neděle 30. března 2014

Sezóna nám pomalu končí

V sobotu vyrážím s Ondrou Nevělíkem na Petrohrad, vyjíždíme později s tím, že polezeme navečer. Po příjezdu na Mlýnksý vrch potkáváme Jirku Šváchu, na kopci poměrně chladno a tak lezeme. Po rozlezu dávám na druhý pokus Esperanzu 7C+/8A. Zkusím si kroky z prodloužení - Alter Ego, ale nedaří se mi překulit se přes hranu. Dál jdu zkusit Stixe 8B+. První krok se mi daří po pár pokusech udělat, dost mě to namotivuje, ze stoje je to už "jenom" 8A+. Nicméně ve variantě ze stoje čekají klasický petrohradský lišty, které mě v posledním kroku dávají stopku. Škoda, když ten začátek šel tak lehce..na podzim možná dobrej projekt.

 Stix 8B+ by Ondra Nevělík

Kluci mezitím zkoušejí Hádese 7C+, Ondra posílá, Jirkovi chybí kousek. Začíná se ochlazovat a tak se vracíme k Alter Egu. Konečně se mi daří překulit se přes hranu, dám několik pokusů, ale první krok z Esperanzy mě vždy zastaví. Na každej pokus musím chvíli přemlouvat prsty, Petrohrad ukazuje svojí "krásu".

 Alter Ego - By Ondra Nevělík


Večer dáme pizzu u Gabbi, kde potkáváme Majzlíky a spol. Ráno vstáváme celkem brzy, docházíme k Alter Egu, již do něho svítí a překulení přes hranu je zase proti. Navíc prsty by radši někam do lázní. Trochu se poplácáme v Popu a končíme.

 Pop 8A by Ondra Nevělík

Zajedeme se podívat na Knockin on Heavens Door 8B+, který vypadá celkem dobře až na poslední peráčskou lištu, jinak pěkný lezení po chytech. Po cestě do Brna dáme zastávku v Panském Lese u Humpolce. Ondra rychle pošle Legendu 8A, tu já už mám a tak lezu naproti Flapjacka 7C+, který po chvíli dávám. Pochvalujeme si, že konečně lezeme po chytech, jak má člověk hned větší radost z pohybu. Tréninkovědáváme s Ondrou ještě Nagano 7C a jdeme dolů na skokový projekt. Letos jsem ho již jednou zkoušel s Kačkou, ale nezadařilo se. Chvíli trvá než se otrkám a trošku nalítám dopad mezi kameny a matice. Pak už dávám ostrý a doskakuju haranu, není to úplně madlo a dvakrát z ní ještě vylítnu, jednou mimo matice. Zapnu foťák a hranu udržím, vzniká Sotomayor s klasou 8A.


Sotomayor 8A

Sotomayor 8A by Ondra Nevělík

Sotomayor 8A

Ondra fotil, tak snad ještě přibudou nějaký pěkný fotky z Alter Ega a Sotomayora.


On Saturday, me and Ondra Nevělík are off to Petrohrad, we leave quite late, planning to climb in teh evening. After our arrival at Mlýnský vrch we meet Jirka Švácha. It is quite cold on the hill, so we climb. After warming up I manage Esperanza 7C+/8A at the second attempt. I try steps from the extension - Alter Ego but I can'T roll over the edge. Then I go try Stix 8B+. I make the first step after a few attempts, I become motivated, from High Start it is "only" 8A+. Anyways, in the high start variant there are still classic Petrohrad crimps, which stop me in the last step. Shame, the beginning was so easy.. maybe a nice project for the autumn. 

The guys are trying Hades 7C+ in the meantime, Ondra makes it, Jirka almost. It starts getting cold, so we go back to Alter Ego. Finally manage to roll over the edge, I have a few attempts but the first step of Esperanza always stops me. I must talk my fingers into my fingers, Petrohrad is showing his "beauty". 

In the evening we have a pizza at Gabi's, where we meet the Majzlík guys and others. In the morning we get up pretty early, we come to Alter Ego, the sun is already shining there and rolling over the edge is really against me. On the top of that, my fingers would rather go to the spa. We spend some time in Pop and we call it a day.

Then we go have a look at Knocking on Heavens Door 8B+, which looks quite fine with the exception of the last crimp, otherwise nice climbing on holds. On the way to Brno we have a stop in Panský Les near Humpolec. Ondra quickly sends Legenda 8A, I have already made that one, so I climb Flapjack 7C+ on the opposite side, which I send after a while. We are really happy about climbing on holds, you can enjoy moving around. Me Ondra climb Nagano 7C as a training and we go down to a jump project. I have already tried it this year with Kačka but didn't succeed. It takes some time to rehears landing between stones and nuts. Then I have a few attempts and finally make, creating 8A Sotomayor.

Ondra took some pictures so hopefully there will be some nice photos from Alter Ego and Sotomayor.Žádné komentáře: