pondělí 11. dubna 2011

Foxy Zillertal

Původně bylo na plánu Chíro, ale počasí mě nakonec odvanulo o pár kiláků blíž, do Zillertalu. Vyrazili jsme s Adamem Fialou, Foxíkem a Příbou. Počasí bylo suprový, pořád samej plech, takže občas docela teplo, ale ve stínu pěknej chládek. Všichni jsem si přivezli nějakej skalp, takže spokojenost všech byla velká. Lezli sme v pátek a sobotu od nevidim do nevidim a v neděli do oběda, Foxík jě velkej motivátor a pořád nás hnal do dalších a dalších pěkných bouldrů. No pravda, že vždycky tak pěkný nebyli, navíc občas jsme měli problém najít start a vůbec i směr bouldru, což trošku kazí image Zillertalskýmu boulderingu. Kluci když nebrečeli tak to kosili, Adam poslal svoje pátý 7C Untn ban Ciela, Příba 8A aněkolik céček a Fox několik 7céček. Já jsem posekal tři 8A-Pearled Neckless, Wenn Kuadreck Butter War(kdyby kravinec bylo máslo) a Burning Knee a pak ještě několik 7Céček. Bouldry z Ticklistu bohužel odolali leč byli hodně blízko - El Gaura 8A mě trošku vyškolila s vytrvalostí, Incubator, i s vypůjčenou zbraní byl taky proti. Na druhou stranu je mám aspoň připravený pro příště, na léto. Byl to fakt hodně motivační zájezd díky klukům, který si ze sebe neustále utahovali, hecovali se...Hned bych se tam vrátil, zillertal je jak po lezecký, tak po estetický stránce úchvatnej. Bohužel fotky nemáme:( Možná jedna bude, ne lezecká, ale opravdu nádherná, takže stay tuned:)

Co o víkendu, Ostaš?Initially we were planning on going to Chíro but the weather made me go a few kilometres closer, to Zillertal. I went there with Adam Fiala, Foxík and Příba. The weather was awesome, warm but with a pleasant temperature in the shade. We all brought a scalp so we were all very satisfied. On Friday and Saturday, we we climbing virtually without stopping and on Sunday until lunchtime; Foxík knows how to motivate people and he made us climb more and more cool boulders. OK, they were all not that cool, sometimes we had troubles finding the start and actually even the direction of the boulder which spoils the image of Zillertal bouldering a bit. When the boys weren’t crying they were working very hard, Adam managed his fifth 7C Untn ban Ciela, Příba did an 8A and a few Cs and Fox did a few 7Cs. I did three 8A – Pearled Neckless, Wenn Kuadreck Butter War (if cowshit were butter) and Burning Knee and then  some more 7Cs. Boulders from our ticklist unfortunately kept resisting but it was close – El Gaura 8A gave me a lesson in endurance and Incubator was also against, despite equipment I had borowed. On the other hand I have them prepared for the next time, for the summer. It was a highly motivational trip thank to the boys who kept making fun of each other and encouraging each other. I would go there back right now – climbing- and aesthetics-like, Zillertal is just awesome. Unfortunately we have no photos :( Maybe we will have, not climbing though, but really beautiful, so stay tuned :)

How about the weekend, maybe Ostaš?

Žádné komentáře: