neděle 21. června 2015

H1N1 8B/B+!

Po krátné době jsme opět vyrazili do Sloupu. Docházíme okolo 11té a v jeskyni už leží Štěpán pod Panoramixovým Saucem. Já se dlouho nerozlézám a jdu do H1N1. Chvíli trvá než se aktivuju v mikro bočáku, jinak se vše zdá ok na přelez. Rozjedou se pokusy, dám delší rest, klasicky plácnutí do obliny, dalším pokusem oblinu konečně udržím a zbytek si už pohlídám. Mám velkou radost, loni jsem se v bočáku ani neudržel a myslel jsem si, že je to klasická Ádovina, kterou nikdy nevylezu. Za mně 8B/B+.

H1N1 8B/B+


H1N1 8B/B+

Dál se posouvám pomalu doprava a tréninkově přelézám Chameleona SD 7C, Poslední Skok Mistra Pottera 7C/C+ a opakuji Sviní Mor 8B a Hotoffsona SD 8A.After a short while we are again off to Sloup. We arrive around 11 am and Štěpán is already lying in the cave under Panoramixův Sauce. I don't spend much time warming up and go for H1N1. It takes some time to activate myself in the micro side part, otherwise everything seems ok. I start with attemps, in the end finally manage to hold on and send it. I am really happy, last year I wasn't able to hold on in the side part and I thought it was a classical Adam's stuff which I will never be able to climb. In my opinion 8B/B+

Then I slowly move to the right and climb over Chameleon SD 7C, Poslední Skok Mistra Pottera 7C/C+ and repeat Sviní Mor 8B and Hotoffson SD 8A.pátek 19. června 2015

Sezóna v Krasu začala

Kam v létě za dobrým boulderingem? Do Sloupu, jeskyně, kde se i v létě můžete potkat s dobrou podmínkou. Po příletu z Ameriky cítím, že potřebuju někam ven, předpověď na víkend špatná a tak proč čekat, když je ve čtvrtek pěkně chladno. Hned po práci frčím do Sloupu, rozlezu se a druhým pokusem posílám novinku od Štěpána Dýmějový Mor za 8A+.  Posunu matice o metr doleva a ladím v podstatě jednokrokové 8B H1N1. Loni jsem byl v kroku marnej, ale dnes se v liště cítím dobře a krok se mně daří udělat. Je to formou nebo tím, že jsem lehčí než kdy dřív? Doladím ještě nástupové intro a pálím ostrými a jednou se mi daří poskokovou oblinu téměř udržet. Přísné 8B, vůbec bych se nebál lomítka na B+. Postupem času slábnu, prsty pobolívají, je čas na ústup. Dolezu se ještě v novince Jepičí Život, který rovnou protáhnu do Krátkého Života – 7C+. Tak o víkendu hm?


Where to go for good bouldering in the summer? To Sloup, there are caves offering good conditions even in the summer. After coming back from the US I feel I need to go somewhere outdoors, the forecast for the weekend is bad, so why wait if it's nicely cold on Thursday. Right after work I am off to Sloup, warm up and send a new thing by Štěpán, Dýmějový Mor 8A+, at the second attempt. I move the mats one meter to the left and work on a practically one-step H1N1 8B. I was hopeless there last year but now I feel good in the crimp and manage to make the step. Is it that I am fit or lighter than ever? I fine tune the intro and make some official attempts, once I almost keep the after-jump curve. A hard 8B, I wouldn't be afraid of adding a slash to B+. I am getting weaker with the time advancing, my fingers hurt, it's time to go back. To finish with, I prolong Jepičí Život to Krátký Život – 7C+. So see you again at the weekend, ok?

středa 17. června 2015

US Trip - aktualizace

3 týdny uplynuly jako voda a s Kačkou jsme opět zpět v ČR ze zámořského Tripu. První dva dny jsme strávili v jednom z největších měst světa v New Yorku, plno mrakodrapů a ruch města nás uchvátili, srdce boulderisty potěšil Central Park, kde leží plno kamenů.

New York

Poté se přesunujeme směr Toronto, kde se konal první světový pohár v boulderingu. Po cestě dáváme zastávku u Fingers Lake, města Bufala a Niagarských vodopádů. Závod se blíží a tak se snažím trochu se držet ve formě pomocí Amuerte serepetiček a na stěně Joe Rockhead´s v Torontu.

Trénink u Fingers Lake

V Torontu se potkáváme s Adamem Ondrou a těšíme se na kvalifikační kolo. Bouldery byly hodně kolmé a nebyly tolik o síle jako o technice, pro mě těžký challenge. Adam kvalifikací projde bez problémů, mně se daří přelézt lehký úvodní a poté převislý boulder dva Topy stačí na 27. místo.

 Toronto kvali.1

 Toronto kvali.2

 Toronto kvali.3

Toronto kvali.4

Adam projde i přes semifinále a ve finále si brousí prsty na první místo, všichni favoriti jsou již venku. Finále rozhoduje kolmáč, se kterým si nejlépe poradí Alban Levier a překvapení Nathaniel Coleman, Adam bohužel přes kolmáč neprojde, ale i tak si odváží skvělé 3. místo.

Po závodech odvezeme Adama na letiště a vracíme se zpět k New Yorku, zastavíme se načerpat síly u Rockyho ve Philadelphii a letíme za Adamem do Colorada. 

Power

Před druhým svěťákem stihneme jeden den zalézt v Guanella Passu, kde se mně daří přelézt boulder Carnage za 8A+.  Do skal nás bere Dave Graham a Chad Greedy, kteří jsou velmi ochotní a jen si zalézt, vidět životní styl a bavit se s jedním z největších boulderistů této doby je silný zážitek.

Carnage 8A+ - Guanella Pass

Další zastávkou je Vail, páteční kvalifikací Adam prolítne bez problémů a i mně se daří a postupuji do semifinále. Ve druhém boulderu  při nasedání na patu mně lupne v koleni a mám trochu obavy, abych byl na semifinále ready. V koleni tady lupne vícero lidem a dokonce vítěz prvního závodu Alban Levier následně odstupuje za závodu. Celkově závod plný zranění, Mondet a Storka si zraní prst, Puccio se odrovná hned při rozlezu. Před semifinále se cítím poměrně dobře, koleno cítím, ale v lezení mě téměř neomezuje. První boulder kolmáč, dolézám krok pod Top dost se vydám a  hlavně protrhnu prst. V dalších boulderech se ozývá únava z kvalifikace, ve dvojce se ještě dostanu do zóny, v silové trojce se ani nehnu a ve čtverce nemám dost síly na dotažení závěrečných kroků. Celkem tedy 3 zóny a 16. místo, což považuju za úspěch, konkurence se ohromně našlapaná. Adam projde opět do finále a opět obsazuje 3.místo, tentokrát mu ale vítězství uniká o vlásek.

 Vail semi.2

Vail semi.4

Den po závodě brzy vstáváme a razíme do Boulderu ke Grahamovi, u něho doma ještě v 10hodin všichni spí a tak se pod kopec oblasti Chaos dostáváme až o půl jedné, kopec pořádnej, šlapeme hodinu a půl. Máme málo času, takže rychlý rozlez a hned ladím Don´t get too Greedy krásné kompresní 8B. Adam Flešuje a já třetím ostrým taky posílám. Adam se poté přesunuje pod Jade 8B+, zkoncentruje se a posílá Fleš, ohromý zážitek a nikdo tady nechápeme, jak je to možný, Graham je z toho vedle ještě celý večer. Osobně jsem si byl schopný představit Fleš nějakého delšího boulderu za 8B+, kde jsou obtíže rozloženy do vícero kroků, ale Jade je hlavně o jednom extra těžkém kroku a ten Flešnout je úlet, je nesmírně motivující vidět, co vše je v lezení možnéJ

Don´t Get Too Greedy 8B

Don´t Get Too Greedy 8B

Chaos Canyon RMNP

Spěcháme zpátky k autu, vyhazujeme Adamana na letišti a vracíme se zpět do Boulderu. V pondělí jedeme lézt do oblasti Wild Basin. Krásná oblast plná pěkných boulderů a krásné přírody. Daří se mně přelézt Free Basin 8A a daleko nemám ani k Naked and Afraid 8B, ale síly už nejsou, 4 den lezení se už projevuje.

Free Basin 8A - Wild Basin

Naked and Afraid 8B

V úterý restujeme, užijeme si barbecue u českých kamarádů, kteří žijí v Coloradu a ve středu brzy ráno frčíme do nízko položeného Clear Creek Canyonu na silovinu Echale 8B+. I když je 7 hodin, teplota už je poměrně vysoko, boulder se mně daří zkrokovat, ale více jak dva kroky v kuse neudělám, prsty se hned propotí.

Echale 8B+ - Clear Creek Canyon

Pomalu se loučíme s Coloradem a vyrážíme dále na západ, navštívíme Grand Canyon, Red Rocks, Las Vegas a zpátky domů. 3 týdny jsou pryč a nám přijde, jako bychom vyráželi včera, snad se někdy vrátíme na skalní bouldering do Colorada, tolik krásných kamenů by si zasloužilo delší výjezd!


 Red Rock
3 weeks have flown by and we are back from the overseas. We spent the first two weeks in New York, enjoying the skyscrapers, busy life and boulder in the Central Park. Afterwords we moved to Toronto for teh first bouldering world cup. We meet up with Adam Ondra there and look forward to the qualifications. The boulders were very horizontal and more about power, not technique, a hard challenge for me. I succeed in the initial and one overhanging boulder and two tops are just enough for the 27th place, Adam is 3rd. 

Before the second world cup event we do some climbing in Guanella Pass, I send Carnage 8A+. We are taken to the rocks by Dave Graham and Chad Greedy, who are very helpful, and it's a great experience to just climb with, the the lifestyle of and talk to one of the greatest boulder climbers of today. 

The next stop is Vail, I make it to the semifinal. I feel a crack in my knee on the second boulder and I am worried a bit about being ready for the semifinal. However, more people experience the same and even the winner of the first event Alban Levier subsequently resigns. All in all, it's a contest full of injuries. I feel quite good before the semifinal, I can feel my knee but it almost doesn't restrict me in climbing. No. 1, I make it one stop under the top, use a lot of energy and tear my finger. I can feel the tiredness from the qualification on other boulders, I make it to the tone on No. 2, then nothing in No. 3 and in No. 4 I don't have enough power left to complete the final steps. In total therefore 3 zones and the 16th place, which I consider a success, the competition is tough. Adam again makes it to the final and is 3rd.

The following day, we get up early and we are off to Bouler to Graham's but everyone is asleep at 10 at his place so we make it under the hill in the Chaos area only at 12:30 pm, it's a big one, we walk for an hour and a half. We have little time, so a fast warm-up and I start working on Don't Get Too Greedy 8B, make it on the 3rd attempt, Adam on Flash. Adam then moves to Jade 8B+, concentrates and flashes it, great to see that and none of us understands how is it possible, Graham doesn't get it for the rest of the evening. Personally I had been able to imagine a flash of a long 8B+ boulder where the difficulty is spread into several steps but JAde is mostly about one extra hard step and it's crazy to flash that, it's incredibly motivating to see what is possible in climbing :)


On Monday, we climb in the Wild Basin area. A beautiful area full of nice boulders and beautiful landscape. I suceed in Free Basin 8A and almost Naked and Afraid 8B but no power left, 4 days of climbing have taken their toll. 

We have rest on Tuesday, enjoy a barbecue at Czech friends living in Colorado and on Wednesday morning we are off to Clear Creek Canyon for Echale 8B+. Although it's 7 am, the temperature is high and I don't manage to go more than two steps and once, my fingers are immediately sweating. 

We continue to the West, visit Grand Canyon, Red Rocks, Las Vegas and we are off home. Hopefully we will be able to return for rock bouldering in Colorado, so many great rocks really deserve a longer trip!