pondělí 29. června 2020

ČP v obtížnosti Jablonec

Závodní sezóna se po delší odmlce opět pomalu rozbíhá, prvním závodem byl Český pohár v obtížnosti v Jablonci. Na závod se hodně těším, jsem mírně nervózní a zároveň zvědavý, jak má kdo natrénováno po karanténní době. Náš život již po tři týdny doprovází dva krásní kluci, a i přesto, že jsem mezi přebalováním hodně trénoval jen doma na liště, cítím se ve formě.

Boulder family

Kvalifikaci začínám na těžší cestě, daří se mi dolézt dva chyty pod Top, což je nejvýše ze všech. Druhou cestu topuji, stejně jako několik dalších závodníků, takže do finále postupuji z prvního místa. Finále se mi i přes velké vedro leze dobře, důležité je mágovat, i když to bere sílu. Dolézám do předposledního chytu a mávnu po Topu. Výkon mi vynese 1. místo před bratrským duem Potůčků.

Stupně vítězů

Video z finále od 2climb.After the break the competition season starts again with the Czech Cup in climbing for difficulty in Jablonec. I'm super excited, a bit nervous and very curious about how fit my fellow climbers are after the quarantine. The last three weeks our lives have been focused on our two beautiful baby boys. Even though I only could exercise at home between changing diapers, I feel in a good shape and quite confident.

I start the qualification with the more difficult route and manage to climb farthest - only two holds away from the top. Then I climb to the top of the second route, together with a few other guys, and I pass to the final from the first place. Despite the hot weather the final goes well, chalk is very important and even though it takes away some energy I reach the penultimate hold and slap the top. This helps me to win the first place, beating the two Potůček brothers.

I'll try to get the video of the final route, so stay tuned.

pondělí 1. června 2020

Kralupy nad Vltavou - Sprejvól SD 8B

Doma užíváme poslední chvíle klidu před bouří, už se nechci příliš vzdalovat od těhulky, a tak se rozhodnu omrknout nový pražský hit - stěnku v Kralupech nad Vltavou. Po šesté hodině ranní jsem u stěnky, je již poměrně teplo, 12°C, a malé ostré lišty se rychle zakusují do kůže. Po rozlezu v Žíle 7C+ a Ghettu 8A ladím nejtěžší místní linku Sprejvól za 8A+ a SD variantu za 8B.  

Sprejvól SD 8B

Ze stoje dlouhý nátah ze dvou spoďáků do malinké lišty a náskok do oblé police. Nejprve se mi to zdá všechno daleko a moc malé, ale postupně, už se třemi zatejpovanými prsty, se boulderem prokoušu k Topu. Nakrokuji si variantu ze sedu, jsou tu tři kroky navíc a celkem těžké prostoupání. Dvakrát spadnu právě v prostoupání spoďáků, třetím pokusem konečně dosáhnu na řezku a v náskoku do police naštěstí nepadám.

Sprejvól SD 8B


V domnění, že zkouším Graffiti Masters za 8A, lezu traverz stěnkou zprava do Žíly v protisměru, dvakrát s bandaskami padám v konci a následně zjišťuiu, že tento směr ještě ani není vylezený. Dobrá stěnka na zimu, kvalitou trochu horší Škrovád, ale nabízí velké množství těžkých variant.


We are enjoying the last peaceful moments at home and I don't want to go too far from my pregnant wife so I decide to check out the new wall at Kralupy nad Vltavou. After 6 a.m. I'm standing under the wall, it's already quite hot – about 12°C – and the ledges are pretty sharp. After a warm up at Žíla 7C+ and Ghetto 8A I start working on the hardest local line: Sprejvól 8A+ and its 8B SD version.

The standing version consists of a reach from two underclings to a tiny ledge and then there is a jump to a round shelf. At first it all seems too far and too small but gradually I make my way to the top, even though I need to put tape on three fingers first. Then I try the SD version, there are three more moves and it's not easy at all, I fall twice and at the third attempt I finally succeed. Good that I didn't fall from the jump to the shelf.

I climb a traverse from the right to Žíla, thinking that I am climbing Grafiti Masters 8A. I fall twice, my arms ale already swollen, and then I find out that nobody has climbed in this direction yet. It's a good training wall for winter – its quality is a bit worse than the quality of the rocks at Škrovád, but there is a lot of hard stuff to climb.

neděle 17. května 2020

Ohnivák 8B - Sklapsko

Teplota nám roste, takže volím ranní session na Sklapsku se Štěpánem a novinku od Adama: Ohnivák 8B/+, je to brutal campusová linka. Po aktivaci zkouším kroky, část jich již znám, jdou dobře, pak krok do hrany, nebát se a udržet.

Po pár nálezech mám kroknuto, cítím, že to půjde, a hned prvním ostrým pokusem jsem nahoře, za mě je to spíše 8B. Hodinku ještě ladím projekt z Fénixe traverzem doleva, horko těžko krokuji, jedna ultimátní rozpažka, cca 8B+, něco poulomím, pomalu se otepluje, tak spravíme dopad a jedeme domů.

Ohnivák 8BOhnivák 8B

Temperatures are rising so I decide to have a morning session Štěpán at Sklapsko and try Adam's new brutal campus line – Ohnivák 8B/+. After the warm up I try the moves, some I already know so it goes well, then there is the move to the edge where I must keep calm and hold on. 

Once I try all the moves I need just one attempt to finish, I guess it's more of an 8B. For the next hour I work on a project – a traverse to the left from Fénix, the moves are pretty tough, it could be an 8B+. I break off some holds and it gets too hot, so we call it a day.

čtvrtek 14. května 2020

Janja SD 8B+

Po třech dnech nájezdů jsem udolal SD projekt u Janji – perfektní silové kroky pro malých chytech.

Janja SD 8B+ - Moravský Kras

Janja SD 8B+ - Moravský Kras

Pak ještě běžím dát pokus do Když je v pekle neděle 8B, prvním pokusem padám z Topu, další tři pokusy už jdou hůře, dávat dlouhé pauzy mě nebaví, prsty mrznou a síla uvadá.


After three days of trying I finally finished the SD project at Janja – amazing power moves with tiny holds.

I then hurry to try Když je v pekle neděle 8B and at the first attempt I fall from the top. The following three attempts aren't so good, though, and I don't like long pauses between the attempts, my fingers are frozen and I'm running out of energy.

pondělí 11. května 2020

Kras, Kras, Kras

Dalších pár návštěv v Krasu a pár přelezů i nových projektů. Nunavut byl stále zavlhlý a v projektu uvnitř jeskyně stále temno. Jdu za Štěpánem do nedaleké jeskyňky a přelézám nízký traverz - Grotta Azzurra 8A+.

Grotta Azzurra 8A+

Dále zreviduji projekt Janja SD - dva nájezdy, přelez je blízko, cca 8B+? Po Janje jdu jednou na Když je v Pekle Neděle za 8B, nemám už moc času a druhým pokusem padám pod topem.

Když je v Pekle Neděle 8B

A nakonec se mi konečně podaří odškrtnout jeden z velkých projektů, a to Simulant 8B+. Loni jsem vymyslel jiný způsob přelezu než Adamovu ufonskou kozí nohu nad hlavou, fix a přes tři přídrže do dobré lišty nahoru. Letos v březnu se mi podařilo udělat crux v kuse, ale už se mi ho nepodařilo spojit s úvodními dvěma kroky. Teď s čerstvou kůží na pravačce správně navlhčím klíčový chyt a třetím pokusem přelézám.

Simulant 8B+

Some more trips to Kras and several finished boulders and new projects. Nunavut was still moist and I still don't make any progress with the project in the cave. So I follow Štěpán to the nearby cave and climb the low Grotta Azzurra 8A+ traverse.

Also I revisit Janja SD - I make two attempts and I'm very close to finishing, the grade could be 8B+? After Janja I move to Když je v Pekle Neděle 8B. I don't have much time and at the second attempt I fall from under the top.

Last but not least, I finally check off one of the big projects: Simulant 8B+. Last year I came up with a different way of climbing, something else than Adam's insane moves. In March I managed to climb the crux at once but I couldn't connect it to the first two moves. Now, with fresh skin on my fingers, I finally finish it at the third attempt.

středa 15. dubna 2020

Some days outside

Jednou z mála věcí, které lze v dnešní nelehké době dělat, je naštěstí i bouldering na skalách. V mezidobí visení a shybování na liště se mi venku pár projektů podaří zkompletovat, některé ale odolávají. 

Podařilo se

Captain Marvel 8B+ - Ostaš


Vntřní Svět Vítězů 8A+/8B - Moravský Kras


Poker Face 8B/+ - Tábor

Poker Face 8B/+ - Tábor

A rozprojektováno:

Simulace 8B+ - Moravský Kras

Projekt 8B+? - Moravský Kras

Nunavut 8C - Moravský Kras - Snad brzy vyschne..

Fortunately bouldering outdoors is one of the few things ne can still do, even during this difficult times. Between all the pull-ups and hanging on the ledge I managed to finish some projects. Some still resist, though. 

pondělí 16. března 2020

Prsty v Ohni 8B+

O víkendu jsme se Štěpánem vyrazili na Petrohrad. Je krásně, chladno a modrá obloha. Vyhodím Štěpána ve vesnici a jedu dál na Mlýnksý Vrch, kde mám nedokončený byznys: Prsty v Ohni za 8B+. Rozlézám se s tejpkami, takticky, lišty je zařezávají velmi rychle. Po hodince zahřívání a zopakování částí boulderu dávám ostré pokusy, jednou spadnu hned na začátku, druhým pokusem se probíjím přes všechny lišty až na vrchol.

Prsty v Ohni 8B+

S Gulym balíme a přejíždíme zpět za Štěpánem. Sáhneme do mokrého Perného Dnu a rychle výš ke Frodovi Nakole. Štěpán se snaží zabrat za spoďák a já zase zkouším nález z prava právě do Froda. Než ale vymyslím, jak projít bolavou spárou, unavím se a ostré pokusy už nejsou to pravé, přesto padám čtyřikrát těsně pod hranou. Ale o tom to je. 

Frodo Proj

Po včerejších nových opatřeních teď hurá na lištu, ale snad vše brzy opadne a budeme moci zase ven!


At weekend Štěpán and me go to Petrohrad. The weather is awesome – it's cool but the sky is blue. Štěpán drops off in the village and I drive to Mlýnský Vrch, where I have unfinished business: Prsty v Ohni 8B+. I already have my fingers taped during the warm up as there are some pretty sharp holds. After an hour of warming up and repeating a few parts of the boulder I start serious attempts. I fall once right at the beginning, and then, at the second attempt, I get through all the ledges up to the top.

I pack my stuff and together with Guly I pick up Štěpán and together we try the soaked Perný Den boulder and also Frodo Nakole. Štěpán tries to use the undercling and I try to climb from the right. However, I get tired before I figure out how to overcome the crack so the attempts aren't very good. Despite that I almost get to the edge four times. Well, never mind, this is the life.

After the new government resolution which was adopted yesterday I'll spend some time indoors but hopefully all of this will soon be over and we'll be able to go out again!

pondělí 2. března 2020

Zlatý Hattrick - 1. místo ČP v obtížnosti Brno

Třetí víkend, třetí závod, potřetí v Brně – tentokrát na Hudy stěně v obtížnosti. Kvalifikací projdu v poklidu, první cesta mi perfektně sedí, trochu podcením závěr a padám v kroku do Topu. Druhá cesta je lehčí a spolu s dalšími topuji, celkem první postupové místo do finále. 

Kvalda 2

S Kačkou dáme oběd ve Vaňkovce, podebatíme s Lubou Mázlem. Bylo hezké ho vidět, je to jeden z těch co mi dodávají naději, že lezením se dá na úrovni bavit ještě pěkně dlouho. 

Finále

Finále se mi leze pěkně, 3/4 cesty jsou celkem bez problému, pomalu natéká, odpočinout moc nejde, ale na hranu převisu dolézám ještě celkem svěží. Závěrečná pasáž hodně ztěžkne a každý krok je těžký: dva špatné banány, daleko do řezky, jsem napnutý a na víc než "high five" s další řezkou se nezmohu. Jsem ale spokojený – z diváků jsem vycítil, že jsem byl nejvýš, a výsledky potvrzují 1. místo. Mám radost, boj s Konym je vždy hodně těsný.

Výsledky


Finále záznam

The third weekend, the third competition, the third visit to Brno, this time to the Hudy gym where the competition in climbing for difficulty takes place. I pass the qualification smoothly, the first route really does suit me, I only underestimate the finish so I fall from the last move. The second route is easier and I get to the top like many other climbers. In total I pass to the final from the first place.

I have a luch in Vaňkovka with Kačka and we have a chat with Luba Mázl. It's really nice to see him. He's one of the people who give me hope that one can climb and have fun for a long time.

I enjoy the final, three quarters of the route are pretty easy, my arms are getting swollen but I get to the edge of the overhang quite fresh, even though there aren't many opportunities for resting. The final section is much harder and each move is difficult, I'm tense and I only can "high five" a tiny sharp hold. But I'm satisfied, I somehow get an impression that I got furthest based on th reactions of the audience and my 1st place is soon confirmed. I'm happy as with Kony as a competition it's always very tight.

pondělí 24. února 2020

1. ČP v boulderingu Brno - 1.místo

Po Hangar Masters jsme po týdnu opět na Hangáru, tentokrát na prvním kole Českého poháru v boulderingu. Kvalifikace začíná až o půl čtvrté, bouldery jsou nastavené tak, že 4 jsou lehké, 1 středně těžký a 3 těžké. Pět boulderů dávám na OS, těžký převis jde ještě dobře, těžký kolmáč už hůře a ve druhém těžkém kolmáči nepřidám do Topu. 7 boulderů stačí na 1. postupové místo do finále.

kvali č.8 odolala by R. Schneider

Večer se táhne, fandíme holkám a o půl desáté  jdeme do izolace – pro mě je to obvykle už čas postele.

My boy

Finále začíná velkým skokem a technickým průtlakem do Topu, skáču na třetí pokus a jeden další pokus mi trvá, než se prokroutím do Topu. Hodně sem se zadýchal, ale mám radost, boulder se celkem leze, takže to byla povinnost. Dvojka začíná opět skokem a pak už jde jen o sílu, skáču hned, jednou steču pod topem, na druhý pokus si Top pohlídám.

 Finále č. 2 by R. Schneider

Trojka je komplikovaný boulder, teču hned z druhé obliny, vymyslím tedy jinou betu a prohopskám se do Topu – skvělý pocit.

Finále č. 2 by R. Schneider

Čtyřka začíná opět skokem. Už vím, že mám vítězství v kapse, a těžko se mi koncentruje. Šestkrát sjedu z obliny, naposedmé ji udržím a už zlehka dolezu do Topu. 4 Topy ve finále mi dělají velkou radost, byla to fuška.

Výsledky

Na Instagramu @ceskelezeni můžete mrknout na všechny mé přelezy boulderů.
After Hangármasters we meet at Hangár again a week later, this time the first round of the Czech Cup in bouldering takes place there. The qualification starts at half past three and consists of 4 easy boulders, 1 medium boulder and 3 hard boulders. I climb five of them OS, the overhang is quite ok but the vertical is a bit worse and with the second vertical I can't add the second hand to the top. In the end I pass to the final from the 1st place.
The evening is long, we cheer the girls and at half past nine we go to isolation. I'm usually already sleeping at that hour.


The final starts with a big jump and a technical mantel to the top, I need three attempts to do the jump and at the next attempt I finally get to the top, but it was pretty tough. I'm happy, this boulder was a must, many climbers finished it. The next boulder has another jump and then it's all about power, I once fall from under the top and the very next attempt is successful.


The third boulder is very complicated, after a fall I make up a new beta and it helps. Cool!


The fourth boulder starts with a jump, too. I already know that I'm going to win anyway so it's hard for me to concentrate. I fall from the round hold six times before I reach the top. I'm very happy to having four tops in the final, it really wasn't easy.


You can see my climbs at Instagram: @ceskelezeni.

úterý 18. února 2020

Hangarmasters 2020 - 1.místo

V pátek musím odcvičit na testování reprezentace, výsledky ukazují, že trénink jde správným směrem. Co myslíte – je k něčemu testování á la "Jak dlouho vydržíš viset na liště nebo v přítahu na hrazdě"? Nebylo by lepší testovat nás na "referenčních" cestách? Kupříkladu u mě: jsem schopen mít ve cvicích lepší výsledky než Adam, ale přelézt ho je pro mě téměř nemožné.
Testování repre

Mám trochu obavy, abych nebyl unavený na sobotní závod, některé svaly cítím, ale při rozlezu se cítím poměrně dobře. Hangarmasters je závod pro pozvané závodníky, to nejlepší z ČR (včetně Adama) plus pár pozvaných závodníků ze světa - letos tu jsou z velkých jmen Alberto Ginés López ze Španělska a část slovinské repre. 

Kvalda by Bíba

Kvalifikace je pořádně utažená, v prvním boulderu nikdo neudělá úvodní náskok, ve dvojce mávám po Topu, ve trojce jsem rád za zónu a poslední čtyřku v kolmici tak tak topuju, těžké kolo. Zápis 1Top a 3zóny mi hází třetí postupové místo do finále za Adamem a Albertem a doplní nás dva Slovinci a  Robo Luby ze Slovenska.

Good Vibes by Bíba

Na finále je skvělá atmosféra. První dva bouldery jsou poměrně lehké, v silové jedničce vletím do topu s tím, že je to madlo - a nebylo. Druhým pokusem si top pohlídám.

Finále 1 by Bíba

Dvojka jde na OS. Trojka po těžkých stukturách a s efektním náskokem pod Topem, na druhý pokus se mi podaří dofixovat zónu, pak hop a skok a jsem v Topu. Úvodní náskok ve čtyřce dávám hned, přetlačím se i do Aix struktur a už koukám po topu, ten je ale tak daleko, že ani na dvakrát se mi do něj nedaří dolétnout. V průběhu závodu jsem si na ostatní včetně Adama vytvořil lehký výsledkový náskok, hlavně díky třetímu boulderu. Ve čtyřce Zan Sudar a ani Adam do topu nedoplachtí a díky tomu vítězím a po hodně letech porážím Adama, toho si cením.

Stupně vítězů by Bíba

A na celé finále se můžete podívat tu:
Finále Hangarmasters

On Friday I need to undergo testing of the representation climbers and my results show that the training is quite effective. But...what do you think – is it of any use to test how long can someone hang on the ledge or a bar? Wouldn't it be better to be tested on the routes? Because even though I can outdo Adam in this sort of exercise, it's almost impossible to outclimb him.

I'm a bit worried that I'm going to be tired for the competition on Saturday, I still feel some muscles. But during the warm up it's quite ok. "Hangarmasters" is a competition for the best Czech climbers (including Adam) and several foreigners who were chosen and invited – this year one of the stars is Alberto Ginés López from Spain and a part of the Slovenian representation team.

The qualification is pretty tight, no one can overcome the start of the first boulder. In the second boulder I try to slap the top and with the third one I'm lucky to get to the zone and after a bit of a struggle I finish the fourth boulder. This was pretty tough. I record one Top and 3 zones and pass to the final from the third place, after Adam and Alberto. The rest of the finalists consists of two Slovenian guys and Robo Luby from Slovakia.

The final has an amazing vibe. The first two boulders are quite easy, number one is a power boulder and I fly to the top thinkig it was a bucket - but it wasn't. So I need two attempts.

Then I climb the second boulder OS. The third boulder has some tricky structures and an impressive jump under the top, I'm up at the second attempt. The jump at the beginning of the fourth boulder goes well and I push to the Aix structures, too, but the top is far away and I just can't get there. During the competition I lead, in particular thanks to my performance in the third boulder. Neither Zan Sudar, nor Adam get to the top and thanks to that I win and after many years I beat Adam which I really appreciate.

středa 12. února 2020

Ticino 2020 - 8C, 8B+/C, 8B+, 8B, 8A

Koncem ledna "čekujeme" počasí ve švýcarském Ticinu a vypadá to dobře. Sbalíme si s Gulim věci do skal, v Praze nabereme Štěpána a na 7 dní jedeme vstříc nejlepšímu boulderingu v Evropě. Vyrážíme ve středu brzy ráno, o půl páté sraz na barrandovském mostě a ve 14 h už jsme v Crescianu. Je celkem teplo, ale dneska není v plánu velké lezení, spíše se chceme protáhnout a zkusit kroky v našich projektech, tedy za mě Dreamtime 8B+/C a za Štěpána Dagger 8B/B+. Je okolo 10°C, skála nedrží a krokování moc nebaví respektive nejde. 

Jsme trochu rozladění, takže na druhý den razíme do Brione, tam to s podmínkou vypadá lépe a také to lepší je. Začínáme na Entwash 8A, je to parádní silový boulder, těžký první krok a pak moderní pogo varianta, po zkrokování dávám prvním pokusem. Štěpán po chvíli dorovnává skóre a přesunujeme se dál na Casavino za 8B+

Casavino 8B+

Úžasná nová linie, velké kroky po relativně dobrých chytech, celkem dlouho bojuju se zkrokováním, pak po pár pokusech, ve chvíli kdy doráží Kozlíci, posílám. První těžký boulder – yes. Přesunujeme se na Kubalika za 8B, dám pár nálezů, ale oblina, ze které se skáče do "Topu" mě moc nedrží, tak takticky odpočívám a spotuju Štěpána, který v podvečer přelézá. 

Další den máme v plánu omrknout údolí Val Bavonu, při stoupání údolím jsme ohromeni krásami přírody, všude velké kameny, tady to bude mít ještě budoucnost. Hned na první dobrou nacházíme relativně nový boulder Primitivo za 8C, na živo je větší a převislejší než na videu, ale jsme nadšeni. Do boulderu svítí, takže nikam nespěcháme a jedeme ještě omrknout Off the Wagon a další parády okolo.

 Off the Wagon 8B+

Odpoledne se ochlazuje, dneska je na půl rest, ale mám v plánu Primitivo nakrokovat. Nejprve verzi ze stoje, kterou po chvíli i přelézám - 8A+/B. Pak kroky ze sedu, brutal silové kroky se špatnýma nohama, kroky dávám jednotlivě na max, ale cítím, že by to mohlo jít spojit.

Primitivo Stand 8A+/B

A dneska padla.


Další den vstáváme brzy, ať stihneme na Primitivu ranní podmínku. Za svitu světel se rozlézáme a pak pokusujeme, Štěpán verzi ze stoje, já nižší start. Celkem dlouho zápolím s prvním krokem, pak se lépe srovnám, udělám i druhý krok a žuch. Další pokus a další zlepšení a padám už ve verzi ze stoje, to mi dodává sebevědomí a dalším pokusem sesílám! Mám velkou radost, takhle rychle jsem úspěch nečekal, to mi sedlo.

Primitivo 8C

A videjko here:

Primitivo 8C 

Opět hozená rukavice pro Štěpána, pokusuje, ale postupně se spíše horší, přichází slunce a jdeme se projít. Po dvou hodinkách restu se vracíme, Štěpán dává pokusy, ale pořád padá v ustání mikro stupu, ze kterého se vysoko zvedá druhá noha. Půjčím mu lehce lezené Instincty VS Women, mají hranku, a po pár pokusech je Štěpán nahoře. Jak málo občas stačí a na co všechno musí člověk myslet, pokud má přelez na maximu. Dojíždí Vladek Zumr, uděláme pár fotek a valíme do Brione. Štěpán si opakuje kroky ve Vecchio Leone 8B a já nalézám do The Kingdom 8B+/C. Mega intenzivní 4 kroky, pomalu přicházím, jak na to. Jde to ztuha, každý krok na max, po hodince něco vyřeším, ale na pokusy to už dnes není. 

V neděli je potřeba rest, já jdu s Gulikem na prochajdu do kopce, večer dáme Need For Speed III a motivujeme se na pondělní lezení. 

Rest hike

V pondělí vstávačka 5:30, o půl sedmé pod Dreamtimem. Je asi 6 stupňů, zdá se, že je teplo a nedrží to, jak bych potřeboval. Ale jde to lépe než první den, po půl hodince udělám nálet do hrany, takže můžu pokusovat ze sedu. Střídají se pády v úvodní části s pády v náskoku, jeden pokus mám boží, náskok udržím, ale vzápětí padám, mám to čím dál lépe naběhané a do náskoku dolezu téměř pokaždé. Postupně uvadám, vydržím do půl jedenácté a pak se vzdávám.

Dreamtime 8B+/C

Přejíždíme do Brione. Tady je opět chladněji, perfektně.

Brione

Potkáváme se s Kubou Skočdopolem, ukazujeme mu místní skvosty a stoupáme k Vecchio Leone. Štěpán se rozlézá, já si opakuji kroky v The Kingdom a i přes 4 hodiny na Dreamtimu jsem schopen zkroknout. Než Štěpán začne pokusovat Vecchio, stihnu dát pár ostrých pokusů, v každém se zlepším a třetím ostrým nálezem dolézám do Topu. Ufff, to šlo perfektně.

The Kingdom 8B+/C

Opět hozená rukavice Štěpánovi, má pěkné pokusy, chytá stisk, ale nezabere. Opět půjčím Instinktu VS Women a ta opět přináší štěstí a přelez. Další mega den. Na závěr se ještě zastavujeme na Amber 8A+/B, zkoušíme kroky, ale už není síla ani moc motivace. 

The Kingdom 8B+/C

Večer se pobalíme, ráno vstávačka opět za tmy, v Brione pršelo, na odjezd tedy volíme nádherný Limited Edition za 7C+ a tím se s Ticinem loučíme.

Limited Edition 7C+

Bylo to krátké, ale o to intenzivnější, bouldering v Ticinu je úžasný, ty linie, kameny, příroda, zvláště když se daří. 

Brione


At the end of January the weather in Ticino (Switzerland) is good so I pack the climbing stuff and together with Guli I pick up Štěpán in Prague. We're going to enjoy the best bouldering in Europe for 7 days. We start our journey early in the morning on Wednesday – we meet at 5 a.m. and at 2 p.m. we're already in Cresciano. It's quite warm but we don't plan big climbing anyway. We just want to do a bit of stretching and to try the moves of our projects - Dreamtime 8B+/C for me and Dagger 8B/B+ for Štěpán. It's about 10°C and the rock is a bit slippery so we don't have much fun there.

We're a bit upset so on the next day we go to Brione and it looks much better there. We start at Entwash 8A, a cool power boulder with a tricky first move. I figure out the moves and then I finish the whoel boulder at the first attempt. Štěpán evens the score a bit later and together we move to Casavino 8B+.

It's an amazing new line with long moves and quite good holds. It takes me a while to do the moves but then I need just few attempts to finish. My first hard boulder – yes! We move to Kubalik 8B, I start several times but I can't jump to the top so I just rest and watch Štěpán who completes it early in the evening.

On the next day we plan to visit the valley of Val Bavon, during the ascent we're amazed by the beauty of the coutryside and big boulders everywhere, I guess in future we'll return there, too. We find a relatively new Primitivo 8C boulder quite quickly. It's much larger and more the overhang is bigger than in the video. The sun is shining on the boulder so there's no hurry, we have time to check the Off the Wagon boulder and other stuff.

It gets colder in the afternoon so the plan for today is to rest and also to try the moves of Primitivo. First I try the 8A+/B version from standing, which I finish pretty soon. Then I do the brutal moves from sitting - I need loads of power and the moves with the feet are pretty bad. I only can do the individual moves. I guess I could manage to link them later but right now it's time to call it a day.

On the next day we get up early so that we can make use of the morning conditions at Primitivo. We warm up a bit and then Štěpán tries the standing version and I try the lower start. I struggle with the first move and when I finally manage to get through I do the second move and fall right after that. Then I make one more attempt and improve considerably which gives me more confidence and the very attempt after that is successful! I'm very happy, I didn't expect such a quick progress, it really worked for me.

This is a challenge for Štěpán so he tries to finish the boulder as well but can't have it cracked and the sun starts shining so we go for a walk instead. We return two hours later, Štěpán tries again but he keeps falling from a micro foothold. I lend him my Instinct VSR Women shoes and a few attempts later he's up. Funny how such a little detail can decide and what one has to consider. Vladek Zumr arrives and takes some photos and then we go to Brione. Štěpán repeats the moves of Vecchio Leone 8B and I start working on The Kingdom 8B+/C. There are four super intense moves, I slowly start to figure them out but it takes lots of effort. I find some solutions but don't have time and strength to try anything else today.

On Sunday we need a rest so I take Gulik for walk and in the evening we play Need For Speed III and motivate each other for the Monday's climbing.

On Monday we get up at 5:30 and one hour later we already stand under Dreamtime. It's about 6 degrees and it seems that it's quite warm, yet I still can't hold on the rock properly. But it's a bit better than on the first day of the trip. After half an hour I get to the edge so I can start trying the sit start version. I fall from the initial part and then from the jump to the edge, I also make a super good attempt ended by an unexpected fall but I'm improving and almost every time get to the edge. I keep trying until half past ten and then I give up for I'm pretty tired.

We drive to Brione where it's a bit colder and the conditions are perfect.

We meet Kuba Skočdopole and show him the best of the local boulders. And then we head uphill to Vecchio Leone. Štěpán warms up and I repeat the moves of The Kingdom. Despite the four hours spent at Dreamtime I manage to do all the moves and before Štěpán starts trying Vecchio, I already have several attempts behind me. I improve quickly, so at the third attempt I reach the top. This went pretty well.

This motivates Štěpán and he makes some promising attempts but he lacks power. I lend him my shoes again and it works – he climbs the boulder. Another awesome climbing day. At the end of it we stop at Amber 8A+/B and try the moves but we're both already tired and not very motivated.

In the evening we pack and in the morning we get up very early. It has rained in Brione so we choose an amazing Limited Edition 7C+ boulder as our farewell climb and then we say goodbye to Ticino.

It was short, yet intense, bouldering in Ticino is amazing – the lines, rocks, countryside, especially when it all goes well.


pondělí 13. ledna 2020

Cyklone 8B+ FA

Počasí v posledních dnech zimu moc nepřipomínalo, ale na neděli to vypadá slušně, tak se rýsuje další šance na projekt na Židárně. Se Štěpánem mám sraz v Humpolci, přesednu do jeho Octavie a po osmé hodině jsme pod převisem. Skála vymrzlá a suchá, teplota -6°C, ale má se oteplit. Rozlez je tedy bolavý a dlouho trvá než aktivujeme tělo. 


Cyklone 8B+

Po zopakování kroků dávám ostré pokusy, ale tělo ještě nefunguje, 2x padám v úvodním traverzu, pak v klíčovém místě, ale se zmrzlými prsty bez šance na úspěch. Vymyslím si trochu lepší úchop přídrže na pravou ruku a jako klíčový krok se jeví navlhčit si před cruxem prsty, namágovat a pak už to drží. Taky se trochu otepluje a tělo funguje lépe. Dám pokus, kdy udržím hranu, chci to pojistit a udržet nohy ve stropě, ale v tu ránu mi to šmykne. Spočinu, dalším pokusem jsem opět na hraně a tentokrát poskočím do topových chytů a udržím vývlav. Cyklone, určitě jedno z tvrdších 8B+

Cyklone 8B+

Štěpán mezitím ladí odbočku z Holokaustu a následně prodloužení o nástupové kroky Pumy, vše pošle rychle, v převisu je síla. Já si na závěr ještě tréninkově vyzkouším jednu z jeho novinek, Plynovou Komoru za 8A+/B, a dvakrát padnu v posledním kroku. Levá ruka už nefunguje, takže je čas jet domů.


Lately the weather wasn't much like winter but it looks quite good at weekend so we've got another chance to finish the project at Židárna. I meet Štěpán at Humpolec, get on board of his Octavia and at about 8 o'clock we're already under the overhang. The rock is dry and frozen, it's about -6°C, but the temperature should rise later. The warm up really hurts and it takes us long time to activate our bodies.

After refreshing the moves I start the serious attempts but my body hasn't woken up yet, I fall twice from the traverse and then once from the crux, my frozen fingers are a pain. I make up a better way to grip the rock with my right hand and before the crux I moisten the fingers and put on some chalk and then it's ok. Also it's getting a bit warmer so my body is slowly starting to cooperate. I get to the edge and want to place the feet better but I slip. I take a rest and then I jump to the top holds and finally finish the boulder. I call it Cyklone, definitely one of the harder 8B+s.

Štěpán is working on Holokaust prolonged by the first few moves of Puma, and sends it pretty soon. At the end of the session I try one of his new boulders, Plynová Komora 8A+/B, but I fall from the last move twice, my left hand isn't working any more, so it's high time to go home.

pondělí 6. ledna 2020

Židárna - Holokaust a projekt

Víkendové počasí je trochu nevyzpytatelné, a tak volím převis u Lužnice - Židárnu. Nejprve si dolezu pro mě nový boulder Holokaust za 8A, tři pokusy a jsem v Topu.

Holokaust 8A


A jdu na hlavní cíl: kombo přelézt z Babočky Admirál - přes Holokaust do Pumy, přidání 12 kroků za cca 8A, odpočinek a vzhůru tříkrokovou Pumou za 8B. Bohužel jsou chyty v Pumě zavlhlé, ale lézt se dá. Nejprve si zopakuji Pumu, pak nalítám úvod a dám ostré pokusy. Při prvních dvou pokusech padám v posledním kroku - kroku do hrany, pak už jsou pokusy i přes pár ulehčení horší, ale snad je naladěno na příště. Klasa se zatím jeví jako těžší 8B+. ( https://www.youtube.com/watch?v=IZnhBT2HswQ&fbclid=IwAR1zhjASi-XGZInls5dPgN726Uyr3R4uEVvPoxOjGOR4bPY2Zu0_ILciXX0 ) 


Project 8B+/C?

The weather at weekend is a bit unpredictable so I decide to go to Židárna – the ovehang near Lužnice. First I climb a new Holokaust 8A boulder in three attempts.

Then I go for my today's main challenge: starting at Babočka Admirál - then climbing through Holokaust to Puma, adding 12 moves (all of these have the grade of 8A in total), and then there's a bit of rest followed by the three-move Puma 8B boulder. Unfortunately the holds of Puma are moist, but climbing is still possible, so first I repeat Puma and then I practice the first part of the climb and start trying to climb the whole boulder. At the first two attempts I fall from the final move and then it gets worse but I hope I'm well prepared for the next time. The grade seems to be a harder 8B+. 
( https://www.youtube.com/...HswQ&fbclid=IwAR1zhjASi-XGZInls5dPgN726Uyr3R4uEVvPoxOjGOR4bPY2Zu0_ILciXX0 ) 

čtvrtek 2. ledna 2020

Iceberg 8C FA

Na Nový rok razíme s Kačkou a Gulikem ven do Moravského krasu, máme krásné počasí, tak se chceme provětrat a hlavně jsem natěšený na Nunavut 8C, který mám připravený na přelez. Bohužel je nástupový chyt mokrý, takže přesun na Holštejn oprášit si kroky v projektu z jara - Drift v protisměru a dolez Leda Kostí, respektive Kostějem, kde jsem strávil 4 dny projektováním, ale už nebyla vytrvalost celé topropojit. 16 těžkých kroků bez odpočinku, úvodní crux přes malinkou lištu v horizontální poloze a závěrečná pumpa z Kostěje s bandaskama.

Iceberg 8C

Už při rozlezu se cítím silný a rychle opakuji jednotlivé sekvence projektu. Doráží Štěpán a dávám ostré pokusy, pád v úvodu, pak pokus, kde padám až v nálezu do Kostěje, pak zase pád v úvodu a  čtvrtým pokusem se probiju do Kostěje a s dávkou štěstí se mi podaří udržet topová lišta - Iceberg 8C! Bomba hned na úvod roku 2020.

Iceberg 8C 

Dále zkouším závěr Terranovy, Vrtuli a Topinku, ale nikde žádný progres, nakonec se přidám ke Štěpánovi a prvním pokusem proběhnu Zkratkou Machrů 8A.


On the New Year's day Kačka and Gulik and me go to Moravský kras. The weather is great and I'm looking forward to some fresh air and also to Nunavut 8C, which I'm ready to climb. Unfortunately, the first hold is wet so we move to Holštejn to repeat the moves of the project from the last spring - the Drift boulder climbed reversely and finished by Leda Kost, or rather Kostěj. I've already spent about 4 days by planning and working on the moves but I didn't have enough endurance to connect it all together. There are 16 hard moves with no rest, a crux over a tiny ledge in horizontal position right at the beginning and the final move from Kostěj where I'm already pretty swollen.

During the warm up I feel strong and quickly repeat the individual sections of the project. Štěpán arrives, too, and I start with the serious attempts. First I fall from the first move, then from the start of Kostěj, then another fall from the first move and at the fourth attempt I get to Kostěj and with luck I manage to hold the top ledge - Iceberg 8C! A huge success right at the beginning of 2020.

I also try the finish of Terranova, Vrtule and Topinka, but I don't make any progress anywhere, so I join Štěpán and climb Zkratka Machrů 8A at the first attempt.

pondělí 23. prosince 2019

Sběr 8Aček na severu

Počasí v posledních dnech příliš nenahrává lezení venku, ale chtíč je větší, a tak po dlouhých sobotních rozborech vyrážíme se Štěpánem a Gulikem v neděli na sever. V Děčíně je celkem pěkně a skála suchá a i když není moc podmínka, tak nakonec pěkně zalezeme. Po rozlezu jdu omrknout Pornography – nezopakované 8B od Rosti Štěfánka. Snažím se zkrokovat, ale moc toho nepředvedu. Utíkám na stěnku Nad Prahou, nejprve ladím Mithril 8A+, ale obliny mi moc nedrží. Přejdu tedy ke Středozemi Extension 8A, hezký traverz po oblinkách pouští na třetí pokus. Pak doráží Fox s If a opět zkoušíme Mithril, už to jde lépe a nakonec ze varianty ze stoje padám pod Topem. Ještě si odškrtnu Sklopeninu SD za 8A a přejíždíme za hranice.

Jdeme k Assasinovi, Štěpán zkouší zkrokovat, já lezu tréninkově s ním a vymyslíme i novou betu na přelez hrany - nohama napřed, ale nic moc to neřeší. Pokračujeme ke Kriegovi, já si chci dolézt Krieg Direct za 8A, strávím tady asi půl hodinku, než udržím campus náskok za solivou lištu. Zkoušíme ještě nález zleva, kroky jsme vymysleli, tak třeba příště 8B? Den zakončíme na krásném Haus Gottes 8A, krokově nepříliš hezký úvod pokračuje nádhernou medvědicí, hezké zakončení dne. 


Haus Gottes 8A

Lately the weather wasn't very good for outdoor climbing but the urge to climb is great so on Sunday I go to the North with Štěpán and Gulik. The weather in Děčín is fine and the rock dry so it is a good session, despite the unfavourable conditions. After the warm up I check Pornography, an unrepeated 8B by Rosťa Štěfánek. I try the moves but it doesn't go very well. I move to the Nad Prahou wall where I try Mithril 8A+, but can't hold there. Then I go to the nice Středozem Extension 8A traverse and finish it at the third attempt. Fox and If join us and together we try Mithril again, it goes better and in the end I fall from the top of the standing version. I also check off Sklopenina SD 8A and then we drive to Germany.

We go to Assassin, Štěpán tries the moves and I climb with him as a training. We find a new beta for climbing over the edge - going feet first, but it doesn't solve the problem. We then continue to Krieg where I want to finish Krieg Direct 8A. I spend about half an hour there until I succees with the campus jump over the ledge. We then try to start from the left and we've got the moves all right, so maybe next time we'll finish this one? We end the day at the beautiful Haus Gottes 8A the beginning is not that nice but the rest is worth it. A good ending to a good day.

pátek 13. prosince 2019

Projektování 8C

Během poslední doby jsem projektoval Nunavut 8C v Moravském krasu, povedlo se mi jej i po dvou vylomeních zkrokovat a vylézt bez prvních dvou kroků, ale Štěpán hlásí další úlom, takže to asi bude práce ještě na delší dobu.

Dále jsem dvakrát vyrazil na Petrohrad, po sobotním fiasku se mi ve středu podařilo i něco přelézt. Nejprve ladím kratší verzi Prstů v Ohni za 8B. Kroky jdou rychle a prvním ostrým pokusem padám v posledním kroku, pak se tu zacyklím a topuji až po dvou hodinách dřiny. 

Prsty v Ohni (short) 8B

Přesunu se k Cháronovi za 8C, v sobotu za vlhka jsem si zkrokoval přechod ze Stixe do Lístku a dneska chci zkusit přelézt na části. Ale dvě hodiny v Prstech v Ohni se projevují a nejsem schopen ničeho, prsty bolí, síla není, dneska žádný progres. Ještě se přemluvím nalézt do S Trny v Kůži Hledám Krásu Růží, hodnoceného jako 8B+. Džangl psal něco o patě a ta tady perfektně funguje, vlastně ani není potřeba moc zabírat, dát si patu k ruce, přebrat hnidu a spíš dávat bacha na záda a neštrejchnout si o zem. Po hodince mám zkompletováno. Tohle se těžko hodnotí, i s mou neflexibilní patou se přikláním k tomu, co psal Džangl - 8A+/B nebo klidně jen 8A+.Lately I've been working on the Nunavut 8C boulder in Moravský kras. Several holds have been broken off but I despite that I climbed the whole thing without the first two moves. Štěpán told me that another hold is gone, though, so I guess I'll need more time to finish this one. 

Also I went to Petrohrad twice and after the Saturday's failure I succeeded with some stuff on Wednesday. First I work on the short version of Prsty v Ohni 8B. First attempt goes well until a fall from the last move comes. The other attempts are not that successful and it takes about two hours of hard work to finally climb the boulder.

I move to Cháron 8C. On Saturday I tried the moves of the transition from Stix to Lístek and today I want to try each section separately. Unfortunately I really feel the two hours spent by climbing Prsty v Ohni and can't really do anything, my fingers hurt and I lack energy, so no progress there today. I talk myself into trying S Trny v Kůži Hledám Krásu Růží 8B+. Džangl write something about a heel and it really does work, I actually don't have to push much, I just have to be careful about my back. After an hour I've got it. The grade is hard to estimate but I guess I agree with Džangl - it's probably an 8A+/B or maybe just 8A+. 

pondělí 2. prosince 2019

Víkendový 8A+ a 8B

Venku a že bylo krásně! Alpha Reticuli 8A+ a Uvolněná Mysl 8B a rozlezeno i něco těžšího.

Uvolněná Mysl 8B

I was outdoors again and it was great! I climbed Alpha Reticuli 8A+ and Uvolněná Mysl 8B and started something harder, too.

pondělí 18. listopadu 2019

Frankenjura - 4 days - 8B+, 8B, 8B, 8A+

Po závodním maratonu beru v práci ještě to úplně poslední volno a před plánovaným restem po sezóně razíme s Kačkou a Gulim ven do skal. Počasí nám trochu mění plány, a tak nakonec volíme nedalekou Frankenjuru. Vybírám bouldery na youtube a sbírám info, lezci jsou naštěstí sdílní. První zastávkou je nádherné 8B Tonfa

Tonfa 8B

Nejprve to zkouším jako Thomas Lindinger, ale kotník se mi nedaří vytočit o 180 stupňů, takže vymýšlím co a jak a daří se mi boulder kroknout silovější variantou a po pár pokusech i přelézt. 

Tonfa 8B

V podvečer hledám dle instrukcí Adama Montecore 8C, ale bez úspěchu. Thomas Lindinger pak posílá další popis a druhý den ráno už stojím pod Montecorem, ten kámen je fakt zašitý a včera jsem běhal okolo. Nejprve jdu tedy zkusit druhou část, Omega Man za 8A+ – malé krysy, první těžký krok a pak ještě kříž za hnidu, pár pokusů a stojím na vrcholu, nic softového.

Omega Man 8A+

Pak ladím prodloužení Montecore 8C, pár lehkých kroků a člověk se natáhne se špičkou do nástupových chytů Omega Mana, pak přijde crux vypustit špičku. Po hodince si to vyladím a dám pár nálezů, vypuštění špičky se mi ale ani jedou nepodaří, chyty se už zakousávají a prchám, ještě mám nějaké lezení před sebou. Přejíždíme na Hips Dont Lie 8B a 8B+ SD. Jsem celkem vyndanej, díry v prstech se prohlubují, ale variantu za 8B dnes ještě dám.

Hips Dont Lie

Následuje den restu, healuju prsty, procházka a teplo u krbu. Poslední den brzy ráno s Gulim vstáváme a jedeme dolézt Hips Dont Lie ze Sedu, musím zatejpovat čtyři prsty, tělo je odpočaté, ale lezení jde přes bolest. Beta je jasná a tak po půl hodince rozlézání a opakování kroků jsem třetím pokusem nahoře. Mezi Frankenjurskými bouldery soft, ale všude jinde normál 8B+, jurské bouldery nepouštějí snadno a je potřeba trošku si na místní klasu i ostrou skálu navyknout.

 Frankenjura

After the competition marathon I take the last few days off from work and go to the rocks with Kačka and Guli. Weather makes us change plans a bit so in the end we decide to go to Frankenjura. I spend some time by looking at the boulders on youtube and gathering information, good that climbers are sharers. And my first stop there is an amazing Tonfa 8B boulder.

First I try Thomas Lindinger's method but I can't rotate ankle by 180 degrees so I make up my own way, which is more power-focused and after few attempts I'm up.

Late in the afternoon I'm looking for Montecore 8C according to Adam's instructions but can't find it. Thomas Lindinger sends me more information and the next morning I stand under the boulder. It was well hidden. So first I try the second part: Omega Man 8A+, with tiny holds, first hard move and a cross. Few attempts later I'm standing on top. 

I work on the long version of Montecore 8C, first moves are easy, then there's a reach to the first holds of Omega Man and the crux. After an hour I start trying but can't drop the toe and the holds feel pretty sharp so I give up, for I still have some climbing ahead of me. We drive to Hips Don't Lie 8B and 8B+ SD. I'm exhausted and the holes in my fingers are getting deeper but I manage to climb the 8B version. 

Then I have a rest day let the fingers heal and enjoy a walk and the heat of the fireplace. On the last day I take Guli to Hips Dont Lie from sitting, I need to tape four fingers, my body is relaxed but climbing hurts anyway. The beta is clear and after half an hour of warming up and repeating the moves I finally finish. This was a bit softer compared to the rest of the boulders here in Frankenjura but anywhere else this would be an 8B+, the boulders in Jura are tough and one needs to get used to the local grades and sharp rocks.

pondělí 11. listopadu 2019

Sklapsko 8A, 8A+

Po závodním maratonu je čas konečně se trochu nadechnout a odpočinout si.

Telč

Skály jsou u nás v ČR na každém rohu, takže je vždy něco "po cestě". V sobotu dost prší, a tak si nedělám moc naděje na nějaké lezení, ale zdá se, že chladná noc prosušila vzduch a když dorazíme do Sklapska, jsou skály úplně suché. 

Sklapsko

Trochu se rozvisím na madlech a sedám pod Crazy Undercling 8A/A+, ve Flashi trochu podcením nastoupání do spoďáku, druhým pokusem jsem nahoře. Za mě lehké 8A, myslím že i srovnatelné s Žihadlem na Petráči. Přesouvám se pod boží převislou desku na Fénixovy Slzy 8A+. Fleš opět nevyjde, hlava brzdí výkon, přece jen je to trochu morálové. Pár nálezů mi trvá, než se odhodlám do závěrečného náskoku do hrany, až když jsem si jistý, tak hopnu a udržím. Nádherné campus lezení.

Fénixovy Slzy 8A+

Vyzkouším ještě projekt, který utíká z Fénixe doleva, bohužel urvu důležitý chyt a tím to tady dnes končí. Velká výzva čeká nalevo od Fénixe, hodně těžce vypadající projekt.


After the marathon of competitions it's finally time to breathe in and take a break.

Here in the Czech Republic we have rocks everywhere so there's always something "on the way". On Saturday it's raining and I don't really believe there will be any climbing possible at all, but it seems that the cold night has dried out the air a bit so we go to Sklapsko and find out that the rocks are dry there.

I hang on some bucket to warm up and then sit down under the Crazy Undercling 8A/A+ boulder. I try Flash but I underestimate the undercling so I need one more attempt to finish. In my view this was an easy 8A, comparable to Žihadlo at Petráč. Then I move to Fénixovy Slzy 8A+. Again, I don't succeed with the Flash attempt, my mind stops me. This boulder needs some determination. It takes few attempts until I'm ready to jump to the edge but when I finally do it it's a piece of cake. What an amazing campus climb.

I also try a project from Fénix to the left, unfortunately I break off an important hold so that's it for today. But the project on the left of Fénix seems like a hell of a challenge.