pondělí 27. července 2015

Labák a Decent Fellow 8B

Letní vedra na pár dní opadla a tak dlouho neváhám a razím s Kačenkou do Labáku na Černý Bivak. Je krásně sucho a chladno, nezvyklá podmínka na léto. Rozlézám se v novince Bílý Traverz 7C, který dávám po pár pokusech, poté se mně daří prvním pokusem přidat i prodloužení Bílý Sex 8A+ (lezeno těžkým dekrem). Pro mě Bílý Sex o maličko lehčí než Hard Black Porn, který je vlastně to samé akorát se dolézá 7C, ve kterém se nedá odpočinout. Pak ladím jeden z nejtěžších boulderů na Bivaku a to Decent Fellow za 8B+.

Decent Fellow 8B - Labské Údolí

Decent Fellow 8B/B+ - Labské Údolí

Doráží partička z Liberce, kteří vytváří skvělou atmosféru a lezení motivace běží na plný otáčky. Lehký začátek a nález do těžší pravé části boulderu není překvapivě až tak lehký, jak jsem si myslel, naopak nejtěžší krok společný s kratší verzí Sick Fellow je výrazně lehčí. Vlastně v celém boulderu není extra těžký krok, jen série několika „těžších“ kroků s tím, že obtíže gradují hlavně s nabíhajícími bandaskami. Dva pokusy padám u konce, třetím ostrým jsem nahoře. Klasa spíše 8B.

Decent Fellow 8B/B+ - Labské Údolí

Dál se mně daří přelézt krásnou linku Celý Dekr za pro mě hodně příjemných 7C na FLash a zkouším i super projekt napravo za cca 8B. Ze stoje přes dvě malé hnídy a závěrečný skok do hrany, krásná linie. V momentě, kdy se odhodlávám to pořádně napálit do hrany se pode mnou ulomí klíčová lišta, grr, snad se podaří přilepit zpět, linka je to boží a přidání SD bude jisto jistě 8C!

Projekt 8B? - Labské Údolí


Na závěr dne ještě proběhnu Celým Dekrem SD 8A/A+ (lezeno opět Těžkým Dekrem), zajedeme s Kačkou na Sněžník, dáme Česnečku a jedeme dom. Středa/Čtvrtek znovu!

Kačka v 6A na Sněžníku

The summer heats are gone for a few days, so I don't hesitate and go to Černý Bivak at Labák with Kačka. It's nice dry and cold weather, unusual conditions for a summer. I warm up in a new thing Bílý Traverz 7C, where I succeed after a few attempts, and I add a prolongation Bílý Sex 8A at the first attempt (climbed through Těžký Dekr). Bílý Sex is a bit easier for me than Hard Black Porn, which is actually the same, only you climb a 7C in which you cannot rest. Then I fine tune one of the hardest boulders at Bivak, Decent Fellow 8B+. An easy start and getting to a harder right part of the project is surprisingly not as easy as I used to think and on the contrary the hardest step common with the shorter version of Sick Fellow is much easier. There is actually no extra hard step in the boulder, it's just a series of some "hard" steps with the difficulty increasing. I fall from two attempts but make it to the top at the third one. The class is rather 8B

Later I also manage to flash climb a nice line Celý Dekr 7C and I also try a great 8B project on the right. Stand start and a final jump to an edge, a nice line. When I'm getting ready to go to the edge, the key crimp chips off under me, hopefully we will manage to glue it back one day. The line is great and after adding SD it will be for sure an 8C!


At the end of the day I once again run through Celý Dekr 8A/A+ (again climbed through Těžký Dekr), we go to Sněžník, have a soup and we're off home. Wednesday/Thursday again!


Žádné komentáře: