úterý 30. srpna 2011

Otradov

Na plánu byl trénink u Chváliče, takže ještě před tréninkem jsem se zastavil na Otradově. Chválič od mé poslední návštěvy udělal nějaký novinky, takže prvním bouldrem, na kterým jsem se zastavil, byl Malý Třesk 7B+/7C. Trošku omezenej bouldr, kdy člověk musí zabrat za mega řezavou jebku. Chvilku ladím start, pak dám na druháka.Dál jdu k Queen Mary. Tady čeká Jump For Free 7A+/7B. Skok okolo 2m, z madla do madla v mírným převisu, a špatnej dopad. V prvím pokusu mám velkej respekt, ten pomalu odpadává a čtvrtým držím madlo ve výlezu. Z údolní strany vede kruto projekt okolo 8A+, tak to chvilku zkouším, ale jeden krok mě teda vůbec nejde. Tak to vylezu aspoň tak, že si povolím všechny stupy, který jsou v projektu logicky zakázaný. To po chvíli vylezu, tak 7B+? - Basta Fidli. Nakonec jdu na druhou stranu řeky až do posledního sektoru omrknout, jakej je ještě potenciál. Vyhlídnu si jednu "hranku", která vypadá docela těžce. No nakonec než udělám první krok tak uběhne půl hodiny, takže dávám klasu 7C. Žádnej zázrak, hlavně ten start je humus, ale na místní podmínky, proč ne. Večer zanušíme u chváliče, pak ještě jednou druhý den ráno a totálně zničenej jedu dom.


We were planning on a training at Chválič, so I stopped at Otradov before it. Since my last visit, Chválič did some news, so the first boulder I stopped at was Malý třesk 7B+/7C. A bit limited a boulder, you have to use a very sharp hold. I am working on the start for a while and then send at second attempt. Then I move to Queen Mary. Jump for Free 7A+/7B is waiting here. About a 2-metre jump from a jug into a jug in a slight overhang, and a bad landing. I have respect in the first attempt but it gradually goes away and at the fourth attempt I'm holding the jug. From the side of the valley, there is a cool project 8A+ so I'm trying that for some time but can’t get over one step. So at least I climb it the way I permit myself all the toeholds that are, logically, forbidden in the project. I make it after a while, it’s maybe 7B+  - Basta fidli. The I go to the last sector to have a look what the potential is. I find one edge that looks quite hard. But before I even make the first step, half an hour passes by, so I make it a 7C class. Not a big deal, the start is a nightmare but it’s not too bad if you consider local conditions. In the evening we go to Chválič, then once more the other day in the morning and I go home totally exhausted.

neděle 28. srpna 2011

Sukova svatba

 Vpátek jsme byli podpořit jednu z největších boulderingových osobností u nás Radovana Součka při jeho "velkém" dnu.  Většina lidí asi ví, že vylezl "kytky" 8C, ale ne všichni, že je to taky skvělej chlap a tréninkovej parťák, kterej má velkej podíl na mých letošních uspěších. Tak ještě jednou, Radovanovi a Lence přejme hodně štestí!

Prý "pražský" pozdrav?:)

 On Friday we went to support one of the biggest bouldering personalities in our country, Radovan Souček, on his “big” day.  Most people know he climbed Kytky 8C but not all of them know he is also a great chap and training fellow that is behind my success this year. So once more, all the best to Radovan and Lucka.
 

pondělí 22. srpna 2011

Kutná Hora a okolíJak už to tak bejvá, před víkendem se udělá ošklivo, takže plánovanej Bor vzdáváme. Napadá mě vyrazit do Kutný Hory, že bych to ukázal Štěpánovi a hlavně jsem se chtěl podívat na převis u Doudolova mlýna. Začínáme v Miskovickém lomu. Opakuju si tři místní bouldry, 7B,7B+ a dvakrát 7C. Štěpán dává a s navrženou klasou souhlasí.
Miskovický lom

Štěpán v Oblaka Dabraka 7B+

Dál jedeme přímo do Kutný hory na Čertovu skálu. A zase si opakuju 7B a druhým pokusem mi uklouzne noha v 8A(viz video). Štěpán pošle 7B z první.

 
Otvírání Studánek 8A

Nakonec hledám převis u Doudolova mlýna. Asi hodinu tápeme, ale naštěstí nacházíme. Tři mírně převislý desky. Děláme jedno nádherný 7B/B+, který pošlu na druhej a 7A. Zkouším ještě projekt napravo, kterej se hodně podobá Muttertagu v Magic Woodu,dál napravo je ještě jeden trošku morfo projekt určitě nad 8A a navíc další pěknej převis v levé části stěny. Takže v Zimě jasná volba!

 Projekt "Muttertag" 8A?

 Patent 7B/B+


Video večer!


