pondělí 21. ledna 2019

Kapka z Poháru Nesmrtelnosti 8B FA

V sobotu razím na jih,  zrána je velká zima, takže nejprve volím trénink v Brně a po obědě parkuji ve Sloupu. Začínám na Indii, zkouším dekódovat Pučmelouna za 8B+, betu mám od Adama, ale přebrání divnostisku mi dává stopku.

Zkusím vedlejší Smrad Dálek SD za 8A, chvíli bojuji s prohozením nohou, ale po chvíli problému porozumím a jsem v Topu. Přebíhám do Starých, nejprve dám pár pokusů v Mikrologovi, kostička dnes celkem drží, ale po pár pokusech se zakousává do kůže, tak raději prchám do jeskyně.

Tady nejprve dekóduji přelez z Kurvafixe doprava a pak pokouším nově očištěnou linii od Štěpána, lehce doleva ubíhající medvědici ze startu Síla Je Kouzlo. Super svírání, paty, špičky, těžce krokuji, ale po hodince je jasno. Pár trapných pokusů a pak jsem v Topu. Trochu škoda, že Topové madýlko není větší, takhle je konec trochu nejasný, ale byla by škoda ochudit se o ty kroky. Název od Štěpána Kapka z Poháru Nesmrtelnosti a klasa lehčí 8B. Tak v sobotu na SD, bude session?

Kapka z Poháru Nesmrtelnosti 8B


On Saturday I go to the South, it's too cold in the morning, so first I have a training session in Brno and after the lunch I drive to Sloup. I start at Indie and try to figure out Pučmeloun 8B+, I have a beta from Adam, but there is a weird spot that always stops me.

So I go for Smrad Dálek SD 8A instead, right next to Pučmeloun, I struggle a bit with a leg switch but soon I get it and I'm at the top. I move to Staré skály, first I make several attempts at Mikrolog, the square hold is ok today but after a while it starts cutting the skin so I flee to the cave.

There I first figure out how to get to the right from Kurvafix and then I try a new cleaned line from Štěpán, which goes from Síla Je Kouzlo. Cool line, heels, toes, it's pretty hard to make up the moves but after an hour it's all clear to me. I make few attempts and finally reach the top, too bad that the final bucket is so small, it makes the end a little bit unclear, but it would be pity not to enjoy all those moves. Štěpán named it Kapka z Poháru Nesmrtelnosti, the grade is an easy 8B. So let's go for an SD on Saturday, will there be a session?

Žádné komentáře: