pondělí 29. února 2016

Nightsession v Juře - Riot Act 8B/B+

O víkendu jedu pod hlavičkou Art Of Route stavět bouldery do německého Aschaffenburgu. Razím s Adamem Ondrou, který tam má zároveň přednášku. Na místě musíme být v sobotu ráno, a tak vyrážíme již v pátek navečer. A to by nebyl Adam, aby neměl v plánu se někde stavit zalézt. Že bude tma? Že 4 dny trénoval? Nevadí...

Do Frankenjury přijíždíme po osmé hodině, jdeme omrknout Riot Act 8B+, je trochu zateklý, ale lézt půjde. Vracíme se pro věci, nasvítíme kámen čelovkami a ladíme program. Program máme natočený na tabletu, ale nějak se ztrácíme, a tak vymýšlíme svůj vlastní. Pomalu se boulderem prokousáváme a zhruba po hodince a půl začínáme s ostrými pokusy. Oba se zlepšujeme, já padám kousek za cruxem, Adam v posledním kroku do hrany. Je okolo jedenácté, a tak volíme krátký rest v autě: pár datlí, lžička medu a jdeme zpět. Adam pád nahoře, já dávám!

Parádní pocit, okamžik, za svitu čelovek, s Adamem v zádech, o půl dvanácté jsem ještě nikdy nic nedal, snad ani nelezl. Jdeme do auta, čaj a zpět ke kameni. S Adamem si boulder trochu pohrává, jednou se mu smekne noha, jednou spadne shora… "Tak poslední, tak ještě jeden, ještě jeden..." A o půl jedné v noci i on slaví přelez! 

Shodujeme se na tom, že je to přinejmenším velmi lehké 8B+, v mých očích 8B/B+ v Adamových jen 8B. Krásný příběh s dobrým koncem pro nás oba, Adam je neskutečný tahoun a za dnešní moment mu patří dík!


At weekend I head to Asschaffenburg to do some bouldersetting under the Art of Route programme. My travel companion, Adam Ondra, is having a lecture in there. As we have to be in Asschaffenburg on Saturday morning, we start our journey on Friday evening. And it wouldn't be like Adam not to stop for a climb somewhere. Darkness? Four days of training before? No problem…

We arrive at Frankenjura after eight o' clock and go to check Riot Act 8B+. It's a bit moist but still ok to climb. We pick up our stuff, illuminatre the boulder with our headlamps and start looking for a suitable programme. The one whose video we have on our tablet is not working for us, so we make our own. After an hour or so we start serious attempts. We are both getting better and better, I fall right after the crux and Adam during the last move before the edge. It's about eleven so we take a short rest – some dates, a spoon of honey and let's get back to the boulder. Adam falls from the top but I succeed!

It feels great, the moment illuminated by the headlamps, with Adam nearby – I don't think I have ever finished a climb at midnight – or that I have climbed at all at such time. We have some tea in the car and head back to the boulder. The rock plays some games with Adam – his leg slips, then he falls from the top… “All right, this one is the last… ok, one more last attempt… one more…” And half an hour after midnight he has a reason to celebrate as well!

We agreed that it's at least a very easy 8B+, in my view rather 8B/B+, Adam thinks it's just an 8B. A wonderful story with a happy ending for both of us. Adam's enthusiasm is contagious and I need to thank him a lot for this experience!

neděle 21. února 2016

Petráč...Sekáč

V plánu byla původně boulder session v Ádru, ale počasí slibuje na dopoledne podmínku, a tak s Kačkou razím na Petráč do sektoru Sklárna Sever - pro mě nového. I bez průvodce vše najdeme hned, dlouho neotálím, odpoledne má přijít déšť. Po rozlezu jdu do Syntézy Marnosti 8A, campus krok a pak nepříjemný výlez. Po pár pokusech jsem nahoře a už ladím prodloužení Rámájanu za 8B+. Kroky jdou hned, mám pár dobrých pokusů, ale vždy dojíždím na promrzlé prsty, sice je okolo nuly, ale hodně fouká a už je na mě nějak moc zima. K tomu se pomalu přidávají díry v prstech, a tak z Rámájany pomalu utíkám.

Rámájana 8B+

Utíkám do převisu Piraně, kde čeká stále nepřelezený projekt. Kdysi mi o něm říkal i Adam Ondra, že to je něco pro mě a ať to zkusím. První hodně silový krok ze spoďáku do hrany, udržet kyv a 7áčkem nahoru. Nejprve ladím kyv, vymýšlíme vše možné, až nakonec zafunguje špička a brzda dlaní. Pak se snažím zabrat v prvním kroku, když mě Kačka hecne, spoďáček trochu ulomím. Nakonec se mi podaří za spoďák správně zabrat, dolétnout do hrany, udržet kyv a už přelez nepustit, zrovna když začíná poměrně silně sněžit. Vzniká tak Piraňa Low, klasu nahazuji na 8B/B+.

Piraňa Low 8B/B+

Piraňa Low 8B/B+

Piraňa Low 8B/B+

Piraňa Low 8B/B+

Díky Kačce za spotování v téhle zimě. A co říci závěrem? Ze sektoru Sklárna jsem hodně zklamaný, tolik sekaných chytů jsem dlouho neviděl, navíc vůbec nechápu, proč se seká i v evidentně lezitelných profilech - proč musí být sekaná 6A? A proč vůbec sekat, když je všude v okolí tolik kamenů? Sice jsou bouldery třeba i krokově pěkné, ale nevím jestli to za to stojí. Nemusíme mít nutně v ČR stovky sekaných šestek až osmiček… takhle NE! Od toho máme přece bouldrovku. Co vy na to?At first I was planning to have a boulder session in Adršpach, but the weather seems promising as far as the conditions are concerned, so I set off to Petráč to the Sklárna Sever sector with Katka - a completely new place for me. We find everything immediately, even without a guide. No time to hesitate as it's going to rain in the afternoon. After the warm up I go for Syntéza Marnosti 8A – a campus move and a very tricky climb. After few tries I'm on top and I start a prolonged version Rámájana 8B+. The moves themselves are OK, I make some good attempts but each time I'm stopped by my frozen fingers. It's too windy and cold for me so in the end I flee from the battle.

I move to the Piraně overhang, to a yet unclimbed project. Some time ago even Adam Ondra told me to try it as it looks like something for me. The first move requires lot of strength as you need to move form the undercut hold to the edge, then you have to keep swiniging and go up through a 7A. First I work on the swinging, and after that I find a useful combination of toe and a palm stop. Then I start to struggle with the first move, Kačka encourages me and I break off the undercut hold a little. Finally I manage to grab the hold, fly into the edge, keep the swing and climb the whole thing, at the very moment it starts snowing. I call the new climb Piraňa Low, with estimated grade 8B/B+.

Thanks to Katka for spotting in this cold weather. And something to conclude? I'm very disappointed by the Sklárna sector as I haven't seen so many artificially cut holds in a very long time. Moreover I don't get why so many obviously climbable profiles are cut as well – why there should be a cut 6A? And why we should cut at all if there are so many boulders around? Some of the stones have nice moves but I'm not sure if it's worth it. We don't have to have hundreds of cut sixes and eights… Please, DON'T! That's what artificial walls are for, aren't they? What do you say?

pátek 19. února 2016

Rock Series - High Point

Velmi dobrá spolupráce s firmou High Point dala vzniku kolekci Rock Series. Zatím je k dispozici mikina, tričko a kalhoty budou následovat.

Více naA new collection called Rock Series was created due to a very good cooperation with High Point. So far a sweatshirt is available, a T-shirt and trousers will follow soon.sobota 13. února 2016

Hélios 8B+ FA!!

Project 8B+

Včera jsem opět vyrazil na projekt Hélios na Černém Bivaku – klasika: rozlez a pokusy, pády v klíčovém kroky a úvahy o 8C. Pomalu ztrácím naději, a tak zkouším jinou betu, ne ultimátním náletem do hrotu, ale přes vysokou patu a přebrání mrdinek. A hle, zafunguje to a po pár nálezech je Hélios doma! Velká úleva, projekt dokonán! Trochu škoda, že jiná beta boulder ulehčila, protože 8C znělo moc pěkně, tímto způsobem volím 8B+, obdobně těžké jako Sick of Sunshine, který utíká doleva. Vzhůru na další projekty, ale chce to zimu!

 Hélios 8B+

Hélios 8B+

A videjko here :)


Hélios 8B+

Yesterday I set off to Černý Bivak to try the Hélios project again. As usual: warm up, struggling, falls in the crux and contemplations about 8C. I'm gradually loosing hope, so I try another beta – high heel and sorting out the small holds. And behold – it works and after few tries It's done! I feel relieved, the project is finally finished! It's a pity that the new beta made the project easier – 8C sounded really cool – this way it is rather 8B+, similar to Sick of Sunshine, which goes to the left. So let's go for othe projects – as soons as the cold weather comes!

středa 10. února 2016

Hélios - 3rd day

Včera jsem byl opět na Héliosu, přivítal mě déšť, naštěstí se lézt dalo, ale podmínky nebyly ideální. Hélios odolal.

Hélios proj 8B++

Yesterday I returned to Hélios. It was raining, fortunately the climbing was possible but the conditions were far from ideal so the project still resists.

neděle 7. února 2016

Sluníčko sluníčko

Projekt Hélios mi nedává spát, a tak jsme zpět na Bivaku. Po rozlezu mám první výborný pokus, pak se střídají lepší s horšími, ale postupně odchází síla. Hélios odolal, ale brzy budu zpět, ty kroky jsou bomba!


Hélios 8B++?

Big move na Héliosovi 8B++?

Maximálka odešla, tak zkouším rozlezené vytrvalostní Sluníčko Hard, prvním pokusem všechno klape a další propojka převisu je v kapse. Klasa je v porovnání s ostatními jasná, 8B/B+, ale možná je to jen těžké B? Těžko to odhadnout.


Sluníčko Hard 8B/B+

Pokračuji na Těžké Půlce 7C+ a tvořím novinku Mrzák, asi taky 7C+. Štěpánovi se v převisu také líbí a posílá Sick Fellow 8A+/B a lehčího Sundeckra. Ruce pomalu odmítají spolupracovat, a tak je čas na ústup domů. 

 Těžká Půlka 7C+

The Hélios project won't let me sleep until I climb it so I go to Bivak again. After the warm up I make the first excellent attempt. After that I keep trying - there are some better and worse attempts, but gradually I lose strength. Hélios stays undefeated for today - but I'll be back soon, the moves are awesome!

Then I go for Sluníčko Hard – lots of endurance required here. The first attempt goes without any problem so I can check another climb connected with the overhang in my list. The grade seems (compared to the rest) quite clear – 8B/B+ ...or maybe it's but a difficult B? Hard to tell…

I continue at Těžká půlka where I create a new climb - Mrzák, that looks like another 7C+. Štěpán is doing well in the overhang, too, he sends Sick Fellow 8A+/B and a bit easier Sundecker. Our hands gradually refuse to cooperate so it's high time to head for home.

čtvrtek 4. února 2016

Hélios

Včera jsem namísto zaprášené bouldrovky vyrazil za Foxem a Zákořem na čerstvý vzduch, a to na projekt s pracovním názvem Hélios v Labáku. Jedná o první část ultra projektu, kterou samostatně odhaduji na 8B+. Začátek stejný jako Sick of Sunshine, ale pak hodně silovým krokem vzhůru a zatím alespoň do společného konce s Černým Traverzem. K přelezu chybělo málo, alespoň mám důvod vrátit se zpět a užít si ty parádní kroky!


Proj 8B+


Se soumrakem nalézám s čelovkou ještě do Sluníčka 8B, podaří se mi probít se až ke konci, ale bandasky vystavují stopku a mně jasný ticket na brzký návrat. 


 
Yesterday I went to get some fresh air with Fox and Zákoř, trying a new project in Labák called Hélios. It's the first part of an ultra project that I estimate 8B+. The beginning is the same as in Sick of Sunshine but then you need to make an upward move that needs lots of strength and then get to the last part shared with Černý Traverz. I was very close to finishing the climb. Well, at least I have a reason to come back and enjoy the wonderful moves again.

With dusk I take a headlamp and start Sluníčko 8B, I manage to get almost to the end but then I get swollen and that's the signal it's time to quit for today.

pondělí 1. února 2016

Art of Route - Bouldersetting - Wels

Tento víkend jsem pod hlavičkou Art of Route stavěl bouldery na pěkné rakouské stěně ve Welsu. Společně s Vojtou Vrzbou jsme postavili více než 80 nových boulderů a 4 cesty s lanem. A jak to vypadalo?

81 new problems

Setting

A pokus z asi nejtěžšího boulderu.

V11?

This weekend I engaged in bouldersetting at a nice Austrian wall in Wels under the Art of Route. Together with Vojta Vrzba we built more than 80 new boulders and four routes on rope. And how did it look?

And the attempt from the possibly hardest boulder.