As usually, the weather worsened before the weekend, so we give up plans for Bor. I have an idea to go to Kutná Hora – I could show it to Štěpán and I also wanted to see an overhang near Doudolův mlýn. We start in Miskovický lom. I repeat three local boulders, 7B, 7B+ and two 7C’s. Štěpán sends and agrees with the class suggested.
Then we go straight to Kutná Hora to Čertova skála. I repeat a 7B and during the second attempt my leg slides (see the video). Štěpán sends this 7B at the first attempt.
Then we look for the overhang near Doudolův mlýn. We are not lucky for about an hour but in the end we find it. Three slightly overhanging plates. I do one beautiful 7B/B+ that I sent at second attempt and a 7A. I also try a project at the right that resembles Muttertag in Magic Wood. There is one more a bit morpho project certainly above 8A and moreover another nice overhang in the left part of the wall. So the choice for the winter is pretty obvious!
 

pátek 19. srpna 2011

Bor minulý víkend

V neděli jsme se vydali na Bor. Počasí nic moc, takže ani žádný velký přelezy. Dolezl jsem si Casting 7A/A+, se Štěpánem jsme udělali nový krásný 6C a očistli jsem a zkusil projekt za Pixiebobem. Jeden krok je pořád velkou hádankou, zbytek už docela je, bude to něco okolo 8A-A+?. Jo a zkusil jsem si i Mega skok na KOstce 7A+?, a taky nic. Nakonec aspoň tréninkově dávám mokrou Godzillu, dal sem si na to pět minut jako na závodech a dal sem to asi tak tak, třetím.

 Klíčový krok v projektu 8A+?

8A+?On Sunday we went to Bor. The weather wasn’t any good which meant no big climbing. I sent Casting 7A/A+, together with Štěpán we did a new nice 6C and cleaned and tried a new project behind Pixiebob. One step remains a riddle, the rest is already fine, it will be something around 8A-A+. I also tried a huge jump on Kostka 7A+ but didn’t manage. In the end I at least manage moist Godzilla - I set a 5-minute limit like at a competition and send it at third attempt.

čtvrtek 11. srpna 2011

středa 10. srpna 2011

Rychlovka na Boru

Barák podřízlej v předstihu, takže přijedeme domů dřív už o půl druhý. Celou cestu domů jsem měl v hlavě jen jednu myšlenku, bude Bor suchej nebo ne? Takovádle podmínka se musí využít. Kouknu na radar, a hned jedu. S verčou se rozlezeme na Kurníku, dám Kurník pro zakrslou Drůbež 7A, ale podle mě spíš 7A+, verča na druhej vyleze Kuře na Rožni 6C. Dál se rozcházíme, já směr projekt na Gymnastovi, verča směr Porod 7A. To vyběhne skoro hned, mě to chvíli trvá. V zimě jsem do toho namrknul, a vymyslel jsem nějak program. Dneska jsem program celej překopak, a už to šlo líp. Lišty jsou na bor nevídaně řezavý, takže člověk snese jen pár pokusů. No asi na desátej to pošlu název Fiat Lux, klasa asi 8A, nebo třeba 8A/A+, nevím. Pak jdeme k H2O 8A+. Klíčovej krok udělám hned, jako by se nechumelilo. Jenže s prvním krokem už to tolik nejde. Nakonec plácám těsně pod lištu, takže nejlíp, co sem vtom za ty tři roky byl:) No ale pak to je ještě stejně kotel. Verča zkouší 6C+ na druhej straně kamene, ale taky jí to moc nejde. Tak jdeme zase nahoru, dávám si už jen novinku od Kosti, Kozí Příběh direkt za 7A, pěknej silovej krok. TAk zas snad o víkendu, hrana za Pixiebobem je parádní projekt!!


I came home already at half past one, all the way thinking whether Bor would be dry. Such a condition must be taken advantage of. I have a look at radar and set off immediately. Me and Verča warm up at Kurník, I make Kurník pro zakrslou drůbež 7A, in my opinion rather 7A+, Verča sends Kuře na Rožni 6C. Then we go our way, I head to a project at Gymnasta, Verča in direction of Porod 7A. She runs up almost immediately, I take some time. Back in winter, I had a look at it and made up program. Today I remade it completely and it was better. Crimps are really sharp, so you can only stand a few attempts. I make it at about tenth attempt, name Fiat Lux, class 8A or maybe 8A/A+,  I don't know. Then we move on to H20 8A+. I do the key step right away without any hesitation. But the first step is not that easy. In the end I reach just below the crimp which is the best effort in three years:) Verča tries a 6C+ on the other side of the rock but not doing much better. So we go up again and I go for a new thing, Kozí příběh 7A, a nice power step. Hopefully coming back at the weekend, the edge behind Pixiebob is a great project!