neděle 12. července 2015

Bor a H2O

Studená fronta v týdnu přinesla nejen silné bouřky, ale také páteční podmínku na bouldering. Neváhám a hned po práci vyrážím na Bor, razím na H2O 8A+, jako každý rok zkusit kroky, jestli se něco nezměnilo...a změnilo. Podmínka je parádní a lišty drží, jednotlivé kroky se mně daří celkem rychle udělat a dám pár ostrých pokusů. Po chvíli zjišťuju, že klíčový krok campus variantou v kuse není to pravé a tak je třeba program překopat. Přidržuju se kyzíků na pravo, ale jako klíč se nakonec jeví malý stisk nad křížkem, který dovolí zvednout pravou nohu pod sebe a pálit to nahoru. Opět dávám ostrý pokusy a po několika pokusech všechno klapne. Po 8 letech občasného pokusování se mně daří přelézt tento boulder, sice to není moc můj styl lezení, ale 8B by H2O slušelo více nebo ne? Škoda videjka, snažil jsem se natočit, ale došla baterka..:-/ Dál ještě upaluju do kopce na projekt Čmelda SD, vymyslím betu, ale seriózní pokusy nechávám na další den.

 Projekt Čmelda SD morfo 8A+?


V sobotu se mnou jede i Kačka, ta si nejprve doleze jedno 6A a jdeme opět na Včelku. Je sice tepleji, ale pořád to drží dobře. Dávám asi hodinku pokusů, ale první krok ne a ne udělat i když moc nechybí. Tréninkově si zalezu na Včelím Kytu a 2x po sobě dávám variantu na Monstru - Podlejzák + King Lines, která může být za 8A. Kačka pěkně popolejzá  v Popolejzákovi za 6A a jedeme dom.

Kačka v 6A


The cold front brought not only strong storms but also Friday conditions for bouldering. I do not wait and right after work I am off to Bor, to H20 8A+, just like every year trying steps to see if something has changed -- and it has. The conditions are great and the crimps hold up, I go through the individual steps quite fast and then have a few attempts. After a while I find out that the key step in a campus variant is not the right thing to do, so the program has to be changed. It works out after a few attempts. I manage to climb this boulder after 8 years of random attempts. It is not my style of climbing but wouldn't 8B be more suitable for H2O? Too bad I don't have a video, I wanted to shoot it but the battery went flat... :/ Then I move up the hill to Čmelda SD project, I create a beta but leave official attempts to the following day.


On Saturday I come with Kačka, she finishes one 6A and we go to Včelka again. It's warmer but still holds up well. I have about an hour of attempts but can't get past the first step, although I'm not missing much. I do some training climbing on Včelí Kyt and twice a variant on Monstrum - Podlejzák + King Lines, which can be 8A

1 komentář:

Unknown řekl(a)...

Hezky pěkně :-) Jen makej dál :-)