pátek 14. března 2014

Bor Boreček jooo

Na delší dobu poslední krásný den a tak neváháme a s Kačkou razíme na Bor. Mým hlavním cílem je očistit si a vyzkoušet mega hranu, kterou jsme na podzim připravili.

BIG

Smutné, že někdo vzal schované lano...běžím teda pro to druhé...taky pryč. Díky. No nic, nezbývá, než hranu odložit a jít dál. Hned vedle zkouším hranu snepříjemným dopadem, docela dlouho to ladím, ale těžké to není Roza Chutor 7A+. Dál jdu zkusit věčně vlhký projekt na Pokémonovi, přidat SD do Pokeballu 6C. Opět trochu vlhké, konečně se zvednu, toť ale vše. Kačce se mezitím podaří přelézt dva pěkné nové bouldery. Jdeme dál k Muzikantovi. Kačka i já tu máme své projekty Já Kouzelnou Flétnu 8B a Kačka projekt cca 6B. Je tepleji než v zimě, a tak statická varianta přelezu již není možná, naopak ta dynamická a to náletem do díry. Překvapivě létám k díře a párkrát si ji i pohladím, odpočnu a najednou nula. Kačka se ve svém projektu hýbá pěkně, ale kousíček vždy chybí.

Kouzelná Flétna 8B

Přemýšlím co dál, chci si zalézt a ne se plácat v jednom kroku, volba padá na projekt na Jevišti s názvem Derniéra. Po zkrokování dávám ostrý a párkrát spadnu z poslední rozpažky. Trošku pozměním nohu a projekt neodolá. Spojení 7C a 8A, takže tvrdší 8A+?

Derniéra

Vracíme se k Muzikantovi a Kačce se taky podaří přelézt svůj projekt - Rock´n Roll 6A+. Ještě se vyvalíme na pasece a pak jedeme domů. Krásný den "doma".

 Rock´n Roll 6A+The last beautiful day for quite some time, so me and Kačka are off to Bor. My main goal is to clean and try a mega edge that we prepared in the autumn.

It's said, someone stole the hidden rope... so I go fetch another one... also gone. Thanks. Well, I have to postpone the edge and go on. Just next to this one I try another one with an upleasant landing, it takes me some time to tune it up but it's not difficult, Roza Chutor 7A+. Then I move on to an ever-moist project at Pokémon, to add SD fo Pokeball 6C. Again a bit moist, finally I lift myself but that's it. In the meantime, Kačka climbs two nice new boulders. Then we go on to Muzikant. We both have our projects here, me Kouzelná flétna 8B and Kačka a 6B one. It's warmer than in the winter, so the static variant is not possible any more, but the dynamic one with a jump to the hole is fine. 

I'm thinking where to go next, I want to do some climbing and not struggle in one step, the choice is a project at Jeviště called Derniéra. After a few falls I make it. A connection of 7C and 8A, so maybe a harder 8A+?

Žádné komentáře: