tomb Rider maybe twice but never figured out how to get over the long arm spread and hang in the edge. This time we already know what to do with our legs, so Tomb Rider resists no more. I also climb into prolongation of Tomb Rider, Grace Runners 8A+/B. Approx. 7C+ climbing and the whole Tomb Rider, I always un through the steps on the ceiling fast but I am stopped when having to put tip toes on the edge. chválič looks at it, advices what to do with the tip toes, which helps, and I am on the top. I think that 8A+ is more suitable.


Me and Kačka continue to Takže Cože at Trio but the sun is slowly setting and we left strength and fingers on the rocks, so it's time to go home.