sobota 29. listopadu 2014

Zima je tu - Joker 8B FA

Do ČR přišlo ochlazení a tak jsme s Kačkou dlouho neváhali a vyrazili na Bor, bylo zapotřebí dolézt resty z léta a podzimu. Rozlez dáváme na borůvce, kde Kačka proběhne Černou Jahodou 6A a pěkně naladí Bobule 6A. Pak jdeme k mému projektu Joker asi 8m vysoké hraně. První pokusy jsou celkem špatné, je dost zima a chvíli trvá než se zahřeju na správnou provozní teplotu, navíc nemůžu přijít na správnou sekvenci kroků, kterou jsme na podzim vymysleli...díky Kozlovi, kterej si pamatoval, jak jsme to lezli:) Asi po dvou hodinách se prokoušu do svého minulého "high pointu", prsty zmrzlé a jdu k zemi. Dám delší pauzu, řádně se rozehřeju a posílám! Styl lezení mně až tak nesedí, technické lezení okolo hrany po mikrolištách, nadhazuju 8B tak uvidíme.

Joker 8B

Dál jdeme k Doktoru Housovi, kde zkouším projekt - prodloužení Dr. Dolittla, ale dva kroky jsou nad moje síly. Dále se vracíme k borůvce, Kačka dává nadějné pokusy v Bobulích, ale na přelez si musí počkat do příštího víkendu...

Bobule 6A

Cold weather has come to the Czech Republic, so me and Kačka did not think twice and we went to Bor, we had to finish off some stuff that was left from the summer and autumn. We warm up at Borůvka and then move on to my project Joker on approx. 8-metre high wall. The first attempts are quite bad, it's pretty cold and it takes time for me to warm up for the right operational temperature. What's worse, I can't find the right order of steps which we made up in autumn.. thanks to Kozel, who remembered how we had climbed that :) After maybe two hours I make it to my previous high point, my fingers frozen and I fall to the ground. We have a long break, I warm up properly and I make it! This climbing style is not really my cup of tea, technical climbing around the edge on micro-crimps, I suggest 8B and we'll see.Then we go to Dr. House where we try a project - extension of Dr. Dolittle but two steps are beyond my power. Then we go back to Borůvka, where Kačka has two hopeful attempts in Bobule but she has to wait for the climb-over till the next weekend...

Žádné komentáře: