sobota 3. prosince 2016

Jaxitax, Kra, Mentor

Vidina chladného víkendu mě žene v pátek do skal, volím Kras, zpět na resty. Začínám ve Sloupu, o rozlezu opakuji kroky v Jaxitaxovi za 8B a prstům se vůbec do těch malinkých lišt nechce. Po půlhodince jdu do ostrých pokusů, jednou pád, podruhé Top. Yes!

Jaxitax 8B

Pokračuji na Holštejn na Kru také za 8B. Typově úplně jiný boulder než Jaxitax, celotělová síla po celkem slušných chytech. Opět zopáknu kroky a jdu do ostrých pokusů. Úvodní "omáčkou" za cca 7C+ se vždy probiju, ale zbytek boulderu, který je samostatně za 8A+ mi vystavuje stopku. V té zimě tělo moc nespolupracuje, a tak mezi pokusy pobíhám po Lidomorně a snažím se zahřát. Lepší pokusy se střídají s horšími, ale každý pokus mi ubírá hodně síly, a tak se po dvou hodinách obléhání Kry vzdávám.

Chvilku se ohřeju v autě a ještě dávám zastávku na Mentorovi SD za 8A+, pěkné přidání tří kroků do vyšší verze se mi po chvilce daří odškrtnout ze seznamu projektů. Další pěkný den v Krasu.

The vision of a cold weekend drives me to the rocks on Friday. I choose Kras as my destination as I have some unfinished business here. I start at Sloup and practice the moves of Jaxitax 8B as a warm up. I can barely get fingers into the little ledges but after half an hour I start serious attempts and after one fall I get to the top. Yes!

So I move to Holštejn to do Kra 8B. The boulder's character is completely different from Jaxitax, one needs to have a strong body to overcome the holds. I practice the moves again and then start attempting. It's easy for me to get over the initial 7C+ of "fluff" but the rest of the boulder (8A+) always stops me. My body doesn't want to copperate in such a cold weather, so between the attempts I run around Lidomorna and try to get warmer. The better attempts are followed by worse ones but each of these takes a bit of my power so  after two hours of trying
I give up

I sit in a car for a while to get warmer and then I make a stop at Mentor SD 8A+, and I can check off the nice addition of three moves to the harder version of the boulder from my list of projects. Another good day in Kras.

pondělí 28. listopadu 2016

Krasojízda, Rajbas, Horolezec roku 2016

Víkend plný akcí začínám bušitbou v Krasu, lehce zavlhlá podmínka značí v Krasu pěkný lezecký den. Začínám na Holštejně na boulderu Kra 8B. Jedná se o prodloužení Patičky Ledovce, boulderu, který jsem již dávno vylezl, a tak trvá celkem dlouho, než se opět probiju kroky. Po hodince mám jasno a jdu na ostré pokusy, když vtom přijíždí místní kluci, že budou kácet stromy na vrcholku skal a ať zmizím. Dám jeden ostrý, ne příliš nadějný pokus a mizím.

Další zastávkou je Mentor nové 8A od Štěpána. Jeskyňka malinká, ale kroky pěkné, i přes čtyři mokré chyty se Mentorem prolezu, klasa spíše 7C+? Na prodloužení to v tom moku není, a tak se přesunu do Sloupu. Staré skály jsou krásně suché, země upravená bagrem a níže než kdy dřív. Hned jdu do Jaxitaxe za 8B, vymýšlím všechno možné a když už je program jasný, opouští mě v těch mikrochytech síla. Po dvou hodinách obléhání se zmůžu jen na úhybku přímo nahoru - Parodontax s klasou 7C. Jaxitax musí počkat, snad ne na dlouho. V Krasu mě to zase hodně bavilo, vybavují se mi vzpomínky na studentská léta, odpolední výjezdy s Adamem Ondrou a pak zbytkem Brna- Jo, v Krasu je dobře. 

Parodontax 7C

Navečer se přesouvám do Blanska, a to na festival Rajbas, kde snímek "Skalní Duel: Adam vs. Martin" získal třetí místo.

Rajbas 2016

A v neděli vyrážím do Prahy na Mezinárodní festival alpinismu, kde jsem obsadil 3. místo v anketě o Horolezce roku 2016, za Adamem Ondrou a Luckou Hrozovou.

Horolezec roku 2016

No, ani ten diplom mi nedali...

My weekend full of activities starts in Kras, as the slightly moist weather promises a good climbing day there. I start at Holštejn with Kra 8B. It's a prolonged version of Patička Ledovce, the boulder I climbed a long ago, so it takes a while until I struggle through the moves again. After an hour it's clear to me, though, and I start serious attempting, when suddenly some local guys come to cut the trees on the top of the rocks so I make one more (and not very good) attempt and quit. My next stop is Mentor, a new boulder by Štěpán. The cave is small but the moves are good, despite four wet holds I get through, the grade is just a 7C+ maybe? In current state (soaked holds) it's not suitable for trying the prolonged version, so I move to Sloup. The old rocks are well dried, the ground is flattened by an excavator and lower than anytime before. I go straight to Jaxitax 8B and I'm figuring out all the possible ways to climb it but my strength leaves me in the microholds. After two hours of attempts the only thing I can do is a digression upwards - Parodontax 7C. Jaxitax must wait, hopefully not for a long time. I really enjoyed climbing in Kras, it reminded me of the times of my studies and the afternoon trips with Adam Ondra and the rest of people from Brno. Yeah, Kras is really cool.

In the evening I move to Blansko to the "Rajbas" festival, where the movie "Skalní Duel: Adam vs. Martin" got the third place.

And on Sunday I set off to Prague to an International Festival of Alpinism, for I ended up third in the poll of the Climber of the Year 2016, after Adam Ondra and Lucka Hrozová. I didn't get any diploma, though... :-(

středa 16. listopadu 2016

Ostaš - Update

Od víkendu mám v hlavě projekt na Malém Střecháči na Ostaši - U-Rampa vzhůru. Počasí hlásí zhoršení, a tak neváhám a v úterý po práci frčím do skal. Rozlezu se v Monster of Pop a jdu ladit mikrochyty v projektu. Chvilku trvá, než se prsty zahřejí na 120 procent, v klíčovém kroku do již dobré díry se mi daří vymyslet ulehčení, neviset tolik na patě, ale snažit se i pravou nohou tlačit kamsi do skály.

Rozjede se série pokusů, lepší se střídají s horšími, plácám okolo díry a zjišťuji, že v kuse se nezdá až tak dobrá, kůže odpadává... Ale po hodince se mi daří v kuse dolézt do díry a výlez si už vychutnám. Název Rock To Fakie a klasa, k té těžko říct, je to hodně specifický boulder o technice a síle prstů, což mi moc nesedí, ale myslím, že 8B bude sedět.

Rock To Fakie 8B

Since last weekend there is a project stuck in my head at Malý Střecháč at Ostaš - U-Rampa upwards. The weather forecast isn't good so I don't hesitate and on Tuesday after work I hurry to the rocks. After the warm up in Monster of Pop I switch to the tiny holds of the project. It takes a while till my fingers are 120 percent warm. I find a hack of an already good hole of the crux, which makes it even easier - I don't rely on the heel so much and instead I try to push the other leg against the rock, too. So I make a series of attempts, the worse ones followed by better ones, I climb around the hole for some time and find out that included among the other moves it's not as good as it seemed before, my skin peels off... However, after an hour I manage to struggle my way into the hole and then I can enjoy the finish. I call it Rock To Fakie, and grade... well, hard to say as this one is really specific - it's a lot about the technique and strong fingers, which I don't like that much, but I guess maybe 8B could be accurate.

pondělí 14. listopadu 2016

Zakázané Uvolnění na Ostaši

Po dlouhé době razíme na Ostaš, omrknout staré projekty a zkusit "novou" variantu na Radiátoru Zakázané Uvolnění za 8A+. Začínáme na Velkém Střecháči, kde se potkáváme s Kozlíky. David shybuje v Omu a já zkouším projekt napravo od Jamese Bonda. Projekt je o malých ostrých bočácích, nohy žádné, velký převis... Pomalu se mi daří naimitovat kroky, ale čím déle to zkouším, tím více toho olámu a tak pomalu klopím uši a nechávám projekt projektem.

Dál jdeme na Zakázané Uvolnění, celkem dlouho ladím betu, pak na třetí pokus posílám. Pěkné kroky, vadou na kráse je skála za zády. Konečně vykukuje sluníčko, tak se nahříváme a ještě volím projekt na Malém Střecháči, v průvodci označený jako "Pro Adámka". Projekt jsem kdysi zkoušel a za mikro chyty jsem se ani na chvilku nepodržel, dneska se mi daří  chvíli se na skále udržet a nakonec se v tom i pěkně hýbu a ladění těch pidi chytů mě celkem baví, klasa někde okolo 8B? Prsty rychle slábnou, na přelez už to není, tak balíme švestky a domů... a snad brzy zpět.


Projekt "Pro Adámka" 8B?


After long time we visit Ostaš to check the old projects and try a "new" version on Radiátor - Zakázané Uvolnění 8A+. We start climbing at Velký Střecháč, where we also meet the Kozlíks. I try a project on the right from James Bond. The project consists of small and sharp side pulls, no feet, big overhang... I slowly get into the moves but the more I try, the more holds I break off so in the end I give up and leave the project. 

After that we move to Zakázané Uvolnění, it takes me a while to make a proper beta and then I send at the third attempt. The moves are nice but the rock behind one's back spoils it a bit. Finally the sun comes out so we gather the heat and I chose one more project at Malý Střecháč, the one labelled "Pro Adámka" in the guide. I have tried this one before and I couldn't grab the tiny holds properly but today I manage to keep on the rock for a while and later I move in it really well and enjoy figuring out how to get over these holds. The grade could be about 8B? However, my fingers weaken quickly so we pack all our stuff and go home. Hopefully we'll get back soon.

čtvrtek 10. listopadu 2016

Back in...on Švajc 8B

Sněžník

Plánovaný prodloužený víkend na skalách nám hatí počasí, takže vzniká varianta vyrazit ven ve středu, počasí hlásí beton podmínku. Razíme na Sněžník, kde je potřeba dolézt parádní lajnu Švajc za 8B.

Dojíždíme a je to jako v pohádce: pod nulou a na stromech sníh, zima je tady. Z lana si ometu výlez a začínám prolézat linií. Dlouho mi trvá, než se zahřeju, čím jsem starší, tím tu zimu nějak hůř snáším. Do "zóny" v polovině boulderu se probiju až tak po půl hodině, pro druhý crux vymýšlím malé ulehčení, pomalu dochází síly, protože člověk si tu nemůže kroky ze země vyzkoušet, ale poctivě si pro ně dolézt. Pálím ostrými a celkem asi po dvou hodinách vše klapne a stojím na vrcholu, pěkný pocit, zdolat takovou lajnu! 

 Švajc 8B

 Švajc 8B

Pak se zkusí Kačka hýbnout, ale slunce se stále schovává za mrakamay a je na ni velká zima. Já ještě nalezu do Helvétského Kříže 8A+/B, po několika nálezech vymýšlím program, ale síly už mám jenom na dolezení do zóny, na celou linii už není síla a ani moc chuť, mrznutí dneska bylo dost.

Our plan to spend a prolonged weekend in rocks is ruined by bad weather, so we make up a new one - to set off on Wednesday as the forecast for that day is great. We return to Sněžník, I need to finish a beautiful Švajc 8B line there. When we arrive it looks like we were in a fairytale - the temperature under zero and the trees full of snow, winter finally came. I clean the line from the rope and then I start climbing. It takes me a while to warm up, the older I am, the worse I cope with cold. After half an hour I beat my way into the "zone" halfway up the boulder, I make up a small improvement of the second crux and I'm slowly running out of strength as one cannot try the moves from the ground but has to climb to them first. So I make but serious attempts and after about two hours I'm finally standing on top, it feels nice to overcome a line like that!

Kačka tries to proceed, too, but the sun keeps hiding behind the clouds and it's too cold for her. I also start Helvétský Kříž 8A+/B, and after few starts I figure out the programme but I only have strength to reach the zone. And I'm in no mood anyway, enough freezing for today.

neděle 30. října 2016

Magical Forest, Magical Boulders, Magical Atmosphere...thats Magic Wood 2016

Magic Wood 2016

Letošní sezóna se odehrávala především na závodech, v září se kolotoč závodů dotočil, s podzimem přišly i nižší teploty, a tak s Kačkou startujeme Sharana a razíme na 8 dní do lesa zaslíbeného boulderistům, našeho oblíbeného Magic Woodu ve Švýcarsku. Dorážíme v sobotu 22.10., je krásně chladno, azuro, kupujeme nového průvodce, potkáváme se s Kozlíkama a razíme do kopce. Po rychlém rozlezu jdu hned do Il Thrill 8B+, které jsem si tu loni rozlezl. Rychlá opakovačka kroků, doladění programu a pátým ostrým pokusem se mně daří přelez. Parádní kompresní boulder!

Il Thrill 8B+

Il Thrill 8B+

V neděli je na řadě Mystic Stylez 8B+. Krokovat se mi to daří celkem rychle, ale levý bicák se tady rychle unaví a dnes se musím vzdát. 

Mystic Stylez 8B+

Vlezu ještě do Darkness Cave projít si kroky In Search Of Time Lost 8C, vše jde jak po másle, ale závěrečný fix ani nekroknu. Dám ještě dva nálezy do Dark Sakaie 8A+, ale pokaždé spadnu z vršku, dnes mám dost. 

Dark Sakai 8A+

V pondělí mám ruce na kaši, a tak hlavně podporuju Kačku v jejích projektech, dává 6A a další rozlézá.

Kačka v 6A

Magiic

Následují dva dny stodvacetiprocentní vlhkosti a deště. V úterý se mi ještě ráno daří vylézt parádní linku Riders on the Storm dříve 8B, dnes spíše lehčí 8A+  velké chyty a těžké přetlačení paty.

Riders on the Storm 8A+

Riders on the Storm 8A+

Ve čtvrtek se počasí umoudří a odpoledne je les tak napůl suchý.

Warm up

Po čeknutí kamenů se rozhodnu pro Mystic Stylez, i když nohy a část chytů jsou pěkně vlhké. Paradoxně ale vlhkost pomůže v cruxovém kroku a ten se zdá být lehčí než za sucha. Po několika pokusech se konečně prokousávám cruxem, ale z vlhké lišty padám, naštvání se mísí s radostí, dneska to půjde. Další kolečko pokusů a opět dávám crux, tentokrát dolézám až do výlezu, dolézt do topu by měla být už jen formalita, ale vlhký výlez mi dává stopku. To néé.... Řádně to naprogramuju a po dalším kolečku pokusů, kdy padám v úvodu, si půjčím od Kačky lezečky a s jejich pomocí posílám. Velká radost - po takovém boji jsou pocity vždy ty nej.

Mystic Stylez 8B+

V pátek se rozlézáme v lehkých, Kačka z první bomby vyleze své druhé 6A.

Kačka a 6A

Pak volím New Base Line 8B+, nádhernou linii podél spárky a malých lišt. Boží kroky, pomalu jimi procházím, ale žádná lehkost v tom není, je to trudné a ne úplně můj šálek kávy. Po zkrokování se rozhodnu pro rest a že v sobotu do toho nalítnu v plné palbě.

New Ba(w)se Line 8B+

Cestou z kopce se ještě stavujeme na Sofa Surferovi 8A/A+, Kozel mi vyzradil program a s trochou překvapení se mi daří Flash.

Sofa Surfer 8A/A+ Flash

V sobotu dopoledne nabíhám do New Base Line, ale dostávám tvrdou ránu a vůbec se mi kroky nedaří dělat alespoň jako včera, vzdávám se. Jako poslední boulder volím prodloužení Riverbeda - From Shallow Waters to Riverbed za 8B/B+, tady se můžu dodělat a spokojeně jet domů. Opakuji si famózní kroky Riverbeda a pak ladím start, asi půl hodiny koumám co a jak a nakonec horko těžko vymýšlím správnou betu (a teď doma zjišťuji, že si úvod trochu opepřím těžší verzí zprava). Počkám si na stín, prvním pokusem padám až v úplném závěru, druhým pokusem jsem nahoře. 

From Shallow Waters to Riverbed 8B/B+

From Shallow Waters to Riverbed 8B/B+

Náš čas v Magicu se naplnil a musíme zpět do roboty, rádi bychom se vrátili brzy zpět. Magic a vlastně celý bouldering ve Švajcu je boží, díky Kačce za podporu a Kozlíkům za zpříjemnění času!This season the majority of time was devoted to competitions but in September these ended and with the lower temperatures Kačka and me started our Sharan and for the next 8 days we set off for one of our favourite bouldering locations - Magic Wood in Switzerland. We arrive on Saturday 22nd October, meet the Kozlíks and equipped with a brand new guide we bought before we go uphill. After a quick warm up I immediately move to Il Thrill 8B+, which I had started last year. After a quick review of the moves and improving the programme I finish at the fifth attempt. A great compression boulder!

On Sunday it's time for Mystic Stylez 8B. I'm done with the single moves soon but it's hard on my left biceps so for today I have to give up. 

I peek in the Darkness Cave to try the moves of In Search Of Time Lost 8C, everything goes smoothly except for the fix in the end which I cannot get over. So I start Dark Sakai 8A+ twice but each time I fall from the top . I'm really done for today. 

On Monday my hands are mashed so I mostly support Kačka in climbing her own projects. She climbs a 6A and starts climbing another. one

The following two days are 120 percent moist and rainy, on Tuesday I succeed in a beautiful line called Riders on the Storm which used to be an 8B but today it's more of an easier 8A+: big holds and a hard heel.

On Thursday the weather improves and in the afternoon the wood is half-dry.

After checking the boulders I decide to go for Mystic Stylez, even though the footholds and most of the holds are rather moist. Surprisingly, the moisture helps me in the crux move, which seems to be easier like this. After several attempts I finally get through the crux but fall from the moist ledge, I mix anger with joy but I feel I can do it today. Another round of attempts, I get over the crux again, and again I fall from the last part, even though climbing to the top should have been just a formality. Oh no... So I adjust the programme and after few falls I borrow Kačka's shoes and I finally send it. I'm so happy - after a struggle like this the joy is always the best.

On Friday we warm up with some easier boulders, Kačka finishes her second 6A at the first attempt. Then I start New Base Line 8B+, a beautiful line along the crack and small ledges. The moves are cool, I slowly get through them but there's no lightness in it - I struggle a lot, it's not my cup of tea, really. After doing all the moves I decide to take a rest and come back on Saturday, giving it all I have.

On our way downhill we stop at Sofa Surfer 8A/A+, Kozel shares his programme with me and, as a bit of a surprise, I flash.

On Saturday morning I run to New Base Line, but my self-confidence is shattered cruelly as I cannot do the moves, not even those I did yesterday, so I give up. 

As my last boulder I choose a prolonged version of Riverbed - From Shallow Waters to Riverbed 8B/B+, where I can exhaust myself completely and go home happily. I do the awesome moves of Riverbed and then I work on the beginning, and after half an hour of intensive thinking I finally make up a right beta (here at home I found out that I made the beginning more difficult for myself by climbing it at the right side). I wait for shadow, at the first attempt I fall from the finish and at the second attempt I'm up. 

Our time here at Magic has passed, we need to get back to work so we need to get home soon. Magic and bouldering in Switzerland in general is amazing, many thanks to Kačka for her support and to Kozlíks for making it a pleasant experience!

pondělí 17. října 2016

Let´s go to Switzerland...na Děčínský Sněžník

Původní plán Magic Wood odkládáme kvůli počasí o týden, nicméně v naší kotlině hlásí pěkně, a tak razíme na Děčínský Sněžník, doobjevit v létě otevřený nový sektor. Predikce dobré podmínky bere brzy za své, v sobotu prší a je trochu vlhko, v neděli mokro totál. I přes to se mi daří přelézt tři 8A - Terra Promessa, Terra Humidita a Big Air.

Terra Promessa 8A

Big Air 8A

Terra Humidita 8A

Namísto švýcarských kamenů se snažím uspokojit alespoň monumentálním kamenem Švajc tady na Sněžníku a pokouším stejnojmenný boulder Švajc za 8B. První částí se mi daří prolézt asi patnáctkrát, dlouhý nátah ve druhé části musím řešit přebíráním dvou "hnid" a než se dostanu do tempa, už není power. Lezení famózní!

Švajc 8B

I Kačka buší, daří se nějaká ta pětka, ale na těžší bouldery je už přece jen moc vlhko.

Káča v 5

Potkáváme se s Kozlíkama a naladíme se na vlnu Švýcarska, projekty jsou naplánované a snad v pátek jedeme!

The weather makes us postpone the original plan (Magic Wood) for a week, but the forecast for our country is good so we go to explore a newly opened sector of Děčínský Sněžník instead. The vision of good conditions is soon gone, though. Saturday is rainy and a bit moist while Sunday is totally soaked. Despite that, I manage to climb three 8As - Terra Promessa, Terra Humidita and Big Air.

Instead of the Swiss boulders I try to satisfy my climbing urge with the monumental "Švajc" rock here at Sněžník where I go for Švajc 8B. I get through the initial part about 15 times, but then I have to deal with a long reach in the second part and before I can finish I lack power already. But the climbing itself is amazing!

Kačka tries hard, too, climbing some fives, but it is too moist for anything else.

We meet the Kozlíks then and get in the mood for the real Switzerland. The projects are planned, so hope we'll go on Friday!neděle 2. října 2016

Maltatal - Bugeleisen 8B+

Po náročném půlroku, který byl plný závodů a tréninku a také přicházejícího podzimu, jsme konečně mohli vyrazit ven na kvalitní skály. I když není ideální předpověď, vyrážíme ve čtvrtek večer směr Maltatal, na jaře před SP v Meiringenu jsem tu nechal rozdělanou skvělou linii Bugeleisen za 8B+ a je potřeba rest zlikvidovat. 

Maltatal

V pátek dáváme rozlez na lehčích boulderech, i když je celkem teplo, daří se mi přejít Unterlandem 8A, počkáme na večerní ochlazení a jdu do Bugeleisenu.

Unterland 8A

Bugeleisen je boží linie vedoucí asi 45° převisem, malé, ale pozitivní lišty, žádná věda, prostě je zapotřebí jen mít sílu. V plánu je zopakovat si kroky a ostré pokusy nechat na ráno, ale asi během pěti minut mám kroky zmáknuté, a tak jdu rovnou i do ostrých pokusů. Dva pády z hrany, pak níž, rozhoduju si pošetřit prsty i sílu na ráno.

Bugeleisen 8B+

Ráno vstávám se sluncem, je pěkně chladno a je to znát. Rozhýbu se ve vrchní pasáži, pak si jdu zopakovat úvod a když už jsem udělal první dva kroky, lezu dál, přibrat do malých lišt, hrana a je to tam, tak to jsem ani nečekal! Paráda, tahle linka je mega a mám z přelezu velkou radost!

Bugeleisen 8B+

Nakouknu do kroků SD varianty za 8C/C+, ale na to bude ještě potřeba zesílit, to už bych chtěl moc. Jdu s Kačkou do kopce a té se také podaří přelézt jeden z jejích projektů, produktivní dopoledne. Odpoledne odpočíváme, máme v plánu omrknout sektor Der Konige Tal, kde nedávno Chris Rauch udělal nové The Source za 8B+, ale mýtné 18,50 Eur se mi nechce platit, abychom boulder nakonec třeba stejně nenašli. 

Pluto auf der Jagd 8A+

Jdeme tedy znovu do hlavního sektoru, i když už je slunce za kopcem, je stále celkem vedro. Zkouším více boulderů do 8B, ale daří se přelézt pouze Agoge 8A+, epický fix, velký boj, pády do kopřiv a vyčerpání.

Agoge 8A+

Předpověď hlásí na neděli déšť už od rána, i když se nám odsud nechce, rozhodujeme se sbalit si saky paky a vyrazit domů. Teď rest, další trénink a pak... MAGIC WOOD!

Maltatal

After a hard half of the year full of training and competitions we finally got outdoors, to some quality rocks. Even though the weather forecast is far from ideal, we set off for Maltatal on Thursday. Before the World Cup in Meiringen I left behind a great line there - Bugeleisen 8B+ and I need to check it off from my list of unfinished climbs.

On Friday we warm up with some easy boulders, despite the hot weather I climb Unterlandem 8A and when it gets colder I go for Bugeleisen.

Bugeleisen is a super cool line with a 45° overhang, small but good ledges - no brainer, really, one just needs to be strong enough. My plan is to redo the moves and leave the serious attempts for the morning but the moves keep me only five minutes or so, so I start trying. I fall twice from the edge and once from someplace lower so I decide to save my fingers and energy for the morning.

The next day I wake up with the sun, it's pretty cold. I warm up with the upper part of the line, then I practice the beginning and as I have the first two moves already, I just keep climbing, struggle with the small ledges, then comes the edge and suddenly it's done. I didn't expect this! Great, this line is awesome and I am really happy about the climb.

I check the moves of the SD version for 8C/C+, but I need to work out more, this would be too much. I follow Kačka down the hill, she also climbs one of her projects, we are really productive today. In the afternoon we rest and we plan to check the Der Konige Tal sector where Chris Rauch made a new boulder The Source 8B+ recently, but we don't want to pay the 18,50 EUR toll as we aren't sure we can find the boulder.

So we go backreturn to the main sector instead, it's still quite hot, even after the sunset. I try several boulders with grade up to 8B, but the only one I finish is Agoge 8A+, an epic fix, lots of struggle, falls to nettles and exhaustion.

According to the forecast the Sunday will be rainy right form the beginning so we pack our stuff and go back home, even though we don't want to. Now we'll have some rest, a bit of training and then... MAGIC WOOD!

úterý 27. září 2016

Bor - The Fat Duck 8A+

Venku se nám drží pěkné počasí a i když ještě cítím únavu z víkendových závodů, razím ven na kopec. Rozlez proběhne na boulderu Konec Formy 7B a pár pokusů tam nechám. Omrknu jeden ze starých projektů - Naplivu na Vaše Hroby SD, nějaký progres tam je, ale dost možná je to taky jen další slepá ulička. Doráží Fox a společne lezeme u Polární záře. Tady zkouším kroknout projekt, který vede z Polární záře doleva, lezení po malých lištách, dobré nohy, ale všechno tak nějak špatně natočené. Jednotlivé kroky se mi podaří udělat, ale na spojení to dnes není - odhad 8A+/B?

Dál jdeme dozadu k Hospodě, kde se mi po několika pokusech daří přelézt další z hodně zaprášených projektů - The Fat Duck 8A+. Tuto linku jsem zkoušel průběžně několik let a to skokem do díry, minule jsem objevil novou betu viz video a ta dnes zafungovala - super, odškrtávat staré projekty.

The Fat Duck 8A+ by FOX

Před setměním ještě naběhnu vyzkoušet projekty na Djembe, kde moc nepochodím a dál se zadaří na Saladinovi 7B, no klidně 7C.


The weather is nice so I go outdoors, even though I'm still tired from the weekend competition. I warm up at Konec Formy 7B and I leave few attempts there. I also check one of the old projects - Naplivu na Vaše Hroby SD, there is some progress but it may also be another dead end. After Fox comes, we climb at Polární záře together. I try the moves of the project which goes from Polární záře to the left: climbing over small ledges, good feet but everything is somehow twisted. I can do all the moves but cannot put them together - I guess it could be an 8A+/B?

We move on to Hospoda where I manage to climb another dusty project - The Fat Duck 8A+. I kept trying to climb this line for several years by jumping to the hole but last time I found a new beta (see the video) and it worked, Checking off the old projects from my list feels really good.

Before the dusk I run to try the projects at Djembe where I'm not successfull and after that I climb Saladin 7B. Well, I'd say it could easily be a 7C.

pondělí 26. září 2016

MČR Slaný 2016

Závodní sezónu letos zakončilo MČR ve Slaném a bylo to velký, úžasný - lezecká stage, chyty a atmosféra! Začínáme už v pátek večerní kvalifikací, daří se mi přelézt všech 8 boulderů se dvěmi opravami a to mi vynáší druhé postupové místo do semifinále.

 Kvalifikace

Kvalifikace

Druhý den si můžeme pospat a dopoledne zafandit holkám v semifinále. Jsou tam některá překvapení, do finále nepostupují favoritky Peťa Růžičková a Karin Bílková, ale závodní pole je našlapané a není prostor na chyby. Odpoledne probíhá chlapské semifinále a se třemi topy si hlídám postup do finále. 

Semifinále 

Semifinále

Semifinále - čtverka odolala

Záznam ze semifinále

Finále se leze svěťákovým formátem, je už pěkně chladno a zaplněné náměstí vytváří skvělou atmosféru, snad i lepší než v Teplicích nad Metují. Nejprve všichni lezeme první boulder, kolmáč s náskokem a technikým dolezem po mikrohnidách, přelézám druhým pokusem a boulder dávají i další. 

 Finále 1 - by Lukas Biba

Dvojka je po velkých 360tkových chytech, boj s oblinami vyhrávám jen já, podržet top byl slušný oříšek a tady jsem to měl tak tak. 

  Finále 2 - by Lukas Biba

Trojku stavěčům "ošulíme" přes stup a všichni kromě Oldy Klapala dáváme.

 Finále 3 - by Lukas Biba

Poslední boulder v převisu, náskok a pak žebřík nahoru, dáváme všichni. Co se týká boulderů, tak pohledově byly pěkné, ale lezecky jsem na MČR čekal trošku něco víc. Celkově mi to tedy vychází na první místo a oplácím Chváličovi, který i přes zdravotní peripetie zalezl skvěle a skončil třetí, porážku z loňska. Mezi nás se ještě vecpal Roman Kučera, který tady měl povedený závod.

Finále vyhlášení - by Lukas Biba

Záznam z finále

V hodnocení Českého Poháru obsazuji po výsledcích 1-1-1-1-1-1 i celkově první místo, mám radost, ustát nápor především Štěpána nebylo letos vždy jednoduché. Díky Kačce za podporu po celý rok nejen u nás, ale i na Svěťácích. A teď? Čas na nějaké skály, konečně!!

Celkové pořadí ČP v boulderingu by Lukas Biba


This year the season of competitions was concluded by a Czech Championship in Slaný and it was huge and amazing - the climbing stage, holds, atmosphere! We start on Friday by an evening qualification, I climb all the 8 boulders with only two second attempts which helps me to the second place and a ticket to the semifinal.

The next day we can sleep a bit longer and cheer the girls in their morning semifinal. There are some surprises - the favorites, Peťa Růžičková and Karin Bílková, don't get to the final. But they have strong competition and there is no space for mistakes. In the afternoon the men's semifinal takes place and with three tops I pass to the final. 

The final is climbed in the World Cup fashion, it's pretty cold and the full square creates a wonderful atmosphere, maybe even better than in Teplice nad Metují. First we all climb the first boulder, a vertical with a jump and a technical finish, I climb it at the second attempt and the others succeed, too.

Number two consists of big 360 holds, I'm the only one who wins the struggle with the round holds. It's a brainer to grab the top, it was really tight...

We "hack" the third boulder and everyone except for Olda Klapal finishes.

The last boulder is in an overhang, the initial jump is followed by a ladder up. Everyone finishes. Regarding the boulders... they were nice at the first sight but from the climber's point of view I expected much more. I earned the first place and paid Chválič (who did very well despite the health problems and ended up third) for the last year's defeat. Roman Kučera was second.

In an overall score of the Czech Cup I'm first, with my results: 1-1-1-1-1-1. I'm happy because it wasn't easy to face the pressure of my competition (Štěpán in particular). Thanks to Kačka for her support during the year, not only here in Czech republic but also at the World Cups. And what about now? Finally the time has come for some rocks!

středa 21. září 2016

Paris - Bor a revize starých projektů

Venku je konečně dýchatelno, a tak místo tréninku na liště razím po práci ven na Bor. Na kopci hlásí teploměr v autě jedinečnou podmínku, a tak spěchám pod nový projekt s pracovním názvem Programix. Rozlezu se na novinkách Capleton a Pistole 7A+ a Capleton 7B+ Flash. Přesunu se na impozantní hranu a po zkrokování druhým pokusem přelézám, klasu odhaduji na 7C+. Díky Kogutovi za dopad.


Programix 7C+

Je opravdu exkluzivně, a tak se rozhoduji pro revizi starého projektu Merkin SD s odhadovanou klasou 8B+. Nejprve je potřeba zopakovat kroky varianty ze stoje, což je samostatně 8A+/B. Při nálezech koukám po malé dírce ve stěně, kterou jsem kdysi označil za nepoužitelnou, ale dneska je tomu jinak a nová beta je na světě. Vyzkouším ještě kroky ze sedu, což jsou 3 kroky cca za 7C. Dávám ostré pokusy a pátým pokusem se mi daří celou linii přelézt. Nyní vidím variantu ze stoje cca 8A a ze sedu 8A+/B.


Merkin SD 8A+/B

Omluvte kvalitu videí, musím si pořídit nový stativ, ale představu to snad  dává. Dále volím Kouzelnou Flétnu. Po cestě ke Flétně mě zaujme suchý projekt na 3D Objektu, jeden z nejstarších projektů na Boru. Jedná se o přidání low startu do existujícího boulderu 3D Objekt za 7C. Tady si vždy vymyslím nějakou betu, o které si myslím, že bude fungovat, ale zafunguje až čistá síla a záběr bicáků. Po hodince se mi daří přidat do nástupového chytu vyšší verze a přelez si už pohlídám, mám radost - po asi 8letech je projekt "done".  Klasa lehkých 8B

3D Objekt low

Finally the air is breathable outdoors so instead of training I decide to go to Bor after work. The conditions are ideal so I hurry to a new project Programix. As a warm up I climb Capleton a Pistole 7A+ and Capleton 7B+ Flash. Then I move under an impressive edge and after trying the moves I finish it in two attempts, grade being 7C+ or so.

The climbing weather is really wonderful, so I decide to revisit an old project, Merkin SD, a supposed 8B+. First I need to practice the moves of the standing version with grade 8A+/B. I spot a small cavity in the wall which I had labelled useless during my past attempts but today it's different and I make up a new beta. I also try the moves form the sittting position - in total there are three of them, about 7C. After that I start with the serious attempts and at the fifth attempts I climb the whole line. I would say the grades are 8A for the standing version and 8A+/B for the sitting version.

Please excuse the poor quality of the videos - I need a new stand, but I hope that at least they give you an idea. On my way to Kouzelná Flétna, my next choice, I notice a dry project on 3D objekt, one of the oldest projects at Bor - adding a low start to an existing boulder 3D Objekt 7C. I always find a new beta which I think will work but the only thing that works is pure power and biceps work. After an hour I manage to get over the first hold and I don't hesitate anymore. I'm super happy that the project is done after 8 years of effort. The grade is an easy 8B+ maybe?

úterý 20. září 2016

Mistrovství světa Paříž 2016 - 21.místo

Mistrovství světa má vždy zvláštní náboj, zvláštní pozornost médií, všichni se snaží být v top formě. Nejdůležitější závod sezóny se letos konal v Paříži, v úžasné hale Bercy. Kvalifikace v boulderingu je na plánu hned první závodní den, razíme tedy do místa závodu již v úterý, zajedeme na team meeting a plni očekávání usínáme v hotelu F1. 

Hala Bercy
Czech Boulder Team

Kvalifikace se odehrává na dosti kolmých profilech, což mi do karet moc nehrálo, jsem lehce nervózní a koordinační jedničku posílám na osmý pokus. Ve druhém boulderu dolézám pod Top, tomu dvakrát zamávám a jsem na zemi, boulder má jen pár přelezů. Campusovou trojkou proběhnu jak nůž máslem, v technické čtyřce a pětce dávám na první, respektive druhý pokus. Celkově tedy 4T12p, výsledek mi dává naději na postup do semifinále, dlouho se držím na 10. pozici a až Adam Ondra mě z ní odsune na příčku jedenáctou, tedy první nepostupové místo do semifinále. Tam již zůstávám, celkově tedy obsazuji 21.místo. Semifinále uteklo o vlásek, možná stačilo být víc v klidu, více se zkoncentrovat na prvním boulderu, ale letošní sezóna je už dlouhá a je těžké ustát v hlavě všechna očekávání a zůstat namotivovaný tak jako na začátku sezóny.

 B1 by Leo Zhukov

B5 by Bram Berkien

Videa z boulderů 4 a 5 na FB: https://www.facebook.com/martin.stranik

Závod pro mě tedy skončil, následující dny si tak vychutnáváme mistrovství světa z pozice diváka, speciální zážitkem je chlapské finále v boulderingu, mrazivá atmosféra a Adam Ondra na placu. Volný čas také trávíme tréninkem na bouldrovce Arkose a návštěvou centra Paříže asi nejhezčího města na světě.

Tréninková jednotka v Arkose

Viva la Paris


A hned v pátek začíná další důležitý závod této sezóny - MČR ve Slaném, bude to velký, DORAZ!The World Championship has always a strange vibe, an extra attention of the media, everyone struggles to be in the best shape possible. The most important competition of this year took place in Paris, in an amazing Bercy hall. The qualification in bouldering was scheduled on the very first day, so we set off to France right on Tuesday, attend the team meeting and, full of expectations, we fall asleep in the F1 hotel.

The qualification profiles are perpendicular which was not very good for me, I'm a bit nervous and the first boulder costs me 8 attempts. At the second boulder I get under the top twice, just to say goodbye to it and fall back to the ground - there are only few people who are able to finish this one. Number three, a campus boulder is quite an opposite - an easy climb for me, and I finish the other two boulders (#4 and 5) at the first and second attempt. In all, my score is 4T12p, the result which could get me to the semifinal if I'm lucky. For a long time I occupy the 10th place but then I'm replaced by Adam Ondra and the 11th position is the first one under the line so I don't pass. In total I'm 21th. The semifinal was pretty close, maybe I should have been calmer and concentrate more on the first boulder. Anyway, the season has been long and it's hard to cope with all the expectations and stay motivated.

The videos from the 4th and 5th boulder on FB: https://www.facebook.com/martin.stranik

So the competition is over for me as a participant. However, we can enjoy the Championship as an audience. The bouldering final is a very special experience due to its atmosphere and having Adam Ondra among the climbers. We also spend some free time by training at the Arkose wall and visiting the centre of Paris, probably the most beautiful city in the world.

And on Friday another important competition will take place in Slaný - the Czech Championship. Come, it's gonna be huge!

pondělí 12. září 2016

Bor - Paris

V sobotu veselka v Machově a oslava Kozlíků, takže v neděli je ideální čas jít se vyvětrat do skal i přes vedro, které panuje. S Kačkou lezeme v Poemexu, odškrtávám si pár novinek - Cobol 7A, Mech Času 7B a Opat 7B+, morfo  záležitost, kde musím lézt o něco jinou betou než autor, za mě klidně 7C. Ještě prubnu projekt na Hospodě, kde přicházím na novou betu, a ta by mohla v zimě fungovat.

Opat 7B+/C

Dnes poslední lehký trénink a zítra razíme do Paříže na Mistrovství světa, hned ve středu nás boulderisty čeká kvalifikace, tak držte palec!

On Saturday I went to a wedding and a party at Machov, so Sunday is an ideal time for a trip to the rocks, despite the hot weather. I climb in Poemex with Kačka and can check some new boulders in my list: Cobol 7A, Mech Času 7B and Opat 7B+, a boulder which I have to climb in a different C easily. I also try a project at Hospoda, where I find a new beta which could work in winter.

Today I'll have the last easy training before the World Championship in Paris. The qualification is on Wednesday so keep your fingers crossed for me!

úterý 30. srpna 2016

Sherpa Food

Již delší dobu se zabývám nejen čistě lezením, ale také stravou. Po náročném tréninku či na výjezdu ve skalách je zapotřebí do těla dostat kvalitní bílkoviny pro správnou regeneraci svalů, právě proto jsem velmi rád, že jsem se letos dohodl na spolupráci s firmou Sherpa Food, která vyrábí kvalitní sušené maso. I když jsem v poslední době omezil příjem masa, tak tohle můžu. Dle mého názoru ideální na skalní výjezdy, lehké, dlouho vydrží a dodá bílkoviny. Vyzkoušejte sami.


For a long time I am interested not only in climbing itself but also in nutrition. After a hard training or a rock climbing session it is necessary to provide the body with quality proteins for a proper muscle recovery. That is why I am glad that this year I started cooperating with the Sherpa Food company which produces quality dried meat. Even though I reduced meat intake lately, I really like this. In my view it is an ideal choice for the rock climbing trips as it is light, long-lasting and gives the body proteins. Try it yourselves!


pondělí 29. srpna 2016

ČP Teplice n/Metují - držím neporazitelnost

Teplice, to jsou vždy jedny z nejlepších závodů sezóny, a to nejen kvůli atmosféře místa, ale hlavně díky lidem, kteří dělají závod velkým zážitkem. Kvalifikací projdu rychle a po půl hodině mám hotovo, daří se mně vylézt všech 6 boulderů na 8 pokusů a zajistit si první postupové místo do večerního finále.

Kvali 3


Kvali 5

Odpoledne máme se Štěpánem autogramiádu u Singing Rock stánku, přicházejí především děti, snad jsme jim dodali trochu motivace do lezení. Ve finále žen dominuje Péťa Růžičková. Na naše finále je park zaplněný diváky a atmosféra je skvělá. Během finále jsem celkem nervózní, kluci v čele se Štěpánem mě dostávají pod tlak a vím, že musím vše vylézt, což se mi naštěstí daří, dávám vše na OS a získávám letošní 5. vítězství v řadě! Druhý je Štěpán a třetí Tomaso Greksák. S Kačkou užijeme večera a už myslíme na trénink a ladění formy na Paříž na Mistrovství světa! 

 Finale 1

Rozhodující trojka

 Finále 4

Stupně vítězů

Nastupující generace


Záznam finále

There is always one of the best competitions of the season in Teplice, not only because of the vibe but also because of the people who make it an amazing experience. I pass the qualification quickly and after half an hour I'm done – all the six boulders climbed in 8 attempts help me to the 1st place and a ticket to the final.

In the afternoon I give some autographs at the Singing Rock stall together with Štěpán, mostly to the children. Maybe we helped them to find some motivation for climbing there? In the women's final Péťa Růžičková is the best. During our final the park is full of people and the atmosphere is great. I'm quite nervous in the final – the guys, led by Štěpán got me under pressure with their performance – I know that I must climb everything, which I fortunately do: I finish all the boulders OS so it's my fifth win in a row! Štěpán is second and Tomaso Greksák third. I enjoy an evening with Kačka and we both already think about the training for the World Championship in Paris!