neděle 16. února 2014

Black Box 8B

Na den svatého valentýna beru Kačku a razíme na Petrohrad, no pravda, nepřliš romantické místo. V plánu je Black Box 8B. Parkujeme přímo pod sektorem Brána, přijíždí pravděpodobně vlastník lesa a zavírá nám závoru pro cestu zpět. Takže chvilku jezdíme po lese a hledáme kudy ven, trochu rallye, naštěstí hned druhá závora je zvednutá. Jdeme zpátky ke skalám, rozlez na Komářím sídlišti v lehkých mokrých věcech. Pak už jdu na Black Boxe, naštěstí jen jeden mokrej chyt, kterej jde dobře vysušit a už drtím petroradskou žulu. Dlouho mi trvá než celý boulder zkrokuju, po hodince dávám osrý pokusy a 4x padám v "poslednm" kroku, pak už jenom 6B nahoru. Nejistý krok vymýšlím trochu lépe, zabrat za stisk, jeden krok navíc, ale lehčí. další tři pokusy a jsem nahoře, právě když už se začíná stmívat.


Black Box 8B

Večer klasika pizza u Gabbi. Druhý den razíme do sektoru Vyhlídková skála. Rozlézáme se okolo Froda Nakole, Kačka z petrohradských řezavých lišt moc nadšená není, no kdo by byl. Pak se přesouváme pod Amulet vzdušné 8A, které jsem si rozdělal minule. Nahoru dolézám hned a několikrát spadnu v dlouhým nátahu pravou rukou do dobré obliny, jednou se nechám unést silou pokusu, nedám si pozor a padám na skálu za zády, naštěstí celkem v pohodě. Pak mi kačka pro jistotu drží matici na skále, přestávám se bát zabrat a jsem nahoře.


Amulet 8A

Dál jdeme k Eso Rimmerovi prý lehké 8B. Jsme rád že odlepím zadek od země, ale nabrání spoďáčků mě přijde úlet, už není moc síly, prsty začínají naříkat, čas na odjezd.


On the St. Valentine's Day, I take Kačka to Petrohrad, well, not romantic a place. The plan is Black Box 8B. We park our car right under the Brana sector, but then probably the owner of the forest comes and drops the boom gate so we cannot get back. so we drive in the forest for a while, looking where to get out. A bit of a rallye but fortunately right the second boom gate is raised. We go back to the rocks, warm up at Komari sidliste in easy moist stuff. Then I go for Black Box, fortunately only one moist hold, which can be dried easily, and here I come crashing PEtrohrad granite. It takes me some time to plan the steps, after an hour I have some attempts and 4 times I fall down in the "last" steps, then only 6B up. I make a better plan for the uncertain step, press the hold, one additional step but easier one. Three more attempts and I am on the top, just when it starts getting dark.

In the evening a classical pizza at Gabbi's. The following day we are of to the Vyhlidkova skala sector. We warm up around Frodo nakole, Kačka is not very fond of the cut crimps, who would be. Then we move to Amulet 8A, which I started last time,. I make it to the top right away and fall several times in a long reach with my right hand to a nice curve, once I don't pay attention and fall on the rock behind my back, fortunately quite allright. Then Kačka hold a matress on the rock for me to be sure, I overcome my fear to use my strength and I am on the top.

Then we move on to Eso Rimmer, allegedly an easy 8B. I am happy to raise my bum from the ground, but taking the low ones seems crazy to me, no much power is left, fingers start complaining, time to go.


pondělí 10. února 2014

Bahratal + Sasko

Cíl tohoto výjezdu bylo polézt něco "lehčího" v Bahratalu, setkání s Thomasem Willenbergem a objevování boulderingu v Sasku. V Bahratalu se daří přelézt pěkné dírkové bouldery Fautkeil 7C+, Affentanz 8A+, dále lehce morfo boulder Waiting For The Sun 7C+, u něho novinku Sun Goes Down 7C a boulder Tony, který nevědomky lezeme takovým mišmašem okolo 7B (start dle průvodce, nahoru jako Džanglí a spol).

Faustkeil 7C+

Affentanz 8A+

Waiting for the Sun 7C+

Dále jsme zkoušeli mega 8A+ u vody - Timeout by Overfloat. V neděli před odjezdem padají dobré pokusy, ale bohužel už tlačil čas a tak tento boulder musí počkat na příště.

Mega 8A+

Dále objevujeme Sasko, od němčíků mám GPS boulderů, které jsou známé z www.gulag-online.de. Daří se nám najít vše, c chceme a já přelézám Affenarm 7C, Device be Suspended 8A, TV Show 8A, Plastikmana 8A+ a Orion 7C+. Nutno říci, že většina boulderů je sekaná, nicméně docela hezký atletický lezení či spíše gymnastika?..:) Potkáváme se se sympaťákem Willenbergem a ten nám ukazuje pár zajímavých kamenů v údolí. Dále nám kreslí, kde se má nacházet legendární Tranzdendenz 8C, pás skal, kde by měl vést nacházíme, ale boulder ne, navíc skála hodně špatný kvality takže 8C s velkým otazníkem..??

 Orion 7C+

Plastikman 8A+

Device be Suspended 8A (opakováno pro video, v závěru pád v lehkým, proto ten střih)

 Mega převis v Sasku

Sasko

Kdepak je Tranzdendenz??The aim of this trip was to climb something "easier" in Bahratal, to meet Thomas Willenberg and discover bouldering in Saxony. In Bahratal I succeed in climbing nice hole boulders Fautkeil 7C+, Affentant 8A+ and a sightly morpho boulder Waiting for the Sun 7C+, next to it a new thing Sun Goes Down 7C and boulder Tony, which we climb using a mix around 7B (start according to hte guide book, then up as Džanglí and the boys). 


We continue exploring Saxony, we have GPS of the boulders known from www.gulag-online.de. We manage to find everything we want and I climb Affenarm 7C, Device be Suspended 8A, TV Show 8A, Plastikman 8A+ and Orion 7C+. I have to say that most bolders are fragmented but anyways it is nice athletic climbing, or maybe gymnastics? We meet sympatic Willenberd, who shows us a few interesting rocks in the valley. He also draws for us where the legendary Tranzdendenz 8C is supposed to be located. We find the rock ridge where it should be, but not the boulder, moreover the rock is very poor quality, so 8C with a big question mark.

pondělí 3. února 2014

Bor

Předpověď slibuje slunce a tak razím na Bor, v plánu je H2O za 8A+. Po zahřátí zkouším kroky, ale temnota, vrchní oblá lišta mi dává stopku a tak stoupám do kopce. Téměř všechny kameny jsou pod ledem, a když není led tak jinovatka. Suchý je Duch bez Tváře 8A a tak si ho tréninkově zopakuji. Stoupám výš, a zastavuju se u Kouzelné Flétny, která jako jeden z mála bouldrů je suchá. Dobrý tření pomáhá malému progresu, ale na přelez to není. Daří se mi pravou rukou se dostat do malých jebek, ale z nich nic.

Flétna

Dál se jdu projít do Bledných skal, které leží nad Borem. Ohromný potenciál, škoda, že lezení je tu zakázané.

Bledné Skály

Cestou k autu ještě omrknu pár projektů v Holywoodu, ale všechno pod ledem a tak razím pomalu domů. Po cestě se ještě stavuji v Peklu prozkoumat místní fylitové skalky, některý kameny vypadají i hezky, ale ten materiál...na nic.

Peklo

O víkendu Sever!


The forecast promises sun, so I am off to Bor, the plan is H20 8A+. After a warm-up I try the steps but I can't recall anything, the upper round crimp gives me a stop sign. I go up the hill, almost all rocks are covered in ice and if not ice, then frost. Suchy is Duch bez Tvare 8A, so I repeat is as part of training. I continue uphill and stop at Kouzelna Fletna, which is one of few dry boulders. Good friction helps with a little progress, but it's not enough to get over. I reach my right arm to the small shit but nothing out of that. 

Next I go for a walk to Blene skaly above Bor. Huge potential, it is a pity that climbing is prohibited here.

On the way to the car I check out a few project in Hollywood but everything covered in ice, so I am headed home. On the way I stop at Peklo so check out the local phyllite rocks, some boulders look nice but the material.. hopeless.

North at the weekend!

neděle 2. února 2014

1. ČP v boulderingu, 1. vítězství

O víkendu proběhl první ČR v boulderingu, kvalitní organizace, bouldery, konkurence... Mně se podařilo vyhrát kvalifikační kolo a ve finále 1. místo potvrdit. Ve finále jsem vylezl všechny problémy, takže velká spokojenost. V babách dominovala s velkým přehledem Petra Růžičková. Za měsíc nás čeká další kolo, těším se!

Pár fotek z finále od Kačenky:

 Finále #2

 Finále #3

 Finále #4

Výsledky


The first Czech Championship in bouldering was held at the weekend. High-quality organization, boulders, competition... I managed to win the qualifying round and confirm the 1st place in the final. I climbed all the problems in the final, so I am really happy. The ladies category was dominated by Petra Růžičková. Another round in a month, I am looking forward to it!

A few photos from the final by Kačka.