neděle 16. listopadu 2014

POLAND

Nastal čas podzimu a tedy i čas výjezdu na polskou stranu Krkonoš. Jsme domluveni s místními a hlavně Michal Cieplinsky nám dělá průvodce, díky! První zastávkou jsou Sokoliki, kde vede boulder Progres 7C a prodloužení Nadstachu 8A+. Mě se daří oba bouldery vylézt a přidat jim i nízký start, čímž vznikly bouldery Progres Low 8A/A+ a Nadstachu Low 8B. Skála není nejlepší, ale převis a kroky parádní.


Dále nám kluci ukazují novinky a krásný projekt "Katabazu", ale pokračujeme na Katharsis 8A. Nádherný vysoký kámen, lezení ne až tak pěkné a ostřejší chyty, ale ta linka...famózní. Mě se daří Flash.

Katharsis 8A

Dále pokračujeme na projekt u Szklarske Poreby. Celkem vysoký mega převis, chyty jsou jen je to těžký. Pomalu programujeme a ještě před příchodem noci se mi daří FA, název Czech Star a klasa 8B. Nejsem si jistý s Béčkem, ale snad obstojí, linie opravdu skvostná! Druhý den ráno se rozlézáme na nedalekém 7C, na video ještě nalézám do Czech Staru a jedeme směr Tanvald.

Czech Star 8B

Czech Star 8B FA

V Tanvaldu chvíli hledáme a před deštěm stíháme přelézt Pojď mi Hop 7C, ještě vyzkoušíme projekt kousek vedle, ve kterém se moc nehýbeme...čas jet domů. 

Díky klukům z Polska za průvodcování a snad zase brzy!
Autumn time has come and so has time to go to the Polish side of the Giant Mountains. We had arranged with the locals and, most importantly, Michal Cieplinski is our guide, thank you! The first stop is Sokoliki, where the top is Progres 7C and extension of Nadstach 8A+. I manage to climb both boulders and add a low start, making them Progres Low 8A/A+ and Nadstach Low 8B. The rock is not the best one but the overhang and steps great. 

Video http://vimeo.com/111977289

Then the guys showed us some new stuff and a beautiful project "Katabaza", but we continue to Katharsis 8A. A beautiful high rock, climbing not so nice and rather sharp holds but the line... breath-taking. I manage a Flash

Then we move on to a project near Szklarska Poreba. Quite tall huge overhang, there are holds but it's hard. We slowly work on the program and before the night comes, I manage FA, name Czech Star and class 8B. I am not sure with the B but hopefully it will stand, the linie is really amazing! On the following day we warm up in a 7C nearby, then I climb Czech Star again for video and we are off to Tanvald. 

At Tanvald, we are looking for Pojď mi Hop 7C for quite some time but manage to climb it before the rain comes. We try another nearby project but don't progress much... time to go home. 

Thanks to the guys from Poland for guiding and hope to see you soon!

Žádné komentáře: