pondělí 28. listopadu 2016

Krasojízda, Rajbas, Horolezec roku 2016

Víkend plný akcí začínám bušitbou v Krasu, lehce zavlhlá podmínka značí v Krasu pěkný lezecký den. Začínám na Holštejně na boulderu Kra 8B. Jedná se o prodloužení Patičky Ledovce, boulderu, který jsem již dávno vylezl, a tak trvá celkem dlouho, než se opět probiju kroky. Po hodince mám jasno a jdu na ostré pokusy, když vtom přijíždí místní kluci, že budou kácet stromy na vrcholku skal a ať zmizím. Dám jeden ostrý, ne příliš nadějný pokus a mizím.

Další zastávkou je Mentor nové 8A od Štěpána. Jeskyňka malinká, ale kroky pěkné, i přes čtyři mokré chyty se Mentorem prolezu, klasa spíše 7C+? Na prodloužení to v tom moku není, a tak se přesunu do Sloupu. Staré skály jsou krásně suché, země upravená bagrem a níže než kdy dřív. Hned jdu do Jaxitaxe za 8B, vymýšlím všechno možné a když už je program jasný, opouští mě v těch mikrochytech síla. Po dvou hodinách obléhání se zmůžu jen na úhybku přímo nahoru - Parodontax s klasou 7C. Jaxitax musí počkat, snad ne na dlouho. V Krasu mě to zase hodně bavilo, vybavují se mi vzpomínky na studentská léta, odpolední výjezdy s Adamem Ondrou a pak zbytkem Brna- Jo, v Krasu je dobře. 

Parodontax 7C

Navečer se přesouvám do Blanska, a to na festival Rajbas, kde snímek "Skalní Duel: Adam vs. Martin" získal třetí místo.

Rajbas 2016

A v neděli vyrážím do Prahy na Mezinárodní festival alpinismu, kde jsem obsadil 3. místo v anketě o Horolezce roku 2016, za Adamem Ondrou a Luckou Hrozovou.

Horolezec roku 2016

No, ani ten diplom mi nedali...

My weekend full of activities starts in Kras, as the slightly moist weather promises a good climbing day there. I start at Holštejn with Kra 8B. It's a prolonged version of Patička Ledovce, the boulder I climbed a long ago, so it takes a while until I struggle through the moves again. After an hour it's clear to me, though, and I start serious attempting, when suddenly some local guys come to cut the trees on the top of the rocks so I make one more (and not very good) attempt and quit. My next stop is Mentor, a new boulder by Štěpán. The cave is small but the moves are good, despite four wet holds I get through, the grade is just a 7C+ maybe? In current state (soaked holds) it's not suitable for trying the prolonged version, so I move to Sloup. The old rocks are well dried, the ground is flattened by an excavator and lower than anytime before. I go straight to Jaxitax 8B and I'm figuring out all the possible ways to climb it but my strength leaves me in the microholds. After two hours of attempts the only thing I can do is a digression upwards - Parodontax 7C. Jaxitax must wait, hopefully not for a long time. I really enjoyed climbing in Kras, it reminded me of the times of my studies and the afternoon trips with Adam Ondra and the rest of people from Brno. Yeah, Kras is really cool.

In the evening I move to Blansko to the "Rajbas" festival, where the movie "Skalní Duel: Adam vs. Martin" got the third place.

And on Sunday I set off to Prague to an International Festival of Alpinism, for I ended up third in the poll of the Climber of the Year 2016, after Adam Ondra and Lucka Hrozová. I didn't get any diploma, though... :-(

Žádné komentáře: