úterý 22. května 2018

Master Satchmo 8B+

Sucho pokračuje a je potřeba toho využít, dokud je projekt na Ostaši suchý. Volím úterní ranní session, odpoledne má přijít déšť, a tak v Martin Keller stylu vstávám o půl páté a před šestou jsem pod kamenem.

Po zahřívačce pálím ostrými, dva pády v úvodním traverzu, tělo ještě není správně aktivované. Pak velmi slušné pokusy. Několikrát padám v posledním kroku, každým pokusem jsem ale v krocích jistější a dolézám do závěru s větší převahou, která je právě na závěrečný krok potřeba, až to přibližně po dvou hodinách pokusů vyjde a držím dvouprstovou díru. Výlez si už pohlídám a vzniká nejtěžší boulder na Ostaši Master Satchmo za 8B+.

Master Satchmo 8B+ FA


The dry weather continues and we must take advantage of it, before the project at Ostaš gets moist again. I decide to go on Tuesday, as there will probably be some raining in the afternoon. I wake up in Martin Keller's style - at 4:30 a.m. - and before six o'clock I'm already at the boulder. 

After the warm up I start sharp shooting. I fall twice from the initial traverse, the body hasn't quite awakened yet. Then I make some good attempts, several times I fall from the last move but each time I try I'm doing better and reach the final move with more self-confidence, which is really needed to succeed. After about two hours it's done - I'm holding a two-finger hold and I make sure not to screw up the finish. And there it is - the hardest boulder in Ostaš: Master Satchmo 8B+.

pondělí 21. května 2018

Sloup - 8A, 8A+ Flash, 8B FA

Po sobotní posilce razíme v neděli do Krasu, omrknout novinky od Štěpána a zrevidovat projekt. Po rozlezu jdu na H5N2 za 8A, jeden pád a druhým pokusem jsem nahoře. Přesouvám se pod Výbuch v Halifaxu 8A+, silová jednokrokovka za malý spoďák, bum a je tam Flash!


Výbuch v Halifaxu 8A+ Flash

Posunu se ještě o kousek doprava pod Lamače Dívčích Srdcí za 8A+, taky prubnu Flash, ale mokrý stisk mě sundává k zemi. Pokračuji v práci na Mikrologovi za 8B+, starý boulder od Adama přes nekompromisní zobáček, tak nějak jsem schopen se udržet na skále, ale udělat klíčový krok nejde, špatná lezečka a tady potřebuji tepleji, aby byla ta správná vlhkost, jinak ten krok neudělám. Dále koukám po starém projektu - přelez z H1N1 do H5N2. Párkrát jsme to už zkoušeli, ale bez úspěchu. Tentokrát se mi daří najít schůdnou betu, mocný kříž do špatného stisku, několik pokusů a jsem v H5N2, dolez už je jen třešnička na dortu. Odhadovaná klasa 8B+/C nevychází, spíše je to 8B, ale může to být i víc? 

SARS 8B FA

SARS 8B FA

Na závěr ještě rozklíčuji úvodní kroky v projektu - nález za cca 8A+/B do Síly je Kouzlo za 8B+, celkem tedy 8C? Uvidíme, pěkný projekt na léto...


SARS 8B FA

After hitting the gym on Saturday we set off to Kras to check out the news by Štěpán and revisit the project. After the warm up I go for H5N2 8A, I fall once and then I've got it. So I move to Výbuch v Halifaxu 8A+, a power one-move boulder with a small undercling - and boom, here we go - flash!

I then go to the right, under Lamač Dívčích Srdcí 8A+, I try to flash it, too, but a wet grip sends me to the ground. I continue working on Mikrolog 8B+, an old boulder by Adam. I hold on the rock somehow, but I can't do the crux move - I need different shoes and hotter weather, otherwise I don't think I can do it. Also I check my old project - a climb from H1N1 to H5N2. We've been trying this one before, but all in vain. This time I find a good beta and few attempts later I reach H5N2 and the finish is a piece of cake. I don't think the grade corresponds to the estimated 8B+/C, I'd say it's more of an 8B, but it may be more?

In the end I figure out the initial moves of the project - an 8A+/B start from which you proceed to Síla je Kouzlo 8B+, in total it could be an 8C? Let's see, it looks like a cool summer project...

středa 16. května 2018

Master of Rock Direct 8A, SD 8B

Venku je neobvykle sucho, předpověď hlásí ochlazení, a tak po dlouhé době měním prostor haly za čerstvý vzduch na Ostaši. Razím poměrně brzy, sice je ještě teplo, ale odpoledne má přijít déšť. Po třetí hodině odpoledne máguji výlez Master of Rock Direct za 8A a po půlhodince pokusování se mi daří přelézt tuto krásnou převislou hranu.

Hned si pod boulder i sedám a zkouším variantu ze sedu, která ještě není přelezená. Trochu bojuji s teplem, po úvodních krocích se lehce zpotím a oblá díra na hraně nezabírá, jak má, nicméně po další půlhodince vše klapne i ze sedu - klasa spodní hranice 8B.

Poslední jasnou variantou je do Master Of Rock Directu dolézt z Louise Armstronga, přidat tedy traverz za cca 8A, což by celé mohlo dát 8B+? Opakuji si kroky, pomalu se začíná ochlazovat, dochází polský kolega, a párkrát se mi podaří dolézt až do posledního těžkého kroku, ale sil po úvodním lezení už moc není, prsty fňukají, a tak se pro tuto variantu budu muset někdy vrátit. Pěkné odpoledne venku!

Master of Rock Direct

It is unusually dry and the forecast says it will get cold soon so after long time I trade the gym for some fresh air at Ostaš. I set off quite early, it's hot but in the afternoon it is supposed be raining. At 3 p.m. I chalk Master of Rock Direct 8A and after half an hour of attempts I climb this beautiful overhanging edge.

I sit under the boulder and try the version from the sitting that has never been finished before. I struggle with the hot weather, after the first few moves I get a bit sweaty and can't grab the round hole on the edge properly but another half an hour later it works out for me - the grade is at least 8B.
The last obvious version is to get to the Master Of Rock Direct from Louis Armstrong, that is to add an 8A traverse, which could in the end make an 8B+ together with the rest? I repeat the moves, it's slowly getting colder, a Polish colleague comes and few times I get to the last difficult move but I lack power after all the earlier climbing and my fingers are really crying so I'll have to come back to do this version again some day in the future. A very nice afternoon outdoors!

pondělí 14. května 2018

ČP na obtížnost v Písku - 1.místo

Vzhledem k tomu, že bych se letos rád zúčastnil na MS i závodu na obtížnost, bylo zapotřebí se kvalifikovat do repre teamu. Druhého závodu v Ostravě jsem se neúčastnil kvůli kolizi se svěťákem v Moskvě, a tak jsem dorazil až do Písku na třetí nominační závod. Do závodu jdu z plného tréninku v boulderingu a těším se na souboj s Kubou Konečným. Kvalifikace jde hladce, dva Topy na cestách okolo 9 a 9+/10-. 

 Kvali 1

Kvali 2

Po kvalifikacích omrkneme historické centrum Písku, dáme si dvacet a jde se na finále. Cesta vypadá parádně, super Cheeta chyty, peklo od začátku až do konce a bez většího odpočinku. Leze se mi celkem dobře a užívám si lezení po Tokyo chytech, ke konci mi dochází a padám dva chyty pod topem. S výkonem jsem spokojený a čekám, jak odpoví Kuba Konečný. Ten padá kus pode mnou a můžu slavit druhé vítězství ČP v obtížnosti. Pěkný závod, dojem pokazil jen závěrečný ceremoniál, kdy se hromadně šlo-běželo ke stolu s cenami a vyber si, co chceš..

 Finále

Stupně vítězů

V neděli kvalitní trénink na Smíchoffě s Kubou Jedličkou a pak se jedeme mrknout na trochu jiný sport na Trojský kanál. Krásné výkony a kvalitativně závod o několik levelů výš než závody v lezení.


As I plan to take part in the climbing for difficulty contest at this year's World Championship, too, I need to qualify for the representation team of this discipline. I couldn't go to the second competition in Ostrava as it was at the same time as the World Cup in Moscow, so I attend the third competition in Písek. I have a thorough bouldering training and I'm really looking forward to the duel with Kuba Konečný. The qualification goes well, I get two tops with grades about 9 and 9+/10-.

After the qualification we visit the historical town centre of Písek, we take a nap and then let's go for the final! The final route looks amazing, there are great Cheeta holds and it's hard form the very beginning, without any real opportunity to rest. I'm doing quite well and I enjoy the Tokyo holds, but in the end I get tired and fall two holds away from the top. I'm quite satisfied with my performance, though, and I'm waiting how Kuba Konečný will do. He falls sooner than I did so I can celebrate the second winning of the Czech Cup in climbing for difficulty. The competition itself was good, the only flaw was the final ceremony where everyone rushed to the tables to choose the prize...

On Sunday we had a quality training session at Smíchoff with Kuba Jedlička and then we were watching water slalom at Trojský kanál. It was a great show and compared to the climbing competitions the level of this competition was much higher as for the quality.