středa 2. ledna 2019

Na nový rok na Holštejně

Počasí nám teď moc nepřeje, ale po všem tom slavení se chci protáhnout venku na skále, a tak se Štěpánem dáváme sraz na Holštejně. Lezeme na pro nás novém kusu skály – moc pěkném kusu. Začínáme Durinovou Zhoubou za 7C, která mě pouští druhým pokusem. Pak ladím projekt uprostřed převisu, ale dlouhý nátah mě po čase přestává bavit. Zkusím se Štěpánem Cestu do Pravěku za 7C, v prvním pokusu chyba, druhým jsem v topu. 

Cesta do Pravěku 7C

Dál ladím nález do Cesty do Pravěku ze spodu jeskyně, nejdu ale doprava, ale přímo přes malou ostrou lištu a nahoru, po chvíli se dostávám k Topu, pád na bandasky, dalším pokusem je posekáno. Nová, asi logičtější, varianta Homo Krasus za cca 8A+. Ladím další projekt přímo z nástupu Janečkova Kyje vzhůru, dlouhé nátahy přes malinký bočáček – uuuufffff, pěknej kotel. 8B+? 8C? Na závěr ještě nalezu do T-Rexova Zlomeného Ocásku, světla ale začínají zhasínat, vyteču na konci a hodím pěkná záda, čas jet domů. The weather is currently not so good for outdoor climbing but after all the celebrations I really feel like stretching a bit on rock, so I meet Štěpán at Holštejn. We start climbing on a new piece of rock, a good one. We start with Durinova Zhouba 7C, which I finish at the second attempt. Then I work on a project in the middle of the overhang but the long reach gets a bit boring after some time. So I go for Cesta do Pravěku 7C with Štěpán, I make a mistake at the first attempt but at the second attempt I'm at the top.
I work on the beginning of Cesta do Pravěku at the bottom of the cave, but then I don't continue to the right but go directly over a small sharp ledge and up. After a while I get close to the top and fall because I'm all swollen, fortunately the next attempt is successful. A new, and possibly more logical, version of Homo Krasus, with grade about 8A+. I start working on another project from the beginning of Janečkův Kyj, long reaches over a tiny side-pull – whew, what a stuff! 8B+? 8C? In the end I start climbing T-Rexův Zlomený Ocásek, but the lights start to go out and I fall on my back so it's high time to go back home.

Žádné komentáře: