pondělí 27. března 2017

ČP Pardubice - 1.místo

Kolotoč se roztočil minulý týden a podruhé se otočil teď o víkendu v Pardubickém Ideonu. Kvalifikačním kolem procházím s výsledkem 7 topů na 19 pokusů a 1.místem, nejvíce potrápí koutek a kolmáč (viz foto), přece jen je celkem vedro a struktury nedrží, jak mají. 

Kvalifikační slab

Finále je v komornějším duchu a už v izolaci tušíme, že stavěči si pro nás připravili těžké oříšky k rozlousknutí. V prvním kolmáči mi chvíli trvá, než se zkoordinuji a dostanu se do zóny, pak je potřeba zabaletit a protlačit strukturu, vždy mi sklouzne noha, ale to je spíš důsledek mé neohebnosti než problém lezečky. 

Finále 1

Dvojka je čistě o síle přes super chyt ze série Tokyo2020. Vím, že musím dát, naštěstí tady není moc co řešit: levá - pravá, seno - sláma a jsem prvním pokusem v Topu. Je to nejlehčí finálový boulder a jsem trochu překvapený, že se to více nelezlo.

Finále 2

To ve trojce se musí zabrat mnohem víc, prvním pokusem se proplavu pod Top a tomu jen zamávám a chvíli pak trvá, než se zase nadechnu. Druhým pokusem se snažím mágovat, jak to jde, a doletím do Topu, euforie, super pocit.

Finále 3

Poslední boulder není nijak zvlášť těžký, chce to jen přijít na všechny finesy, náskok, koutek a pohlídat si Top, ne silou, ale technikou. Sice boulder lezu asi minutu, ale z první je Top. 

Finále 4

Celkem mám tedy výsledek 3T4P a tentokrát pohodové první místo! Druhý je Chválič a za ním Štěpán s jedním Topem, další Top už přidal jen Honza Novák, který ho jako jediný vylezl na jedničce, a zbytek se rval už jen o zóny. Z mého pohledu dobré finále, nemusel jsem se zbytečně nervovat, ale muselo se i pořádně zabrat, takže mělo smysl tu být. I když... nebyla by lepší příprava na nadcházející svěťáky tady https://www.facebook.com/StudioBlocMasters/?fref=ts ? Je potřeba neustále dokazovat, že sem schopný nominovat se do repre?


The competition marathon started last week and the second run was this weekend in the Ideon in Pardubice. I get through the qualification with 7 tops in 19 attempts and the 1st place. The greatest challenge is the dihedral and the vertical (see the photo) - it's quite hot and I cannot keep on the structures.

The final is more intimate and while waiting in the isolation we have a premonition that the boulders prepared by the builders will be tough nuts to crack. In the first vertical it takes me a while to get coordinated and reach the zone, after that I need to get over the structure and my foot keeps slipping but it seems that the problem is my poor flexibility, not the shoe.

Number two is a pure power boulder, with a cool hold from the Tokyo2020 set. I know I just have to climb this one, fortunately there's nothing to worry about and I reach the top at the first attempt - it's the easiest final boulder and I'm a bit surprised there weren't more finishers.

The third boulder, on the other hand, requires much more effort, in the first attempt I get under the top just to smile and wave to it and it takes a while until I catch my breath again. During the second attempt I chalk as much as I can and I almost fly to the top. I'm euphoric, this feels so good!

The last boulder isn't that hard, I just need to figure out few tricks - a start, a dihedral and then one just needs to watch the top and use technique instead of muscles. Even though it takes a minute or so, I have the top at the first attempt. 

In total my result is 3T4P and an easy win! Chválič is second and Štěpán is third with one top. Honza Novák had the only other top, the rest of the finalists were just going for the zones. From my point of view it was a good final. I had no need to feel nervous but I also had to make effort so it was definitely worth being here. Although... wouldn't it be better to get prepared for the upcoming World Cups here https://www.facebook.com/StudioBlocMasters/?fref=ts ? Is it really necessary to constantly prove that I am able to qualify for the representation?

neděle 19. března 2017

Repre soustředění - Boulder Contest - závody jsou tu

O víkendu proběhlo reprezentační soustředění boulder repre v pražském BB. V rámci soustředění jsme měli naordinováno zúčastnit se závodu Boulder Contest. V kvalifikaci bylo 30 boulderů na 2 hodiny, které byly rozděleny do tří obtížností. Daří se mi přelézt 9 z 10 nejtěžších, 9 z 10 středních a 6 z 10 nejlehčích, body se rozpočítaly mezi počet přelezců a ve výsledku se počítalo 10 nejvíce bodově ohodnocených, což mi dalo 579 bodů a celkem s náskokem vyhrávám kvaldu.

Výsledky Kvalda

Odpoledne rest a večerní finále svěťákovým stylem v 6 lidech v příjemné komorní atmosféře. Dva technické a dva silové bouldery, daří se mi přelézt 3 z nich na 7 pokusů, největší radost mi dělá třetí technický boulder v kolmáči, v posledním silovém boulderu dolézám třikrát pod top, ale tam je pojistka a Topu vždy udělám jen pápá. Trochu mě rozladí jednička, kde nám je řečeno, že spodní golf se nesmí použít končetinou, ale nakonec se to toleruje a mně po dvou pokusech rozhodčí řekne, že můžu použít loket... Co? Vynáší mi to nejtěsnější vítězství před Chváličem, třetí je Kuba Hlaváček.

Finálová jednička

V neděli začínáme briefingem vedeným T. Binterem a Honzou Zbrankem, rozebíráme videa ze sobotního lezení, doděláme se na technických lahůdkách po strukturách a soustředění zakončuje výhled na Světové poháry 2017. Díky všem za víkend, season has just begun.


At weekend another trainig session of the bouldering representation took place in BB, Prague. As a part of this session we were required to participate in the Boulder Contest competition. The qualification consisted of 30 boulders in 2 hours, the boulders were divided into three categories according to their diffilculty. I successfully climbed 9 of 10 hard boulders, 9 of 10 medium boulders and 6 of 10 easy ones. The points were distributed between all the finishers and 10 boulders with the greatest number of points counted for everyone. I got 579 points and won the qualification with a huge lead.

In the afternoon we rested and the final took place in the evening. It was done in the World Cup style and a intimate atmosphere as only 6 people were in it. There were two technical and two power boulders, and I climbed three of these, with 7 attempts in total. Most happy I am about the third technical boulder in a vertical, in the last power boulder I climb under top three times but that's all  I can do - I can say goodbye to the top. I'm a bit upset about the first boulder as first we are told we cannot touch one of the holds with our limbs but in the end it's tolerated and I'm told after two attempts that I can use my elbow. Like...what? I win very closely, followed by Chválič. Kuba Hlaváček is third.

On Sunday we start the day with a briefing led by T. Binter and Honza Zbranek, we analyse the videos of the Saturday climbing and then we exhaust ourselves with the tricky technical stuff over the structures and the session ends with the vision of all the World Cups taking place in 2017. Thanks to all for the weekend, the season has just begun.

pondělí 13. března 2017

Nedobytná Kra 8B

V sobotu jsem si dal session na nedolezené Kře za 8B na Holštejně. Na podzim jsem na Kru dal dva nájezdy a nic, letošní nájezd byl třetí - a opět nic, Kra zdá se být nedobytná. Skála krásně suchá, ale studený vítr mě vždy sejme a pošle k zemi, po dvou hodinách končím. Slabota.

Kra 8B

On Saturday I had a session at Holštejn - the unfinished Kra 8B boulder. In autumn I made two trips to beat this one, this weekend it was for the third time and still all in vain. Kra seems to be invincible. The rock was perfectly dry but the cold wind kept pushing me down to the ground and I called it a day two hours later. Too bad.

čtvrtek 9. března 2017

Alenka ze země Svalovců 8B+

Rychlovýpad do Rakous přinesl přelez Alice im Muskelland 8B+ na Badener Kletterschule. Minulý výjezd jsem tuto intenzivní linku zkrokoval a dnes po hodince pokusů ztopoval.

Alice im Muskelland 8B+

Alice im Muskelland 8B+

Pokračujeme na Hirschwande, kde nejprve Štěpán bombí Finales Funkeln za 8B. Pak přesouváme matice pod Gusseisener Dackel, já jsem blízko přelezu nižší verze za 8B+ a Štěpán ještě blíže přelezu verze z polostoje za 8B, trochu škoda, to by byl den:)

Gusseisener Dackel low 8B+ Try

The quick trip to Austria meant a climb of Alice im Muskelland 8B+ at Badener Kletterschule for me. Last week I did the moves and today, after an hour of trying, I got to the top.

We continue at Hirschwande, where Štěpán sends Finales Funkeln 8B. After that we move the pads under Gusseisener Dackel, I'm pretty close to climbing the lower 8B+ version, and Štěpán is even closer to the half-standing version for 8B. Too bad we didn't finish, the day would be flawless with these two! :)

neděle 5. března 2017

Soustředění Café Kraft

Závodní sezóna se kvapem blíží, a tak je zapotřebí trénovat, o víkendu jsme měli možnost za podpory ČHS vyrazit na soustředění do Café Kraft v Norimberku, skvělé bouldrovky s úžasnou atmosférou. V sobotu jsme vytvořili dva fiktivní závody na speciálně pro nás připravených boulderech a pak pokračovali v pokusování, dnes jsme dolézali zbytek nejtěžších boulderů pro veřejnost, celkem 7 hodin lezení a parádní trénink!


Czech Team


The competition season is coming soon, so we need to train. At weekend we had an opportunity to have a training session in Café Kraft in Nuremberg, with the support of the Czech Mountaineering Association. The wall is great, and so is the atmosphere. On Saturday we made up two fake competitions on the boulders that are made specifically for us, and then we continued in training. Today we were finishing the most difficult public boulders, in all it was 7 hours of climbing and a great training!