čtvrtek 17. ledna 2019

Prilep trip do Makedonie s velkým AOčkem

Na MČR v Praze mě Adam Ondra vábí na trip do boulderingové oblasti Prilep v Makedonii, dlouho neváhám a potvrzuji Adamovi účast. Společné lezení si nemůžu nechat ujít, za mlada jsme spolu byli na několika výjezdech a vždy to bylo boží.

Prilep

Můj výlet začíná minulý pátek, o půl druhé mě nabírá Jedla a jedeme na otevíračku nového boulderingového hřiště v Brně, v jejímž rámci probíhá závod pro pozvané - Hangar Legends. Pěkné prostředí, příjemná atmosféra a těžké bouldry ve finále - končím za Adamem na druhém místě.

Finálová trojka by Aix

O půlnoci se loučíme a jedeme do Budapešti, odtud letadlem do Skopje a dopoledne dorážíme do Prilepu. Vítá nás sníh, zima, štáb ČT a milí průvodci. Razíme do sektoru Kamena Baba a s Adamem volíme na rozlez 7A a Predatora za 7C+, kterého sesílám druhým pokusem.

Adam v Predatorovi 7C+

Obhlížíme projekty, vyhlédneme si dvě linie, ale nejprve je zapotřebí je očistit od sněhu, akorát se stmívá. Druhý den nás budí slunce, projekty jsou čisté a po rozlezení obléháme. Nejprve linii ze dvou oblých děr, tady Adam zakládá koleno, já použiji bicák, nátah na hranu a těžká sekvence po malinkých mrdkách, odpočinek a scary dolez. Dávám první, Adam hned po mně. Vasilica za 8B.

Vasilica 8B

Vasilica 8B by Goran KuzetoPřesuneme se o pár metrů vedle, tady zkoušíme krokově boží traverz, původně chceme dolézt na vrchol kamene, ale poulámeme pár chytů, a tak končíme, jako stávající bouldry, ve velké díře. Tady si s Adamem rychlost přelezu prohodíme a vzniká Milkyway za 8A+. Opět zajímavé, že máme dvě bety a obě jsou podobně těžké – Adam vysoká pata, já špičky napřed.

Milkyway by Petr Juračka

Opět se stmívá, rozhodujeme se omrknout další sektor – Old Quarry, kde si nachystáme další projekt. Večer se slaví Nový Rok, a tak za zvuku makedonských písní večeříme v hospodě. 


Další den ráno běžíme na projekt, předpovídané sněžení přichází dříve, a tak nám zbývá jen naprogramovat převis a nechat projekt odpočívat. 

Projekt - Ochrana před sněhem

Odpoledne razíme 5 hodin do Meteory, po cestě termály a pozdě večer jsme na místě. Meteora je nádherné místo, slepencové skalní město s věžemi okolo 200 metrů výšky. K lezení vybíráme krásný Spindel, je okolo nuly a šíleně fouká, volíme cestu za 6A+ a v péřovce a botaskách se probijeme k vrcholu. Uff, to byla kosa.

Spindel

 Na vrcholu Spindelu

Meteora

Adam se ještě pouští do 7b, já mrznu při jištění. Fouká tak, že se sotva držím na nohou. No, rychle pryč. Rozloučíme se s ČT a valíme zpět směr Prilep, jedeme přes Skopje, kde vyhazujeme fotografa Bernarda, a okolo 11 večer uleháme v Prilepu do postele. Ráno budíček, rozehřívačka na pokoji a jedem. Teploměr hlásí -12°C, ale je modro – to bude dobrý.

Podmínka

Rozlezeme se a dáváme pokusy. Jedná se o silovou medvědici, kde crux je těžká špička a její následné vypuštění za jednu dobrou lištu a palec, pak napojení do 7C+ a jsi hore. Mně se asi po hodince daří probít se přes úvodní pasáž, ale ve výlezu si to dostatečně nepohlídám a sunu se k zemi – jaká škoda. 

Polar Bear 8B+ by Jan Šimánek

Nemáme moc času, a tak je to trochu drama, jestli vylezeme nebo ne, akorát před odjezdem se mi podaří přelézt úvod podruhé a tentokrát nepouštím. Polar Bear 8B+! Krásné zakončení  tripu. Adamovi přelez těsně uniká.

Prilep

Díky Adamovi za možnost tu být a všem za příjemný pobyt, snad zase někdy s Adamem pojedeme do skal, stálo to za to. Epizoda na ČT někdy na podzim.


At the Czech Championship at Prague Adam Ondra tempted me to have a bouldering trip to the Prilep area in Macedonia. I don't hesitate long and agree, I can't miss the opportunity to climb together, long ago we made several trips together and it was awesome.

My trip started last Friday, at 2.30 pm Jedla picks me up and we go to the opening party of the new bouldering playground in Brno. As a part of this event there is a competition for the invited climbers - Hangar Legends, with nice settings, good atmosphere and hard boulders in the final... I end up second, after Adam.

At midnight we say goodbye to all and go to Budapest and from there we fly to Skopje. In the morning we head for Prilep. We are welcome by snow, cold weather, the crew of the Czech television and nice guides. We go to the Kamena Baba sector and as a warm up Adam and me choose a 7A and Predator 7C+, which I send at the second attempt.

We check out some projects and pick up two lines, but first we have to clean these from snow and it's already getting dark. On the next day we are awaken by sun, the projects are clean already and after the warm up we go for them. First we try the line that starts from two round holes, Adam uses his knee here, I rely more on my biceps and pull up to the edge to the beginning of a tricky section with tiny holds. I take a rest and then there's this scary finish. I climb it first and Adam follows right after me – Vasilica 8B.

We move few meters away to an awesome traverse. First we plan to get to the top of the rock but we break off several holds so we end in the big hole, like the other boulders do. Adam and me switch the speed of the climb and the Milkyway 8A+ boulder is born. Again, it is funny like we use two different betas of similar difficulty, Adam uses a high heel and I go toes first.

It's getting dark again so we decide to check another sector – Old Quarry, where we prepare another project. In the evening the New Year celebrations start so we have a dinner in a restaurant, accompanied by some Macedonian songs.

On the next day we hurry to the project but it starts snowing, sooner than we expected, so we just figure out what to do about the overhang and have to take a forced break.

In the afternoon we travel to Meteora for 5 hours and stop at the thermal baths on the way. Late in the evening we arrive. Meteora is amazing, a puddingstone rock town with 200-meter-high towers. We choose to climb on Spindel. The temperatures are around zero and the wind is blowing hard, so we pick a 6A+ route and struggle to the top, dressed in the winter jackets – ewww, we feel so cold.

Adam starts a 7b, I belay him and freeze to the core, I can barely stand because of the wind. Let's run away. We say goodbye to the Czech TV crew and drive back to Prilep, we go through Skopje, so we give Bernard, the photographer a lift, and at about 11 p.m. we go to bed in Prilep. We wake up in the morning and warm up in our room. It's -12°C, but the sky is blue,we think it's gonna be ok.

We warm up again and start the serious climbing. It's a power boulder, with a tricky toes in the crux and a subsequent link to a 7C+. After about an hour I manage to get behind the initial part but I don't pay enough attention in the finish and kiss the ground, what a pity!

We don't have much time, so it's a bit dramatic – all the uncertainty of whether we will finish or not. Right before the departure I manage to get over the first part again and this time I hold on and finish. Polar Bear 8B+! An amazing ending to the whole trip. Adam was very close but he didn't manage to climb it.

Many thanks to Adam for the opportunity to be here and to everyone for making this trip a pleasant experience. I hope to go outdoors with Adam soon, it was great. The episode on Czech TV coming soon (in autumn).

Žádné komentáře: