úterý 16. července 2019

SP CHAMONIX 6.místo!!

Odjezd z Fionnay nám trochu zkomplikuje autobaterie, ale po chvíli už sjíždíme do údolí a hurá do Francie a restit v kempu Chamonix. Nejprve je na programu opět rychlost, která pro mě dopadá na chlup stejně jako ve Villars, snad se obdobně bude dařit i v obtížnosti, říkám si. Projdeme si nádhern0 město, mraky lidí, místy odkaz na 1. zimní olympiádu, a to vše pod Mont Blancem. 

Chamonix

Kvalifikace vypadají o něco více vytrvalostní než ve Villars, mám trochu štěstí, že začínám na levé cestě, a za dopoledního chladna se mi daří dolézt poměrně vysoko. Obsazuji hodně slušné 7. místo v cestě. Druhá cesta je o něco lehčí a i přes značné vedro se dostávám až do závěrečného výlezu a těsně pod topem padám – 12.místo v cestě. Kvalifikace šla snadno, až moc snadno, a postupuji ze 7. místa do semifinále.

Kvalifikace by Sytse van Slooten

Oproti Villars se tentokrát po kvalifikacích cítím poměrně unavený, hlavně pravá ruka dostala zabrat, takže ledová lázeň a místní bylinky. 

Protein drink

Do semifinále jdu opět s chutí, nechybuji, přejdu přes silovou pasáž a dolézám si pro 35+, myslím si, že je to průměrný výsledek, ale v prozatimní tabulce jsem na 4. místě. Leze ještě 6 lezců, Stefano Ghisolfi nepochopitelně padá na začátku. Ještě jeden člověk musí spadnout pode mnou, kandidátem je Romain Desgranges a tip vychází: Desgranges nepřechází přes silovou pasáž uprostřed cesty. Neskutečné,  jsem ve finále světového poháru!

Semifinále by Sytse van Slooten

Finále je na programu až pozdě večer, tak jedeme restovat k vodě, zaledovat ruce, dát trochu rýže a unavit Gulika, ale unaveni jsme spíše my než on. Finále byl velký zážitek, v izolaci jen pár lidí, panuje pohoda a dobrá nálada, Schubert konstatuje: "You are the only climber in the final who is not professional." Po ženách jdeme na věc my, před stěnou je 12 tisíc diváků, úžasná atmosféra. Leze se mi dobře, únava je už znát, ale nechávám tam všechno. V malých lištách poměrně rychle dochází, ještě stihnu udělat pasáž, kde se leze nohama napřed, pak už mám napumpováno a padám. Jsem spokojený, neudělal jsem větší chybu a končím na úžasném 6. místě!!

Finále by Sytse van Slooten

Finále (čas 1:31:30)

Sám ani nevím, čím to, že se dva svěťáky povedly tak moc dobře, 9. a 6. místo, to je z říše snů. Velkou výhodou obtížnosti je to, že tu nejsou žádné technické finesy jako v bouldrech a že je to hlavně o síle - vytrvalosti a silově se letos cítím perfektně – zdá se, že nastolený trénink byl vhodný právě na tyto bouldrově-vytrvalostní cesty. Teď ještě trochu víc potrénovat a vzhůru na MS do Tokya!

Moje štístka

On our departure from Fionnay we had some difficulties with the car battery but soon we drive down the valley and hurry to the French twon of Chamonix for the competition in climbing for speed. I have a very similar results as in Villars and I hope to have the similar results in climbing for difficulty, too. In the meantime we take a walk in the beautiful and crowded town under Mont Blanc.

The qualification is more focused on endurance than in Villars, I'm very lucky to start with the route on the left and in the morning chilly weather, so I get quite far and earn a good 7th place in this route. The second one is a bit easier and despite the heat I almost get to the top - and I'm 12th. So the qualification goes smoothly and I pass to the semifinal from the 7th place.

Unlike in Villars I feel quite tired after the qualification, my right arm in particular got its share of pain, so it's time to treat it with cold water and some local herbs.

I start the semifinal full of enthusiasm and without any mistakes. I overcome the power passage and reach the score of 35+. I think this would be an average result but in the temporary table I find myself on the 4th place. Six other people are climbing, Stefano Ghisolfi unexpectedly falls at the very beginning, weird... I need one more climber to do worse than me to pass to the final and it comes true, eventually. Romain Desgranges doesn't get through the power passage. Unbelievable, I'm in the final of the World Cup!

The final is scheduled for the late evening so we take a rest, I put more ice on my arms and after a bit of rice for dinner we try to get Gulik tired. In the end we are the only ones who are tired, though... The final was an amazing experience, there were only few people in the isolation and the atmosphere was relaxed and cheerful. Schubert told me: "You are the only climber in the final who is not professional". After the women's final it was our turn, there were 12 thousand people watching us and the atmosphere was incredible. I was doing quite well, I felt a bit tired already but I gave it all I had. The tiny ledges were hard, I manage to get through the passage where I had to climb feet first but then I got swollen and fell. I'm very happy, I didn't make any serious mistake and I earned a wonderful 6th place!!

I don't really know why I was so succcessful, the 9th and 6th place is a dream. Climbing for difficulty has one big advantage over bouldering – there aren't such technical finesses and it's more about power and endurance - and as for strength I feel awesome this year, it seems that the training I had was the right thing for these bouldering-enudrance routes. Now I'll have some more training and let's go to the World Championship in Tokyo!

pondělí 15. července 2019

Villars - 9.místo, Fionnay 8B+

Během uplynulých 10 dní se toho stalo hodně a ještě budu chvíli vstřebávat zážitky, tak nejprve něco o první části tripu. Rozjel se svěťák v obtížnosti a vzhledem k olympijskému formátu jsem se letos rozhodl zúčastnit se některých závodů. Trochu comeback, po 10 letech opět na laně na světové akci. Vyrážíme s Kačkou a Gulikem, přepíme u Ženevského jezera a následující den si jdu trochu zaběhat na stěně.

Ženevské jezero

Rychlostní cestu jsem trénoval jen párkrát, čas jsem ještě nikdy nestlačil pod 10 vteřin, a tak mě ulitý start ani moc nemrzí, alespoň dobrá aktivace na následující závod v obtížnosti. Kvalifikační cesty jsou hodně boulderové a topuje se jen zřídka, začínám na té těžší, podaří se mi udělat klíčový krok za polovinou cesty a padám pár kroků pod topem, pro mě 18. místo v cestě. Druhá cesta je trochu více vytrvalostní a sluníčko už hodně peče, v polovině cesty opět nepříjemné místo - skok, přidám pár kroků a pro mě 21. místo v cestě. Celkově mi to vychází na postupové 24. místo do semifinále, až jsem překvapený, jak to dneska dobře šlo.

Kvalifikace Villars by Sytse van Slooten

Odpoledne aktivní odpočinek s Gulim, jinak to s ním ani nejde, a těším se na semifinále.

Support team

Semifinále se zdá hodně boulderové, leze se mi skvěle, s čistou hlavou a lezu jako třetí, takže je cesta ještě čistá. Nedělám zbytečné chyby, ty přicházejí až k závěru, a zapisuji hodnotu 29+. Zdá se, že se výsledkovou listinou o něco málo posunu, nakonec spousta favoritů svůj pokus kazí a celkově obsazuji úžasné 9. místo s tím, že výkon 29+ stačil na postup do finále (horší výsledek v kvalifikaci mě posunuje pod čáru pustupu).

Kvalifikace Villars by Sytse van Slooten

Jsem nadšený, jel jsem s tím, že chci zabojovat o postup do semifinále, 9. místo vysoce předčilo má očekávání. 

Po závodu přejíždíme nedaleko k vesničce Fionnay, kde se nachází skvělý kus kamene.

Foundation Edge 8C

Během tří dnů se mi daří přelézt Scarred For Life stand 8A+, Underground Paradise 8B+, En Attendant un Mom 8A. 

Scarred for Life 8A+

Zkouším ještě přidat SD variantu ke Scarred for Life za 8B+, ale nedaří se mi přejít přes dlouhý nátah do nástupové verze, a úžasný Foundation Edge za 8C, kde mě zastavuje jen jedno přesunutí nohou, je to ale každopádně linka, na kterou se snad jednou vrátím (po zhlédnutí videa je vše jasnější..).  

Underground Paradise 8B+

Fionnay je magické místo, nádherná čistá příroda, milí lidé, tady se cítíme všichni tři jako doma. 

Fionnay

Z Fionnay pokračujeme na druhý svěťák do Chamonix...


Many things have happened in the last 10 days and it will take me a while to process it, so first let's talk about the first part of the trip. The World Cup in climbing for difficulty started and I decided to take part in some competitions. A bit of a comeback for me, as I haven't been climbing on rope at such a worldwide event for 10 years. Kačka and Gulik accompany me, we sleep at the Lake Geneva and on the next day I train a bit at the gym.

I've only been trying to climb speed routes few times and I never finished them in less than 10 seconds so I don't feel bad about the bad start, at least it was a good warm up for tomorrow's competition in difficulty. The qualification routes are quite similar to the bouldering ones and not many competitors reach the tops. I start with the more dificult route, I get through the crux and fall few moves under the top – I earn the 18th place in this route. The second route is more of an endurance test, the sun is shining hard already and again, there is an unpleasant move in the middle – I jump and then add a few more moves which is enough for the 21st place. In total I occupy the 24th place and pass to the semifinal, which is a great surprise for me.

In the afternoon I take an active rest with Guli (as with Guli it is not even possible to just rest without any action...) and I'm looking forward to the semifinal.

The semifinal climbing is very similar to bouldering, I really enjoy it, my head is clear and I'm the third one to go climbing so the route is still clean. I don't make much stupid mistakes, just some towards the end, and I record the score of 29+. It seems that I could move up a bit in the final score, many favourites fail in their attempts so in total I end up 9th, which is super awesome. The score of 29+ was enough for passing to the final but as I had worse result in the qualification I moved under the line.

But I'm delighted anyway, I came here hoping I would pass to the semifinal and the 9th place is so much better than what I had expected.

After the competition we drive to the Fionnay village with an amazing piece of rock for bouldering.

In three days I manage to climb Scarred For Life stand 8A+, Underground Paradise 8B+, En Attendant un Mom 8A.

I also try an SD version of Scarred for Life for 8B+, but I can't get over a long reach and an amazing Foundation Edge 8C boulder which I hope to try again some day in the future (and after watching the video it's much clearer).

Fionnay is a magic place with clean and beautfiul landscape and nice people, we really feel welcome here.

And from Fionnay we continue to Chamonix to the second World Cup...