pondělí 28. ledna 2019

10 boy Ostrava a kapka z Poháru Nesmrtelnosti SD 8B+

Ve čtvrtek se konalo první kolo kampusového desetiboje. Ve dvou kvalifikačních disciplínách to moc nehrotím a jedu na půl plynu, přece jen bude večer ještě náročný. 

10 boy by Pepe

Pak máme dvě hodinky pauzu, kterou zpříjemní Adamovo povídání o jeho nedávné zámořské cestě. Čas se chýlí, všimni jsme natěšení a jedeme disciplínu za disciplínou, cítím se výborně, jen teplota mi nedává moc šancí vylepšit si panelák a vis na jedné ruce, zbylé disciplíny jdou skvěle a v některých případech i rekordně, panuje skvělá atmosféra. 

 10 boy Panelák by Jakub Rychlík

 10 boy Bachar by Pepe

10 boy Panelák by Jakub Rychlík

Výsledky na FB https://www.facebook.com/amuerte10boy/ Dohodneme další termín (snad 29. března) a zpět do HK. 

V sobotu trochu hegeš počasí, ale to v jeskyni ve Sloupu nevadí. Mám tu jasný cíl, a to Kapku z Poháru Nesmrtelnosti SD, rozehřeji se a dávám první pokus, ještě se Štěpánem. Ten pak odjíždí a já bojuji, několik chybiček, pádů, trochu vylepším program, a celkem šestým pokusem dnes posílám! Přidání cca 7C+ do 8B, úžasné super silové kroky, celkem tedy 8B+.

Kapka z Poháru Nesmrtelnosti SD 8B+

Dobře to lepí v Mikrologovi 8B+, a tak dám tři nálezy, víc toho kůže nedovolí, bez prvního kroku. A jsem hodně blízko k překonání hlavního cruxu, třeba to jednou vyjde :) Ještě ladím přelez z Kurvafixe do Kapky, to bude taky někde za 8B+ a pak už bude brána otevřena výš, výš – na 8C, 8C+? (jen se bojím, že ten s tím kolenem řekne, že nález z Brutuse už nic nepřidá, protože se zdá, že na konci Brutuse půjde založit pěkné koleno... :)


On Thursday the first round of the campus decathlon takes place. I don't push too hard at the two qualification disciplines, the evening will be tough yet.

We have a two-hour break filled by Adam's lecture on his recent trip overseas. Then the time comes and we go from one discipline to another. I feel great, only the temperature doesn't allow to improve my performance at "panelák" and hanging on one arm. Everything else goes smoothly and I even make some new records. And the vibe is great, too.

The results on FB https://www.facebook.com/amuerte10boy/ We agree on the date of the next round (probably the 29th March) and then we go back to Hradec.

On Saturday the weather is awful but we don't mind as we're going to climb in the Sloup cave today. My goal is Kapka z Poháru Nesmrtelnosti SD, so I warm up and together with Štěpán I make the first attempt. Štěpán then leaves and I keep struggling. I make several mistakes and fall few times, but then I upgrade the programme and finally send it at the 6th attempt! I add a 7C+ to the 8B, there are some cool power moves, so in total it is an 8B+.

Another challenge is Mikrolog 8B+, it sticks well today, so I try it three times without the first move before the lack of skin stops me nad I'm pretty close to getting over the first crux... maybe one day... :) I also work on the traverse from Kurvafix to Kapka, I guess the grade could be about 8B+ and once I have this the gate will be open for more and more - 8C, 8C+? (I'm just afraid that the knee guy will say that the access from Brutus won't add anything to the grade as it seems that a nice knee can be placed at the end of Brutus... :)

pondělí 21. ledna 2019

Kapka z Poháru Nesmrtelnosti 8B FA

V sobotu razím na jih,  zrána je velká zima, takže nejprve volím trénink v Brně a po obědě parkuji ve Sloupu. Začínám na Indii, zkouším dekódovat Pučmelouna za 8B+, betu mám od Adama, ale přebrání divnostisku mi dává stopku.

Zkusím vedlejší Smrad Dálek SD za 8A, chvíli bojuji s prohozením nohou, ale po chvíli problému porozumím a jsem v Topu. Přebíhám do Starých, nejprve dám pár pokusů v Mikrologovi, kostička dnes celkem drží, ale po pár pokusech se zakousává do kůže, tak raději prchám do jeskyně.

Tady nejprve dekóduji přelez z Kurvafixe doprava a pak pokouším nově očištěnou linii od Štěpána, lehce doleva ubíhající medvědici ze startu Síla Je Kouzlo. Super svírání, paty, špičky, těžce krokuji, ale po hodince je jasno. Pár trapných pokusů a pak jsem v Topu. Trochu škoda, že Topové madýlko není větší, takhle je konec trochu nejasný, ale byla by škoda ochudit se o ty kroky. Název od Štěpána Kapka z Poháru Nesmrtelnosti a klasa lehčí 8B. Tak v sobotu na SD, bude session?

Kapka z Poháru Nesmrtelnosti 8B


On Saturday I go to the South, it's too cold in the morning, so first I have a training session in Brno and after the lunch I drive to Sloup. I start at Indie and try to figure out Pučmeloun 8B+, I have a beta from Adam, but there is a weird spot that always stops me.

So I go for Smrad Dálek SD 8A instead, right next to Pučmeloun, I struggle a bit with a leg switch but soon I get it and I'm at the top. I move to Staré skály, first I make several attempts at Mikrolog, the square hold is ok today but after a while it starts cutting the skin so I flee to the cave.

There I first figure out how to get to the right from Kurvafix and then I try a new cleaned line from Štěpán, which goes from Síla Je Kouzlo. Cool line, heels, toes, it's pretty hard to make up the moves but after an hour it's all clear to me. I make few attempts and finally reach the top, too bad that the final bucket is so small, it makes the end a little bit unclear, but it would be pity not to enjoy all those moves. Štěpán named it Kapka z Poháru Nesmrtelnosti, the grade is an easy 8B. So let's go for an SD on Saturday, will there be a session?

čtvrtek 17. ledna 2019

Prilep trip do Makedonie s velkým AOčkem

Na MČR v Praze mě Adam Ondra vábí na trip do boulderingové oblasti Prilep v Makedonii, dlouho neváhám a potvrzuji Adamovi účast. Společné lezení si nemůžu nechat ujít, za mlada jsme spolu byli na několika výjezdech a vždy to bylo boží.

Prilep

Můj výlet začíná minulý pátek, o půl druhé mě nabírá Jedla a jedeme na otevíračku nového boulderingového hřiště v Brně, v jejímž rámci probíhá závod pro pozvané - Hangar Legends. Pěkné prostředí, příjemná atmosféra a těžké bouldry ve finále - končím za Adamem na druhém místě.

Finálová trojka by Aix

O půlnoci se loučíme a jedeme do Budapešti, odtud letadlem do Skopje a dopoledne dorážíme do Prilepu. Vítá nás sníh, zima, štáb ČT a milí průvodci. Razíme do sektoru Kamena Baba a s Adamem volíme na rozlez 7A a Predatora za 7C+, kterého sesílám druhým pokusem.

Adam v Predatorovi 7C+

Obhlížíme projekty, vyhlédneme si dvě linie, ale nejprve je zapotřebí je očistit od sněhu, akorát se stmívá. Druhý den nás budí slunce, projekty jsou čisté a po rozlezení obléháme. Nejprve linii ze dvou oblých děr, tady Adam zakládá koleno, já použiji bicák, nátah na hranu a těžká sekvence po malinkých mrdkách, odpočinek a scary dolez. Dávám první, Adam hned po mně. Vasilica za 8B.

Vasilica 8B

Vasilica 8B by Goran KuzetoPřesuneme se o pár metrů vedle, tady zkoušíme krokově boží traverz, původně chceme dolézt na vrchol kamene, ale poulámeme pár chytů, a tak končíme, jako stávající bouldry, ve velké díře. Tady si s Adamem rychlost přelezu prohodíme a vzniká Milkyway za 8A+. Opět zajímavé, že máme dvě bety a obě jsou podobně těžké – Adam vysoká pata, já špičky napřed.

Milkyway by Petr Juračka

Opět se stmívá, rozhodujeme se omrknout další sektor – Old Quarry, kde si nachystáme další projekt. Večer se slaví Nový Rok, a tak za zvuku makedonských písní večeříme v hospodě. 


Další den ráno běžíme na projekt, předpovídané sněžení přichází dříve, a tak nám zbývá jen naprogramovat převis a nechat projekt odpočívat. 

Projekt - Ochrana před sněhem

Odpoledne razíme 5 hodin do Meteory, po cestě termály a pozdě večer jsme na místě. Meteora je nádherné místo, slepencové skalní město s věžemi okolo 200 metrů výšky. K lezení vybíráme krásný Spindel, je okolo nuly a šíleně fouká, volíme cestu za 6A+ a v péřovce a botaskách se probijeme k vrcholu. Uff, to byla kosa.

Spindel

 Na vrcholu Spindelu

Meteora

Adam se ještě pouští do 7b, já mrznu při jištění. Fouká tak, že se sotva držím na nohou. No, rychle pryč. Rozloučíme se s ČT a valíme zpět směr Prilep, jedeme přes Skopje, kde vyhazujeme fotografa Bernarda, a okolo 11 večer uleháme v Prilepu do postele. Ráno budíček, rozehřívačka na pokoji a jedem. Teploměr hlásí -12°C, ale je modro – to bude dobrý.

Podmínka

Rozlezeme se a dáváme pokusy. Jedná se o silovou medvědici, kde crux je těžká špička a její následné vypuštění za jednu dobrou lištu a palec, pak napojení do 7C+ a jsi hore. Mně se asi po hodince daří probít se přes úvodní pasáž, ale ve výlezu si to dostatečně nepohlídám a sunu se k zemi – jaká škoda. 

Polar Bear 8B+ by Jan Šimánek

Nemáme moc času, a tak je to trochu drama, jestli vylezeme nebo ne, akorát před odjezdem se mi podaří přelézt úvod podruhé a tentokrát nepouštím. Polar Bear 8B+! Krásné zakončení  tripu. Adamovi přelez těsně uniká.

Prilep

Díky Adamovi za možnost tu být a všem za příjemný pobyt, snad zase někdy s Adamem pojedeme do skal, stálo to za to. Epizoda na ČT někdy na podzim.


At the Czech Championship at Prague Adam Ondra tempted me to have a bouldering trip to the Prilep area in Macedonia. I don't hesitate long and agree, I can't miss the opportunity to climb together, long ago we made several trips together and it was awesome.

My trip started last Friday, at 2.30 pm Jedla picks me up and we go to the opening party of the new bouldering playground in Brno. As a part of this event there is a competition for the invited climbers - Hangar Legends, with nice settings, good atmosphere and hard boulders in the final... I end up second, after Adam.

At midnight we say goodbye to all and go to Budapest and from there we fly to Skopje. In the morning we head for Prilep. We are welcome by snow, cold weather, the crew of the Czech television and nice guides. We go to the Kamena Baba sector and as a warm up Adam and me choose a 7A and Predator 7C+, which I send at the second attempt.

We check out some projects and pick up two lines, but first we have to clean these from snow and it's already getting dark. On the next day we are awaken by sun, the projects are clean already and after the warm up we go for them. First we try the line that starts from two round holes, Adam uses his knee here, I rely more on my biceps and pull up to the edge to the beginning of a tricky section with tiny holds. I take a rest and then there's this scary finish. I climb it first and Adam follows right after me – Vasilica 8B.

We move few meters away to an awesome traverse. First we plan to get to the top of the rock but we break off several holds so we end in the big hole, like the other boulders do. Adam and me switch the speed of the climb and the Milkyway 8A+ boulder is born. Again, it is funny like we use two different betas of similar difficulty, Adam uses a high heel and I go toes first.

It's getting dark again so we decide to check another sector – Old Quarry, where we prepare another project. In the evening the New Year celebrations start so we have a dinner in a restaurant, accompanied by some Macedonian songs.

On the next day we hurry to the project but it starts snowing, sooner than we expected, so we just figure out what to do about the overhang and have to take a forced break.

In the afternoon we travel to Meteora for 5 hours and stop at the thermal baths on the way. Late in the evening we arrive. Meteora is amazing, a puddingstone rock town with 200-meter-high towers. We choose to climb on Spindel. The temperatures are around zero and the wind is blowing hard, so we pick a 6A+ route and struggle to the top, dressed in the winter jackets – ewww, we feel so cold.

Adam starts a 7b, I belay him and freeze to the core, I can barely stand because of the wind. Let's run away. We say goodbye to the Czech TV crew and drive back to Prilep, we go through Skopje, so we give Bernard, the photographer a lift, and at about 11 p.m. we go to bed in Prilep. We wake up in the morning and warm up in our room. It's -12°C, but the sky is blue,we think it's gonna be ok.

We warm up again and start the serious climbing. It's a power boulder, with a tricky toes in the crux and a subsequent link to a 7C+. After about an hour I manage to get behind the initial part but I don't pay enough attention in the finish and kiss the ground, what a pity!

We don't have much time, so it's a bit dramatic – all the uncertainty of whether we will finish or not. Right before the departure I manage to get over the first part again and this time I hold on and finish. Polar Bear 8B+! An amazing ending to the whole trip. Adam was very close but he didn't manage to climb it.

Many thanks to Adam for the opportunity to be here and to everyone for making this trip a pleasant experience. I hope to go outdoors with Adam soon, it was great. The episode on Czech TV coming soon (in autumn).

pondělí 7. ledna 2019

Brutus 8B FA

V neděli se jede dělat promo na Hangár, takže po cestě jasná zastávka v Krasu. Volím projekt ve Sloupu, který je naladěný na přelez.

Sloup

Po rozlezu dávám ostré pokusy, po asi pěti lehčích krocích mě čeká mega silový krok, který v kuse nechce pustit. Pořád dumám nad nějakým ulehčením, až vymyslím trochu chaotický postup nohama, který zafunguje. Pomalu už promrzám, ale přelez si už nenechám ujít. Novinka za cca 8B a vstupenka do komba za 9A? Uuuuuff.

 Brutus 8B

Brutus 8B

On Sunday we go to a promotional event at Hangár, so I make an inevitable stop at Kras. I choose a project at Sloup which is ready to be finished.

I warm up and then I start with the attempts. After five easy moves there is a mega power move which I can't get through for a while. I try to figure out a cheat until I find a bit chaotic leg move, and it works. Although I'm freezing I can't miss the opportunity to finish the climb. So here comes the news with grade of about 8B, which may be a ticket to a 9A combo? Wheeeeww...

středa 2. ledna 2019

Na nový rok na Holštejně

Počasí nám teď moc nepřeje, ale po všem tom slavení se chci protáhnout venku na skále, a tak se Štěpánem dáváme sraz na Holštejně. Lezeme na pro nás novém kusu skály – moc pěkném kusu. Začínáme Durinovou Zhoubou za 7C, která mě pouští druhým pokusem. Pak ladím projekt uprostřed převisu, ale dlouhý nátah mě po čase přestává bavit. Zkusím se Štěpánem Cestu do Pravěku za 7C, v prvním pokusu chyba, druhým jsem v topu. 

Cesta do Pravěku 7C

Dál ladím nález do Cesty do Pravěku ze spodu jeskyně, nejdu ale doprava, ale přímo přes malou ostrou lištu a nahoru, po chvíli se dostávám k Topu, pád na bandasky, dalším pokusem je posekáno. Nová, asi logičtější, varianta Homo Krasus za cca 8A+. Ladím další projekt přímo z nástupu Janečkova Kyje vzhůru, dlouhé nátahy přes malinký bočáček – uuuufffff, pěknej kotel. 8B+? 8C? Na závěr ještě nalezu do T-Rexova Zlomeného Ocásku, světla ale začínají zhasínat, vyteču na konci a hodím pěkná záda, čas jet domů. The weather is currently not so good for outdoor climbing but after all the celebrations I really feel like stretching a bit on rock, so I meet Štěpán at Holštejn. We start climbing on a new piece of rock, a good one. We start with Durinova Zhouba 7C, which I finish at the second attempt. Then I work on a project in the middle of the overhang but the long reach gets a bit boring after some time. So I go for Cesta do Pravěku 7C with Štěpán, I make a mistake at the first attempt but at the second attempt I'm at the top.
I work on the beginning of Cesta do Pravěku at the bottom of the cave, but then I don't continue to the right but go directly over a small sharp ledge and up. After a while I get close to the top and fall because I'm all swollen, fortunately the next attempt is successful. A new, and possibly more logical, version of Homo Krasus, with grade about 8A+. I start working on another project from the beginning of Janečkův Kyj, long reaches over a tiny side-pull – whew, what a stuff! 8B+? 8C? In the end I start climbing T-Rexův Zlomený Ocásek, but the lights start to go out and I fall on my back so it's high time to go back home.

středa 12. prosince 2018

MČR v boulderingu Lanškroun - 2.místo

Podzim byl plný pěkného počasí a lezení na skalách, s prosincem přišel déšť a čas opět se obléci do závodního trikotu. Po dlouhých peripetiích se podařilo uspořádat MČR v boulderingu, a to v Lanškrouně, tedy pro mě skoro doma. Kvalifikace je v pátek, ač jsme registrování ještě před začátkem registrace, už se nevejdeme do první skupiny a začínáme lézt v 21:00. Naštěstí kvalifikační bouldery sfouknu se dvěma opravami a mám po chvíli hotovo. V sobotním semifinále proběhnu třemi bouldery na OS a zastaví mě až závěrečný kousek, kde se neprotlačím do Topu.

Průtlak v semifinálové 4 (Listy Lanškrounska)

Finále probíhá ve formátu SP, hned v jedničce si vymyslím špatnou betu a netopuji, ve dvojce vím že musím dát, abych se dostal zpátky do hry, ale koordinační skok a nervozita mi dávají stopku hned na začátku a pro mě nula bodou. Trojku proběhnu OS a čtyřku na druhý pokus. 

 OS na finálové 3(Listy Lanškrounska)

S výkonem nejsem spokojený, dva bouldery nevylezeny, celkově mě výkon vynáší na druhé místo, pěkný výsledek, ale mohlo být hůř. Zaslouženě vyhrává Vojta Trojan a třetí končí Štěpán. Super, že se konečně začíná ukazovat mládí, Vojta Trojan a hlavně mladý Šimon Potůček, snad jim to vydrží!

Stupně vítězů

Autumn was all good weather and climbing outdoors, but December is rainy so it's high time to suit up for another competition. After some mishaps finally the Czech Championship took place in Lanškroun. The qualification was on Friday and even though we registered before the actual registration started, we didn't squeeze in the first group and had to start climbing at 9 p.m. Fortunately it didn't take much time, I used just two second attempts. In the seminifinal on Saturday I had three OS climbs, only the last boulder resisted and I didn't reach its top.

The final has a similar style to the World Cup. I have a wrong beta for the first boulder and don't get the top, so I know I must finish the second one to get back in the game, but the coordination jump and stress stop me. So it's another zero for me. After that I climb the third boulder OS and the fourth boulder at the second attempt.

I'm not happy about my performance today - having two unfinished boulders. In total I end up second, which is good, but I know it could have been much worse. Vojta Trojan really earns the first place and Štěpán is third. Awesome that the young climbers start showing us their skills - I mean Vojta Trojan and Šimon Potůček in particular. Keep going, guys!

pondělí 3. prosince 2018

Booom Atom 8B+, Ion 8B, Blitz 8A+ in Sachsen

V práci mám naděláno a venku je podmínka, takže v pátek jedu ven a volím mega převis v Sasku, od doby, co Magnus přišel na nový program v Ionu 8B, mám převis v hlavě. Mám trochu obavu ze zimy, ale z auta a kopce sem vyhřátý tak akorát na krátkou session. Po rozlezu se hned pouštím do Iona, dochází Magnus, každým pokusem dolézám výš a výš a po chvíli je hotovo. Boží boulder!

Ion 8B

Hned se pouštím do SD verze, což je samostatně dost možná nezopakované 8A+. A když se to spojí s Ionem, je z toho Atom za 8C, to je výzva. Pro SD vymýšlíme s Magnusem dvě varianty, buď dlouhý náskok, nebo pobrat malý stisk a těžké zašpičkování proti. Lezu přes stisk a když je zkrokováno, dávám pokusy. Po několika pokusech se probiju přes úvodní kroky a pokračuji dál, únava z úvodu je znát, ale nepouštím a posílám Atom. 8C by ve světě určitě neobstálo, za mě je to sjízdné 8B+.

Atom 8B+

Nalézám ještě do vedlejšího, také možná nezopakovaného, Blitz za 8A+, kroknuto je hned a myslím si, že to bude rychlá akce, ale už jsem celkem prochladl a tělo nefunguje, jak má, takže si musím na přelez několik pokusů počkat .

Blitz 8A+

S Magnusem ještě zaběhnu na traverz za 8A/+ naproti v kopci, dám i jeden nález, ale chyty jsou překvapivě vlhké, takže nemá cenu se tu vysilovat. Přejíždím do Labáku, vyběhnu k Playbojovi za "8A", daří se mi vymyslet trochu lépe klíčový krok, ale kroknuto stále není. Ještě zaběhnu na Karate Kida 8B, kde jsem už dvakrát za nepodmínky neuspěl. Tentokrát to drží, ale slabota už je mocnější a čas na odpočinek už nemám, musím domů, takže zase příště.


I'm ahead with work and the conditions are good, so on Friday I take a day off and drive to the overhang in Saxony – it's been on my mind since Magnus found a new programme for Ion 8B. I worry a bit that it will be too cold there, but from the car and going uphill I'm warmed up enough for a short session. After warming up some more I start with Ion. Magnus comes, I get a bit further with every attempt and after a while it's all done. What a cool boulder it is!

I start climbing the SD version immediately. By itself, it is an 8A+, and possibly unrepeated. Together with Ion it makes Atom 8C, a true challenge. Magnus and me find two versions of the SD climb, either a long jump or a tiny grip and a hard toe. I choose the latter and after trying the moves I start with the attempts. After several of them I get through the initial moves and keep going. I'm quite tired from the beginning but I don't give up and send it. I guess it wouldn't pass for an 8C in the world, I'd say it's rather an 8B+.

I start climbing Blitz 8A+, another unrepeated boulder next to Atom, the moves go well and I think it's gonna be quick, but I've already gotten cold and my body doesn't work well, so it takes me several attempts to finish.

We also stop at the 8A/+ traverse on the opposite hill, I try to climb it but the holds are soaked there's no point in wasting energy here.So I drive to Labák and run to Playboy "8A", I make up a better way to get over the crux move, but still don't get all the moves. I move to Karate Kid 8B, which I have failed twice because of bad conditions. This time the conditions are better but I'm too weak already and don't have time to rest, I must go home, so maybe next time.

úterý 20. listopadu 2018

Sloup ve tmě - Nápoj Lásky SD 8B FA

Na pondělí máme naplánovanou sloupskou jeskyni se Štěpánem a Kozlem. V práci končím dříve a jsem v jeskyni první. Na rozlez dávám Attention it's Chris SD 8A, chvíli mi trvá než zahřeju prsty, ale pak Štěpánovým způsobem posílám. Přesunuji se do jeskyně na pěknou novinku Nápoj Lásky za 8A+. 

Sloupský playground

Zkouším Fleš po svém, špičku neriskuji, ale rozkozím se, to nezafunguje a Fleš je v čudu. Hned zkusím špičku a ta drží, doráží Štěpán a přelézám. Za mě je to lehčí - 8A/+? Dále ladíme SD variantu. Úvodní kroky jsou společné s Tekutým Štěstím, ale beta je jiná, protože se odbočuje. Štěpán dá pěkný první pokus, já taky, ale zamrzám. Druhý je horší a třetím je vylezeno. Pěkná linka za 8B.

Nápoj Lásky SD 8B

Světla svítí, doráží Kozel a je blízko k přelezu Kurvafixe, Štěpán probuje Nápoj Lásky ze sedu, kde se mu více či méně daří a já ještě zkouším projekt dál vlevo v jeskyni, který Štěpán očistil. Další pěkná silová linka, kterou se mi daří rozklíčovat ještě před zhasnutím světel, ale na kusovku už to dnes není, klasa cca 8B, tak zase někdy.


Štěpán, Kozel and me are planning to have a session in the Sloup cave on Monday. I end in the work earlier and arrive first. As a warm up I climb Attention it's Chris SD 8A. It takes a while to warm up the fingers but then I send it Štěpán's way. I move to the cave to a new boulder - Nápoj Lásky 8A+.

I try the flash my way, I don't want to risk the toe, but it doesn't work out well and the flash is gone. So I try the toe instead and it's better, Štěpán comes and I finish. I guess it's a bit easier - an 8A/+, perhaps? We work on the SD version, the initial moves are the same as in Tekuté Štěstí but the beta is different. Štěpán makes a good first attempt and so do I but then I freeze. The second attempt is a bit worse and the third one the successful one. A nice 8B line it is.

The lights are shining, Kozel arrives and is very close to finishing Kurvafix, Štěpán tries Nápoj Lásky from sitting, he's doing okay, and I'm trying the project deeper in the cave, which Štěpán cleaned earlier. Another great power line, to which I find the solution right before the lights go off, but I don't manage to climb the whole thing at once today. The grade is about an 8B, so see you later.

pondělí 19. listopadu 2018

Great day on sandstone - 8A, 8B, 8B, 8A, 8A+

V pátek se zúčastním závodu na Makaku v Liberci, krásných 30 boulderů proběhnu za hodinku a půl a podaří se mi je přelézt na 33 pokusů, což mi v pohodě stačí na první místo. Pěkná pohodová atmosféra a je fajn po dlouhé době se potkat s Majzlíkama. Večer pokecáme u Foxe a v sobotu hurá za hranice na úžasné bouldry. S Kačkou tak úplně netrefíme tu správnou odbočku na kopci, to ale nevadí, protože se před námi najednou objeví boží převis, Mr. Freeze za 8A. Jdu se do toho hned rozlézt a po zahřátí posílám prvním pokusem, celkem sjízdné, ale úžasné! 

Mr. Freeze 8A

Pokračujeme dál a přicházíme k TSV za 8B. Další perla v lese, velký převis a díry, stisky, těžký výlez. Chvíli ladím kroky, zkouším betu à la Foxík, nohama napřed, ale nakonec to vyřeším po svém, silovým křížem a s nohama pod sebou. Po zkrokování posílám hned prvním pokusem, 8B by mělo sedět.

TSV 8B

TSV 8B

Doráží Fox, a jdeme k Pavučině snů low 8B, což je asi šestimetrový strop po chytech – nechápu. Chci zkusit Flash, Fox radí a jdu na to. Hned u nástupu zjišťuji, že špičky à la Magnus budou pro mě nejisté, a tak vymýšlím silovější způsob, ve Fleši se mi daří dolézt až do závěrečného nátahu do dobré díry, jsem ale nateklý, přece jen ve Fleši jsem kroky kontroloval a ten strop je sakra dlouhý. Druhý pokus je o maličko lepší, třetím už vychází přelez. 

Pavučina Snů low 8B

Pavučina Snů low 8B

Jdeme o kousek níž na Sputnik 8A, tři dlouhé nátahy a držet to nohama, první krok jde hned, druhý taky, jen u posledního se na chvíli zastavím a ladím "podšpičku", dám pár pokusů a je hotovo.

Sputnik8 8A

O pár metrů dál je novinka od Džanglího, a to The Tunnel SD 8A+. Jedna těžká pata na úvod a pak si pohrát s ostrými lištami, už jsem bez energie, ale ještě se mi podaří Tunnel Topovat.

The Tunnel SD 8A+

Čas už pokročil a musíme valit domů, v neděli posilka a dnes session se světly ve Sloupu se Štěpánem a Kozlem, nedorazí ještě někdo?


On Friday I take part in the competition at Makak in Liberec. I run through the amazing 30 boulders in an hour and a half and need 33 attempts in total, which is enough for a safe win. The vibe is great and it's good to meet the Majzlíks after long time. We spend the evening at Fox's and on Saturday we hurry over the borders. Kačka and me miss the right turn-off on the hill but we don't mind it as we discover an amazing overhang, Mr. Freeze 8A. I go for it right after the warm up and send it at the first attempt. It isn't really difficult but it's awesome!

We continue to TSV 8B, another jewel of this wood. I work on the moves and try Foxík's beta with feet first but in the end I make up my own, power version. After figuring out the moves I send it at the first attempt, an 8B it is.

Fox arrives and we go to Pavučina snů low 8B, which is a 6-meter ceiling with holds, unbelievable. I want to try the flash, so Fox gives me some advice and I go for it. Right at the beginning I see that the toes à la Magnus are not so good for me, so I find out more power moves instead. I manage to get to the final move of but I'm too swollen, the ceiling is pretty long. The second attempt is a bit better and the third one is successful.

We descend to Sputnik 8A, there are three long reaches and one must engage the legs, the first and second move is ok, just the last one needs a bit of work, I make several attempts and it's done.

Few meters away from Sputnik there is a new boulder by Džanglí, The Tunnel SD 8A+. A hard heel at the beginning, followed by sharp ledges, I'm very tired but still manage to finish this one.

Time's up and we must get back home, on Sunday I go to the gym and today I plan to have a session at Sloup with Štěpán and Kozel, wanna join us?

pondělí 12. listopadu 2018

Lešov - Escape 8B FA

O víkendu jsem navštívil oblast u Pelhřimova - Lešov. Pár kamenů rozházených kousek od silnice. Začínám na Fixuj jako Graham 7C, dám jeden pokus, druhým jsem nahoře. Hezké dlouhé kroky po lištách, možná je to spíše 7B+?

Přesunu se k druhému převisu, kde je údajně projekt za 8B a výš. Pěkná převislá deska, bohužel se seklými chyty, bez toho by tu nic nebylo. Asi dvě hodiny se snažím projekt zkrokovat, ale zatím ani nenastíním dva kroky, je těžké jen se v převisu držet, ale reálné to určitě je, odhadem je to 8C/+?. Podaří se mi nastínit jen první krok, a tak vymýšlím takovou úhybku z projektu, a to utéct na hranu do Amores Perros. První krok samostatně bude tak za 8A+, a pak následují dva-tři silové kroky na hranu s napnutým rozpětím a vyběhnout nahoru. Dlouho se mi první krok nedaří, koza která mi zafunguje až po hodince, pak už to nepustím. Nadhazuji Escape 8B, ale dneska to z mojí strany nebylo ono, tak možná bude za méně? Escape 8B

At weekend I visited the Lešov area near Pelhřimov, there are several rocks scattered by the road. I start with Fixuj jako Graham 7C and I need just two attempts to finish, there are nice long moves over ledges. I guess it's just a 7B+?

Then I move to the second overhang, there is supposed to be an 8B (or more) project. It's a nice overhanging plate, too bad the holds are chipped... I work on the moves for about two hours but all in vain, it's difficult to hold on to the rock, yet it's feasible. I think it could be an 8C/+?. I only manage to outline the first move, so I make up a digression to the edge, to Amores Perros. The first move by itself is about 8A+ and is followed by two or three power moves to the edge and the finish. It takes me about an hour to get over the first move but then I make sure to finish. I call it Escape 8B, but it could be a little bit less, I'm not in a good shape today.

Escape on Instagram - https://www.instagram.com/p/BqAAN4LhVlD/

úterý 6. listopadu 2018

Different angle of Assasin´s Creed 8B/B+

Assasin´s Creed 8B/B+ FA - Sachsen

pondělí 5. listopadu 2018

Assassin boulders 8B a 8B/B+

V neděli máme v plánu omrknout Žitavu, čerstvý vítr v boulderingu v oblasti "severu". O půl šesté mě v Chocni nabírá Štěpán a po osmé hodině jsme na kopci. Magnus nám ukazuje místní pecky a fláky, jsme jak v sedmém nebi, některé lajny jsou famózní, jen škoda, že mrholí a vše je pod vodou.

Přejíždíme do Labáku a vyběhneme k Válečné stěně, skála se zdá suchá, ale lišty moc nedrží. Se Štěpánem buchneme pěkný skok, Válečnou sekeru za 7C, a Armádu Spásy za 8A, bohužel na Karate Kida to dnes není. Jdeme zpět k autu a já po cestě ještě prubnu nezopakovaný Playboy Mansion za 8A, daleký nálet z malých chytů do madla v čistém stropě.  Playboy ze mě nebude, možná jindy, jdeme dál. 

Assasin 8B

Přejíždíme o pár km vedle k Shivě. Pod kamenem potkáváme Foxe a Kadeje, skvělá společnost. Štěpán ladí Shivu, tu já už mám, a tak prubuji projekt přímo převisem nahor. Zjišťuji, že je to reálné – dva ultimate silové kroky, vysoké vysednutí paty a dolez po mikrách za odměnu. To mi sedí bombasticky, po chvíli je hotovo - Assassin a klasa 8B, super lajna!

Assasin 8B

Chvíli spočinu a hned prvním pokusem přidávám i prodloužení Assassin's Creed 8B/8B+, přidám asi 6 kroků ze Shivy za cca 7C+.

Assasin´s Creed 8B/8B+

Kluci bojují v Shivě, Štěpán přidává přelez a přemisťujeme se k famóznímu Immanenz, tady také lezou spíše kluci, já před odjezdem opakuji a pak zkouším ještě foot off verzi. Krásný čas ve skalách, plný motivace a nadšení!

 Immanenz 8A+ Foot Off


Our plan for Sunday is to check out Žitava, a "fresh" area at North. At half past five Štěpán picks me up in Choceň and after eight we are at the hills. Magnus shows us the greatest hits of the area, we are thrilled – some of the lines are just amazing, too bad it's drizzling and everything is soaked. 

We drive to Labák and run to Válečná stěna, the rock seems dry but the ledges are slippery. Both of us climb Válečná sekera 7C and Armáda Spásy 8A, unfortunately the conditions aren't good enough for Karate Kid. We get back to the car and on our way back I try Playboy Mansion 8A, a long jump from tiny holds to the bucket in a ceiling. Well, obviously I'm not a proper playboy today, maybe some other day...

We drive several kilometres to Shiva where we meet Fox and Kadej, a great company for climbing. Štěpán goes for Shiva, I've already finished it, so I choose a project under the overhang instead. It seems realistic, there are two ultimate power moves, high heel and tiny ledges in the finish. This is great for me. It takes just a moment and I'm up: Assassin 8B, an awesome line!

I take a rest and after that I add a prolonged version of the boulder - Assassin´s Creed 8B/8B+, I add about six moves (independently they are about 7C+) from Shiva.

The guys struggle with Shiva in the meantime, Štěpán finishes and we move to the amazing Immanenz boulder, where the guys do most of the climbing. I just repeat the moves and try the foot off version. It was an amazing time in the rocks, I feel really motivated and full of enthusiasm!

úterý 30. října 2018

MČR v obtížnosti 3.místo, celkové vítězství ČP v obtížnosti

Původně jsem neměl v plánu zúčasnit se MČR v obtížnosti, ale počasí posledních dní nebylo na trávení času ve skalách, a tak v sobotu ráno razím vlakem do Prahy. Dnes je na plánu kvalifikace, vlastně poměrně zbytečné kolo, z 28 závodníků nepostupuje dál pouze jeden. Mně se daří dva Topy společně s Kubou Konečným a Adamem Ondrou. 

MČR Zličín (stanislavmitac.com)

V neděli ráno je semifinále, leze se mi dobře a dolézám dva chyty pod Top, kde je totál UFO krok. Pro mě druhé místo, jen o plus méně než Adam.

Semifinálový utažený závěr (stanislavmitac.com)

Odpoledne trávím v centru Prahy s Kačkou a vracím se zpět na finále, stíhám závěr ženské části a čumím – kotel lidí a skvělá atmosféra, dělat opičku v nákupáku mě úplně nebaví, ale sem přišlo hodně lidí a to je dobře. Naše finále vypadá od začátku hodně těžce, vlastně se leze po řezkách a sem tam nějaká oblina. Mám prsty rozsekané ještě z Maltatalu, ale při lezení to ani nevnímám, v půli finálovky si trochu zkrátím cestu delším fixem, následuje krátký odpočinek a hrnu to dál. Padám v kroku těsně pod výlezem, lajdácky zatížím nohu, ta smeká a jdu k zemi. Trochu škoda, ještě bych kousek lezl, i když na Kubu Konečného a Adama Ondru by to nejspíše nestačilo. 

Finále (stanislavmitac.com)

Finálový přenos

Stupně vítězů MČR (stanislavmitac.com)

Třetím místem na MČR jsem si zajistil celkové vítězství v ČP v obtížnosti.

Stupně vítězů ČP (stanislavmitac.com)

Originally I didn't plan to take part in the Czech Championship in climbing for difficulty, but the weather was poor for climbing outdoors so on Saturday I caught a train to Prague instead. Saturday was a qualification day, but in my view it was unnecessary as only one particpant didn't make it to the next round. I got two tops and so do Kuba Konečný and Adam Ondra.

On Sunday there is the semifinal. I'm doing quite well and I find myself two holds away from the top, but the next move is super weird. So I end up second, after Adam.

I spend an afternoon in the centre of Prague with Kačka and then I go back for the final. I catch a glimpse of the end of the women's final and I'm surprised - there are so many people and such a great atmosphere! Our final looks hard from the very beginning, there are many tiny holds and from time to time there is a round one. My fingers still hurt from the session in Maltatal but I don't feel it during climbing. In the middle of the final route I make a shortcut, then I take a rest and go on, but I fall from the last move - I was a bit lazy so I put weight on one leg and it slipped. Too bad, I felt I could get further, even though I probably wouldn't get as far as Kuba Konečný or Adam Ondra anyway.

Thanks to the third place at the Czech Championship I won the Czech Cup in climbing for difficulty.

sobota 27. října 2018

Saalachtal a Maltatal

Pro podzimní lezecký trip jsem vybral oblasti Saalachtal a Maltatal v rakouských Alpách. Nejprve dáváme stopku v oblasti Saalachtal u městečka Lofer, kde mě hlavně zajímá kámen s boulderem Zunami. Vstupenkou k tomuto boulderu je jeho druhá část Gizmo za 8B/8B+.  Nejprve se v krocích cítím celkem marně, přece jen ty lišty v převisu už jsou na mě moc malé, ale baví mě to – hledání optimální bety a boží náskok na hraně. 

Gizmo 8B/+

Postupně se mi daří kroky ochočit a boulder vylézt. Sáhnu také do prodloužení - Zunami za 8C, v podstatě krutý zved za mikrolištu a lehký přechod do Gizma. Zadek se mi daří odlepit, ale doskoková lišta je poměrně daleko, lišty se zařezávají do kůže, a tak volím ústup, lezení bude ještě dost, rozhodně se pro Zunami za lepší podmínky vrátím.

Gizmo 8B/+
Dále navštívíme sektor Fuchsloch. 

Kačka v 5A

Zde se mi daří přelézt bouldery Flying Circus 8B+ a Reloaded 8A a i Kačka si tu přijde na své. Chvíli vůbec hledám směr ve Flying Cirusu, mágo nikde a je to definované, musí (?) se lézt po seklých lištičkách, i když o kousek vedle jsou lepší chyty. Celkem lehké intro následuje do cruxu, kde se z malého bočáku na dva prsty skáče do oblé hrany, pár silových kroků k tomu po dobrých lištách a je hotovo. 

Flying Circus 8B+

Zase se nejprve cítím, že klíčový krok bude nad moje síly, ale pomalu si vyladím náskok, chce to správně se zavlnit, až vše nakonec docela rychle propojím.

Flying Circus 8B+

Dalším boulderem do deníku je Reloaded za 8A, pěkná lištovačka mě pouští na pár pokusů.

Reloaded 8A


U Reloaded zkouším ještě dvě 8B: Fully Reloaded - daleký náskok doleva z lišty Reloaded je na mě až moc daleko. Prubnu ještě Ass Kick. začnu variantou ze stoje Mud-Nut za 8A, tu dávám na druhý pokus a klasa bude spíš 7C?. Pak si pod boulder sedám, mini lištičky na začátku a daleký krok do dobrého chytu, chyt se mi daří dolétnout, ale ani jednou se mi ho nepodaří staticky podržet.


Ass Kick 8B

Kačka v 5A

Rest u Millstätter see a Radler, ten tu mají boží.


V Maltatalu se nejvíce těším na nový boulder The Source za 8B+, je to úlet převis. Za Sourcem je potřeba stoupat údolím, zaplatit vstupné 19,50 Eur a jet cca 8 km směrem k přehradě. Mám GPS od Christofa Rauche a po chvíli kámen nacházíme. 

The Source 8B+


Je celkem chladno, ale u boulderu ani nefoukne, úplně to nedrží a co hlavně, je tu důležitý nákoleník pro průstup boulderem, který nemám. I bez nákoleníku se mi daří krokovat, ale je to tak silové, že už pak síla nezbývá na závěrečnou pumpu do madla. Tady dnes pšenka nepokvete, zajedeme omrknout přehradu a užít trochu výhledů.

Kölnbreinspeicher


Další zastávkou je Hide and Sick za 8B+, novinka od vítěze Krudera. Dobré lišty, velké kroky a trochu scary výlez. Jsme tu ráno, je hezky chladno, přes noc i mrzlo a lišty drží perfektně. První krok nálet, nalítávám, nalítávám a dlouho nic, pak jednou udržím a záhy padám, zase pády v náletu, udržím podruhé a už dolezu. Za mě je to lehké, možná jen 8B?

Hide and Sick 8B+

Přesunu matice pod Emotional Landscapes 8A+ ze stoje, SD za 8C. Crux je společný, a to nálet z malé lišty do dobré obliny, lepším se a lepším, ale oblinu udržet?  – To je kotel. Moc nechápu, že klasa ze stoje je jen 8A+.

Emotional Landscapes 8A+

Zkusím ještě odpytlit Pluto auf der Jadg za 8A+, mám nastudovanou betu z youtube, ta funguje a přelézám. Kačka zopakuje japončíky a počasí nás žene dom.

Pluto auf ger Jadg 8A+

Easy Cheesy Japanese 5A

Krásný čas ve skalách, pěkný počasí a boží bouldery.When I was looking for a destination to my autumn climbing trip I chose the Saalachtal and Maltatal areas in the Austrian Alps. First we stop at the Saalachtal area near the town of Lofer. Here I'm particularly interested in the Zunami boulder. The key to success is its second part Gizmo 8B/8B+, first I feel hopeless, the ledges in the overhang are just too tiny for me, but I enjoy looking for an optimal beta and the jump to the edge is cool, too.
Gradually I'm going through the moves and finish the boulder. I try its prolonged version, Zunami 8C, which is actually a cruel pull-up over a microledge and an easy move to Gizmo. I somehow manage to lift my butt but the ledge is too far for me and I cut my skin, so I decide to leave this one for today and come back later.

Our next stop is the Fuchsloch sector. Here I climb the Flying Circus 8B+ and Reloaded 8A and Kačka has her share of fun, too. It takes me a while until I find a right direction in the Flying Circus, I can't see any chalk and according to the definition one must (?) climb over the tiny ledges, even though there are much better holds right next to them. The easy opening is followed by the crux, a jump from a little side-pull to the round ledge, then there are several power moves and that's it.

Again I feel like the crux is too much for me but slowly I work on the jump and then I connect it all quite easily.

Another boulder to check off my list is Reloaded 8A, I need only several attempts.

I then try two 8Bs at Reloaded: Fully Reloaded - but the jump is too far for me – and Ass Kick. I start with the standing version: Mud-Nut 8A, which I finish at the second attempt and I guess the grade is more of a 7C? Then I try a sit start, there are some tiny ledges and a long move to the good hold. I manage to grab it but cannot hold it.

The biggest attraction in Maltatal is the new boulder The Source 8B+, a killer overhang. One must to go up the hill and pay 19,50 EUR and then about 8 km towards the dam, but I have GPS from Christof Rauch so we find the rock after a while.

It's quite cold but there's no wind at the boulder, I can't hold very well but most of all I miss a knee cover. I figure out the moves but I lack the strength to get over the finish. Bad luck for me today. So we go and check out the dam and enjoy the view.

Our next stop is a new Hide and Sick 8B+ boulder. Good ledges, long moves and a little scary finish. We are here early, so the weather is nice and cold and the holds are pretty solid. The first move is dynamic, I keep trying and falling until I grab the hold for the first time, then I fall and once I get there again I make sure to finish. To me it seems pretty easy, maybe it's just an 8B?

I move the mats under Emotional Landscapes 8A+ from standing, SD 8C. The crux is the same for both, I make some progress but can't hold the round hold, I don't get why the grade of the standing version is just 8A+.

I go for Pluto auf der Jadg 8A+, whose beta I learned from youtube. The beta works well and I finish the boulder. Kačka repeats some stuff and then our session is ended by the weather.

Great time outdoors, nice weather and cool boulders.