pondělí 20. srpna 2018

SP Mnichov - 51.místo

Svěťák v Mnichově, to je jeden z nejhezčích víkendů v roce, který každoročně přiláká největší počet závodníků - olympijský stadion, velká show... V kvalifikaci se cítím dobře a mám pěkný vstup do závodu, lištová jednička na první pokus, skok ve dvojce na druhý. Ve trojce mě zastaví silový náskok, čtyřka jsou teplé obliny v koutě, kde se dostávám těsně pod zónu. V pětce rajbas, tam se nezkoordinuji. Ve výsledcích končím na 51. místě. S výkonem jsem celkem spokojený, ale není tam teď ta správná chuť závodit.

Náskok ve trojce 

Rajbas

Chvíli po mně na stěně zápolí Štěpán, který s jednou zónou končí na 95. místě, Kuba Jedlička na místě 125. Odpoledne bojují holky, Karin Bílková si vyleze 67. místo a Danča Kotrbová 93. místo.

Hi

V sobotu dáme trénink v Boulderweltu a mažeme domů sledovat finále. Bylo to napínavé! A je fajn, že Slovinci dominovali nad samuraji z Japonska. O víkendu se potkáme v Teplicích!


The World Cup in Munchen is one of the most amazing weekends of the year and each time it attracts the largest number of competitors - an Olympic stadium, big show... I feel good during the qualification and I enter the competition well. I finish the first boulder (the one with ledges) at the first attempt and the second one (the one with a jump) at the second attempt. The third boulder has a power jump at the beginnning, which stops me, and the fourth one has the round holds in a dihedral and I only reach the zone. The fifth boulder has a slab and I can't coordinate properly. I end up 51st which is quite good, but somehow I lack a proper competing mood.

Štěpán climbs shortly after me, and with one zone he ends up 95th, Kuba Jedlička is 125th. In the afternoon it's the girls' turn, Karin Bílková earns the 67th place and Danča Kotrbová the 93rd place.

On Saturday we have a training session at Boulderwelt and then we hurry back to watch the final. It was a real nail-biter! And it was nice that the Slovenian climbers dominated over the Japanese samurai this time. See you at weekend
in Teplice!

úterý 3. července 2018

Star Gate 8A+ a 8A+/B

V pátek jsem se zúčastnil závodu Gladiator Challenge u nás v HK, byla to pěkná akce a bylo zajímavé zkusit si trochu jiný sport - překážkový běh na 100 metrů. Překážky byly dost lezecké, hlavně na začátku, tam jsem si vždy udělal  náskok a ten udržel až do cíle, ve vyřazovacích bězích jsem neudělal větší chybu a celý závod vyhrál. Více info a video na FB - Gladiator race. 

Gladiator Race

Gladiátor mi dal hodně zabrat a ještě dnes cítím svaly, proto nedělní plán jet na skály vzdávám a razíme s Kačkou v pondělí na podvečerní session do Szklarske Poreby. Je nádherně, ale celkem teplo a bezvětří, ale jsme rádi venku a že se leze, i když ruce by ještě raději rest. Nejprve ladím novinku Star Gate za 8A+, po zkrokování dávám druhým pokusem s trochu jinou betou než měli Magnus se Zákořem. 

Star Gate 8A+

Dám si chvíli pauzu a zkouším low start, který hned prvním pokusem pouští, i když to lezu jako lajdák. Vlastně se přídají 4 kroky okolo 7C, celkem tak 8A+/B? Ani nevím, v převisu se teď cítím božsky.

Star Gate low 8A+/B

Dál se zkouším pověsit do ultimátního projektu po levém převislém kýlu, zkouším kde co, ale nějak nic nefunguje, v převisu se udržím, ale udělat krok? To nejde.

Hard projekt 8C+?

Zbývá pověsit se do Relikvie za 8A+/B, takový oblez celého převisu. Úvodní lehké kroky střídá technické zakládání špiček a je potřeba pohrát si s oblinou, jsem tu napnutý, je teplo a nic nevychází. Přelez Relikvie bude muset počkat na příště, rádi se ale vrátíme sem do krásy Krkonoš.

Relikvie 8A+/B

On Friday I took part in the Gladiator Challenge here in Hradec Králové, it was interesting to try a new sport - obstacle course for 100 meters. The obstacles were pretty much about climbing, especially at the beginning, so I got the lead and kept it till the end. I didn't make any significant mistake in the run-offs and I won the whole race. See the FB page - Gladiator race for more information and videos.

Gladiátor took its toll, though. I still feel all the sore muscles so I change the original plan to go to rocks on Sunday and I take Kačka to a session to Szklarska Poreba on Monday instead. The weather is beautiful, even though a little too hot and there's no wind, but we're glad that we're outdoors and that we can climb. First I check the new Star Gate 8A+ boulder, after trying the single moves I finish at the second attempt with a little different beta than the one that Magnus and Zákoř used.

I take a break and then I try the low start. I finish it immediately, even though I was climbing a bit lazily. There are four more moves, with a grade about 7C, added to the original boulder, so the whole climb could be an 8A+/B? I don't really know, I feel awesome in the overhang.

Also I go for the ultimate project on the left, I try this and that but nothing works, I'm able to hold on in the overhang but to move? No way.

The last thing I want to try is Relikvie 8A+/B, kind of a bypass to the overhang. The easy inital moves are soon replaced by pretty technical climbing on toes and round structures, I'm strained, it's hot and nothing works for me, I'll have to wait for this climb until the next session, but it'll be a pleasure for us to come back here to the beautiful landscape of Krkonoše.

čtvrtek 28. června 2018

Rychlé přelezy v Sasko - 2x8A Flash, 8A+/B, 8B/B+ FA

Už dlouho mám v hlavě nápad navštívit "nově" objevené bouldery v Sasku, Shivu a impozantní Immanenz. Teplota se stále drží na rozumných hodnotách, a tak razím na otočku na německý píseček. Po cestě se potkávám s Foxem a jeho If, kteří mi dělají průvodce. První zastávkou je Shiva 96 za 8A+, rozhýbu se v madlech a útočím po Flashi. Fox mě krásně provází boulderem a tuhle silovou linku posílám na Flash! Rovnou pokračuji dál Chihuahuou 8A+/B, ale nejistý program a už nulová síla mě sesílají k zemi. 

Shiva 96 8A+ Flash

Dám si delší odpočinek a druhým pokusem posílám i Chihuahuu. Pokračujeme o pár metrů dál na fenomenální Immanenz za 8B. Fox mi predikuje Flash, vše mi ukáže a jak řekne, tak se daří, druhý Flash je tam! Dobré chyty, velký převis, boží kroky! Klasa za mě lehčí 8A+.

Immanenz 8A+ Flash

Hned se pouštím do projektu - nižšího nástupu: dva lehčí kroky a těžký krok-skok do nástupu Immanenz. Kroky chvíli ladím, něco je lepší, něco horší, nakonec se mi klíčový krok podaří udělat rozhoupáním a  náletem do nástupového chytu vyšší verze. Chvíli pauza a jde se na pokusy. Jeden pád, druhý pád, třetím letím a držím, zbytek boulderu už nepouštím a nižší nástup Immanenze je doma - klasa 8B/B+.

Immanenz Low 8B/B+ FA

Následně ladím odbočku doprava, chyty tam jsou, ale dnes je to moc těžké a přece jen to není taková lajna. Dál mě napadá omrknout Karate Kida za 8B, podmínka na malé lišty moc není, ale chci alespoň zjistit program. I když slunce pálí, dávám celkem slušné pokusy, ale na přelez to už dneska není. Pěkné odpoledne.


It's been quite a while since I got the idea to visit the "newly discovered" boulders in Saxony - Shiva and Immanenz. Temperatures are still reasonably low so I make a quick trip to Germany. On my way I meet Fox and If and they become my guides. Our first stop is Shiva 96 8A+, I do a quick warm up and then I go for flash. Fox gives me some advice and I send it! I continue straight to Chihuahua 8A+/B, but I don't have a solid programme and any power left to do anything but kiss the ground.

I have a long rest and then I send Chihuahua at the second attempt. After that we move to the impressive Immanenz 8B boulder. Fox says I can flash it, he shows me how to do it and all goes as he had predicted - another flash for me! The holds are good, there is a great overhang and the moves are pretty cool. In my view the grade could be an easy 8A+.

Then I focus on a project - a low start: two easy moves and one hard jump-move to the beginning of Immanenz. It takes me a while to figure out the moves, some ideas are good, others are worse, in the end I manage to do the crux move by swinging and jumping to the first hold of the high start version. I take a break and then I start trying - I fall once, twice... and at the third attempt I fly and hold on, and the Low start of Immanenz is done - 8B/B+.

After that I try to go to the right, the holds are there but it's too hard today and not such a nice line. So I check Karate Kid 8B, there aren't good conditions for climbing on small ledges today but at least I want to find a suitable programme. Despite the heat I make several promising attempts but they aren't good enough to finish the boulder today. A nice afternoon.

pondělí 25. června 2018

Tekuté Štěstí 8C

Do ČR přišla studená fronta, ochladilo se o 15 stupňů, luxusní lezecká podmínka, a tak rychle na projekt do Krasu. Razíme s Kačkou hned v pátek po práci, cesta HK-Kras je peklo, všude se opravuje silnice a doprava stojí. 

Sloupská Jeskyně

Okolo páté hodiny jsme na místě, projekt je krásně suchý, naladíme světlo, aktivuji se ve vrchní části a jde se na pokusy.

Tekuté Štěstí 8C FA

Hned prvním pokusem dolézám do posledního kroku, jsem vyšťavený a jenom mávnu rukou do vzduchu, daleko od doskokového madla.

Tekuté Štěstí 8C FA

Mezi pokusy dávám delší pauzu, převis dojí a vždycky to dlouho rozdýchávám. Každý pokus, pokud to nezbabrám hned na úvodu, je lepší a lepší, nejprve tečuji doskokové madlo, pak ho pohladím, dalším pokusem to vyjde a dolétnu ho! Dvě minuty dobrý odpočinek v madlu a závěrečné kroky, které si už vychutnám. 

Tekuté Štěstí 8C FA

Název Tekuté Štěstí a klasa 8C, jeden z nejtěžších boulderů, jaké jsem kdy vylezl!

A Video hýr!
Tekuté Štěstí 8C FA

Na závěr se dolezu v novince Kurvafix za 7C+, chyty jsou ještě trošku zaprášené, mám prach i v očích, žádná hitparáda, ale krokově je to krása.Cold front came to the Czech Republic and temperatures dropped by 15 degrees, climbing conditions are great so I hurry back to my project at Kras. Kačka and me go right after work but the journey from Hradec Králové to Kras is awful - the roads are being repaired everywhere and traffic is totally paralyzed.

We arrive at about five o'clock, the project is nice and dry, we set up the light, I warm up in the upper part of the boulder and then I go for it.

At the very first attempt I get to the last move, but I'm totally exhausted and just wave my hand in the air, far, far away from the bucket.

I take a long break after each attempt, the overhang takes its toll and I need loads of time to catch my breath. However, every attempt (provided I don't screw up the beginning) is better and better, first I only touch the bucket, then I stroke it and the following attempt is sucessful and I'm holding it! I take two-minute rest there and then I enjoy the rest of the moves.

I call the boulder Tekuté Štěstí 8C, it's one of the most difficult boulders I've ever climbed! See the video.

I conclude the session with a new Kurvafix 7C+ boulder, the holds are still a bit dusty and I also have dust in my eyes, but the moves are fun and really worth it.

pondělí 18. června 2018

Projektování v Krasu

Závody dávají na chvíli pauzu a je čas užít si skal, v létě kde jinde než v Krasu, kde je stále co lézt. Zaměřuji se na velkou výzvu - chci vylézt Síla je Kouzlo (8B+) ze sedu, což přidá poměrně komplikovanou sekvenci kroků (samostatně tak za 8A+), celé to tedy jde někam do výšin za 8C! V pátek mám první session, rozlezu se na H5N2 low za 8A+/B a přesouvám se do jeskyně. Nejprve si zopakuji Síla Je Kouzlo a asi pátým pokusem se mi daří boulder přelézt, mám velkou radost, protože se v převisu cítím super silně a vím, že 8C bude viset ve vzduchu.

Playground

Úvodní kroky jsem už minule pruboval a tak nějak jsem přišel i na betu, v pátek se mi ale daří přijít na trošku komplikovanější, leč jistější postup. Stihnu ještě pár pokusů, úvodem se mi daří proběhnout a padám v úvodních krocích Síla je Kouzlo. Na závěr dne se ještě pověsím do Lamače Dívčích Srdcí 8A+, po pár pokusech se boulderem probíjím a tím pokusem dávám i prodloužení - Zlomené Srdce 8A+/B.

Druhá session se odehraje v neděli, sejde se pěkná společnost a doráží i Adam Ondra, bylo fajn si spolu zase po dlouhé době zalézt a vidět ten jeho balet. Dnes je trochu zavlhlo a vlastně teprve když přijde Adam, se mi podaří dát dobrý pokus - moc dobrý: pád v posledním kroku s pohlazením závěrečného madla, to bylo o kousek. Odjíždíme a Adam ještě dává pokus - vylezl, nevylezl?

Projekt 8C

Těším se na další session, převis je nekompromisní a dává neskutečné bomby do rukou a celého těla.


Right now I don't have any competitions on my to-do list so it's high time to go out and enjoy the rocks. And Kras is an ideal place for summer - there is always something interesting to climb. This time I'm facing a great challenge - climbing Síla je Kouzlo (8B+) from sitting. This version adds a complicated series of moves (about an 8A+ just by itself), and the whole seems to be more than 8C! On Friday I have my first session, warming up with H5N2 low 8A+/B and then moving to the cave. First I repeat Síla Je Kouzlo and finish it at the fifth attempt. I'm happy, I feel super strong in the overhang and I think I'm very close to finish 8C, too.

I've already tried the initial moves and sort of found a beta, but on Friday I figure out a bit more complicated but also a more secure way to climb it. I make several attempts, I do the initial part but then I fall from the beginning of Síla je kouzlo. At the end of the day I go for Lamač Dívčích Srdcí 8A+, too, a few attempts later I finish and within the very same attempt I also climb the prolonged version of it - Zlomené Srdce 8A+/B.

The second session takes place on Sunday, there is a good company there, and Adam Ondra comes, too - it was very nice to climb together after a while and watch Adam dance on the rock. Today it's a bit moist and I don't have any good attempts before Adam comes - but the first promising attempt is a really good one: I fall from the last move, touching the bucket... that was close. We leave and Adam stays to make one last attempt - did he climb it? Did he not?

I'm looking forward to the next session, the overhang is cruel and pretty tough to the arms and the rest of the body.

úterý 12. června 2018

SP VAIL - 29.místo

Coloradské hory jsou jedním z nejhezčích míst, která jsem kdy ve světě navštívil, a tak jsem se moc těšil na svou čtvrtou účast na Světovém poháru, který hostí každoročně Vail. Tentokrát razím se Štěpánem, rychlovýpad jenom na závod. Přilétáme ve středu večer, bereme auto a frčíme kousek za Vail k jednomu z našich známých, který nám poskytuje útočiště a příjemnou společnost (bydlení ve Vailu je pekelně drahé). Ve čtvrtek razíme nejprve do skal, lehce se rozlézt, a pak klasika registrace a meeting.

V8

V pátek snídaně á la Paul Robinson a jdeme na to. První boulder je mírná plotna, do zóny lehoučké a pak ustát velké koule, těmi se mi nedaří probaletit a tak zapisuji zónu. Dvojka je mírně převislá a hned na úvod je tam koordinační poskok, kdy je potřeba zastavit se špičkou nohy, nedaří se mi zkoordinovat a nula bodou. Trojka je asi nejtěžší boulder, velký převis, lezení nohama napřed a těžký finiš, padám v kroku do Topu, škoda - tady to bylo blízko. Čtyřka je další převislý profil, třetím pokusem s vypětím všech sil dávám Top. Poslední boulder už je lehčí, v mírném převisu, nedaří se mi dostatečně se vydýchat a zapisuji jenom zónu. Asi si příště koupíme kyslík jako někteří závodníci, přece jen je těch 2 000 m n.m. znát. Celkově mi to hází solidní 29. místo, kousek za postupem do semifinále. 

Hradílek

Štěpán pěkně bojuje, leze ve stejné skupině jako já a se třemi zónami končí na 69. místě. Po zbytek výjezdu si užíváme celé Mountain Games, finále je velká show gradující vítězstvím domácí Alex Puccio.


Brothers Trip to Vail


The Colorado mountains are one of the most beautiful parts of the world I have ever been to, so I was really looking forward to my fourth trip to Vail to take part in the World Cup. This time I go with Štěpán and we plan just a short visit. We arrive on Wednesday evening, we take a car and drive to a friend of us who lives near Vail, to find a shelter and a nice company there (the accomodation in Vail is awfully expensive). On Thursday we go to the rocks first, we have a quick warm up and after that everything goes as usual - the registration and the meeting.

On Friday we have a breakfast á la Paul Robinson and then the competition begins. The first boulder is a slab, it's quite easy to get to the zone but then the round stuff comes and it's pretty hard to go on, so I only get to the zone. The second boulder is a slight ovehang and at the very beginning there is a coordination jump which I can't figure out. The third boulder is probably the most difficult one - a big overhang, climbing feet first and a super hard finish - I fall from the top move, too bad, I was so close. The fourth boulder is again an overhang, I reach the top at the third attempt, leaving there all the power I have. The last boulder is a bit easier, another overhang, but I can't breathe well and only reach the zone. Next time we'll probably buy some oxygen as some other competitors did. The 2000 meters above the sea level had their share of impact on our performance. In total I am 29th which is pretty good, I was close to pass to the semifinal.

Štěpán is climbing in the same group as I so, and fights bravely. He reaches three zones and ends 69th. For the rest of the trip we enjoy the whole Mountain Games, the final is a breathtaking show with amazing Alex Puccio as the winner.

úterý 22. května 2018

Master Satchmo 8B+

Sucho pokračuje a je potřeba toho využít, dokud je projekt na Ostaši suchý. Volím úterní ranní session, odpoledne má přijít déšť, a tak v Martin Keller stylu vstávám o půl páté a před šestou jsem pod kamenem.

Po zahřívačce pálím ostrými, dva pády v úvodním traverzu, tělo ještě není správně aktivované. Pak velmi slušné pokusy. Několikrát padám v posledním kroku, každým pokusem jsem ale v krocích jistější a dolézám do závěru s větší převahou, která je právě na závěrečný krok potřeba, až to přibližně po dvou hodinách pokusů vyjde a držím dvouprstovou díru. Výlez si už pohlídám a vzniká nejtěžší boulder na Ostaši Master Satchmo za 8B+.

Master Satchmo 8B+ FA


The dry weather continues and we must take advantage of it, before the project at Ostaš gets moist again. I decide to go on Tuesday, as there will probably be some raining in the afternoon. I wake up in Martin Keller's style - at 4:30 a.m. - and before six o'clock I'm already at the boulder. 

After the warm up I start sharp shooting. I fall twice from the initial traverse, the body hasn't quite awakened yet. Then I make some good attempts, several times I fall from the last move but each time I try I'm doing better and reach the final move with more self-confidence, which is really needed to succeed. After about two hours it's done - I'm holding a two-finger hold and I make sure not to screw up the finish. And there it is - the hardest boulder in Ostaš: Master Satchmo 8B+.

pondělí 21. května 2018

Sloup - 8A, 8A+ Flash, 8B FA

Po sobotní posilce razíme v neděli do Krasu, omrknout novinky od Štěpána a zrevidovat projekt. Po rozlezu jdu na H5N2 za 8A, jeden pád a druhým pokusem jsem nahoře. Přesouvám se pod Výbuch v Halifaxu 8A+, silová jednokrokovka za malý spoďák, bum a je tam Flash!


Výbuch v Halifaxu 8A+ Flash

Posunu se ještě o kousek doprava pod Lamače Dívčích Srdcí za 8A+, taky prubnu Flash, ale mokrý stisk mě sundává k zemi. Pokračuji v práci na Mikrologovi za 8B+, starý boulder od Adama přes nekompromisní zobáček, tak nějak jsem schopen se udržet na skále, ale udělat klíčový krok nejde, špatná lezečka a tady potřebuji tepleji, aby byla ta správná vlhkost, jinak ten krok neudělám. Dále koukám po starém projektu - přelez z H1N1 do H5N2. Párkrát jsme to už zkoušeli, ale bez úspěchu. Tentokrát se mi daří najít schůdnou betu, mocný kříž do špatného stisku, několik pokusů a jsem v H5N2, dolez už je jen třešnička na dortu. Odhadovaná klasa 8B+/C nevychází, spíše je to 8B, ale může to být i víc? 

SARS 8B FA

SARS 8B FA

Na závěr ještě rozklíčuji úvodní kroky v projektu - nález za cca 8A+/B do Síly je Kouzlo za 8B+, celkem tedy 8C? Uvidíme, pěkný projekt na léto...


SARS 8B FA

After hitting the gym on Saturday we set off to Kras to check out the news by Štěpán and revisit the project. After the warm up I go for H5N2 8A, I fall once and then I've got it. So I move to Výbuch v Halifaxu 8A+, a power one-move boulder with a small undercling - and boom, here we go - flash!

I then go to the right, under Lamač Dívčích Srdcí 8A+, I try to flash it, too, but a wet grip sends me to the ground. I continue working on Mikrolog 8B+, an old boulder by Adam. I hold on the rock somehow, but I can't do the crux move - I need different shoes and hotter weather, otherwise I don't think I can do it. Also I check my old project - a climb from H1N1 to H5N2. We've been trying this one before, but all in vain. This time I find a good beta and few attempts later I reach H5N2 and the finish is a piece of cake. I don't think the grade corresponds to the estimated 8B+/C, I'd say it's more of an 8B, but it may be more?

In the end I figure out the initial moves of the project - an 8A+/B start from which you proceed to Síla je Kouzlo 8B+, in total it could be an 8C? Let's see, it looks like a cool summer project...

středa 16. května 2018

Master of Rock Direct 8A, SD 8B

Venku je neobvykle sucho, předpověď hlásí ochlazení, a tak po dlouhé době měním prostor haly za čerstvý vzduch na Ostaši. Razím poměrně brzy, sice je ještě teplo, ale odpoledne má přijít déšť. Po třetí hodině odpoledne máguji výlez Master of Rock Direct za 8A a po půlhodince pokusování se mi daří přelézt tuto krásnou převislou hranu.

Hned si pod boulder i sedám a zkouším variantu ze sedu, která ještě není přelezená. Trochu bojuji s teplem, po úvodních krocích se lehce zpotím a oblá díra na hraně nezabírá, jak má, nicméně po další půlhodince vše klapne i ze sedu - klasa spodní hranice 8B.

Poslední jasnou variantou je do Master Of Rock Directu dolézt z Louise Armstronga, přidat tedy traverz za cca 8A, což by celé mohlo dát 8B+? Opakuji si kroky, pomalu se začíná ochlazovat, dochází polský kolega, a párkrát se mi podaří dolézt až do posledního těžkého kroku, ale sil po úvodním lezení už moc není, prsty fňukají, a tak se pro tuto variantu budu muset někdy vrátit. Pěkné odpoledne venku!

Master of Rock Direct

It is unusually dry and the forecast says it will get cold soon so after long time I trade the gym for some fresh air at Ostaš. I set off quite early, it's hot but in the afternoon it is supposed be raining. At 3 p.m. I chalk Master of Rock Direct 8A and after half an hour of attempts I climb this beautiful overhanging edge.

I sit under the boulder and try the version from the sitting that has never been finished before. I struggle with the hot weather, after the first few moves I get a bit sweaty and can't grab the round hole on the edge properly but another half an hour later it works out for me - the grade is at least 8B.
The last obvious version is to get to the Master Of Rock Direct from Louis Armstrong, that is to add an 8A traverse, which could in the end make an 8B+ together with the rest? I repeat the moves, it's slowly getting colder, a Polish colleague comes and few times I get to the last difficult move but I lack power after all the earlier climbing and my fingers are really crying so I'll have to come back to do this version again some day in the future. A very nice afternoon outdoors!

pondělí 14. května 2018

ČP na obtížnost v Písku - 1.místo

Vzhledem k tomu, že bych se letos rád zúčastnil na MS i závodu na obtížnost, bylo zapotřebí se kvalifikovat do repre teamu. Druhého závodu v Ostravě jsem se neúčastnil kvůli kolizi se svěťákem v Moskvě, a tak jsem dorazil až do Písku na třetí nominační závod. Do závodu jdu z plného tréninku v boulderingu a těším se na souboj s Kubou Konečným. Kvalifikace jde hladce, dva Topy na cestách okolo 9 a 9+/10-. 

 Kvali 1

Kvali 2

Po kvalifikacích omrkneme historické centrum Písku, dáme si dvacet a jde se na finále. Cesta vypadá parádně, super Cheeta chyty, peklo od začátku až do konce a bez většího odpočinku. Leze se mi celkem dobře a užívám si lezení po Tokyo chytech, ke konci mi dochází a padám dva chyty pod topem. S výkonem jsem spokojený a čekám, jak odpoví Kuba Konečný. Ten padá kus pode mnou a můžu slavit druhé vítězství ČP v obtížnosti. Pěkný závod, dojem pokazil jen závěrečný ceremoniál, kdy se hromadně šlo-běželo ke stolu s cenami a vyber si, co chceš..

 Finále

Stupně vítězů

V neděli kvalitní trénink na Smíchoffě s Kubou Jedličkou a pak se jedeme mrknout na trochu jiný sport na Trojský kanál. Krásné výkony a kvalitativně závod o několik levelů výš než závody v lezení.


As I plan to take part in the climbing for difficulty contest at this year's World Championship, too, I need to qualify for the representation team of this discipline. I couldn't go to the second competition in Ostrava as it was at the same time as the World Cup in Moscow, so I attend the third competition in Písek. I have a thorough bouldering training and I'm really looking forward to the duel with Kuba Konečný. The qualification goes well, I get two tops with grades about 9 and 9+/10-.

After the qualification we visit the historical town centre of Písek, we take a nap and then let's go for the final! The final route looks amazing, there are great Cheeta holds and it's hard form the very beginning, without any real opportunity to rest. I'm doing quite well and I enjoy the Tokyo holds, but in the end I get tired and fall two holds away from the top. I'm quite satisfied with my performance, though, and I'm waiting how Kuba Konečný will do. He falls sooner than I did so I can celebrate the second winning of the Czech Cup in climbing for difficulty. The competition itself was good, the only flaw was the final ceremony where everyone rushed to the tables to choose the prize...

On Sunday we had a quality training session at Smíchoff with Kuba Jedlička and then we were watching water slalom at Trojský kanál. It was a great show and compared to the climbing competitions the level of this competition was much higher as for the quality.

úterý 24. dubna 2018

SP Moskva - 12.místo!

Po osmi letech se Světový pohár vrátil do ruské metropole a z ČR vyrazila celkem četná výprava šesti chlapů a tří žen.

Rudé náměstí

Boulder část repre razí až v pátek, dvouhodinový let, ubytovat se a zaregistrovat. Kvalifikace je postavena podobně jako v Meiringenu, není prostor na chyby a je potřeba topovat. Kvaldou procházím suprově, daří se mi přelézt všech 5 boulderů. Koordinační jedničku dávám na pátý pokus, silovou dvojku vymyslím hned a posílám z první.

Dvojka

Ve trojce nejprve padám kvůli špatnému programu, pak se mi podaří doskočit zóna, ale dojde power. Čtvrtým pokusem vše pohlídám a získávám top, byl to asi nejtěžší boulder kvalifikace v naší skupině. Čtverka je takové svírání medvědice á la Otevřená náruč na Bystřičce, to mi sedlo a na první pokus jsem v Topu.

Čtverka by Honza Kříž

Pětka je technická plotna a na závěr ustát klouzací nohu, top se mi daří až v závěrečných sekundách. S pěti bouldery v kvaldě obsazuji suprové 5. místo ve skupině a jsem zpět v semifinále na svěťáku, mám velkou radost. Spousta výborných závodníků je mimo semifinále, bouldering se stává loterií a rozhoduje strašně málo.

Pětka by Honza Kříž

Jakmile dolezu, už na stěně visí Kuba Jedlička a v kvalifikaci předvádí pěkný výkon. Se třemi zónami končí na 88. místě, o něco hůře zaleze Štěpán, který obsazuje 109. místo. Odpoledne mrkneme na holky. Karin to rozjíždí pěkně, ale bohužel si ve dvojce poraní nohu, nastoupí ještě do trojky, kde vybojuje zónu, ale jak dopadne na zem, vyhrknou jí do očí slzy a na nohu se nemůže ani postavit. Karin musí na vyšetření do nemocnice, vše za podpory Kuby Jedličky zvládá a večer je máme zpět na hotelu. Snad bude co nejdříve opět zdravá. Mezitím startuje pozdě večer Danča Kotrbová, která obsazuje 91. místo. 

Na semifinále se těším, cítím únavu z kvalifikace, přece jen jsem tam těch pokusů natočil dost. Jednička je o těžkém tlačení do struktur, zóna, a vysoká pata do Topu. Do zóny se dostanu na první pokus, pata je pro mě úlet, a tak se snažím vymyslet nějaký ojeb, ale nic nefunguje. 

Semi 1

Dvojka je silový boulder po lištách, to je moje a daří se mi poslat na druhý pokus.

Semi 2

Ve trojce jsou čtyři velké struktury, ale co s nimi? Chvíli dumám co a jak, a až těsně před koncem časového limitu se mi daří tělo nastavit do správné pozice a zatlačit do všeho, jak bylo zapotřebí, abych se dostal do zóny. Bohužel už nezbývá čas na dolezení do Topu, nahoře se už nepadalo. 

Semi 3 by Zhukov

Poslední boulder je opět plotna, tentokrát pekelně těžká, měkké Draga nefungují, a tak přezouvám do tvrdých Instinctů VSR, v těch to jde lépe, ale čas uteče dříve, než pochopím vo co go.

Semi 4 by Jedla

S jedním topem a třemi zónami končím na skvělém 12. místě, postup do finále byl tady v Moskvě  hodně blízko, vymyslet trojku o chvilinku dřív a byla by velká šance.

Odpoledne zafandíme klukům v závodě na rychlost, kvalita je ohromná, na postup do finálové šestnáctky je zapotřebí čas 6,29 s. Honza Kříž si dvakrát vylepšuje osobní rekord a nakonec končí na krásném 5. místě. Večer si užijeme finálovou show, dominují Japonci a Slovinci, ohromně motivační! 

Celý trip do Moskvy byl v ohromně příjemné atmosféře a po dlouhé době byla cítit síla týmu. Díky všem! 

Od Japonců jsme zjišťovali ,v čem tkví jejich síla. Kozel?


After eight years the World Cup took place in the Russian capital again. And 6 guys and 3 women from Czech Republic were there to take part in it.

The bouldering climbers from the Czech representation team start their journey on Friday. The flight takes 2 hours, then we accommodate and go through the registration process. The qualification is very similar to the one in Meiringen, there's no room for mistakes and you need tops. I'm doing very well and finish all the five boulders - I need five attempts to finish the first one, which is focused on coordination, while number two, a power boulder, is no problem for me and I'm up immediately.

At the third boulder I fall at first because of a bad programme, then I jump to the zone but lack the power to finish and then, at the fourth attempt, I finally climb the whole thing, this one was probably the worst qualification boulder for our group. The fourth boulder is somehow similar to Otevřená náruč at Bystřička and it suits me well, so I reach the top at the first attempt.

Number five is a technical slab and then you must not slip, I get to the top during the last seconds of the time limit. With the five finished boulders I end fifth in my qualification group, which is an amazing result. I am back in the World Cup semifinal, I'm really happy about that as many great climbers do not pass, bouldering is slowly becoming a lottery and small things decide.

As soon as I'm done, Kuba Jedlička starts his qualification and shows a very good performance, ending 88th with three zones. Štěpán does a bit worse, he ends 109th. In the afternoon we watch the girls, too. Karin has a very promising start but unfortunately she hurts her leg at the second boulder. She starts the third one but as she touches the ground we can see the tears in her eyes and she cannot step on the leg so she must go to hospital. Kuba Jedlička helps her to go through it and in the evening she is back in the hotel, hope she'll be ok soon. In the meantime Danča Kotrbová starts climbing and ends up 91st.

I'm looking forward to the semifinal, I'm a bit tired from the qualification, well I've done lot of cimbing. The first boulder is a mantel to the structures, the zone and a high heel to the top. I reach the zone immediately but the heel is a killer. I'm trying to find a cheat but all in vain.

Number two is a power boulder through ledges, I love this stuff and send it at the second attempt.

The third boulder has large structures and I don't really know what to do about them. It takes me some time to figure it out and it's very close to the end of the time limit when I finally put my body into the right position and get to the zone. Unfortunately, I don't have enough time left to get to the top. Too bad, the finish of this one was quite easy.

The last boulder is a slab again, and awfully hard. I change the climbing shoes and it gets a bit better but the time's up before I find out what it's all about.

With a top and three zones I earn the amazing 12th place, and I was very close to the final this time - if only I figured out the third boulder sooner, I could have a chance.

In the afternoon we cheer the guys in the climbing for speed competition, their performance is very impressive, one needs a time of 6,29 s to pass to the final. Honza Kříž breaks his personal record twice and ends up 5th, which is amazing. In the evening we enjoy the final, the Slovenian and Japanese dominate and it is a huge motivation for us.

The whole Moscow trip had a great vibe and after long time we felt the power of the team. Thanks a lot to everybody!

neděle 15. dubna 2018

Světový pohár v Meiringenu - 73. místo

Svěťák v Meiringenu je tady, konečně. Zima byla dlouhá, tréninkových dávek bylo více než jindy, cítím se dobře. Razíme klasicky ve čvrtek ráno a v podvečer už nasáváme atmosféru světového závodu. Kam se podíváme, tam je zvučné jméno, 8Céčkař nebo borec co dělá shyby na jedné ruce a 6mm liště. V kvalifikaci nastupuji jako 17. v pořadí a hned v úvodní plotně dostanu tvrdej direkt, nejsem schopný vybaletit na strukturu, nebo vymyslet schůdnější program, takže 5 minut zmaru. 

Kvali 1

Dvojka je koordinační skok za hranu a pak si pohlídat krok do topu, pár pokusů mi trvá, než správně sladím tělo a udržím vrata, pak ještě jednou spadnu v kroku do topu, nakonec je ale top můj.

Kvali 2

Trojka je zase koordinace, skok a pak pomalu do Topu, podobně jako ve dvojce dám pár pokusů, než vše správně trefím, a jednou spadnu z topu, ale i tady Top ubojuji.


Kvali 3

Čtyřka je silovka, to by mi mohlo sedět, hned jsem v zóně, zóna špatná, ale snažím se přes ni dostat do dalšího chytu, nicméně bylo potřeba se jen přidržet a protáhnout to dál. Škoda, tady jsem to špatně přečetl a top zůstal v dáli.

Kvali 4

Pětka je takový polokout, sice nastoupím naopak, ale i přesto nějak stoupám vzhůru až do topu, asi nejméně lezený boulder, ale mně to tady klaplo hned.

Kvali 5

Celkově mám tedy tři bouldery a 4 zóny, výsledkem bylo 73. místo, na postup bylo zapotřebí 5 topů a k tomu na dobré pokusy, to bylo dneska hodně daleko. Klukům se daří víceméně obdobně, pěkně leze Vojta Trojan, který končí na 85. místě, dále skončili Kuba Konečný na 91., Štěpán na 95. a Kuba Jedlička 105. místě.

Možná nám ujíždí vlak? Konkurence se zvedá, všichni trénují na sto deset procent a velká část startovního pole se věnuje pouze lezení a tréninku, mají dostatek financí na objíždění boulderovek po celém světě a nemusí řešit nic jiného než přípravu na závody, je vidět, že olympiáda se blíží. U nás v ČR je prozatím tento způsob nemyslitelný, člověk se musí živit, podmínky k tréninku se sice zlepšily, ale například tréninkové centrum pro reprezentaci na Smíchově se ani zdaleka neblíží tomu, co se leze ve světě a po čem se tam leze. Dost bylo breku. Moskva tuto sobotu, necháme tam vše!!


The World Cup in Meiringen is finally here! Winter was long and I was training hard so I feel good. As usually we set off on Thursday morning and in the evening we already enjoy the atmosphere of the worldwide competition. Everywhere we look there is someone famous, an 8C finisher or someone who can pull up on one hand at the 6mm ledge. I start the qualification with number 17 and the very first boulder knocks me down - I cannot get through the structure or make up a different programme so I just enjoy my five minutes of hopelessness.

The second boulder is a coordination jump to the edge and then one needs to keep focused on the top move. It takes several attempts until I make the whole body cooperate properly, then I fall once again from the top move and finally I'm there.

Number three is another coordination boulder with jump, very similar to the second one. And my performance is similar, too - several lost attempts an one fall from the top until I finish.

The fourth boulder is a power climb which could suit me, I hope. I reach the zone almost immediately but then I get stuck and can't get any further. Too bad.

The fifth boulder is a kind of a semi-dihedral. I start quite badly but I keep climbing and slowly get to the top. This one seems to be the trickiest boulder of the qualification with the smallest number of finishers but it worked for me.

In total I have 3 boulders and 4 zones and I end up 73rd. I needed 5 tops to pass on, and also less attempts. Well, today I wasn't even close. The other guys' results are similar to mine, Vojta Trojan climbs very good and ends 85th, Kuba Konečný is 91st, Štěpán 95th and Kuba Jedlička 105th.

Maybe we're loosing edge? Our competition is getting bigger, everyone is training for 110% and the majority of the participants doesn't have any other job apart from training and climbing, having enough money to go all over the world to different gyms... one can see that the Olympics is coming soon. Here in the Czech Republic this isn't possible yet, one must get some bread to live on and the training conditions, even though much better than before, just aren't at the same level. For example the training centre at Smíchov can't hold a candle to what people climb on in other countries of the world. Well, enough of crying. This Saturday we'll go to Moscow and we'll give it all we have!

středa 11. dubna 2018

Nesmrtelný Bond 8B/B+ - OStaš

Včera nejasný plán, kam jet trénovat, a nejistota, jestli bude auto. Nakonec je auto opravené a venku nádherně, tak se razím vyvětrat na Ostaš a načerpat energii před svěťákem. Už dlouho je pěkné počasí, a tak by konečně mohl být suchý projekt - spojení na Velkém Střecháči. Při příchodu to vypadá dobře, jen ten nástupový spoďáček je vlhký. Po rozlezu jdu okouknout kroky a vše se tváří celkem dobře. Střílím ostrými a párkrát se mi podaří udělat klíčovou rozpažku, pak ale ulomím přídrž - co teď? Nevzdávám to a vymýšlím, nálet úplně zdola se nejprve nejeví moc reálně, ale postupně na to přicházím, až krok udělám. Dávám opět ostré pokusy, až to v jednom z nich vyjde, spojení Nesmrtelný Bond a klasa 8B/B+

Nesmrtelný Bond 8B/B+

Dále jdu na Malý Střecháč, tréninkově prolezu bouldery Monster of Pop 7C a Luis je Monster 7C+. Nakouknu i do Master of Rock Direct za 8A, i když je díra u hrany jako vždy vlhká. Daří se mi udělat klíčový krok, ale pod hranou mi morál nedá a vždy jdu raději k zemi - přece jen se nechci před závodem zranit. Tak hurá do Meiringenu.

Master of Rock Direct 8A

Yesterday the planning was really fuzzy as I didn't know if I'd have the car, but in the end the car got repaired on time and the weather was beautiful, so I made a trip to Ostaš to get some fresh air and relax a bit before the World Cup. The weather has been good for some time already so I hoped the project (the link between boulders at Velký Střecháč) would finally be dry.

When I get there it looks good, just the undercling at the beginning is a bit moist. After the warm up I check the moves and I'm doing quite well so I start the serious attempts. Few times I manage to do the crux move with outstretched arms but then I break off one of the holds and don't know how to proceed. I don't give up, though, and make up a new move from below. At first it doesn't seem possible but gradually I figure it out and finish the move. So I try again and finally one of the attempts is successful - Nesmrtelný Bond 8B/B+.

I move to Malý Střecháč and climb Monster of Pop 7C and Luis je Monster 7C+ as a training. I also check Master of Rock Direct 8A, and even though the hole near the edge is still moist, I do the crux move. However, every time I find myself under the edge I get cold feet and jump down - better than getting injured before the World Cup. And now let's go to Meiringen!

úterý 3. dubna 2018

Velikonoční Zaťukání

Víkendové počasí zhatilo větší plány, a tak razíme jenom v pondělí na Petrohrad omrknout Knockin on Heaven's Door za 8B+, respektive Džangliho variantu. Spárka je místy lehce zavlhlá, ale lézt se dá, ještě je krásně chladno a je potřeba využít poslední střípky podmínky. Poměrně dlouho mi trvá, než všechno zkroknu a než se dostanu do řádných pokusů, sil už moc nezbývá, pořád se tu visí na rukou. Pár dobrých nálezů tam je, ale pata na závěr boulderu s nateklýma rukama nedrží, a tak je potřeba sklonit hlavu. Nicméně pěkný den venku a pěkný projekt na podzim. Teď je potřeba soustředit se na Světové poháry!

 Knockin on Heavens Door 8B+

  Knockin on Heavens Door 8B+


Due to the weather all the big weekend plans fell so we only made a Monday trip to Petrohrad to check Džangli's version of Knockin on Heavens Door 8B+. The crack is slightly moist but climbing is still possible and otherwise the conditions are pretty good so we must take advantage of them. It takes me a while before I figure out the moves and start the serious attempts. I don't have much energy left - lots of hanging on the arms all the time. Several attempts look promising but the heel at the end of the boulder always stops me. Anyway, it was a fun day out and at least I have a great project for autumn... Now I need to focus on the World Cups!

pondělí 26. března 2018

ČP v obtížnosti Praha - 1.místo - doplněno o video z finále

Ne, žádná transformace z boulderisty na "lanolezce" se nekoná, ale po dlouhé době jsem dostal chuť zúčastnit se nějakého závodu s lanem a navíc směrem k olympiádě taky vědět, jak na tom s vytrvalostí jsem v porovnání s našima nejlepšíma klukama. Rozhodl jsem se pro závod na Smíchoffě, kde je zaručená kvalita cest i závodu. Ze Studia Bloc Masteru jsem si dovezl nejen dobré pocity, ale i nějakou lehčí angínu, naštěstí se v kvalifikaci cítím dobře a daří se mi obě cesty topovat, jedna cesta (cca za 9?) jde snadno, ta druhá za cca 10-? mi vychází tak tak. 

 Kvali za 10-

Kvali za 9

Pak máme asi pětihodinovou pauzu a jde se na finále, kde čekám další 2,5 h, než můžu nastoupit. V rámci rozlezu si vylezu několik "repre" boulderů, ale co to je? Už asi půl roku jsou bouldery stále ve stejném stylu a po stejných chytech (řezky nebo aix trojúhelníčky), tentokrát i celkem lehké... trochu by na tom chtělo zapracovat, pokud chce ČHS hlásat, že máme podmínky, které tu nikdy dříve nebyly.

Z finálové cesty vyzařuje respekt, ale vlastně je to cesta bez jediného těžkého místa, s tím, že na konci se přitvrzuje. Leze se mi překvapivě hezky a docela snadno dávám Top, dle Honzy Zbranka je to prý 10+/11-, ale to je totálně mimo, možná tak 10-? Top mi zaručí 1.místo, těsně před topem končí Rishat Khaibulin a třetí je Kuba Hlaváček. Pěkné, zase se po čase navázat na lano...

Finále

 Finále


No, don't worry. I have no intention to transform from the bouldering climber to a rope climber, but after long time I felt like taking part in some rope climbing competition and also to find out how is my endurance doing in comparison to our best climbers, as the Olympic Games are fastly approaching. I decided to go to the competition at Smíchoff where the quality of routes and the whole competition is guaranteed. As a by-product of taking part in Studio Bloc Master I brought tonsilitis, fortunately I feel good during the qualificaton and manage to top both the routes. One of these (with grade about 9?) goes well, the second one (about 10-) needs a bit of struggle.

We have a 5-hour break and after that we gor for the final. I have to wait 2,5 hours more before I start. As a warm up I do several "repre" boulders but... what the heck is this? For about half a year the boulders have all been pretty much the same, with the same type of holds... also this time the boulders seem pretty simple - I think we need to work on this a bit, if the CMA want to keep claiming we have the best training conditions ever...

The final route seems tough at first but actually there's not a single hard spot, only towards the end it's getting harder. I climb quite smoothly and reach the top with ease, according to Honza Zbranek this was a 10+/11-, but in my view it's a bit of an overstatement, I guess it's more of a 10-? The top helps me to the 1st place, Rishat Khaibulin ends right below it and Kuba Hlaváček is third. It was nice to do some rope climbing after a while...

pondělí 19. března 2018

Studio Bloc Masters - 13.místo

Studio Bloc Masters je závod, který jsem každý rok sledoval a letos jsem se rozhodl, že tam musím jet.  A tak nakonec formou repre soustředění vyrážíme za podpory ČHS ve složení Kuba Jedlička, Vojta Trojan a Aleš Maršík na jednu z největších boulderingových akcí sezóny. Proč největší? 620 účastníků, 80 kvalifikačních boulderů, kvalitní stavěči, mnoho světových star a velká show. Vyrážím už v pátek ke Kubovi Jedličkovi, večer motivační video a brzy ráno vyrážíme směr Pfungstadt. Sněhová nadílka nás trochu brzdí v rozletu, a tak na místo závodu dorážíme přesně na čas - ve 12h.

Kvalifikační bouldery jsou rozděleny do čtyř obtížností, nejlehčí jsou za 10 bodů - Flash za 11 bodů, pak 20 bodů a Flash 22b atd., každý si zapisuje skóre sám a na vše má 6,5h času, 6,5h krutosti. Bouldery jsou nádherné, ať už ty lehké nebo ty těžké, každý má něco do sebe. Měli jsme obavy z neustálého čekání na pokus při takovém počtu startujících, ale nakonec to tak špatné nebylo a lezci se hezky rozprostřeli po boulderovce, jen ten oblak maglajzu nebyl příjemný. V kvalifikaci se zaměřuju na ty nejtěžší kousky, převislé jdou hned, ty kolmé trápím dlouho a nakonec lezu asi 4 hodiny a mám zapsaných 18 nejtěžších kousků, z toho 5 na Flash. Jdu zapsat skóre a jsem na 10. místě, postupně se pak propadám až na dělenou 18. příčku, a tak mi to akorát vychází na semifinále. Hodně rozhodoval počet flešů, 19 boulderů dal už jen Schubert a dokonce všechny Aidan Roberts. Kuba Jedla končí na 97. místě, Vojta Trojan na 101. místě a Aleš Maršík na místě 139. 

Qualifikace

Večer brečíme nad bolestí nohou, svalů a chybějící kůže na prstech, takový problém mají ale dle poustů na instagramu všichni závodníci - alespoň trocha útěchy. V neděli dopoledne je semifinále, cítím se relativně ok, ale možná si to spíš namlouvám. Semifinále stavěči napálili hodně přísně, v jedničce se mi na třetí pokus podaří udělat koordinační skok k zóně, ale závěrečný slab mi dává stopku. Ve dvojce nechápu nic a nezkoordinuji se. Naopak trojka, ta je pro mě, prvním pokusem zóna a padám pod Topem, druhý pokus už je slabší a i když vymyslím mírné ulehčení, tak mi obliny i napodruhé jasně dávají najevo: smůla, chlapče. Čtyřka je další peklo, první krok ok, ale pak? Nic. Se dvěma zónami nakonec obsazuji velmi solidní 13. místo. Mega akce!


 Semifinále 1

 Semifinále 2

Semifinále 3 

Semifinále 4

Studio Bloc Masters, the competition I was watching every year but never took part in. So this year I decided to go and we made a representation training session out of it. Supported by the Czech Mountaineering Association, Kuba Jedlička, Vojta Trojan, Aleš Maršík and me set off to one of the biggest bouldering events of the season. Why is it biggest, you ask? There are 620 participants, 80 qualification boulders, amazing builders, lots of world bouldering celebrities and it is a huge show. On Friday evening I meet with Kuba Jedlička, we watch a motivational video and early in the morning we set off to Pfungstadt. We get slightly delayed by snow so we arrive right on time, at 12 a.m. The qualification boulders are divided into four groups according to their difficulty, the easiest ones are for 10 points, flashing them is for 11 points, then there are the 20-point boulders (and you get 22 points for flashing these) etc. Everyone is keeping record of their score by themselves and they have 6,5 hours for the qualification - the 6,5 of hardcore climbing. The boulders are amazing, both the easy and hard ones. We were afraid of having to wait for a long time before each attempt because of the huge number of competitors, but in the end it wasn't that bad and the climbers spreaded all over the gym. Only the dust cloud from all the chalk was very unpleasant. During the qualification I focus on the hardest stuff. The overhangs are ok, the verticals, on the other hand, are pretty tough. I climb for about 4 hours and finish 18 most difficult boulders, 5 of these climbs are flash. I am 10th at first but slowly I get to the shared 18th place which gets me to the semifinal. It was mostly about the number of flashes, only Schubert got 19 boulders and Aidan Roberts even got them all. Kuba Jedla was 97th, Vojta Trojan 101st and Aleš Maršík 139th.

In the evening we shed lots of tears because of the pain in legs and muscles and the missing skin on fingers, the only comfort is that according to Instagram we are not alone in this and all the competitors have the same problems. On Sunday morning there is the semifinal, I feel quite good but maybe I'm just fooling myself? The semifinal is pretty tough, at the first boulder I manage to jump to the zone but the final slab stops me. And I don't get the second boulder at all. On the ,the third boulder suits me really well and at the first attempt I reach the zone and fall from under the top. The second attempt is worse, though, despite making up a little hack, I'm not lucky with this one. The fourth boulder is from hell, too, the first move is ok but then? Nothing. With my two zones I end up 13th, which is great. What a wonderful event!