úterý 14. října 2014

High Point víkend

O víkendu proběhlo setkání High Point teamu v jihočeských Sušicích, fotilo se, oslavovala K2 a v neděli se mi podařilo přelézt Veliké Lalulá 8A a Jasnou Páku SD 7C, moc pěknej víkend s příjemnými lidmi


 Radek Jaroš a K2
A meeing of the High Point team took place this weekend in Sušice in Southern Bohemia, photos were taken, K2 was celebrated and on Sunday I managed to climb Veliké Lalulá 8A and Jasná Páka SD 7C, a very nice weekend with pleasant people.

neděle 5. října 2014

8B na Sněžníku a Bor

Plán na víkend byl jasnej a to dolézt krásný boulder Chocking Hazard SD 8B. V sobotu ráno tedy frčíme na Sněžník, je pěkně chládek a svítí slunce. V rychlosti opakuju kroky a prvním pokusem plácnu výlezovou hranu, pak pár horších pokusů a dnes 5 tým ostrým dávám. 

Chocking Hazard SD 8B

Chocking 8B


Pak jde Kačka na rozdělané 6B na Medvědovi, už pokukuje po výlezové hraně, ale ještě kousek chybí. Poté se přesunujeme k Ciderhouse 8A - 8A+/B, výmýšlím vše možné, ale nic nevede k přelezu a tak se opět posouváme dál a to do sektoru okolo Open Air. Tady Kačka suše proběhne jedním 6A+ a ještě se zakousne do Kuby 6A, kterej ji nepouští. Já zkouším Hot Dreams 8A, převis se mi daří přelézt aříkám si, že to 8A nebude ani náhodou...ale neříkej hop dokuď nepřeskočíš...ve výlezu shořím jak papír a konec.

Kačka v 6A+

Dáme večeři a přejíždíme na k táboráku na Bor, kde je plno lidu.

Sněžník

V neděli ráno se rozlézáme na lehčích boulderech, Kačce se daří přelez Chip 5C a hezky bojuje v Černé Jahodě. Pak jdeme k mega projektu, scházíme se tu s Kozlem, Kadejem a Štěpánem, je plno matic a tak zkoušíme přijít na to, jak projekt zdolat. Daří se mi udělat nový High Point a to dolézt do celkem dobrých děr ve 3/4 boulderu, klasa se už vyhoupla spíše na 8B, tak uvidíme až se ještě trošku ochladí.

Big Projekt 8B?The plan for the weekend was clear, to finish off a nice boulder Chocking Hazard SD 8B. On Saturday morning we are off to Sněžník, it's nicely chilly and the sun is shining. I quickly run through the steps and touch the top edge at the first attempt, then a few worse ones but make it at the fifth one. 

Then we move to Ciderhouse 8A - 8A+/B, I think up all the possible combinations but nothing leads to a climb-over, so we move on again, to the sector around Open Air. I try Hot Dreams 8A, manage to climb the overhang and I tell myself no way this is an 8A... but don't don't count your chickens before they're hatched... I burn like a paper in the end and that's it. 

We have dinner and go to a campfire at Bor, there are a lot of folks. 

On Sunday morning we warm up in easier boulders, then move on to a huge project, meeting up with Kozel, Kadej and Štěpán there and trying to figure out how to make it. I make a new high point, climbing until quite good holes in 3/4 of the boulder, the class has risen rather to 8B, so let's see how it goes when it gets a bit colder.