pátek 31. července 2015

Pekelné Soustředění v Labáku

Pekelně Se Soustřeď Mirečku 8B+ FA

Chladnější počasí nám trvá, v práci mám naděláno, beru volno a jedu Sever. Ve středu navečer šlapu k El Pako Di Koňo, trochu poprchává, ale v lese je sucho. Po rozlezu jdu hned do novinky Mireček 8A a tudle vytrvalostní linku se mně daří vylézt na OS, je to hlavně o vytrvalosti a v podstatě v boulderu není těžký krok, klasa asi spíš 7C+?. 

Mireček 7C+ OS

Pak ladím projekt vedoucí z boulderu Blbeček stropem do Pek-Se-Sa. Po pár lehčích krocích následuje celkem těžký nález do Peksesa a parádní vypuštění nohou, po pár se daří přelez - Pekelně Se Soustřeď Blbečku 8B.


Pekelně Se Soustřeď Blbečku 8B

A dál koukám po prodloužení z Mirečka, tedy traverz celým El Pako Di Koněm. Přidá to celkem 15 kroků lezení za cca 7B+ a pak tedy celé Pekelně Se Soustřeď Blbečku. Hned prvním pokusem dolézám až na závěr boulderu, ale bandasky dávají tvrdou stopku, to stejné druhý pokus, třetím pokusem se snažím v boulderu co nejvíce odpočívat a daří se! Klasa snad logicky musí být 8B+ i když určitě velmi jemné, název Pekelně Se Soustřeď Mirečku.


Pekelně Se Soustřeď Mirečku 8B+ 

Pomalu se v lese stmívá, zastavím se ještě na pěkném Reversu 7C+ a přejíždím na druhou stranu Labe.

Ve čtvrtek jdu k Černýmu Bivaku, fouká a chladno drží celé dopoledne. Rozlézám se v Dlouhým Černým 8A a chvíli trvá než zahřeju prsty na provozní teplotu a začnou obliny držet. Dál zkouším novinku od Džanglího a to Sundeckera 8A+, zkouším to přímo těžší variantou a dolézám až navrchol kamene. Vrchní část už tomu nic moc nepřidá, ale pocit je to lepší. Těžší variantou tedy klasa za lehčích 8B.

Sundecker 8B

Dál zkouším naprogramovat úvodní pasáž velkého projektu, to se daří a vypadáto že první část bude okolo 8B/B+, špatný odpočinek a 8B, dohromady?....moCCC. Doráží Vilda Chejn, dávám si tréninkově kombinace Deckerland 8A a Great White 8A/A+. Doráží i Džanglí, který zrovna udělal novinku Rotace 7C+/8A a tak ještě zaběhnu zarotovat, síly už moc není, ale ještě se daří ulovit i tento boulder.

Rotace 7C+/8C

Džanglí má sebou chemii a tak se daří spravit lišta ve velkém projektu na Bivaku, už teď se strašně moc těším na pokusování, práci a progres. 

Úžasný dva dny lezení, v tolik těžkýho sem vůbec nedoufal. Klasa boulderů snad obstojí, byla podmínka i váha a všechno šlo až moc hladce, takže uvidíme, ale už se v klasifikace absolutně ztrácím a nevím jaký je rozdíl mezi 8A a 8A+, jak má vypadat 8B...Cold weather persists, I take some time off at work and I am off to the North. On Saturday evening I go to El Pako Di Koňo, it's drizzling a bit but it's dry in the forest. After warm-up I go for Mireček 8A and make this endurance line OS. It's mostly about endurance, there are no hard steps, the class maybe 7C+?

Afterwards I work on a project going from Blbeček through the ceiling to Pek-Se-So. After a few attempts I make it, Pekelně Se Soustřeď Blbečku 8B


Afterwards I look into prolongation from Mireček, i.e. a traverse through the whole El Pako Di Koňo. It adds 15 steps of approx. 7B+ and then the whole Pekelně Se Soustřeď Blbečku. I make it to the final zone of the boulder in my first attempt and to the very end in my third one. The class must be 8B+ and name Pekelně Se Soustřeď Mirečku.


It's getting dark in the forest, I stop in a nice Revers 7C+ and move to the other side of Labe. 

On Thursday we go to Černý Bivak, it's windy and cold all morning. I warm up in Dlouhý Černý 8A. Then I try new stuff Sundecker 8A+, the harder alternative, and make it to the top part of the boulder. The class of the harder variant is an easier 8B

Later I try to make the program for the initial part of a large project, I succeed and it seems the first part will be around 8B/B+, bad rest and 8B.. together?.. a lot. I also do some training in Deckerland 8A and Great White 8A/A+

Džanglí joins me, he has chemistry kit with him and manages to fix a crimp in a large project on Bivak, so I'm really looking forward to attempts, work and progress there.

Great two days of climbing, I didn't hope to succeed in so many hard things. Hopefully the classes of boulders will endure, I had good conditions and weight and everything was too smooth to be true but we will see, I'm getting absolutely lost in classification, I don't know what the difference between 8A and 8A+ is, that 8B should look like...

Žádné komentáře: