neděle 21. června 2015

H1N1 8B/B+!

Po krátné době jsme opět vyrazili do Sloupu. Docházíme okolo 11té a v jeskyni už leží Štěpán pod Panoramixovým Saucem. Já se dlouho nerozlézám a jdu do H1N1. Chvíli trvá než se aktivuju v mikro bočáku, jinak se vše zdá ok na přelez. Rozjedou se pokusy, dám delší rest, klasicky plácnutí do obliny, dalším pokusem oblinu konečně udržím a zbytek si už pohlídám. Mám velkou radost, loni jsem se v bočáku ani neudržel a myslel jsem si, že je to klasická Ádovina, kterou nikdy nevylezu. Za mně 8B/B+.

H1N1 8B/B+


H1N1 8B/B+

Dál se posouvám pomalu doprava a tréninkově přelézám Chameleona SD 7C, Poslední Skok Mistra Pottera 7C/C+ a opakuji Sviní Mor 8B a Hotoffsona SD 8A.After a short while we are again off to Sloup. We arrive around 11 am and Štěpán is already lying in the cave under Panoramixův Sauce. I don't spend much time warming up and go for H1N1. It takes some time to activate myself in the micro side part, otherwise everything seems ok. I start with attemps, in the end finally manage to hold on and send it. I am really happy, last year I wasn't able to hold on in the side part and I thought it was a classical Adam's stuff which I will never be able to climb. In my opinion 8B/B+

Then I slowly move to the right and climb over Chameleon SD 7C, Poslední Skok Mistra Pottera 7C/C+ and repeat Sviní Mor 8B and Hotoffson SD 8A.Žádné komentáře: