úterý 22. listopadu 2022

Fontainebleau - up to 8B+

Po nedobrých zkušenostech s počasím v letech 2008 a 2009 jsem následující roky jezdil v zimě drtit převážně švýcarskou žulu. Moji malý kluci už pěkně běhají nicméně švýcarské kameny pro děti nejsou příliš přístupné a tak letos byl ideální čas se opět vrátit do Fontáče u užít si pískovec pospolu. Nakonec se situace vyvine tak, že jede i Štěpánova rodinka a kluci kameramani, kteří náš pobyt zdokumentovali a bude brzy online. Pobyt byl skvělý i přesto, že počasí nám příliš nepřálo, mlhy, teplo, deště, až v den odjezdu se udělala pravá lezecká podmínka.

Cul de Chien

Hajlajtem šesti lezeckých dní pro mě byl rychlý přelez boulderu Méchanique Élementaire za 8B+ v oblasti Recloses Sud. Nejtěžší je úvodní krok boulderu, jakmile se mi jej podaří udělat, proběhnu stropem do záverečného vývlaje společného s boulderem Opium, kde jednou vypadnu, podruhé pohlídám a dolízám navrchol kamene. Dalším těžkým boulderem je Ubik 8A/+ respektive jeho Assis varianta za 8B, poměrně netradiční font boulder, kde obtíže spočívají v campusování po oblinách. Variantu ze stoje se mi podaří vyladit po cca hodince, hned nalezu do Assis verze, ale déšť nás vyhání. Další den hned z první posílám i Assis variantu. Dalšími bouldery pro mě jsou Conviction 8A, Trojan War 8A, Opium 8A, L Oeil De La Cybille 7C+, Éclipse 7C

Conviction 8A by Nevělík

Dále jsem nalezl do jednoho z nejznámějších boulderů The Big Island ze 8C. I přesto, že mám kroky téměř na hranici rozpětí, tak se mi daří boulder zkrokovat, při druhé session vyladit a v den odjezdu, kdy se ochladí bylo v plánu dávat ostré pokusy, ale tvrdá kůže mi nedává šanci na přelez a v oblinách kloužu. Dobrý důvod se jednou vrátit.

The Big Island 8C by Nevělík

Nejenom jsme lezli, ale v den restu vlakem navštívili Paříž, prošli zámecké zahrady ve Fontainebleau, ale navíc není čas, týden uběhl jako voda a v ČR nás vítá zima. Jsme rád, že jsme s Kačkou a dětma vše zvládli bez problémů a těším se, až spolu zase někam za boulderingem vyrazíme.
 
Fontainebleau   
 
 
After some bad experience with weather in 2008 and 2009, I have been mostly going climbing on Swiss granite in winter. My little boys are already running on their own feet, but the Swiss rocks aren't much accessible for children, so this year was the perfect time to return to Fontainebleau and enjoy the sandstone together. In the end, Štěpán's family and the cameramen who documented our trip joined us, and the record will be available online soon. The stay was great despite the fact that the weather was not very good: we had fog, heat, rain, and only on the day of departure there were the right climbing conditions.

For me the highlight of the six climbing days was the fast climb of the Méchanique Élementaire 8B+ boulder in the Recloses Sud area. The first move of the boulder is the most difficult one, so as soon as I manage to do it, I get through the ceiling to the final part, shared with the Opium boulder, where I fall once but then I make sure to finish the climb. Another difficult boulder is the Ubik 8A/+ or its Assis version for 8B, a rather unconventional font boulder, where the difficulties lie in campus climbing along round structures. I manage to tune the stand-up version after about an hour, then I start working on the Assis version straight away, but the rain drives us away. The next day, I send the Assis version right at the first attempt. My other achievements are Conviction 8A, Trojan War 8A, Opium 8A, L Oeil De La Cybille 7C+, Éclipse 7C.

I also found one of the most famous boulders, The Big Island 8C. Despite the fact that the moves are almost out of my reach, I manage to do all of them separately, then I tune it up during the second session and on the day of departure, when it gets cold, the plan was to start with serious attempts. However, the hard skin does not give me a chance to finish the climb as I slide on the round rock. A good reason to come back one day.

Besides climbing we visited Paris by train on our rest day, we took a walk in the castle gardens in Fontainebleau, but there is no time, the week flew by and winter welcomes us back in the Czech Republic. We are glad that Kačka and the children could be there and there were no trubles and I look forward to going bouldering together again.

čtvrtek 10. listopadu 2022

Kras II - Blatant, Peklo a Kráter

Opět v Krasu, daří se mi dokončit Blatanta 8A+/B, Když je v Pekle Neděle 8B a projektuji odlez z Blatanta doleva - Kráter za 8C. Kroky jdou celkem dobře, ale cítím, že v kuse to bude záhul, tak se snažím kroky nachodit a vymyslet nějaká ulehčení – to bude dobrá challenge.

Blatant 8A+/B
 
And I'm in Kras again, I finish Blatant 8A+/B, Když je v Pekle Neděle 8B and I try to create a new project by climbing from Blatant up to the left - Kráter 8C is born. The moves seem ok, but I feel that it will be hard to connect them, so I'm trying to practice the moves as much as possible and find some cheats. I guess it woould be quite a challenge.

úterý 8. listopadu 2022

MČR v obtížnosti - 1.místo - Double Champ

O víkendu se koná MČR na Bigwallu v Praze, komorní atmosféra, skvělé cesty a celkem zima na lezení. Kvalifikacemi proběhnu bez problémů, jedna ca 9+ a druhá ca 10-/10, navečer lehce zalezu s mladou nadějí na Jungli a frčím domu za dětmi.

Kvalifikace by Chodura

V neděli razíme celá rodinka, nejprve semifinále opět ca za 10-/10 a opět se mi daří s lehkou rezervou topovat a postoupit z prvního místa do večerního finále.

Semifinále by Chodura

Záznam semifinále

Odpoledne proběhneme s kluky Dinopark a těším se na finále. 

Dinopark Praha

Obtížnosti finále se rozjedou celkem rychle, žádný velký odpočinek, všechno trošku hlídám a docela fresh dolézám do závěrečné pasáže, ale tam začne peklo na zemi v podobě malinkých modrých lištiček, udělám tři kroky a slušně mi dochází, střelí mi ruka a jdu k zemi. Vítězím a k boulder titulu přidávám i titul z obtížnosti!

Finále by Chodura

Záznam Finále

Můj Vítěz

At weekend the Czech Championship took place at Bigwall in Prague. The atmosphere was cozy and intimate, the routes were great, though the weather was a bit cold for climbing. I have no problems with the qualification routes, one is a 9+ and the second one about 10-/10, in the evening I have a climbing session at Jungle a bit with the young generation and after that I hurrry home to my kids.

On Sunday the whole family attends the semifinal, I reach the top of the 10-/10 and advance to the final from the first place.

In the afternoon I take the boys to the dino park and I'm really looking forward to the final.

I have no time for resting durign the final climb and I try to climb safely, I get to the last section of the route and I feel quite fresh but then the hell begins - the tiny blue ledges are pretty awful, I do three moves and I'm exhausted, my hand slips and I go down. However, I win and add a champion title from the lead climbing to my bouldering title!

pátek 4. listopadu 2022

Podzimní Kras

Včera výpad do Krasu, v plánu je toho hodně. Začínám v Rudicích Řádem Bílého Lva za 8B/+. Ladím kroky, úvodní silové kroky mi jdou snadno, dám si v mezidobí kratší verzi Fajnšmekra za 8A+/B, a ladím vršek. Nakonec mi zafunguje špička á la Narasaki a posílám, za mě lehčí 8B.

Řád Bílého Lva 8B

Pokračuji na novinku od Štěpána: Cheating Power 8A+/B. V úvodu se člověk musí divně natáhnout z předskalí, pak už ale naleze do převisu a musí pěkně silově zabrat, zajímavé to bude dál doleva.

Cheating Power 8A+/B

Dále jedu na Holštejn, konečně se mi podaří zkrokovat Blatanta 8A+/B, čímž se otevírají dveře do Kráteru za 8C. Krokuji, lezu různé sekvence, ale na víc než tři kroky v kuse už není energie.
 
 
Yesterday I made a trip to Kras, I have lots of things on my mind there. I start in Rudice by climbing Řád Bílého Lva 8B/+. I'm working on the moves, the power ones at the beginning go quite well. In the meantime I climb the short version of Fajnšmekr 8A+/B, and then I try the moves in the top of the boulder. In the end I'm successful with a Narasaki-like toe and I send it, I guess it could be an easy 8B.

I continue to the new Cheating Power 8A+/B boulder by Štěpán. There is a weird reach at the beginning but once you get to the overhang, it becomes a power climb. I think it would be interesting to try climbing to the left from there.

Then I drive to Holštejn, I finally manage to do all the moves of the Blatant 8A+/B boulder, which opens the possibility to climb Kráter 8C, as well. So I'm trying the moves and several different sequences but I have no energy left to do more than three moves at once.