neděle 23. března 2014

Solna Jama

Letos poprvé vyrážím na Solnou Jamu, je tu jedna novinka od Jerzdeje W., navíc dojíždí Fox s jeho If. Po desátý dojíždíme k jeskyni, kde už leze banda poláků. Rozlezu se a jdu do novinky Luk Herkulesa Low Start s klasou 8B. Zkusím kroky a hned prvním ostrým pokusem boulder dávám. Klasu bych viděl spíše na 8A+, ale nějak se v těch číslech už ztrácím. Video od Jerdzeje na FB. Pak zkouším dva projekty, jeden je velmi intenzivní jednokrok cca 8B. Minulý rok jsem ho ani nenaznčil, teĎ krok celkem pěkně nastínuju.

Projekt 8B?

Druhýmm projektem je traverz jeskyní zprava doleva, ale s tím, že se slézá Pudzianem. Kroky jdou až na nakopnutí špiček do díry, která je daleko. Fox, If a poláci zkouší právě Pudziana a pár dalších bouldrů v jeskyni. Já si na závěr vylezu tréninkově Tytanovyho Mikosa 7C+ a Tytanovyho Heraklesa 7C+. Další pěkný den na skalkách.
This year we are off to Solna Jama for the first time, there is one new thing by Jerdzej W., and Fox and If also come along. After 10 o'clock we arrive at the cave, where a group of Poles are climbing. I warm up and go for the new thing Luk Herkulesa Low Start 8B. I try the steps and make it at the first real attempt. I see the class as 8A+, but somehow I'm getting lost in those numbers. There is a video a Jerdzej on FB. Then I try two projects, one is a very intensive one-stop approx. 8B.

The second project is a traverse through the cave from the right to the left, meeting Pudzian. Steps are fine until kicking my tip toes into a hole, which is very far. Fox, If and the Poles are just trying Pudzian and a few more boulders in the cave. In the end I climb Tytanowy Mikos 7C+ as a training and Tytanowy Herakles 7C+. Another nice day in the rocks.

Žádné komentáře: